National Cup 4

Harbin (CHN) 17 - 18 November 2012 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies 17 November 2012

Rank Name Country Time
1 JI Jia LSA CHN CHN 2.07,79 SB
2 HAO Jiachen 郝佳晨 LN4 CHN CHN 2.08,64
3 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 2.08,72
4 LIU Feitong LN1 CHN CHN 2.08,88
5 HAN Fang LSA CHN CHN 2.09,06
6 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.09,49
7 XU Le LA2 CHN CHN 2.09,57
8 LI Huawei 李华伟 LC1 CHN CHN 2.09,63
9 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 2.09,86
10 WANG Tianqi LA2 CHN CHN 2.10,03
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 2.10,12
12 ZHAN Xue 詹雪 LN3 CHN CHN 2.10,31
13 QI Shuai LSA CHN CHN 2.10,53 SB
14 YANG Yue 杨悦 LA2 CHN CHN 2.10,68
15 FU Yuan LB1 CHN CHN 2.11,65 SB
16 HAN Mei 韩梅 LC2 CHN CHN 2.11,87 SB
17 YIN Fei LA1 CHN CHN 2.12,21
18 KANG Luqian LSA CHN CHN 2.12,27 PR SB
19 MA Linlin LSA CHN CHN 2.12,29
20 SHAO Shiyi LB2 CHN CHN 2.12,59 SB
21 LI Na (1993) 李娜 LN1 CHN CHN 2.12,90
22 CHANG Chao LN1 CHN CHN 2.13,24 SB
23 WU Dan 吴丹 LA2 CHN CHN 2.13,45 SB
24 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 2.13,47
25 TIAN Ruining 田芮宁 LB1 CHN CHN 2.13,48
26 LI Xue (1990) LN3 CHN CHN 2.13,76
27 AN Shanna 安杉娜 LN4 CHN CHN 2.14,07
28 QIN Yangyang 秦阳阳 LB1 CHN CHN 2.14,12 PR SB
29 LIU Yanan LN2 CHN CHN 2.14,18 PR SB
30 FENG Xue LSA CHN CHN 2.14,51
31 GUO Na LC2 CHN CHN 2.14,62
32 HAN Miao 韩苗 LB2 CHN CHN 2.14,65
33 WANG Xu LB2 CHN CHN 2.14,66 SB
34 ZHANG Wenjuan 张文娟 LB2 CHN CHN 2.14,94
35 WU Shuangshuang 吴双双 LB2 CHN CHN 2.15,04
36 ZHANG Yue (1995) LB2 CHN CHN 2.15,84 SB
37 QIAO Meiling LB1 CHN CHN 2.16,53 SB
38 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 2.16,54
39 QIAN Bing L? CHN CHN 2.16,65
40 JIN Lilan 金丽兰 LC2 CHN CHN 2.17,60
41 LONG Qian LA1 CHN CHN 2.17,67
42 CENG Weiwei LA1 CHN CHN 2.17,72 PR SB
43 WANG Danming LB1 CHN CHN 2.17,91 SB
44 GONG Jing LSA CHN CHN 2.18,01
45 LI Jing LN1 CHN CHN 2.18,03
46 SHA Yuning 沙宇宁 LA1 CHN CHN 2.18,15
47 ZHANG Shengnan LN1 CHN CHN 2.18,36
48 ZHAO Qingxin LB2 CHN CHN 2.18,43
49 ZHANG Guifeng LB1 CHN CHN 2.19,07 SB
50 LI Shuang (1997) 李爽 LC2 CHN CHN 2.19,12
51 TIAN Yu LB1 CHN CHN 2.19,24 SB
52 LI He (1996) LB1 CHN CHN 2.19,30
53 WANG Yingying 王莹莹 L? CHN CHN 2.19,88
54 WANG Zhe LA1 CHN CHN 2.19,95 PR SB
55 PEI Chong 裴冲 LB1 CHN CHN 2.20,46 PR SB
56 SUN Bo (1) L? CHN CHN 2.20,48
57 GUO Yashi LB2 CHN CHN 2.20,63 SB
58 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LB1 CHN CHN 2.20,72
59 YANG Meiqi LB1 CHN CHN 2.21,01
60 AI Di LC1 CHN CHN 2.21,03 PR SB
61 XU Xinxin LC1 CHN CHN 2.21,40
61 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.21,40
63 ZHAO Wei (1996) 赵微 LB1 CHN CHN 2.21,62
64 WANG Kaiying 王锴莹 LA1 CHN CHN 2.21,66 PR SB
65 CHANG Xin LC2 CHN CHN 2.22,53
66 ZHANG Bing LC2 CHN CHN 2.22,93 PR SB
67 HAN Na L? CHN CHN 2.23,41
67 WU Jingying L? CHN CHN 2.23,41 SB
69 WANG Jiaqi LB1 CHN CHN 2.23,70 PR SB
70 GUAN Hanyue 关涵月 LB2 CHN CHN 2.24,09 SB
71 LIU Ying 刘莹 LN1 CHN CHN 2.24,67 SB
72 ZHU Fangyao L? CHN CHN 2.24,72
73 ZHANG Shuling LC2 CHN CHN 2.24,99 PR SB
74 TANG Yuanyuan LB1 CHN CHN 2.25,37 PR SB
75 WANG Jiaxin LYA CHN CHN 2.25,45
76 YI Yue LC1 CHN CHN 2.26,12 PR SB
77 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 2.27,29
78 GUO Yan LA1 CHN CHN 2.28,14
79 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 2.29,59
80 GAO Zeling L? CHN CHN 2.29,74
81 YOU Zixuan LB2 CHN CHN 2.30,89 PR SB
82 WANG Kexin (1996) LB1 CHN CHN 2.31,94 PR SB
83 ZHOU Yangxu L? CHN CHN 2.33,26
84 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 2.33,79 PR SB
85 DUAN Xiaoyu LB1 CHN CHN 2.34,16
86 XING Yanqi LB1 CHN CHN 2.36,17 PR SB
87 LI Hao LC1 CHN CHN 2.39,51 PR SB
88 YIN Xing LC1 CHN CHN 2.39,70 PR SB
89 ZHANG Huiwen LC2 CHN CHN 2.53,50
DQ LIU Ming LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names