China - Junior Championships 2013

Shenyang (CHN) 11 - 12 January 2013 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 11 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Peng 刘鹏 MB2 CHN CHN 37,21
2 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 37,31
3 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 37,34
4 WANG Wei (1994) MA1 CHN CHN 37,54 SB
5 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,58
6 YANG Tao 杨涛 MC2 CHN CHN 37,77
7 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA1 CHN CHN 37,78 PR SB
8 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB1 CHN CHN 37,82
9 GAO Tingyu 高亭宇 MC2 CHN CHN 37,92
10 YANG Zhendong 杨振东 MB2 CHN CHN 37,95 PR SB
11 WANG Shuohan MB1 CHN CHN 38,16
12 SUN Xin 孙鑫 MC2 CHN CHN 38,17
13 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB1 CHN CHN 38,18 SB
14 ZHAO Xubo MB2 CHN CHN 38,20 PR SB
15 LIU Menglin 刘孟琳 MA1 CHN CHN 38,48
16 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MB1 CHN CHN 38,60
17 CUI Wei MA1 CHN CHN 38,62 SB
18 YANG Mengran 杨梦然 MC2 CHN CHN 38,63
19 CHEN Jiahong MC2 CHN CHN 38,67
20 LIU Lai MA1 CHN CHN 38,77
21 YANG Yongyi MB1 CHN CHN 38,81
22 LYU Renjie MB1 CHN CHN 38,88
23 GUO Qiling MB1 CHN CHN 38,89
24 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 39,04
25 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 39,05
26 ZHENG Tianlong 郑添隆 MB1 CHN CHN 39,09 PR SB
27 ZHANG Hongqiang 张宏强 MB1 CHN CHN 39,20
28 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MA1 CHN CHN 39,34
29 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 39,58
30 FAN Xudong MC2 CHN CHN 39,70
31 TIAN Xinlong MB2 CHN CHN 39,76
32 XU Yutong 徐钰童 MA1 CHN CHN 39,86
33 WANG Xiaoqi MB1 CHN CHN 39,93
34 WANG Xuanjun 王宣钧 MB1 CHN CHN 39,95
35 GAO Pengfei 高鹏飞 MA1 CHN CHN 39,96
36 ZHANG Wei (1996) MB2 CHN CHN 40,03
37 WANG Shiwei 王世伟 MB1 CHN CHN 40,41 PR SB
38 CHEN Sixing 陈思行 MB2 CHN CHN 40,56
39 LIU Jia (1994) M? CHN CHN 40,58
40 WANG Xiang 王项 MC2 CHN CHN 40,68
41 FU Zuomin MC2 CHN CHN 40,70
42 XU Chenglong 徐承龙 MB2 CHN CHN 40,76
43 ZHOU Bin 周斌 MB1 CHN CHN 40,86 PR SB
44 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 40,88
45 WU Yu 吴宇 MC2 CHN CHN 40,89 SB
46 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MB2 CHN CHN 41,08 PR SB
47 LI Chaofan MB1 CHN CHN 41,24
48 HU Jialiang MB2 CHN CHN 41,41
49 WANG Hongyu M? CHN CHN 41,49
50 XU Yanzhe 徐延哲 MC2 CHN CHN 41,56
51 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MC2 CHN CHN 41,58
52 ZHANG Dongyu (1996) MB1 CHN CHN 42,00
53 LIU Jiyong M? CHN CHN 42,31
54 WEI Jiabo MB2 CHN CHN 42,50
55 ZHANG Wanpeng M? CHN CHN 42,82
56 SUN Kai (1) M? CHN CHN 43,03 PR SB
57 YANG Xu MB2 CHN CHN 43,35 PR SB
58 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MC2 CHN CHN 43,56 PR SB
59 ZHANG Zhicheng (1995) MA1 CHN CHN 44,18 PR SB
60 LIU Guangyuan M30 CHN CHN 44,28 PR SB
61 ZHANG Kezhen MC2 CHN CHN 44,56 PR SB
62 YU Zonghai 于宗海 MB1 CHN CHN 44,72
63 LI Bing (1997) MC2 CHN CHN 1.05,78

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names