China - Junior Championships 2013

Shenyang (CHN) 11 - 12 January 2013 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 12 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA1 CHN CHN 1.53,39
2 YANG Zhendong 杨振东 MB2 CHN CHN 1.55,66
3 LYU Renjie MB1 CHN CHN 1.56,21
4 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB1 CHN CHN 1.57,06
5 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 1.57,51
6 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB1 CHN CHN 1.57,54
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 1.57,58
8 SUN Xin 孙鑫 MC2 CHN CHN 1.58,42
9 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 1.59,00
10 GUO Qiling MB1 CHN CHN 1.59,05
11 ZHAO Xubo MB2 CHN CHN 1.59,07 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MA1 CHN CHN 1.59,35
13 XU Chenglong 徐承龙 MB2 CHN CHN 1.59,36
14 YANG Mengran 杨梦然 MC2 CHN CHN 1.59,89
15 CHEN Jiahong MC2 CHN CHN 2.00,26
16 WANG Xiaoqi MB1 CHN CHN 2.00,73
17 GAO Pengfei 高鹏飞 MA1 CHN CHN 2.00,75 PR SB
18 CUI Wei MA1 CHN CHN 2.01,06 SB
19 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 2.01,15
20 YANG Yongyi MB1 CHN CHN 2.01,36
21 ZHANG Hongqiang 张宏强 MB1 CHN CHN 2.01,53
22 WANG Shiwei 王世伟 MB1 CHN CHN 2.01,73 PR SB
23 FAN Xudong MC2 CHN CHN 2.01,87
24 WANG Xuanjun 王宣钧 MB1 CHN CHN 2.02,15
25 GAO Tingyu 高亭宇 MC2 CHN CHN 2.02,24 PR SB
26 ZHENG Tianlong 郑添隆 MB1 CHN CHN 2.02,53
27 YANG Tao 杨涛 MC2 CHN CHN 2.02,64
28 LIU Menglin 刘孟琳 MA1 CHN CHN 2.02,73
29 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 2.03,32
30 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MB2 CHN CHN 2.03,53 PR SB
31 WANG Wei (1994) MA1 CHN CHN 2.03,67
32 LIU Peng 刘鹏 MB2 CHN CHN 2.03,69
33 TIAN Xinlong MB2 CHN CHN 2.03,92
34 ZHOU Bin 周斌 MB1 CHN CHN 2.04,16 PR SB
35 WU Yu 吴宇 MC2 CHN CHN 2.04,28 PR SB
36 CHEN Sixing 陈思行 MB2 CHN CHN 2.04,54
37 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MB1 CHN CHN 2.04,58 PR SB
38 ZHANG Wei (1996) MB2 CHN CHN 2.04,62
39 XU Yanzhe 徐延哲 MC2 CHN CHN 2.04,75
40 WANG Hongyu M? CHN CHN 2.05,77
41 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 2.05,78
42 WANG Xiang 王项 MC2 CHN CHN 2.05,97
43 XU Yutong 徐钰童 MA1 CHN CHN 2.06,15
44 LI Bing (1997) MC2 CHN CHN 2.06,47 SB
45 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 2.06,64
46 WANG Shuohan MB1 CHN CHN 2.07,47
47 LIU Jiyong M? CHN CHN 2.07,78 SB
48 LIU Lai MA1 CHN CHN 2.08,18
49 LI Chaofan MB1 CHN CHN 2.08,42 SB
50 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MC2 CHN CHN 2.08,90 PR SB
51 YANG Xu MB2 CHN CHN 2.09,13 PR SB
52 SUN Kai (1) M? CHN CHN 2.09,15 PR SB
53 LIU Jia (1994) M? CHN CHN 2.09,16
54 HU Jialiang MB2 CHN CHN 2.09,62
55 FU Zuomin MC2 CHN CHN 2.10,56
56 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MC2 CHN CHN 2.10,85 PR SB
57 WEI Jiabo MB2 CHN CHN 2.13,49 PR SB
58 ZHANG Wanpeng M? CHN CHN 2.15,24
59 ZHANG Dongyu (1996) MB1 CHN CHN 2.17,42
60 ZHANG Zhicheng (1995) MA1 CHN CHN 2.18,66 PR SB
61 YU Zonghai 于宗海 MB1 CHN CHN 2.21,67
62 LIU Guangyuan M30 CHN CHN 2.22,04 PR SB
DQ ZHANG Kezhen MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names