China - Youth Championships 2013

Changchun (CHN) 26 - 27 January 2013 Source: sskating.com

500m Men - Group A 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MYA CHN CHN 37,43 PR SB
2 ZHAO Peng MC1 CHN CHN 38,61
3 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,96 PR SB
4 WANG Chenglin MC1 CHN CHN 39,08 PR SB
5 YAN Naihan 闫乃晗 MC1 CHN CHN 39,15 PR SB
6 CHEN Kun MC1 CHN CHN 39,33 PR SB
7 QI Baipeng 齐柏彭 MC1 CHN CHN 39,55 PR SB
8 LIU Xueren MYA CHN CHN 39,63 PR SB
9 YIN Shengyuan 尹圣元 MYA CHN CHN 39,68 PR SB
10 CHANG Jiayi M? CHN CHN 39,73
11 MA Liang MC1 CHN CHN 39,79 PR SB
11 LIU Xin (1999) MYA CHN CHN 39,79 PR SB
13 WANG Rui (1999) 王锐 MYA CHN CHN 39,82 PR SB
13 LIU Jinhui MC1 CHN CHN 39,82
13 GAO Hongliang 高洪亮 MC1 CHN CHN 39,82 PR SB
16 JIN Shunri 金顺日 MC1 CHN CHN 40,04 PR SB
17 GAO Feng 高峰 MYA CHN CHN 40,10 PR SB
18 YE Wenze M? CHN CHN 40,42 PR SB
19 ZHANG Jiaxun MYA CHN CHN 40,47 PR SB
20 LU Yuanhang MC1 CHN CHN 40,63 PR SB
21 LIU Zequn MC1 CHN CHN 40,67
22 HUANG Xinyao MYA CHN CHN 40,68 PR SB
23 LI Zongyuan MYA CHN CHN 40,70 PR SB
24 CHAI Mingze MC1 CHN CHN 40,72 PR SB
25 LIU Meng MYA CHN CHN 40,73 PR SB
26 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 40,74 PR SB
27 YANG Bozhi 杨博智 MYA CHN CHN 40,83 PR SB
28 MAO Zhiqiang MC1 CHN CHN 40,85
29 FAN Hui 范慧 MYA CHN CHN 41,07 PR SB
30 PAN Junhao MC1 CHN CHN 41,27 PR SB
31 ZHANG Tianlong MC1 CHN CHN 41,47 PR SB
32 WANG Su MYA CHN CHN 41,65 PR SB
33 JI Kaiqiu MYA CHN CHN 41,70 PR SB
34 WANG Haoran (1998) MC1 CHN CHN 42,17 PR SB
35 SONG Guanlin MC1 CHN CHN 42,23 PR SB
36 LI Qiaozhi 李乔治 MC1 CHN CHN 42,29 PR SB
37 ZHU Wenxu M? CHN CHN 42,33 PR SB
38 LIU Jiaming M? CHN CHN 42,64 PR SB
39 LI Tianyu MYA CHN CHN 42,79 PR SB
40 TIAN Zebin MYA CHN CHN 42,96 PR SB
41 WANG Yizhou 王一州 MYA CHN CHN 43,16 PR SB
42 CUI Zhibo 崔智博 MC1 CHN CHN 43,37 PR SB
43 SONG Xingxu 宋星旭 M? CHN CHN 43,40
44 HUO Yuanlin M? CHN CHN 44,31 PR SB
45 ZHANG Yun M? CHN CHN 44,63 PR SB
46 LI Boxi 李博熙 MC1 CHN CHN 45,68 PR SB
47 HAN Xihao 韩锡昊 MYA CHN CHN 46,33 PR SB
48 SUN Yufeng MYA CHN CHN 46,78 PR SB
49 WANG Kai MC1 CHN CHN 46,83 PR SB
50 HU Junyu MC1 CHN CHN 48,59 PR SB
51 LI Haoran MYA CHN CHN 49,80 PR SB
52 FANG Yongzhe MYA CHN CHN 50,07 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MYA CHN CHN 1.57,27 PR SB
2 FAN Hui 范慧 MYA CHN CHN 2.03,54 PR SB
3 YIN Shengyuan 尹圣元 MYA CHN CHN 2.03,70 PR SB
4 QI Baipeng 齐柏彭 MC1 CHN CHN 2.03,73 PR SB
5 LU Yuanhang MC1 CHN CHN 2.03,75 PR SB
6 YAN Naihan 闫乃晗 MC1 CHN CHN 2.04,51 PR SB
7 JIN Shunri 金顺日 MC1 CHN CHN 2.05,11
8 MA Liang MC1 CHN CHN 2.05,24 PR SB
9 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 2.05,48
10 WANG Chenglin MC1 CHN CHN 2.05,85 PR SB
11 ZHAO Peng MC1 CHN CHN 2.06,16
12 GAO Hongliang 高洪亮 MC1 CHN CHN 2.06,24
13 CHANG Jiayi M? CHN CHN 2.06,36
14 LIU Xueren MYA CHN CHN 2.07,67 PR SB
15 YANG Bozhi 杨博智 MYA CHN CHN 2.08,40 PR SB
16 PAN Junhao MC1 CHN CHN 2.08,50 PR SB
17 LI Zongyuan MYA CHN CHN 2.08,66 PR SB
18 WANG Rui (1999) 王锐 MYA CHN CHN 2.09,30 PR SB
19 CHAI Mingze MC1 CHN CHN 2.09,33
20 ZHANG Tianlong MC1 CHN CHN 2.09,52 PR SB
21 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 2.09,76 PR SB
22 YE Wenze M? CHN CHN 2.09,80 PR SB
23 LI Qiaozhi 李乔治 MC1 CHN CHN 2.10,15 PR SB
24 ZHANG Jiaxun MYA CHN CHN 2.10,43 PR SB
25 LIU Jinhui MC1 CHN CHN 2.10,45 PR SB
26 CHEN Kun MC1 CHN CHN 2.10,46
27 LIU Meng MYA CHN CHN 2.10,49 PR SB
28 GAO Feng 高峰 MYA CHN CHN 2.10,91 PR SB
29 WANG Haoran (1998) MC1 CHN CHN 2.10,96 PR SB
30 HUANG Xinyao MYA CHN CHN 2.11,20 PR SB
31 SONG Guanlin MC1 CHN CHN 2.11,48
32 HUO Yuanlin M? CHN CHN 2.11,60 PR SB
33 WANG Su MYA CHN CHN 2.11,91 PR SB
34 LIU Zequn MC1 CHN CHN 2.11,96 PR SB
35 ZHU Wenxu M? CHN CHN 2.12,46 PR SB
36 ZHANG Yun M? CHN CHN 2.13,50 PR SB
37 CUI Zhibo 崔智博 MC1 CHN CHN 2.13,92 PR SB
38 LIU Xin (1999) MYA CHN CHN 2.14,06 PR SB
39 WANG Yizhou 王一州 MYA CHN CHN 2.16,79 PR SB
40 MAO Zhiqiang MC1 CHN CHN 2.17,33
41 JI Kaiqiu MYA CHN CHN 2.17,72 PR SB
42 LIU Jiaming M? CHN CHN 2.18,09 PR SB
43 SONG Xingxu 宋星旭 M? CHN CHN 2.18,52
44 TIAN Zebin MYA CHN CHN 2.21,55 PR SB
45 LI Tianyu MYA CHN CHN 2.21,62 PR SB
46 LI Boxi 李博熙 MC1 CHN CHN 2.22,26 PR SB
47 WANG Kai MC1 CHN CHN 2.24,69 PR SB
48 HAN Xihao 韩锡昊 MYA CHN CHN 2.28,55 PR SB
49 HU Junyu MC1 CHN CHN 2.32,02 PR SB
50 SUN Yufeng MYA CHN CHN 2.35,25 PR SB
51 FANG Yongzhe MYA CHN CHN 2.38,39 PR SB
DQ LI Haoran MYA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MYB CHN CHN 38,93 PR SB
2 HOU Kaibo 侯凯博 MYB CHN CHN 39,16 PR SB
3 YANG Guowei 杨国威 MYB CHN CHN 39,92 PR SB
4 ZHAO Hailong MYC CHN CHN 40,26 PR SB
5 YANG Dongsheng 杨东生 MYC CHN CHN 40,43 PR SB
6 CUI Kai MYB CHN CHN 40,99 PR SB
7 HUANG Yuchun 黄玉春 MYB CHN CHN 41,17 PR SB
8 LI Hang MYB CHN CHN 41,23 PR SB
9 WANG Zilong 王子龙 MYC CHN CHN 41,28 PR SB
9 CUI Jian MYB CHN CHN 41,28 PR SB
11 MA Haoran MYB CHN CHN 41,73 PR SB
12 FU Wenhao 付文昊 MYB CHN CHN 41,85 PR SB
13 ZHU Zhiqiang MYB CHN CHN 47,41 PR SB
14 HU Bingan MYB CHN CHN 54,77 PR SB
DQ LIU Kaitu MYB CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 YANG Guowei 杨国威 MYB CHN CHN 2.05,75 PR SB
2 HOU Kaibo 侯凯博 MYB CHN CHN 2.05,87 PR SB
3 YANG Dongsheng 杨东生 MYC CHN CHN 2.07,32 PR SB
4 LI Hang MYB CHN CHN 2.07,50 PR SB
5 YANG Yang (2000) 杨阳 MYB CHN CHN 2.07,92 PR SB
6 WANG Zilong 王子龙 MYC CHN CHN 2.09,41 PR SB
7 ZHAO Hailong MYC CHN CHN 2.10,94 PR SB
8 FU Wenhao 付文昊 MYB CHN CHN 2.11,43 PR SB
9 HUANG Yuchun 黄玉春 MYB CHN CHN 2.12,13 PR SB
10 CUI Kai MYB CHN CHN 2.14,50 PR SB
11 CUI Jian MYB CHN CHN 2.15,18 PR SB
12 MA Haoran MYB CHN CHN 2.16,76 PR SB
13 LIU Kaitu MYB CHN CHN 2.19,41 PR SB
14 ZHU Zhiqiang MYB CHN CHN 2.25,66 PR SB
15 HU Bingan MYB CHN CHN 2.59,82 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MYA CHN CHN 1.15,43 PR SB
2 QI Baipeng 齐柏彭 MC1 CHN CHN 1.18,55 PR SB
3 ZHAO Peng MC1 CHN CHN 1.18,71 PR SB
4 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,28 PR SB
5 LIU Xueren MYA CHN CHN 1.19,31 PR SB
6 YIN Shengyuan 尹圣元 MYA CHN CHN 1.19,32 PR SB
7 YAN Naihan 闫乃晗 MC1 CHN CHN 1.19,61 PR SB
8 LU Yuanhang MC1 CHN CHN 1.19,91
9 FAN Hui 范慧 MYA CHN CHN 1.19,93 PR SB
10 MA Liang MC1 CHN CHN 1.20,13 PR SB
11 JIN Shunri 金顺日 MC1 CHN CHN 1.20,33
12 GAO Hongliang 高洪亮 MC1 CHN CHN 1.20,66
13 PAN Junhao MC1 CHN CHN 1.21,04 PR SB
14 LIU Jinhui MC1 CHN CHN 1.21,23
15 CHAI Mingze MC1 CHN CHN 1.21,28 PR SB
16 WANG Chenglin MC1 CHN CHN 1.21,35 PR SB
17 LI Zongyuan MYA CHN CHN 1.21,39 PR SB
18 GAO Feng 高峰 MYA CHN CHN 1.21,41 PR SB
19 CHANG Jiayi M? CHN CHN 1.21,44 PR SB
20 ZHANG Jiaxun MYA CHN CHN 1.21,54 PR SB
21 CHEN Kun MC1 CHN CHN 1.22,09 PR SB
22 WANG Rui (1999) 王锐 MYA CHN CHN 1.22,12 PR SB
23 LIU Meng MYA CHN CHN 1.22,23 PR SB
24 YE Wenze M? CHN CHN 1.22,38 PR SB
25 HUANG Xinyao MYA CHN CHN 1.22,57 PR SB
26 ZHU Wenxu M? CHN CHN 1.23,40 PR SB
27 WANG Su MYA CHN CHN 1.23,46 PR SB
28 LIU Xin (1999) MYA CHN CHN 1.23,76 PR SB
29 ZHANG Tianlong MC1 CHN CHN 1.24,08 PR SB
30 SONG Guanlin MC1 CHN CHN 1.24,17 PR SB
31 YANG Bozhi 杨博智 MYA CHN CHN 1.24,27 PR SB
32 LI Qiaozhi 李乔治 MC1 CHN CHN 1.24,35 PR SB
33 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 1.24,60 PR SB
34 MAO Zhiqiang MC1 CHN CHN 1.24,79 PR SB
35 WANG Haoran (1998) MC1 CHN CHN 1.24,83 PR SB
36 HUO Yuanlin M? CHN CHN 1.25,99 PR SB
37 ZHANG Yun M? CHN CHN 1.26,09 PR SB
38 CUI Zhibo 崔智博 MC1 CHN CHN 1.26,58 PR SB
39 SONG Xingxu 宋星旭 M? CHN CHN 1.26,64 PR SB
40 WANG Yizhou 王一州 MYA CHN CHN 1.27,58 PR SB
41 JI Kaiqiu MYA CHN CHN 1.27,78 PR SB
42 LIU Jiaming M? CHN CHN 1.28,24 PR SB
43 TIAN Zebin MYA CHN CHN 1.29,10 PR SB
44 LI Tianyu MYA CHN CHN 1.29,30 PR SB
45 LI Boxi 李博熙 MC1 CHN CHN 1.31,33 PR SB
46 WANG Kai MC1 CHN CHN 1.33,92 PR SB
47 HAN Xihao 韩锡昊 MYA CHN CHN 1.35,84 PR SB
48 HU Junyu MC1 CHN CHN 1.37,79 PR SB
49 SUN Yufeng MYA CHN CHN 1.39,47 PR SB
50 FANG Yongzhe MYA CHN CHN 1.43,35 PR SB
51 LI Haoran MYA CHN CHN 1.46,97 PR SB
DQ LIU Zequn MC1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group A 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MYA CHN CHN 4.12,07 PR SB
2 YIN Shengyuan 尹圣元 MYA CHN CHN 4.17,17 PR SB
3 QI Baipeng 齐柏彭 MC1 CHN CHN 4.19,96 PR SB
4 FAN Hui 范慧 MYA CHN CHN 4.24,64 PR SB
5 LU Yuanhang MC1 CHN CHN 4.26,09 PR SB
6 LIU Xueren MYA CHN CHN 4.31,35 PR SB
7 YAN Naihan 闫乃晗 MC1 CHN CHN 4.31,91 PR SB
8 CHANG Jiayi M? CHN CHN 4.32,23 PR SB
9 JIN Shunri 金顺日 MC1 CHN CHN 4.32,34 PR SB
10 WANG Chenglin MC1 CHN CHN 4.32,52 PR SB
11 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 4.34,27 PR SB
12 GAO Hongliang 高洪亮 MC1 CHN CHN 4.35,38 PR SB
13 MA Liang MC1 CHN CHN 4.36,18 PR SB
14 ZHAO Peng MC1 CHN CHN 4.39,90 PR SB
15 PAN Junhao MC1 CHN CHN 4.43,23 PR SB
16 CHEN Kun MC1 CHN CHN 4.47,97 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 HOU Kaibo 侯凯博 MYB CHN CHN 1.19,04 PR SB
2 YANG Dongsheng 杨东生 MYC CHN CHN 1.21,05 PR SB
3 YANG Yang (2000) 杨阳 MYB CHN CHN 1.21,17 PR SB
4 WANG Zilong 王子龙 MYC CHN CHN 1.21,27 PR SB
5 YANG Guowei 杨国威 MYB CHN CHN 1.21,67 PR SB
6 LI Hang MYB CHN CHN 1.22,48 PR SB
7 HUANG Yuchun 黄玉春 MYB CHN CHN 1.22,55 PR SB
8 ZHAO Hailong MYC CHN CHN 1.23,26 PR SB
9 FU Wenhao 付文昊 MYB CHN CHN 1.23,39 PR SB
10 CUI Kai MYB CHN CHN 1.24,92 PR SB
11 CUI Jian MYB CHN CHN 1.25,45 PR SB
12 MA Haoran MYB CHN CHN 1.26,41 PR SB
13 ZHU Zhiqiang MYB CHN CHN 1.33,59 PR SB
14 HU Bingan MYB CHN CHN 1.56,81 PR SB
DQ LIU Kaitu MYB CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group B 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MYC CHN CHN 4.26,34 PR SB
2 LI Hang MYB CHN CHN 4.27,75 PR SB
3 HOU Kaibo 侯凯博 MYB CHN CHN 4.31,25 PR SB
4 WANG Zilong 王子龙 MYC CHN CHN 4.33,80 PR SB
5 YANG Guowei 杨国威 MYB CHN CHN 4.37,73 PR SB
6 ZHAO Hailong MYC CHN CHN 4.41,73 PR SB
7 HUANG Yuchun 黄玉春 MYB CHN CHN 4.45,23 PR SB
8 FU Wenhao 付文昊 MYB CHN CHN 4.47,65 PR SB
9 YANG Yang (2000) 杨阳 MYB CHN CHN 4.51,56 PR SB
10 CUI Kai MYB CHN CHN 4.51,67 PR SB
11 MA Haoran MYB CHN CHN 4.53,81 PR SB
12 CUI Jian MYB CHN CHN 4.57,39 PR SB
13 ZHU Zhiqiang MYB CHN CHN 5.04,23 PR SB
14 HU Bingan MYB CHN CHN 6.33,62 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names