China - Youth Championships 2013

Changchun (CHN) 26 - 27 January 2013 Source: sskating.com

500m Ladies - Group A 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 41,24 PR SB
2 HE Linyi LYA CHN CHN 42,40 PR SB
3 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 42,68 PR SB
4 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 42,80 PR SB
5 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 43,51 PR SB
6 FENG Ziye LYA CHN CHN 43,52 PR SB
7 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,61 PR SB
8 QIAN Bing L? CHN CHN 43,63
9 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 43,65 PR SB
10 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 43,66 PR SB
11 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 44,09 PR SB
12 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 44,15 PR SB
13 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 44,22 PR SB
14 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 44,24
15 MIN Kexin LYA CHN CHN 44,26 PR SB
15 XU Xinxin LC1 CHN CHN 44,26 PR SB
17 AI Di LC1 CHN CHN 44,81 PR SB
18 TANG Yanlin LYA CHN CHN 44,82 PR SB
19 TONG Xin LYA CHN CHN 44,89 PR SB
20 XIAO Wei LYA CHN CHN 44,97 PR SB
21 LAI Jiahui LC1 CHN CHN 45,09 PR SB
22 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 45,38 PR SB
23 WANG Lulin 王璐琳 LYA CHN CHN 45,92 PR SB
24 LI Yue (1999) LYA CHN CHN 45,93 PR SB
25 LI Hongyu (1999) LC1 CHN CHN 46,00 PR SB
26 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 46,10 PR SB
27 ZHAO Xin (1998) LC1 CHN CHN 46,14 PR SB
28 LI Bingbing 李冰冰 LYA CHN CHN 46,20 PR SB
29 XIN Junxian LC1 CHN CHN 46,30 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LYA CHN CHN 46,42 PR SB
31 CHANG Youdan 常又丹 LC1 CHN CHN 46,48 PR SB
32 LUO Jing L? CHN CHN 46,87 PR SB
33 LIU Jiayan L? CHN CHN 47,13 PR SB
34 ZHOU Bing L? CHN CHN 47,35 PR SB
35 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC1 CHN CHN 47,40 PR SB
36 LONG Hongrong LYA CHN CHN 47,44 PR SB
37 YIN Xing LC1 CHN CHN 47,66 PR SB
38 MA Mingwei L? CHN CHN 48,06 PR SB
39 LYU Xiaoya LC1 CHN CHN 48,31 PR SB
40 WANG Yan (1999) LYA CHN CHN 48,39 PR SB
41 ZHANG Yue (1999) 张悦 LYA CHN CHN 48,96 PR SB
42 WU Yueting 武越婷 LYA CHN CHN 49,13 PR SB
43 TIAN Jingling L? CHN CHN 49,40 PR SB
44 SHAO Xinyu LYA CHN CHN 53,02 PR SB
DQ YANG Sining 杨思凝 LYA CHN CHN DQ
DQ YU Xiaoyan LYA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 1.23,33 PR SB
2 HE Linyi LYA CHN CHN 1.26,07 PR SB
3 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 1.26,31 PR SB
4 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 1.26,57 PR SB
5 FENG Ziye LYA CHN CHN 1.26,65 PR SB
6 QIAN Bing L? CHN CHN 1.26,96
7 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.27,24 PR SB
8 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 1.27,87
9 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 1.27,94 PR SB
10 MIN Kexin LYA CHN CHN 1.28,22 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 1.28,83 PR SB
12 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 1.29,31 PR SB
13 XU Xinxin LC1 CHN CHN 1.29,68
14 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 1.30,16 PR SB
15 TONG Xin LYA CHN CHN 1.30,20 PR SB
16 LAI Jiahui LC1 CHN CHN 1.30,60 PR SB
17 TANG Yanlin LYA CHN CHN 1.30,79 PR SB
18 XIN Junxian LC1 CHN CHN 1.30,84 PR SB
19 ZHAO Xin (1998) LC1 CHN CHN 1.31,22 PR SB
20 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 1.31,30 PR SB
21 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 1.31,32 PR SB
22 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 1.31,38 PR SB
23 CHANG Youdan 常又丹 LC1 CHN CHN 1.32,12 PR SB
24 AI Di LC1 CHN CHN 1.32,15
25 LI Bingbing 李冰冰 LYA CHN CHN 1.32,26 PR SB
26 YANG Sining 杨思凝 LYA CHN CHN 1.32,59 PR SB
27 WANG Lulin 王璐琳 LYA CHN CHN 1.32,86 PR SB
28 LUO Jing L? CHN CHN 1.32,97 PR SB
29 LIU Jiayan L? CHN CHN 1.33,29 PR SB
30 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC1 CHN CHN 1.33,54 PR SB
31 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 1.34,81 PR SB
32 XIAO Wei LYA CHN CHN 1.35,20 PR SB
33 LYU Xiaoya LC1 CHN CHN 1.35,95 PR SB
34 LI Hongyu (1999) LC1 CHN CHN 1.35,97 PR SB
35 LI Yue (1999) LYA CHN CHN 1.36,03 PR SB
36 LONG Hongrong LYA CHN CHN 1.36,39 PR SB
37 WANG Guanyue 王冠玥 LYA CHN CHN 1.36,56 PR SB
38 MA Mingwei L? CHN CHN 1.36,93 PR SB
39 WU Yueting 武越婷 LYA CHN CHN 1.37,11 PR SB
40 ZHOU Bing L? CHN CHN 1.38,26 PR SB
41 YIN Xing LC1 CHN CHN 1.38,86 PR SB
42 TIAN Jingling L? CHN CHN 1.39,98 PR SB
43 ZHANG Yue (1999) 张悦 LYA CHN CHN 1.40,26 PR SB
44 WANG Yan (1999) LYA CHN CHN 1.40,70 PR SB
45 SHAO Xinyu LYA CHN CHN 1.56,71 PR SB
46 YU Xiaoyan LYA CHN CHN 1.57,99 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yutong LYB CHN CHN 43,38 PR SB
2 ZHAO Rui LYB CHN CHN 43,49 PR SB
3 HE Liuqing 何柳青 LYC CHN CHN 44,33 PR SB
4 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LYB CHN CHN 44,42 PR SB
5 GAN Weiping 甘卫平 LYB CHN CHN 44,43 PR SB
6 LIU Yibing 刘怡兵 LYB CHN CHN 45,37 PR SB
7 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LYB CHN CHN 45,69 PR SB
8 LIU Xueyuan LYB CHN CHN 45,88 PR SB
9 FAN Suyuan LYB CHN CHN 47,39 PR SB
10 YANG Yanhui 杨艳慧 LYB CHN CHN 48,40 PR SB
11 ZHANG Kailun LYC CHN CHN 48,98 PR SB
12 CHE Nannan LYB CHN CHN 49,06 PR SB
13 WANG Meini L? CHN CHN 49,69 PR SB
14 HAN Xiao L? CHN CHN 51,69 PR SB
15 LI Yongzhu LYB CHN CHN 53,75 PR SB
16 MENG Xilin 孟溪琳 LYB CHN CHN 53,80 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yutong LYB CHN CHN 1.29,16 PR SB
2 GAN Weiping 甘卫平 LYB CHN CHN 1.29,26 PR SB
3 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LYB CHN CHN 1.29,56 PR SB
4 LIU Yibing 刘怡兵 LYB CHN CHN 1.30,92 PR SB
5 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LYB CHN CHN 1.31,49 PR SB
6 HE Liuqing 何柳青 LYC CHN CHN 1.34,02 PR SB
7 LIU Xueyuan LYB CHN CHN 1.34,25 PR SB
8 YANG Yanhui 杨艳慧 LYB CHN CHN 1.35,74 PR SB
9 ZHANG Kailun LYC CHN CHN 1.37,32 PR SB
10 WANG Meini L? CHN CHN 1.38,17 PR SB
11 CHE Nannan LYB CHN CHN 1.41,50 PR SB
12 HAN Xiao L? CHN CHN 1.47,24 PR SB
13 MENG Xilin 孟溪琳 LYB CHN CHN 1.48,65 PR SB
14 FAN Suyuan LYB CHN CHN 1.48,86 PR SB
15 LI Yongzhu LYB CHN CHN 1.52,28 PR SB
DQ ZHAO Rui LYB CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group A 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 41,28
2 HE Linyi LYA CHN CHN 41,93 PR SB
3 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 42,42 PR SB
4 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 42,71 PR SB
5 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 42,80
6 FENG Ziye LYA CHN CHN 43,27 PR SB
7 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,30 PR SB
8 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 43,32 PR SB
9 QIAN Bing L? CHN CHN 43,39
10 MIN Kexin LYA CHN CHN 43,55 PR SB
11 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 43,56 PR SB
12 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 43,67
13 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 43,77
14 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 43,82
15 XU Xinxin LC1 CHN CHN 43,93 PR SB
16 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 44,18 PR SB
17 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 44,63 PR SB
18 TANG Yanlin LYA CHN CHN 44,85
19 LAI Jiahui LC1 CHN CHN 45,08 PR SB
19 XIAO Wei LYA CHN CHN 45,08
21 AI Di LC1 CHN CHN 45,17
22 YANG Sining 杨思凝 LYA CHN CHN 45,20 PR SB
23 WANG Lulin 王璐琳 LYA CHN CHN 45,27 PR SB
24 TONG Xin LYA CHN CHN 45,56
25 CHANG Youdan 常又丹 LC1 CHN CHN 45,75 PR SB
26 XIN Junxian LC1 CHN CHN 45,78 PR SB
27 LI Yue (1999) LYA CHN CHN 45,85 PR SB
28 ZHAO Xin (1998) LC1 CHN CHN 46,02 PR SB
29 LI Bingbing 李冰冰 LYA CHN CHN 46,17 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LYA CHN CHN 46,63
31 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 46,64
32 LUO Jing L? CHN CHN 46,66 PR SB
33 LONG Hongrong LYA CHN CHN 46,88 PR SB
34 LI Hongyu (1999) LC1 CHN CHN 46,94
35 LIU Jiayan L? CHN CHN 47,32
36 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC1 CHN CHN 47,41
37 ZHOU Bing L? CHN CHN 47,80
38 YIN Xing LC1 CHN CHN 47,85
39 MA Mingwei L? CHN CHN 48,04 PR SB
40 ZHANG Yue (1999) 张悦 LYA CHN CHN 48,28 PR SB
41 LYU Xiaoya LC1 CHN CHN 48,45
42 WANG Yan (1999) LYA CHN CHN 48,47
43 WU Yueting 武越婷 LYA CHN CHN 48,90 PR SB
44 TIAN Jingling L? CHN CHN 49,36 PR SB
45 SHAO Xinyu LYA CHN CHN 52,50 PR SB
46 YU Xiaoyan LYA CHN CHN 56,56 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 2.13,46 PR SB
2 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 2.13,63 PR SB
3 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 2.14,70 PR SB
4 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 2.14,79 PR SB
5 FENG Ziye LYA CHN CHN 2.15,74 PR SB
6 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 2.15,75
7 QIAN Bing L? CHN CHN 2.16,16 PR SB
8 HE Linyi LYA CHN CHN 2.16,22 PR SB
9 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.16,64 PR SB
10 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 2.17,03 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 2.18,11 PR SB
12 MIN Kexin LYA CHN CHN 2.18,46 PR SB
13 XU Xinxin LC1 CHN CHN 2.20,66 PR SB
14 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 2.23,38 PR SB
15 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 2.25,55 PR SB
16 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 2.26,96 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Rui LYB CHN CHN 43,37 PR SB
2 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LYB CHN CHN 43,53 PR SB
3 ZHANG Yutong LYB CHN CHN 43,60
4 HE Liuqing 何柳青 LYC CHN CHN 44,27 PR SB
5 GAN Weiping 甘卫平 LYB CHN CHN 44,74
6 LIU Yibing 刘怡兵 LYB CHN CHN 44,77 PR SB
7 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LYB CHN CHN 45,04 PR SB
8 LIU Xueyuan LYB CHN CHN 46,92
9 FAN Suyuan LYB CHN CHN 47,00 PR SB
10 YANG Yanhui 杨艳慧 LYB CHN CHN 48,39 PR SB
11 CHE Nannan LYB CHN CHN 48,66 PR SB
12 WANG Meini L? CHN CHN 49,14 PR SB
13 ZHANG Kailun LYC CHN CHN 49,41
14 HAN Xiao L? CHN CHN 52,49
15 MENG Xilin 孟溪琳 LYB CHN CHN 53,19 PR SB
16 LI Yongzhu LYB CHN CHN 54,15

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LYB CHN CHN 2.16,63 PR SB
2 ZHANG Yutong LYB CHN CHN 2.17,31 PR SB
3 LIU Yibing 刘怡兵 LYB CHN CHN 2.19,54 PR SB
4 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LYB CHN CHN 2.20,16 PR SB
5 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LYB CHN CHN 2.21,53 PR SB
6 YANG Yanhui 杨艳慧 LYB CHN CHN 2.27,50 PR SB
7 HE Liuqing 何柳青 LYC CHN CHN 2.28,53 PR SB
8 WANG Meini L? CHN CHN 2.29,20 PR SB
9 FAN Suyuan LYB CHN CHN 2.32,17 PR SB
10 LIU Xueyuan LYB CHN CHN 2.38,84 PR SB
11 CHE Nannan LYB CHN CHN 2.38,86 PR SB
12 ZHANG Kailun LYC CHN CHN 2.44,23 PR SB
13 HAN Xiao L? CHN CHN 2.47,35 PR SB
14 MENG Xilin 孟溪琳 LYB CHN CHN 2.49,38 PR SB
15 LI Yongzhu LYB CHN CHN 2.58,89 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names