China Cup 3

Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 1.20,18
2 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 1.21,10 PR SB
3 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 1.22,36
4 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 1.22,77
5 MA Xu LA1 CHN CHN 1.23,49
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.23,67
7 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.23,98 PR SB
8 FU Yuan LA1 CHN CHN 1.24,34
9 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 1.24,47 SB
10 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.24,92 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 1.25,03 PR SB
12 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 1.25,12
12 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.25,12 SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 1.25,14
15 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.25,73
16 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.25,83
17 WANG Jian LB2 CHN CHN 1.25,97 SB
18 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.26,77 SB
19 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,15
20 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 1.27,17
21 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.27,34
22 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.27,39
23 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 1.27,70
24 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.27,91
25 LI He (1996) LA1 CHN CHN 1.28,21
26 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 1.28,58
27 XIAO Wei LC2 CHN CHN 1.28,80
28 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 1.29,04
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.29,13
30 WANG Danming LA1 CHN CHN 1.29,45
31 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 1.29,48
32 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 1.29,70 SB
33 HE Linyi LC2 CHN CHN 1.29,72
34 WANG Guanyue 王冠玥 LC2 CHN CHN 1.29,95
35 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 1.30,15
36 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 1.30,21
37 WANG Wenjia 王文佳 LB1 CHN CHN 1.30,32 SB
38 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 1.30,37
39 YIN Siqi 尹思琪 LB1 CHN CHN 1.30,56
40 AI Di LB1 CHN CHN 1.30,81
41 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 1.31,02
42 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 1.31,03
43 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 1.31,12
44 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 1.31,27
45 GUO Rui LA1 CHN CHN 1.31,85
46 QI Jinming LB1 CHN CHN 1.32,42
47 ZHU Fangyao L? CHN CHN 1.33,27
48 WANG Yaqi L? CHN CHN 1.33,34
49 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 1.33,99
50 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 1.34,20
51 REN Jia 任佳 LB2 CHN CHN 1.34,24
52 SUN Jingjie LB2 CHN CHN 1.34,37
53 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 1.34,42
54 ADERJIANG Zhuliduzi LB1 CHN CHN 1.34,84
55 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 1.34,99
56 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 1.35,83
57 LIU Jiayan L? CHN CHN 1.44,46 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 4.23,82 PR SB
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 4.31,50
3 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 4.38,96 PR SB
4 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 4.39,23 PR SB
5 WANG Jian LB2 CHN CHN 4.39,32
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 4.39,44 PR SB
7 GUO Na LB2 CHN CHN 4.40,34 PR SB
8 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.40,53 PR SB
9 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 4.41,76
10 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 4.41,85 PR SB
11 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 4.42,38
12 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 4.43,02
13 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 4.44,88 SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 4.45,31
15 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 4.46,47
16 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 4.47,18
17 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 4.47,96 PR SB
18 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 4.48,19 SB
19 LUO Jing L? CHN CHN 4.49,76
20 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 4.50,98
21 MENG Xingchen LB1 CHN CHN 4.53,98 PR SB
22 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 4.54,60
23 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 4.55,19 PR SB
24 WANG Yaqi L? CHN CHN 4.55,68
25 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 4.57,13
26 TIAN Yu LA1 CHN CHN 4.57,59 SB
27 WANG Danming LA1 CHN CHN 4.58,77
28 XU Xinxin LB1 CHN CHN 5.00,83
29 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 5.01,58 SB
30 ZHU Fangyao L? CHN CHN 5.03,48 SB
31 QIU Yuehua L? CHN CHN 5.04,15
32 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 5.04,16
33 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 5.07,07 SB
34 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 5.10,42 SB
35 QI Jinming LB1 CHN CHN 5.11,66
36 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 5.13,63 SB
DQ Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women 2 November 2014

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 40,30 PR SB
2 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 40,44
3 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 40,85 PR SB
4 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,93 SB
5 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,42
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,43
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 41,50
8 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,56 PR SB
9 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 41,70
10 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,84
11 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,94 PR SB
12 FU Yuan LA1 CHN CHN 42,04
13 MA Xu LA1 CHN CHN 42,14
13 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 42,14 SB
15 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 42,17
16 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,21
17 TANG Wen LA2 CHN CHN 42,29
18 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 42,31
19 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 42,33
20 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,44 SB
21 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,55 PR SB
22 WANG Jian LB2 CHN CHN 42,58
23 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 42,65(5) PR SB
24 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,65(7)
25 HE Linyi LC2 CHN CHN 42,77
26 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 42,93 SB
27 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,95
28 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 43,22
29 XU Xinxin LB1 CHN CHN 43,25
30 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,27 SB
31 XIAO Wei LC2 CHN CHN 43,31
32 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,32
33 GUO Na LB2 CHN CHN 43,41
34 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 43,42
35 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 43,45
36 LI Chenyu 李晨宇 LB2 CHN CHN 43,53 PR SB
37 WANG Danming LA1 CHN CHN 43,60
38 WANG Wenjia 王文佳 LB1 CHN CHN 43,68
39 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 43,71
40 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 43,74 PR SB
41 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 43,79(2)
42 WANG Guanyue 王冠玥 LC2 CHN CHN 43,79(4)
43 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 43,88
44 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 44,24
45 LI He (1996) LA1 CHN CHN 44,28 SB
46 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 44,31
47 AI Di LB1 CHN CHN 44,51
48 QI Jinming LB1 CHN CHN 44,63
49 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 44,66
50 WEI Anqi LC2 CHN CHN 44,69 PR SB
51 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 44,75
52 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 44,92
53 YIN Siqi 尹思琪 LB1 CHN CHN 45,01 PR SB
54 GUO Rui LA1 CHN CHN 45,41 SB
55 MA Wenjing 马文静 LB1 CHN CHN 45,44 PR SB
56 REN Jia 任佳 LB2 CHN CHN 45,55
57 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 45,74
58 ADERJIANG Zhuliduzi LB1 CHN CHN 46,03 SB
59 ZHU Fangyao L? CHN CHN 46,04 SB
60 SUN Jingjie LB2 CHN CHN 46,12 SB
61 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 46,65
62 CHEN Siyu 陈思羽 LB2 CHN CHN 47,08 SB
63 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 47,75 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Women 2 November 2014

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 39,94 PR SB
2 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 40,22
3 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,33
4 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,54 SB
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,74 SB
6 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 40,80 PR SB
7 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,06 SB
8 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,29
9 MA Xu LA1 CHN CHN 41,32 PR SB
10 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,44 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 41,49 PR SB
12 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,53
13 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 41,77
14 TIAN Yu LA1 CHN CHN 41,79
15 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 41,88 SB
16 FU Yuan LA1 CHN CHN 41,92
17 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,99
18 TANG Wen LA2 CHN CHN 42,03
19 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,15 PR SB
20 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 42,18 PR SB
21 WANG Jian LB2 CHN CHN 42,23
22 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,27 SB
23 HE Linyi LC2 CHN CHN 42,31
24 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 42,50 PR SB
25 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 42,77 PR SB
26 WANG Danming LA1 CHN CHN 42,86
27 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,87
28 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,93
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,96 SB
30 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 43,07 SB
31 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 43,17
32 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 43,19
33 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 43,23
34 XIAO Wei LC2 CHN CHN 43,28
35 WANG Guanyue 王冠玥 LC2 CHN CHN 43,30 PR SB
36 LI Chenyu 李晨宇 LB2 CHN CHN 43,31 PR SB
37 XU Xinxin LB1 CHN CHN 43,33
38 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 43,41 PR SB
39 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 43,44
40 GUO Na LB2 CHN CHN 43,46
41 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 43,48
42 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,59
43 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 43,73 PR SB
44 WANG Wenjia 王文佳 LB1 CHN CHN 43,77
45 AI Di LB1 CHN CHN 43,83
46 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 43,99
47 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 44,12
48 WEI Anqi LC2 CHN CHN 44,20 PR SB
49 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 44,29
50 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 44,45
51 QI Jinming LB1 CHN CHN 44,47 PR SB
52 GUO Rui LA1 CHN CHN 44,51 PR SB
53 YIN Siqi 尹思琪 LB1 CHN CHN 44,58 PR SB
54 LI He (1996) LA1 CHN CHN 44,65
55 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 44,83
56 SUN Jingjie LB2 CHN CHN 45,52 PR SB
57 MA Wenjing 马文静 LB1 CHN CHN 45,58
58 ZHU Fangyao L? CHN CHN 45,62 SB
59 REN Jia 任佳 LB2 CHN CHN 45,68
60 ADERJIANG Zhuliduzi LB1 CHN CHN 45,93 SB
61 CHEN Siyu 陈思羽 LB2 CHN CHN 46,29 SB
62 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 46,56
63 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 46,76 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 2 November 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 2.05,29
2 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 2.07,19 SB
3 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 2.08,45 PR SB
4 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 2.10,01
5 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 2.10,10
6 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 2.10,33
7 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 2.10,57
8 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 2.10,71
9 MA Xu LA1 CHN CHN 2.11,09
10 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 2.11,50
11 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 2.11,75
12 WANG Jian LB2 CHN CHN 2.11,96
13 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 2.12,34
14 TIAN Yu LA1 CHN CHN 2.13,75 SB
15 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 2.14,15
16 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 2.14,27
17 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.14,29
18 GUO Na LB2 CHN CHN 2.14,45
19 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 2.14,88 PR SB
20 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 2.14,90
21 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 2.15,21
22 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 2.15,35
23 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 2.15,70
24 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 2.15,79
25 MENG Xingchen LB1 CHN CHN 2.16,82 PR SB
26 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 2.16,90
27 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN 2.17,03
28 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 2.17,30
29 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 2.17,51 SB
30 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 2.17,53 SB
31 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 2.17,87
32 XU Xinxin LB1 CHN CHN 2.18,48
33 LUO Jing L? CHN CHN 2.18,60
34 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 2.18,77
35 LI He (1996) LA1 CHN CHN 2.18,82
36 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 2.18,86
37 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 2.19,42
38 ZHU Fangyao L? CHN CHN 2.19,98 SB
39 WANG Wenjia 王文佳 LB1 CHN CHN 2.20,04 PR SB
40 HE Linyi LC2 CHN CHN 2.20,27
41 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.20,42
42 QIU Yuehua L? CHN CHN 2.20,54
43 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 2.20,91
44 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 2.20,95
45 WANG Yaqi L? CHN CHN 2.21,42
46 ZHAO Jinru LB1 CHN CHN 2.21,60 PR SB
47 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 2.21,87 SB
48 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 2.22,11
49 AI Di LB1 CHN CHN 2.22,33
50 MA Wenjing 马文静 LB1 CHN CHN 2.22,54 PR SB
51 XIAO Wei LC2 CHN CHN 2.23,82
52 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 2.24,10
53 GUO Rui LA1 CHN CHN 2.24,73 PR SB
54 REN Jia 任佳 LB2 CHN CHN 2.24,98 SB
55 WANG Guanyue 王冠玥 LC2 CHN CHN 2.25,16
56 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 2.25,22
57 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 2.26,01
58 ZHANG Siyi 张思怡 LB1 CHN CHN 2.26,02 PR SB
59 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 2.26,34
60 WU Jiaxing LB1 CHN CHN 2.26,54 PR SB
61 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 2.26,60
62 XING Yanqi LA1 CHN CHN 2.28,22 PR SB
63 BEN Jing 贲晶 LC2 CHN CHN 2.29,19 PR SB
64 ZHU Yuanyuan LC2 CHN CHN 2.29,54 PR SB
65 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 2.29,71
66 ADERJIANG Zhuliduzi LB1 CHN CHN 2.31,25
67 LI Hongjie LB1 CHN CHN 2.32,66 PR SB
68 LIU Jiayan L? CHN CHN 2.32,72 PR SB
69 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 2.32,95 SB
DQ TANG Wen LA2 CHN CHN DQ
DQ WANG Danming LA1 CHN CHN DQ
DQ YIN Siqi 尹思琪 LB1 CHN CHN DQ
DQ CHEN Siyu 陈思羽 LB2 CHN CHN DQ
DQ DING Ke 丁可 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names