China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN) 5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,66 PR SB
2 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 36,70 PR SB
3 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,80
4 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,94
5 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 37,10
6 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 37,11
7 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 37,13 PR SB
8 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,23
9 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 37,25
10 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 37,26
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,70
12 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 37,72
13 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,80
14 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 37,96 PR SB
15 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,98
16 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,01
17 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 38,05(0)
18 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 38,05(9)
19 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 38,23
20 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 38,25
21 WANG Rui (1999) 王锐 MC2 CHN CHN 38,27 PR SB
22 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 38,32
23 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 38,33(3)
24 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 38,33(5) SB
25 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 38,37
26 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 38,49 PR SB
27 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 38,50 PR SB
28 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 38,53
29 LYU Renjie MA1 CHN CHN 38,74
30 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 38,81 SB
31 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 38,90(1) PR SB
32 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 38,90(8) PR SB
33 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 38,94
34 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 39,24
35 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 39,26
36 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 39,36
37 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 39,37
38 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 39,44
39 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 39,58
40 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 39,59
41 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 39,61
42 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 39,71 PR SB
43 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 39,87(0) SB
44 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 39,87(1) PR SB
45 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 39,92
46 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 39,99 PR SB
47 LIU Yujia M? CHN CHN 40,07(1) PR SB
48 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA1 CHN CHN 40,07(4)
49 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 40,10 PR SB
50 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 40,26 PR SB
51 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 40,97
52 WANG Su MC2 CHN CHN 41,01 PR SB
53 ZHANG Kezhen MB2 CHN CHN 41,22 PR SB
54 GAO Hongli MB2 CHN CHN 41,33 PR SB
55 LIU Jiyong M? CHN CHN 41,50
56 LI Chengbin M? CHN CHN 42,07 SB
57 ZHANG Yuchao MB2 CHN CHN 42,67 PR SB
58 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 46,01 PR SB
59 WANG Yixuan M? CHN CHN 46,75 PR SB
60 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.19,90

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.54,52
2 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.54,60
3 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.55,01
4 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.55,18
5 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.55,30 PR SB
6 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.55,57
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.56,08
8 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.56,49
9 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.56,72
10 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 1.56,78
11 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.57,11 SB
12 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.57,79
13 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.58,23
14 LYU Renjie MA1 CHN CHN 1.58,27
15 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.58,49
16 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.58,70
17 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.58,72
18 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.58,86
19 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.58,95(4)
20 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 1.58,95(7) PR SB
21 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 1.59,46
22 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.59,56
23 WANG Rui (1999) 王锐 MC2 CHN CHN 1.59,61 PR SB
24 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 1.59,69 PR SB
25 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 1.59,87
26 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 2.00,03
27 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 2.00,63
28 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 2.00,65
29 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 2.01,09 PR SB
30 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 2.01,65
31 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 2.01,83
32 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 2.01,95
33 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 2.02,01 SB
34 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 2.02,05
35 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 2.02,39
36 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 2.02,54 SB
37 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 2.02,62 PR SB
38 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 2.02,77 PR SB
39 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 2.03,39
40 LIU Jiyong M? CHN CHN 2.03,47
41 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 2.03,64 SB
42 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 2.04,23
43 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA1 CHN CHN 2.04,34
44 LIU Yujia M? CHN CHN 2.04,99 PR SB
45 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 2.05,08
46 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 2.05,19 PR SB
47 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 2.05,49 SB
48 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 2.05,63
49 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 2.05,89 SB
50 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 2.06,50 SB
51 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 2.06,96 PR SB
52 WANG Su MC2 CHN CHN 2.08,86 PR SB
53 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 2.10,09
54 GAO Hongli MB2 CHN CHN 2.11,87 PR SB
55 LI Chengbin M? CHN CHN 2.11,98 SB
56 ZHANG Kezhen MB2 CHN CHN 2.12,81 PR SB
57 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 2.18,81 PR SB
58 ZHANG Yuchao MB2 CHN CHN 2.20,05 SB
59 WANG Yixuan M? CHN CHN 2.23,28 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.13,56
2 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.13,78(0)
3 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.13,78(7)
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.14,40 PR SB
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 1.14,81
6 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.14,88
7 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 1.14,94
8 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.15,41
9 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.15,46
10 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 1.15,75
11 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.15,88
12 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.15,89
13 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.16,17
14 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.16,21
15 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 1.16,38
16 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.16,59
17 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.16,77 PR SB
18 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.16,83
19 LYU Renjie MA1 CHN CHN 1.16,85
20 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.16,93 PR SB
21 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.17,14
22 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 1.17,15
23 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 1.17,21
24 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 1.17,45
25 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.17,50
26 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 1.17,62
27 WANG Rui (1999) 王锐 MC2 CHN CHN 1.17,90
28 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 1.18,09 SB
29 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.18,29
30 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 1.18,30
31 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 1.18,33
32 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 1.18,36
33 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.18,40
34 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 1.18,43(1) PR SB
35 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 1.18,43(2)
36 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.18,53
37 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 1.18,96
38 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 1.19,01 PR SB
39 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,04
40 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 1.19,06 SB
41 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 1.19,31
42 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 1.19,44
43 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 1.19,60 PR SB
44 LIU Yujia M? CHN CHN 1.19,70 PR SB
45 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 1.19,95 PR SB
46 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.20,53 PR SB
47 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 1.21,12 SB
48 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA1 CHN CHN 1.21,30 SB
49 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 1.21,32
50 WANG Su MC2 CHN CHN 1.21,40
51 LIU Jiyong M? CHN CHN 1.22,00
52 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 1.22,25 PR SB
53 GAO Hongli MB2 CHN CHN 1.24,38 PR SB
54 LI Chengbin M? CHN CHN 1.24,49 SB
55 ZHANG Kezhen MB2 CHN CHN 1.24,73 PR SB
56 ZHANG Yuchao MB2 CHN CHN 1.28,88 PR SB
57 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 1.29,24 PR SB
58 WANG Yixuan M? CHN CHN 1.30,51 PR SB
59 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.42,01

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 6.54,93
2 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 7.03,79
3 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 7.05,11
4 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 7.05,36
5 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 7.10,35
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 7.11,21
7 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 7.11,77
8 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 7.14,04
9 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.21,00
10 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 7.29,06 SB
11 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 7.42,53 SB
12 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 7.45,01 SB
13 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 7.52,85 SB
14 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 7.56,06 SB
15 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 8.03,36 SB
16 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 8.10,57 SB

SB - Season Best

Native Language Names