Chinese Allround Championships 2008

Changchun (CHN) 6 - 7 December 2007

500m Men 6 December 2007

Rank Name Country Time
1 CHANG Rui MN4 CHN CHN 36,90
2 JIANG Nannan (1984) MSA CHN CHN 37,55 PR SB
3 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 37,85
4 LI Hongyan MA1 CHN CHN 37,90
5 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 37,98
6 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 38,27
7 LI Changyu MSA CHN CHN 38,29
8 LIANG Chuanqi MSA CHN CHN 38,35
9 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 38,40
10 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 38,43
11 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 38,63
12 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 38,78 SB
13 CHEN Yu MB1 CHN CHN 38,80
14 SI Yujie MA2 CHN CHN 38,83
15 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 38,85
16 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 38,89 SB
17 YANG Ming MA2 CHN CHN 38,91
18 GUAN Yu MB2 CHN CHN 38,94
19 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 39,04
20 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 39,10
21 WANG Qiang MA1 CHN CHN 39,12 PR SB
22 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 39,18 SB
23 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 39,20
24 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 39,21
25 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 40,59 PR SB
26 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 1.05,15

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 6 December 2007

Rank Name Country Time
1 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 6.56,60 SB
2 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 7.08,11
3 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 7.08,41 SB
4 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 7.10,30 PR SB
5 SI Yujie MA2 CHN CHN 7.10,49
6 JIANG Nannan (1984) MSA CHN CHN 7.12,15 SB
7 LIANG Chuanqi MSA CHN CHN 7.13,01 SB
8 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 7.14,54 PR SB
9 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 7.15,67
10 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 7.17,75
11 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 7.20,45 PR SB
12 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 7.20,86
13 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 7.21,18 SB
14 GUAN Yu MB2 CHN CHN 7.21,19
15 LI Changyu MSA CHN CHN 7.23,45 SB
16 CHEN Yu MB1 CHN CHN 7.23,77
17 WANG Qiang MA1 CHN CHN 7.24,67
18 YANG Ming MA2 CHN CHN 7.25,03
19 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 7.25,61
20 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 7.27,93
21 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 7.28,85
22 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 7.29,20 SB
23 LI Hongyan MA1 CHN CHN 7.31,96
24 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 7.34,84
25 CHANG Rui MN4 CHN CHN 7.42,11 SB
26 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 8.00,17

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 7 December 2007

Rank Name Country Time
1 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 1.53,28
2 JIANG Nannan (1984) MSA CHN CHN 1.55,07 SB
3 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 1.56,00 PR SB
4 SI Yujie MA2 CHN CHN 1.56,32
5 CHANG Rui MN4 CHN CHN 1.56,65
6 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 1.56,96
7 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 1.57,18 PR
8 LI Changyu MSA CHN CHN 1.57,26
9 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 1.57,52
10 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 1.58,08 SB
11 CHEN Yu MB1 CHN CHN 1.58,25
12 YANG Ming MA2 CHN CHN 1.58,26
13 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 1.58,30
14 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 1.58,72 SB
15 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 1.59,44
15 LI Hongyan MA1 CHN CHN 1.59,44
17 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 2.00,02
18 LIANG Chuanqi MSA CHN CHN 2.00,30
19 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 2.00,97
20 GUAN Yu MB2 CHN CHN 2.01,00
21 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 2.01,10 PR SB
22 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 2.01,24
23 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 2.01,42
24 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 2.01,88
25 WANG Qiang MA1 CHN CHN 2.03,04
DNS ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 7 December 2007

Rank Name Country Time
1 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 14.39,34 SB
2 JIANG Nannan (1984) MSA CHN CHN 14.41,88 SB
3 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 14.56,10
4 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 14.59,70
5 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 15.00,52
6 LIANG Chuanqi MSA CHN CHN 15.07,07
7 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 15.11,88
8 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 15.12,22 SB
9 CHEN Yu MB1 CHN CHN 15.16,26 SB
10 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 15.16,36 PR SB
11 GUAN Yu MB2 CHN CHN 15.16,73 PR SB
12 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 15.19,57 PR SB
13 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 15.19,88
14 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 15.20,64 SB
15 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 15.22,04
16 YANG Ming MA2 CHN CHN 15.28,72
17 SI Yujie MA2 CHN CHN 15.30,95
18 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 15.31,07
19 CHANG Rui MN4 CHN CHN 15.31,69 SB
20 LI Hongyan MA1 CHN CHN 15.35,09
21 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 15.41,31 PR SB
22 LI Changyu MSA CHN CHN 15.52,53 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names