Chinese Sprint Championships 2008

Changchun (CHN) 8 - 9 December 2007

500m Ladies 8 December 2007

Rank Name Country Time
1 WANG Dan LSA CHN CHN 40,06
2 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 40,21
3 QI Shuai LN1 CHN CHN 40,23
4 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 40,78
5 LI Dan (1987) LN1 CHN CHN 40,81
6 WU Xuhui LN2 CHN CHN 40,85 PR SB
7 JIA Hao LA1 CHN CHN 40,93 PR SB
8 RU Shasha LA2 CHN CHN 41,11 PR SB
9 SUN Boyang LN4 CHN CHN 41,17
10 BAO Jing LC2 CHN CHN 41,64 PR SB
11 WANG Shiqi LN4 CHN CHN 41,84
12 GUO Ying LA2 CHN CHN 41,92
13 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 41,98
14 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 42,02
15 CHANG Rong LA2 CHN CHN 42,22
16 DAI Yangyang LN4 CHN CHN 42,42
17 GONG Jing LA2 CHN CHN 42,45
18 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 42,46
19 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 42,75
20 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 42,77
21 LI Jing LC2 CHN CHN 42,95 PR SB
22 WANG Wenxue (1992) LC2 CHN CHN 43,07 PR SB
23 NING Qiao L? CHN CHN 43,64 PR SB
24 LIU Jia (1984) LN4 CHN CHN 43,82

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 8 December 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 1.20,59
2 WANG Dan LSA CHN CHN 1.20,97
3 LI Dan (1987) LN1 CHN CHN 1.22,60 PR SB
4 QI Shuai LN1 CHN CHN 1.23,21
5 SUN Boyang LN4 CHN CHN 1.23,82
6 WU Xuhui LN2 CHN CHN 1.23,94
7 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 1.24,29
8 JIA Hao LA1 CHN CHN 1.24,31 PR SB
9 WANG Shiqi LN4 CHN CHN 1.24,41 SB
10 RU Shasha LA2 CHN CHN 1.25,15
11 CHANG Rong LA2 CHN CHN 1.25,24
12 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 1.25,41
13 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 1.25,52
14 GUO Ying LA2 CHN CHN 1.25,67
15 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 1.25,69
16 DAI Yangyang LN4 CHN CHN 1.26,18
17 BAO Jing LC2 CHN CHN 1.26,82
18 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 1.27,38
19 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 1.27,82
20 WANG Wenxue (1992) LC2 CHN CHN 1.28,07
21 GONG Jing LA2 CHN CHN 1.28,50
22 LI Jing LC2 CHN CHN 1.29,16
23 NING Qiao L? CHN CHN 1.29,62 PR SB
24 LIU Jia (1984) LN4 CHN CHN 1.31,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies 9 December 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 39,84
2 WANG Dan LSA CHN CHN 39,89
3 LI Dan (1987) LN1 CHN CHN 40,79
4 QI Shuai LN1 CHN CHN 40,86
5 WU Xuhui LN2 CHN CHN 41,00
6 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 41,16
7 JIA Hao LA1 CHN CHN 41,33
8 SUN Boyang LN4 CHN CHN 41,40
9 RU Shasha LA2 CHN CHN 41,47
10 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 41,55
11 BAO Jing LC2 CHN CHN 41,84
12 GUO Ying LA2 CHN CHN 41,95
12 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 41,95
14 WANG Shiqi LN4 CHN CHN 41,98
15 CHANG Rong LA2 CHN CHN 42,26
16 GONG Jing LA2 CHN CHN 42,27
17 DAI Yangyang LN4 CHN CHN 42,35
18 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 42,42
19 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 42,94
20 LI Jing LC2 CHN CHN 43,08
21 WANG Wenxue (1992) LC2 CHN CHN 43,09
22 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 43,14
23 NING Qiao L? CHN CHN 43,30 PR SB
24 LIU Jia (1984) LN4 CHN CHN 43,36

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 9 December 2007

Rank Name Country Time
1 WANG Dan LSA CHN CHN 1.20,73
2 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 1.20,83
3 LI Dan (1987) LN1 CHN CHN 1.23,48
4 SUN Boyang LN4 CHN CHN 1.23,70
5 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 1.23,76
6 QI Shuai LN1 CHN CHN 1.24,01
7 WU Xuhui LN2 CHN CHN 1.24,40
8 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 1.24,60
9 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 1.24,92
10 WANG Shiqi LN4 CHN CHN 1.25,36
11 RU Shasha LA2 CHN CHN 1.25,48
12 JIA Hao LA1 CHN CHN 1.25,52
13 GUO Ying LA2 CHN CHN 1.25,56
14 CHANG Rong LA2 CHN CHN 1.26,00
15 DAI Yangyang LN4 CHN CHN 1.26,35
16 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 1.26,39
17 BAO Jing LC2 CHN CHN 1.26,82
18 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 1.27,31
19 WANG Wenxue (1992) LC2 CHN CHN 1.27,32 PR SB
20 GONG Jing LA2 CHN CHN 1.27,47 SB
21 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 1.27,58 PR SB
22 LI Jing LC2 CHN CHN 1.28,54
23 NING Qiao L? CHN CHN 1.30,56
DNS LIU Jia (1984) LN4 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names