China - Allround Championships 2015

Changchun (CHN) 18 - 19 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 18 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MN3 CHN CHN 36,89 SB
2 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,20 PR SB
3 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,31
4 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 37,33
5 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 37,56
6 WANG Qiang MSA CHN CHN 37,59 SB
7 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 37,87 PR SB
8 LIN Haotian MN2 CHN CHN 37,88 SB
9 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 37,89
10 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 37,90 SB
11 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,92
12 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 37,97
13 WEI Ao MN2 CHN CHN 38,00
14 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 38,12
15 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 38,21
16 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 38,27
17 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 38,29 PR SB
18 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 38,33
19 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 38,34 PR SB
20 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 38,35 SB
21 JI Dapeng MN3 CHN CHN 38,38 SB
22 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 38,52
23 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 38,60
24 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 38,71 SB
25 REN Zhenhua MSA CHN CHN 38,74 SB
26 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 38,77
27 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 38,79
28 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 38,95 SB
29 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 39,07
30 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 39,10
31 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 39,24
32 YANG Yuhang M? CHN CHN 39,39 SB
33 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 39,40
34 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 39,71
35 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 39,83 PR SB
36 LIU Yan (1992) MN3 CHN CHN 39,87 SB
37 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 41,46

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 18 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MN3 CHN CHN 6.42,96 SB
2 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 6.49,22 SB
3 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 6.50,73 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.52,25
5 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 6.52,48
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 6.52,71
7 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 6.53,36 PR SB
8 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 6.53,80
9 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 6.54,64
10 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 6.55,70
11 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.56,35
12 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 6.56,44
13 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.58,58
14 TIAN Guojun MSA CHN CHN 6.59,50
15 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 7.00,87 PR SB
16 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 7.05,48 PR SB
17 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 7.06,85
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 7.08,74 PR SB
19 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 7.10,23
20 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 7.10,52
21 JI Dapeng MN3 CHN CHN 7.10,56
22 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.11,10
23 WEI Ao MN2 CHN CHN 7.11,44
24 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 7.11,57
25 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 7.11,64
26 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.12,37
27 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.12,60
28 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 7.13,82
29 LIU Yan (1992) MN3 CHN CHN 7.14,42
30 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.17,28
31 LIN Haotian MN2 CHN CHN 7.17,34 SB
32 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 7.18,12
33 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 7.22,47
34 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 7.26,51
35 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.31,02 SB
36 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 7.36,62
37 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 7.40,98 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 19 December 2014

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 1.50,45
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN3 CHN CHN 1.52,61
3 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 1.53,37 SB
4 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.53,95
5 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.53,96
6 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.54,06
7 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.54,09
8 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,15
9 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.54,31
10 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.54,33
11 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.54,62 PR SB
12 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.55,12
13 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 1.55,40
14 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 1.55,48
15 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 1.55,55
16 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.55,72
17 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.55,84
18 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 1.55,87
19 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.55,99
20 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 1.56,80
21 LIN Haotian MN2 CHN CHN 1.57,06
22 WEI Ao MN2 CHN CHN 1.57,23
23 JI Dapeng MN3 CHN CHN 1.57,34
24 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 1.57,69
25 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.57,75
26 LIU Yan (1992) MN3 CHN CHN 1.57,92
27 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 1.58,10
28 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.58,36
29 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 1.58,47
30 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.58,57
31 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.58,69
32 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 2.00,98
33 YANG Yuhang M? CHN CHN 2.03,29
34 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 2.04,44
35 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 2.04,77
36 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 2.05,63

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 19 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MN3 CHN CHN 14.09,78 SB
2 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 14.12,78 SB
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 14.19,98 SB
4 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 14.21,41 PR SB
5 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 14.27,45 PR SB
6 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 14.28,97 SB
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 14.30,27 SB
8 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 14.35,84 PR SB
9 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 14.37,97 PR SB
10 TIAN Guojun MSA CHN CHN 14.39,11 SB
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 14.39,80
12 WANG Qiang MSA CHN CHN 14.43,85
13 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 14.47,28 SB
14 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 14.47,51 PR SB
15 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 14.49,17
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 14.54,71 SB
17 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 14.56,38 SB
18 JI Dapeng MN3 CHN CHN 14.57,60 SB
19 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 14.58,12 PR SB
20 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 15.02,60
21 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 15.03,99 SB
22 WEI Ao MN2 CHN CHN 15.04,39
23 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 15.05,76 SB
24 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 15.47,31

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names