China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,44
2 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 36,53
3 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,68
4 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,69
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,76
6 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 36,79
7 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 37,05
8 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 37,17
9 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 37,18
10 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 37,19
11 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 37,24
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 37,25
13 TIAN Yu 田宇 MN2 CHN CHN 37,31
14 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 37,35
15 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 37,37
16 WANG Shuohan MA1 CHN CHN 37,50
17 LYU Bo MA2 CHN CHN 37,73
18 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,74
19 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 37,75
20 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,77
21 YANG Qi MSA CHN CHN 37,80
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 37,81
23 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,85
24 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,89
25 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,96
26 HAN Lei 韩雷 MN4 CHN CHN 38,13
27 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 38,19
28 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 38,20
29 XU Yutong 徐钰童 MN1 CHN CHN 38,25
30 SUN Guilong M? CHN CHN 38,32
31 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 38,32(8)
32 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 38,37
33 LIU Jinhui MB1 CHN CHN 38,39
34 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 38,45
35 CHEN Xin MSA CHN CHN 38,58
36 LYU Zixin 吕滋新 MA2 CHN CHN 38,73
37 ZHAO Zhenbao MN3 CHN CHN 38,87
38 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 38,94
39 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 39,04
40 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 39,23
41 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 39,43 PR SB
42 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 39,45
43 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 39,48
44 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 40,01
45 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 40,05
46 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 40,19
47 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 40,34 PR SB
48 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 41,05

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,11
2 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,38
3 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 36,53
4 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 36,56
5 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 36,70
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,72
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,78
8 TIAN Yu 田宇 MN2 CHN CHN 36,85(4)
9 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,85(9)
10 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 36,86
11 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,99
12 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 37,07 SB
13 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 37,13
14 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 37,19
15 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 37,24
16 LYU Bo MA2 CHN CHN 37,34
17 WANG Shuohan MA1 CHN CHN 37,38
18 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,48
19 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,60
20 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 37,64
21 SUN Guilong M? CHN CHN 37,74
22 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,75
23 HAN Lei 韩雷 MN4 CHN CHN 37,89(6)
24 XU Yutong 徐钰童 MN1 CHN CHN 37,89(9)
25 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,99
26 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 38,10
27 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 38,10(6)
28 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 38,14
29 LIU Jinhui MB1 CHN CHN 38,14(8)
30 LYU Zixin 吕滋新 MA2 CHN CHN 38,26
31 YANG Qi MSA CHN CHN 38,27
32 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 38,36
33 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 38,43
34 ZHAO Zhenbao MN3 CHN CHN 38,69
35 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 38,70 PR SB
36 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 38,89
37 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 39,15
38 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 39,21
39 CHEN Xin MSA CHN CHN 39,54
40 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 39,61
41 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 39,90
42 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 40,25
43 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 40,28 PR SB
44 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 40,48
45 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 41,59
46 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 43,02
47 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 53,75
WDR LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 1.52,12
2 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.52,67
3 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.53,24
4 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.53,64
5 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.53,67
6 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 1.53,78
7 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.53,98
8 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 1.54,02
9 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 1.54,18
10 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.54,22 PR SB
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 1.54,47
12 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.54,58
13 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,66
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 1.55,01
15 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.55,29
16 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.55,40
17 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 1.55,57
18 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 1.55,65
19 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.56,14
20 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.56,20
21 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 1.56,32 PR SB
21 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.56,32
23 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.56,66
24 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 1.56,67
25 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.56,73
26 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 1.56,88
27 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.57,01
28 WEI Ao MN2 CHN CHN 1.57,21
29 CUI Wei MN1 CHN CHN 1.57,80
30 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.57,81
30 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.57,81
32 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 1.57,91 PR SB
33 JI Dapeng MN3 CHN CHN 1.58,01
34 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MA2 CHN CHN 1.58,27
35 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.58,46
36 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.58,57
37 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.59,47
38 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.59,76
39 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 2.00,35
40 LI He MN2 CHN CHN 2.01,15
41 ZHAO Guowei MB2 CHN CHN 2.02,00
42 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 2.03,10
43 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 2.03,88
44 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 2.04,61
45 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 2.06,94
46 LIU Xueren MC2 CHN CHN 2.08,81
WDR LYU Renjie MA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 8 March 2015

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.13,47
2 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 1.13,91 SB
3 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 1.14,09(2) PR SB
4 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.14,09(8)
5 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.14,71
6 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 1.14,87
7 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.15,14
8 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 1.15,16
9 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.15,24
10 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.15,33
11 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.15,37
12 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 1.15,38
13 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.15,70
14 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 1.15,75
15 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 1.15,79
16 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 1.15,81
17 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.15,99
18 WEI Ao MN2 CHN CHN 1.16,32
19 LYU Bo MA2 CHN CHN 1.16,43
20 CUI Wei MN1 CHN CHN 1.16,52
21 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.16,71
22 CHEN Xin MSA CHN CHN 1.16,74
23 WANG Shuohan MA1 CHN CHN 1.16,77
24 GUO Qiang MSA CHN CHN 1.16,80
25 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 1.17,30
26 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 1.17,34
27 HAN Lei 韩雷 MN4 CHN CHN 1.17,35
28 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.17,45
29 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 1.17,57
30 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 1.17,69
31 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.17,82
32 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.18,14
33 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.18,30
34 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 1.18,56
35 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.18,64
36 SUN Guilong M? CHN CHN 1.18,83
37 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.18,92
38 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 1.18,98
39 DONG Hao (1996) 董浩 MA1 CHN CHN 1.19,29
40 LYU Zixin 吕滋新 MA2 CHN CHN 1.19,40
41 TIAN Yu 田宇 MN2 CHN CHN 1.19,60
42 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 1.19,93
43 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 1.19,95
44 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 1.20,05
45 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 1.20,34
46 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.21,35
47 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 1.21,47
48 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.22,18
DNF CHEN Sixing 陈思行 MA2 CHN CHN DNF
WDR ZHAO Zhenbao MN3 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 8 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 6.47,35 PR SB
2 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 6.50,14
3 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 6.52,64
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.54,60
5 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 6.56,38
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 6.57,88
7 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 7.01,33
8 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 7.02,41
9 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 7.03,64
10 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 7.08,47 PR SB
11 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 7.09,14
12 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 7.09,77
13 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 7.12,71
14 WEI Ao MN2 CHN CHN 7.12,85
15 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 7.13,53
16 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 7.15,22
17 JI Dapeng MN3 CHN CHN 7.15,88
18 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.17,89
19 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 7.18,30
20 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 7.18,81
21 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.18,95
22 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.19,29
23 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 7.20,27
24 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.24,07
25 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 7.26,60
26 XU Yanzhe 徐延哲 MB2 CHN CHN 7.27,83
27 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 7.29,51

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names