China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,90
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,02
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 40,30
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,41
5 QI Shuai LSA CHN CHN 40,50
6 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,52
7 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,58
8 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,75 PR SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,92
10 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,93
11 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 41,10
12 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,21
13 TANG Wen LA2 CHN CHN 41,33
14 MA Xu LA1 CHN CHN 41,37
15 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,82
16 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,97
17 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 42,14
18 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,14(4) PR SB
19 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 42,15
20 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,44
21 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,44(8)
22 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,55
23 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 42,57 SB
24 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,67
25 QIAN Bing L? CHN CHN 42,73
26 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,81
27 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,95
28 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 42,96
29 WANG Danming LA1 CHN CHN 42,98
30 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 43,35
31 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 43,47
32 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,79
33 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 44,28
34 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 44,80
35 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 45,38

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,88
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,19
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 40,00
4 QI Shuai LSA CHN CHN 40,29
5 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,40
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,45
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,50 SB
8 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,55
9 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,56 PR SB
10 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 40,78 SB
11 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,80
12 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 41,07
13 MA Xu LA1 CHN CHN 41,29
14 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,38
15 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,46
16 TANG Wen LA2 CHN CHN 41,63
17 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 41,99
18 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,08 PR SB
19 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 42,16
20 WANG Danming LA1 CHN CHN 42,25 SB
21 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,35
22 QIAN Bing L? CHN CHN 42,35(3)
23 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,40
24 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,41
25 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 42,45 SB
26 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,67(2)
27 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 42,67(7) PR SB
28 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,89
29 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 42,97
30 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 43,03
31 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 43,15
32 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,54
33 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 44,09
34 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 44,47
35 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 45,68

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.03,56
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 2.04,79
3 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.05,55
4 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 2.06,56
5 HAN Fang LSA CHN CHN 2.06,79 PR SB
6 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.06,81
7 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.08,00
8 LIU Feitong LN3 CHN CHN 2.08,98
9 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 2.09,30
10 WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN 2.09,76
11 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 2.10,26
12 YANG Yue 杨悦 LN2 CHN CHN 2.11,27
13 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 2.11,41 PR SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 2.11,69
15 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 2.11,74
16 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.12,17 PR SB
17 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 2.12,49
18 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 2.12,91 PR SB
19 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 2.13,25 SB
20 WANG Jian LB2 CHN CHN 2.13,70
21 GUO Na LB2 CHN CHN 2.13,81
22 QIAN Bing L? CHN CHN 2.13,87 PR SB
23 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 2.14,01
24 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 2.14,66
25 LUO Jing L? CHN CHN 2.15,05
26 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN 2.15,22 PR SB
27 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 2.15,28
28 LI He (1996) LA1 CHN CHN 2.15,50 SB
29 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA2 CHN CHN 2.15,69
30 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 2.16,48
31 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 2.17,55
32 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 2.19,44
33 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 2.19,79
34 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 2.20,34
35 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 2.21,05
36 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 2.24,79
37 MA Xu LA1 CHN CHN 2.28,68

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 8 March 2015

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.19,51
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 1.21,54
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.21,58
4 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 1.21,71
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 1.22,04
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 1.22,17
7 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.22,76
8 QI Shuai LSA CHN CHN 1.23,39
9 MA Xu LA1 CHN CHN 1.23,99
10 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.24,18 SB
11 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 1.24,46
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.24,71
13 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.24,73
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.24,88
15 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.24,99
16 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.25,20
17 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.25,71
18 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 1.25,76
19 QIAN Bing L? CHN CHN 1.25,85
20 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.26,14
21 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,01
22 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 1.27,40
23 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.27,54(1)
24 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 1.27,54(3)
25 WANG Danming LA1 CHN CHN 1.27,86
26 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 1.27,90
27 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 1.28,34
28 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 1.28,50
29 LI He (1996) LA1 CHN CHN 1.29,03
30 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 1.29,64
31 XU Xinxin LB1 CHN CHN 1.29,91
32 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.30,63
33 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 1.30,77
34 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 1.31,94
35 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 1.32,58
DNF JI Siyu L? CHN CHN DNF

SB - Season Best

3000m Ladies 8 March 2015

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 4.27,64
2 LIU Yichi LSA CHN CHN 4.29,50
3 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.30,06
4 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 4.32,80
5 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.33,00
6 HAN Fang LSA CHN CHN 4.33,37
7 LIU Feitong LN3 CHN CHN 4.33,68
8 WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN 4.39,25
9 MA Linlin LSA CHN CHN 4.40,47
10 YANG Yue 杨悦 LN2 CHN CHN 4.43,43
11 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.43,84
12 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 4.44,82
13 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 4.46,56
14 WANG Jian LB2 CHN CHN 4.46,65
15 GUO Na LB2 CHN CHN 4.47,67
16 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 4.48,05
17 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 4.48,09
18 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 4.48,12
19 LUO Jing L? CHN CHN 4.48,88
20 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN 4.50,34
21 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 4.50,63
22 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 4.53,01
23 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 4.54,76
24 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 4.58,54
25 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 5.03,99

Native Language Names