China - Single Distances Championships 2015

Harbin (CHN) 20 - 22 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 20 March 2015

Rank Name Country Time
1 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.13,07
2 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 1.13,10 SB
3 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.13,56
4 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 1.14,00
5 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.14,18
6 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.14,25
7 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 1.14,27
8 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.14,45
9 LYU Bo MA2 CHN CHN 1.14,64
10 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 1.15,25
11 LIU An (1992) 刘安 MN3 CHN CHN 1.15,28
12 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.15,34
13 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.15,43
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 1.15,83
15 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 1.15,94
16 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 1.16,18
17 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.16,20
18 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.16,26
19 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.16,51
20 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 1.16,63
21 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 1.16,67
22 GUO Qiang MSA CHN CHN 1.17,15
23 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.18,13
WDR ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN WDR

SB - Season Best

10000m Men 20 March 2015

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 14.02,13 PR SB
2 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 14.08,37 PR SB
3 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 14.13,97
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 14.18,02 SB
5 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 14.18,42 PR SB
6 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 14.33,05 PR SB
7 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 14.35,64 PR SB
8 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 14.43,53
9 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 14.51,14
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 14.52,24
11 WEI Ao MN2 CHN CHN 14.52,33 SB
12 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 14.54,07
13 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 15.04,69
14 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 15.06,83
15 LIU Yan (1992) MN3 CHN CHN 15.07,51
16 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 15.10,14
17 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 15.15,59
18 REN Zhenhua MSA CHN CHN 15.15,61
19 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 15.22,19
20 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 15.37,19
DQ JI Dapeng MN3 CHN CHN DQ
WDR Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 21 March 2015

Rank Name Country Time
1 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,10
2 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,12 SB
3 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 36,14 SB
4 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,22
5 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,33
6 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 36,38
7 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,41 PR SB
8 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 36,54 PR SB
9 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 36,55
10 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 36,63
11 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,70
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,79
13 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 36,88
14 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 36,89
15 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 36,91
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,00 PR SB
17 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 37,02
18 LYU Bo MA2 CHN CHN 37,30
19 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,32
20 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 37,62
21 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 37,76
22 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,82
23 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 38,03
24 SUN Guilong M? CHN CHN 38,51
DQ HU Bo MN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 21 March 2015

Rank Name Country Time
1 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.45,31
2 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 6.47,85
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 6.49,38
4 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 6.51,00
5 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.51,17
6 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 6.52,36
7 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 6.58,22
8 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 7.02,26
9 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 7.04,15
10 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 7.05,28
11 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 7.06,44
12 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.08,51
13 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 7.09,23
14 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 7.13,72
15 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.14,58
16 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 7.15,39
17 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 7.15,51
18 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.15,63
19 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.17,20
20 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 7.20,60
21 XU Yanzhe 徐延哲 MB2 CHN CHN 7.24,15
DQ JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN DQ

500m Men 22 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,02
2 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,15
3 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 36,33
4 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,40
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 36,43
6 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 36,50
7 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,54
8 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,59
9 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,60(2)
10 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 36,60(3)
11 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,84
12 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 36,89
13 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 37,00
14 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 37,11
15 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 37,12
16 LYU Bo MA2 CHN CHN 37,19
17 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 37,29
18 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,30
19 SUN Guilong M? CHN CHN 37,57
20 HU Bo MN1 CHN CHN 37,61
21 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 37,76
22 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,85
23 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 38,20

1500m Men 22 March 2015

Rank Name Country Time
1 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.53,70
2 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 1.54,31
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.54,53
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.55,11
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 1.55,50
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 1.55,55
7 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 1.55,89
8 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 1.55,93
9 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.56,00
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.56,26
11 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.56,33
12 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.56,40
13 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.56,53
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 1.56,58
15 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.56,59
16 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.56,64
17 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.56,66
18 WEI Ao MN2 CHN CHN 1.56,69
19 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 1.56,72
20 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.56,74
21 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.58,28
22 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 1.59,01
23 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 2.02,34
DQ JI Dapeng MN3 CHN CHN DQ

Native Language Names