China - Single Distances Championships 2015

Harbin (CHN) 20 - 22 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 20 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 38,98
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 39,41
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,00
4 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,31
5 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,46
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,49 PR SB
7 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,65
8 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,85
9 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 41,08
10 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,23
11 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 41,25(8)
12 MA Xu LA1 CHN CHN 41,25(9)
13 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,37
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,51
15 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,69
16 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 42,14
17 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,15
18 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,16
19 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,26
20 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,36
21 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,42
22 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,46
23 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 42,54
DNF LI Yan (1989) LSA CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 20 March 2015

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.24,06
2 LIU Feitong LN3 CHN CHN 4.28,17
3 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 4.29,05
4 HAN Fang LSA CHN CHN 4.29,32
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 4.29,44
6 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 4.30,20
7 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.32,88
8 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 4.36,01
9 MA Linlin LSA CHN CHN 4.36,83
10 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 4.38,25 PR SB
11 WANG Jian LB2 CHN CHN 4.43,92
12 GUO Na LB2 CHN CHN 4.44,03
13 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 4.44,06
14 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.44,34
15 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 4.49,96
16 YANG Yue 杨悦 LN2 CHN CHN 4.51,90
17 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 4.58,45
18 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 5.02,18
DQ WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies 21 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,03
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,13
3 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,32
4 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 40,58
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,59
6 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,72
7 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 40,73 PR SB
8 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 40,81
9 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 41,00
10 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,34
11 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,35
12 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 41,40
13 MA Xu LA1 CHN CHN 41,45
14 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,61
15 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 41,66
16 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 41,93
17 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,05
18 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,11
19 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,19
20 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,32
21 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,45
22 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 42,64
23 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,86

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Ladies 21 March 2015

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 7.30,83 SB
2 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 7.40,82 PR SB
3 LIU Feitong LN3 CHN CHN 7.41,73 SB
4 HAN Fang LSA CHN CHN 7.45,22
5 WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN 7.47,09 PR SB
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 7.49,56
7 LIANG Dan LSA CHN CHN 7.50,14 SB
8 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 7.55,12 PR SB
9 MA Linlin LSA CHN CHN 7.57,58
10 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 8.02,90
11 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 8.05,22 PR SB
12 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 8.06,08 PR SB
13 WANG Jian LB2 CHN CHN 8.06,63
14 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 8.07,33
15 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 8.09,48
16 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 8.09,92 PR SB
17 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 8.13,24
18 GUO Na LB2 CHN CHN 8.16,46
19 YANG Yue 杨悦 LN2 CHN CHN 8.26,79

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 22 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.19,09
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.19,25
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.20,16
4 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 1.21,81
5 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 1.23,04
6 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,10
7 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,19
8 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 1.23,49
9 MA Xu LA1 CHN CHN 1.23,50
10 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.23,77 SB
11 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 1.24,03
12 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.24,49
13 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.25,65
14 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.25,81
15 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.26,09
16 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.26,37
17 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 1.26,88
18 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 1.27,25
19 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 1.28,24

SB - Season Best

1500m Ladies 22 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.05,58
2 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 2.06,57
3 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.07,00
4 WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN 2.07,41 PR SB
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.07,70
6 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 2.08,08
7 HAN Fang LSA CHN CHN 2.08,64
8 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.08,69
9 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 2.09,50
10 LIU Feitong LN3 CHN CHN 2.10,28
11 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 2.13,03
12 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.13,92
13 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA2 CHN CHN 2.14,42
14 WANG Jian LB2 CHN CHN 2.14,78
15 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 2.15,03
16 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 2.15,10
17 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 2.15,37
18 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 2.16,28
19 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 2.16,72
20 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 2.16,73
21 GUO Na LB2 CHN CHN 2.16,94
22 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 2.20,07

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names