Test Competition

Urumqi (CHN) 26 - 27 September 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 26 September 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,64 PR SB
2 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 35,90 PR SB
3 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 35,94 PR SB
4 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,10 SB
5 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,35 PR SB
6 WANG Xingchun MSA CHN CHN 36,37 PR SB
7 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,40 SB
8 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,55 SB
9 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,63 SB
10 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 36,64 PR SB
11 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,70 SB
12 HU Bo MN2 CHN CHN 36,95 PR SB
13 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,03 PR SB
14 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 37,06 SB
15 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 37,09 PR SB
16 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 37,14 PR SB
17 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,17 SB
18 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 37,26 PR SB
19 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 37,32 PR SB
20 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 37,50 SB
21 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 37,55 PR SB
22 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 37,67 PR SB
23 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,75 SB
24 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 37,93(0) PR SB
25 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 37,93(6) SB
26 WANG Zilong 王子龙 MC1 CHN CHN 38,03 PR SB
27 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 38,06 PR SB
28 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 38,33 PR SB
29 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 38,37 PR SB
30 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 38,53 PR SB
31 XU Yuehang MB2 CHN CHN 38,77 PR SB
32 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 38,89 PR SB
33 TAN Chang MA1 CHN CHN 38,90 PR SB
34 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 38,94 PR SB
35 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 39,15 PR SB
36 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 39,22 PR SB
37 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 39,32 PR SB
38 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 39,51 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 26 September 2015

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.53,62 PR SB
2 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.54,12 SB
3 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.54,41 SB
4 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.54,54 PR SB
5 WANG Xingchun MSA CHN CHN 1.54,92 PR SB
6 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.56,03 SB
7 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 2.01,96 SB
8 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 2.02,20 SB
9 XU Yuehang MB2 CHN CHN 2.03,23 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 26 September 2015

Rank Name Country Time
1 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 6.54,23 PR SB
2 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 6.55,84 PR SB
3 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.57,25 PR SB
4 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.03,23 PR SB
5 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.03,34 PR SB
6 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 7.04,89 PR SB
7 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 7.08,39 PR SB
8 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 7.09,23 PR SB
9 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.13,73 SB
10 WANG Zilong 王子龙 MC1 CHN CHN 7.15,85 PR SB
11 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 7.17,22 PR SB
12 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 7.17,98 PR SB
13 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 7.22,05 SB
14 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 7.23,26 PR SB
15 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.23,31 PR SB
16 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 7.44,15 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 27 September 2015

Rank Name Country Time
1 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.11,94 PR SB
2 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.11,95 PR SB
3 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.12,00 PR SB
4 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.12,63 PR SB
5 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.13,34 PR SB
6 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.13,73 PR SB
7 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.13,91 SB
8 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 1.14,69 SB
9 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 1.14,75 PR SB
10 HU Bo MN2 CHN CHN 1.15,30 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 27 September 2015

Rank Name Country Time
1 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.49,69 PR SB
2 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 1.51,69 PR SB
3 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.53,04 PR SB
4 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 1.53,11 PR SB
5 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.54,14 PR SB
6 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.54,38 PR SB
7 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 1.54,71 PR SB
8 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.55,10 PR SB
9 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 1.55,36 PR SB
10 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 1.55,89 PR SB
11 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 1.57,61 PR SB
12 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 1.57,65 PR SB
13 TAN Chang MA1 CHN CHN 2.00,27 PR SB
14 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 2.01,04 PR SB
15 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 2.05,94 SB
16 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 2.07,01 PR SB
17 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 2.07,33 SB
DQ REN Zhenhua MSA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names