Jilin Test Competition

Changchun (CHN) 29 September 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 36,69 SB
2 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 37,07 SB
3 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 37,28 SB
4 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 37,63 SB
5 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 38,11 PR SB
6 DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 38,13 SB
7 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,16 SB
8 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,27 PR SB
9 GUAN Yu MSA CHN CHN 38,36 SB
10 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 38,40 PR SB
11 YANG Qi MSA CHN CHN 38,43 SB
12 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,58 SB
13 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 38,65 SB
14 HONG Quanhao M? CHN CHN 38,75 PR SB
15 YANG Jie M? CHN CHN 38,98(6) PR SB
16 LI Mingqi M? CHN CHN 38,98(8) SB
17 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 39,08 PR SB
18 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 39,17 SB
19 FEI Jinglong 费景隆 MYB CHN CHN 39,28 PR SB
20 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 39,29 PR SB
21 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 39,31 SB
22 ZHOU Changsen 周昌森 MB2 CHN CHN 39,56 PR SB
23 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 39,62 PR SB
24 KAKEMUJIANG Paheerdong MA1 CHN CHN 39,64 PR SB
25 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,65 SB
26 WANG Hongye MC1 CHN CHN 39,79 PR SB
27 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 40,47 PR SB
28 HAO Weihang 郝卫航 MB1 CHN CHN 40,59 PR SB
29 LIU Jiyong M? CHN CHN 40,75 SB
30 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 41,01 SB
31 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 41,12 SB
32 ZHANG Wei (1999) MB1 CHN CHN 41,14 SB
33 CUI Yu MA1 CHN CHN 41,15 SB
34 LENG Jiaming 冷佳洺 MB2 CHN CHN 41,17 PR SB
35 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 41,33 PR SB
36 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 41,43 PR SB
37 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 41,57 PR SB
38 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 42,05 PR SB
39 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 42,68 PR SB
40 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 42,74 PR SB
41 MA Jinhui M? CHN CHN 43,04 PR SB
42 YAN Xu M? CHN CHN 43,15 SB
43 LU Hualin M? CHN CHN 43,21 PR SB
44 SUN Haobo M? CHN CHN 43,44 PR SB
45 LIU Tianhe M? CHN CHN 43,63 PR SB
46 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 55,43 SB
47 QI Yongfa M? CHN CHN 57,06 SB
DNF WU Ziyu M? CHN CHN DNF
DQ SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN DQ
WDR GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN WDR
WDR WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.15,74 SB
2 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.16,08 PR SB
3 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,13 PR SB
4 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.16,98 PR SB
5 HONG Quanhao M? CHN CHN 1.17,07 SB
6 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.17,11 SB
7 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.17,48 SB
8 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 1.17,53 PR SB
9 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 1.19,19 SB
10 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 1.19,37 SB
11 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,60 SB
12 MA Yongxin MA2 CHN CHN 1.20,34 PR SB
13 HAO Weihang 郝卫航 MB1 CHN CHN 1.20,65 PR SB
14 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.21,34 PR SB
15 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 1.22,07 PR SB
16 YANG Jie M? CHN CHN 1.22,26 PR SB
17 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.22,72 PR SB
18 CUI Yu MA1 CHN CHN 1.23,33 SB
19 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 1.23,70 PR SB
20 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.23,94 PR SB
21 LENG Jiaming 冷佳洺 MB2 CHN CHN 1.24,90 PR SB
22 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC1 CHN CHN 1.25,60 PR SB
23 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.25,91 SB
24 ZHOU Changsen 周昌森 MB2 CHN CHN 1.26,42 PR SB
25 BI Cheng M? CHN CHN 1.26,80 PR SB
26 LI Zhenhao M? CHN CHN 1.30,82 PR SB
27 YAN Xu M? CHN CHN 1.32,52 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.57,53 SB
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.57,97 SB
3 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.58,25 PR SB
4 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.59,12 PR SB
5 YANG Yuhang M? CHN CHN 1.59,41 SB
6 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.59,89 PR SB
7 FEI Jinglong 费景隆 MYB CHN CHN 2.00,00 PR SB
8 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 2.00,42 PR SB
9 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 2.01,16 PR SB
10 MA Yongxin MA2 CHN CHN 2.01,40 PR SB
11 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 2.02,52 SB
12 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 2.02,80 SB
13 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 2.03,92 PR SB
14 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 2.03,99 PR SB
15 KAKEMUJIANG Paheerdong MA1 CHN CHN 2.04,05 PR SB
16 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 2.04,20 PR SB
17 QI Yongfa M? CHN CHN 2.04,34 SB
18 GUAN Chensong M? CHN CHN 2.05,18 PR SB
19 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 2.05,62 PR SB
20 LIU Jiyong M? CHN CHN 2.06,07 SB
21 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 2.06,79 PR SB
22 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 2.06,84 PR SB
23 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 2.07,56 SB
24 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 2.07,85 PR SB
25 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 2.08,44 SB
26 LENG Jiaming 冷佳洺 MB2 CHN CHN 2.08,87 PR SB
27 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 2.10,17 PR SB
28 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 2.10,30 PR SB
29 YANG Leiming M? CHN CHN 2.10,37 PR SB
30 WANG Junfa M? CHN CHN 2.10,66 PR SB
31 ZHOU Changsen 周昌森 MB2 CHN CHN 2.10,69 PR SB
32 ZHANG Yun M? CHN CHN 2.10,72 SB
33 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 2.11,69 PR SB
34 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.12,09 PR SB
35 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 2.12,54 PR SB
36 ZHANG Wei (1999) MB1 CHN CHN 2.13,78 SB
37 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC1 CHN CHN 2.15,17 PR SB
38 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 2.16,72 PR SB
39 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 2.17,18 PR SB
40 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 2.17,95 SB
41 LU Hualin M? CHN CHN 2.19,36 PR SB
42 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 2.20,11 SB
43 YAN Xu M? CHN CHN 2.26,45 PR SB
DNF CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 7.14,57 PR SB
2 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.15,63 PR SB
3 LIU Ziping M? CHN CHN 7.20,93 PR SB
4 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 7.24,37 PR SB
5 MA Yongxin MA2 CHN CHN 7.25,55 PR SB
6 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 7.31,70 PR SB
7 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 7.37,90 PR SB
8 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 7.39,81 SB
9 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 7.40,23 SB
10 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 7.43,72 PR SB
11 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 7.44,60 SB
12 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.51,13 PR SB
13 WANG Song 王淞 MC2 CHN CHN 7.54,77 PR SB
14 SUN Haobo M? CHN CHN 8.02,04 PR SB
DQ ZHANG Yun M? CHN CHN DQ
DQ CUI Wei MN2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names