Jilin Test Competition

Changchun (CHN) 29 September 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 40,34 SB
2 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 40,54 SB
3 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 42,27 PR SB
4 TIAN Yu LA2 CHN CHN 42,66 SB
5 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 42,68 SB
6 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,69 PR SB
7 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,85 PR SB
8 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 43,05 PR SB
9 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 43,08 PR SB
10 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN1 CHN CHN 43,09 SB
11 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 43,40 PR SB
12 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 43,45 SB
13 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 43,51 SB
14 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 43,57 PR SB
15 BEN Jing 贲晶 LB1 CHN CHN 44,17 PR SB
16 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 44,33 PR SB
17 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 44,41 PR SB
18 LIU Xueyuan LC2 CHN CHN 44,51 PR SB
19 CHEN Chen 陈辰 LC2 CHN CHN 44,78 PR SB
20 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 45,03 PR SB
21 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LB2 CHN CHN 45,36 PR SB
22 XIAO Jinming 肖金铭 LB1 CHN CHN 45,51 PR SB
23 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 45,64 PR SB
24 LI Xiang (2000) 李想 LB1 CHN CHN 45,79 PR SB
25 REN Jia 任佳 LA1 CHN CHN 46,15 SB
26 LI Hongjie LB2 CHN CHN 46,21 PR SB
27 MA Mingwei L? CHN CHN 46,38 PR SB
28 CHI Yunju L? CHN CHN 46,82 PR SB
29 QIN Yu L? CHN CHN 48,76 PR SB
DNF WANG Tianqi LN3 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 1.23,19 SB
2 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN1 CHN CHN 1.25,82 SB
3 TIAN Yu LA2 CHN CHN 1.26,32 SB
4 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 1.26,49 PR SB
5 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.27,36 SB
6 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.29,16 PR SB
7 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 1.29,24 PR SB
8 ZHU Fangyao L? CHN CHN 1.29,29 PR SB
9 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 1.30,02 PR SB
10 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.30,60 PR SB
11 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 1.31,47 PR SB
12 ZHANG Siyi 张思怡 LB2 CHN CHN 1.31,99 PR SB
13 LYU Yue L? CHN CHN 1.33,39 PR SB
14 XIAO Jinming 肖金铭 LB1 CHN CHN 1.33,80 PR SB
15 LI Hongjie LB2 CHN CHN 1.34,41 PR SB
16 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LB2 CHN CHN 1.34,84 PR SB
17 CHEN Siyu 陈思羽 LA1 CHN CHN 1.35,15 PR SB
18 WANG Jinghan L? CHN CHN 1.36,52 PR SB
19 CHI Yunju L? CHN CHN 1.42,23 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.11,71 SB
2 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.13,45 PR SB
3 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.13,93 PR SB
4 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 2.14,59 PR SB
5 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 2.15,70 SB
6 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 2.16,95 PR SB
7 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 2.17,53 PR SB
8 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 2.19,83 PR SB
9 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 2.20,64 PR SB
10 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 2.21,43 SB
11 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.23,34 PR SB
12 LYU Yue L? CHN CHN 2.25,95 PR SB
13 REN Jia 任佳 LA1 CHN CHN 2.29,04 SB
14 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LB2 CHN CHN 2.32,60 PR SB
DNF ZHANG Siyi 张思怡 LB2 CHN CHN DNF
DNF CHEN Siyu 陈思羽 LA1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.43,26 PR SB
2 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.44,42 SB
3 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 4.44,63 PR SB
4 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 4.44,96 SB
5 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 4.45,61 PR SB
6 QIN Yu L? CHN CHN 4.58,98 PR SB
7 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 5.00,12 PR SB
8 BEN Jing 贲晶 LB1 CHN CHN 5.01,32 PR SB
9 LYU Yue L? CHN CHN 5.02,60 PR SB
10 CHEN Chen 陈辰 LC2 CHN CHN 5.08,15 PR SB
11 LI Xiang (2000) 李想 LB1 CHN CHN 5.14,55 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names