China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 6.43,19 SB
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 6.44,63 SB
3 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.48,04 PR SB
4 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 6.50,10
5 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.51,69 SB
6 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.52,72
7 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.54,87 SB
8 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 6.56,06
9 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.56,41
10 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.56,76
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 6.57,26
12 REN Zhenhua MSA CHN CHN 6.58,10
13 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.01,04 SB
14 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 7.01,06 PR SB
15 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.01,14 PR SB
16 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 7.03,25
17 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 7.05,78
18 ZHANG Wenming MN4 CHN CHN 7.06,72 SB
19 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.07,19 PR SB
20 WEI Ao MN3 CHN CHN 7.07,47
21 JI Dapeng MN4 CHN CHN 7.11,58
22 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.13,28
23 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 7.18,98 SB
24 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 7.29,22 SB
25 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.34,34
26 JIN Kaizhi 靳凯智 MC2 CHN CHN 7.37,94 PR SB
27 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 8.05,04
DQ SUN Kai (1) M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,91
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 35,94 PR SB
3 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,03 SB
4 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 36,10 PR SB
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,22 PR SB
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 36,31 PR SB
7 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 36,48
8 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,56 PR SB
9 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,72
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,85
11 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 36,96 SB
12 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,99 PR SB
13 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,06 PR SB
14 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 37,12
15 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 37,20 SB
16 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 37,35
17 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 37,41 PR SB
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,57
19 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 37,59 PR SB
20 SUN Guilong M? CHN CHN 37,64 SB
21 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 37,71 PR SB
22 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 37,80
23 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 37,81
24 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,96 PR SB
25 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 37,99
26 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,00 PR SB
27 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,02
28 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,07
29 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 38,08
30 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 38,09 PR SB
31 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 38,16
32 HONG Quanhao M? CHN CHN 38,19 PR SB
33 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 38,21
34 XIAO Boyang MA1 CHN CHN 38,23
35 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 38,27 PR SB
36 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 38,33 PR SB
37 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 38,36 PR SB
38 TAN Chang MA1 CHN CHN 38,38 PR SB
39 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,47 PR SB
40 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,48 PR SB
41 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 38,79 PR SB
42 CHEN Kun MB2 CHN CHN 38,84 SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 38,86 PR SB
44 MA Liang MB2 CHN CHN 38,87 PR SB
45 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 38,94
46 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 38,97 PR SB
47 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 39,11 PR SB
48 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 39,17 PR SB
49 XU Yuehang MB2 CHN CHN 39,32
50 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 39,37 PR SB
51 LI Bing (1997) MA1 CHN CHN 39,41 PR SB
52 QI Yongfa M? CHN CHN 39,43
53 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 39,53 PR SB
54 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 39,86 PR SB
55 LI Boxi 李博熙 MB2 CHN CHN 40,18 PR SB
56 ZHANG Litian M? CHN CHN 41,03 PR SB
57 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 41,58 SB
58 DU Wenzhuo M? CHN CHN 44,84 PR SB
DNF ZHOU Bin 周斌 MA2 CHN CHN DNF
WDR LIN Yiming M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men - Junior 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 35,76 PR SB
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 35,83 PR SB
3 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,88
4 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,02 SB
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,21 PR SB
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 36,35
7 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,44 PR SB
8 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 36,47
9 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,63
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,98
11 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 37,04
12 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,08(7)
13 SUN Guilong M? CHN CHN 37,08(9) SB
14 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 37,10
15 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 37,18(4) SB
16 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 37,18(5) PR SB
17 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,22
18 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 37,42
19 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 37,47
20 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 37,58 PR SB
21 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 37,68 PR SB
22 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,73 PR SB
23 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 37,79(7)
23 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 37,79(7)
25 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 37,83
26 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 37,99 PR SB
27 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 38,04
28 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 38,10
29 TAN Chang MA1 CHN CHN 38,15 PR SB
30 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,19 PR SB
31 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 38,20 PR SB
32 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,21 PR SB
33 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,27(5)
34 HONG Quanhao M? CHN CHN 38,27(8)
35 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 38,32 PR SB
36 XIAO Boyang MA1 CHN CHN 38,44
37 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 38,49
38 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 38,52 PR SB
39 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 38,57
40 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 38,65
41 MA Liang MB2 CHN CHN 38,81 PR SB
42 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 38,88 PR SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 38,90
44 XU Yuehang MB2 CHN CHN 38,96
45 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 38,97 PR SB
46 CHEN Kun MB2 CHN CHN 39,04
47 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 39,17 PR SB
48 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 39,31
49 LI Bing (1997) MA1 CHN CHN 39,33(1) PR SB
49 QI Yongfa M? CHN CHN 39,33(1)
51 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 39,78
52 LI Boxi 李博熙 MB2 CHN CHN 40,00 PR SB
53 ZHANG Litian M? CHN CHN 41,56
54 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 41,81
55 LIN Yiming M? CHN CHN 43,68 PR SB
56 DU Wenzhuo M? CHN CHN 43,98 PR SB
DQ YANG Yongyi MA2 CHN CHN DQ
WDR ZHAO Yi (1) M? CHN CHN WDR
WDR ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 23 October 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.48,68
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 1.50,26
3 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.50,87
4 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 1.51,00
5 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.51,98 SB
6 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 1.52,01 PR SB
7 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.52,38
8 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 1.52,44
9 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.52,67
10 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.52,76
11 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 1.52,86
12 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.53,00 SB
13 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.53,03 PR SB
14 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.53,70 SB
15 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 1.54,36 PR SB
16 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.54,47
17 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 1.54,60 PR SB
18 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.54,92
19 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 1.55,02 PR SB
20 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.55,10
21 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 1.55,14
22 WEI Ao MN3 CHN CHN 1.55,19
23 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.55,40 SB
24 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.55,56
25 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 1.55,89
26 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.56,03
27 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.56,19
28 YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.56,36 SB
29 CUI Wei MN2 CHN CHN 1.56,44 PR SB
30 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 1.56,76 PR SB
31 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.56,77 PR SB
32 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.57,20
33 JI Dapeng MN4 CHN CHN 1.57,67
34 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.57,73 SB
35 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.57,96
36 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.58,06(5) PR SB
36 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.58,06(5) PR SB
38 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.58,17 PR SB
39 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.58,51 PR SB
40 ZHANG Wei (1996) MN1 CHN CHN 1.58,57 SB
41 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.58,93
42 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.59,16 SB
43 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.59,43 PR SB
44 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 2.00,44 PR SB
45 YANG Yuhang M? CHN CHN 2.00,69
46 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 2.01,18
47 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 2.01,57 SB
48 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 2.01,90
49 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 2.02,00 PR SB
50 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 2.03,55 SB
51 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 2.05,07 PR SB
52 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 2.05,93 PR SB
53 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 2.06,86 PR SB
54 JIN Kaizhi 靳凯智 MC2 CHN CHN 2.08,16 PR SB
DQ TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Junior 23 October 2015

Rank Name Country Time
1 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.50,09
2 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.51,60 SB
3 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 1.51,71
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 1.53,01
5 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 1.53,29
6 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.53,67 PR SB
7 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 1.53,70
8 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.53,87 PR SB
9 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.54,05
10 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.54,13 SB
11 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.54,70
12 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 1.54,72
13 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.54,96 PR SB
14 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.56,07
15 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.56,15
16 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.56,40 PR SB
17 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.56,52
18 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 1.57,07
19 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.57,19 PR SB
20 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.57,39(2)
21 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.57,39(9) PR SB
22 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 1.57,41 PR SB
23 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 1.57,47 PR SB
24 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 1.57,48 PR SB
25 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 1.57,58
26 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.58,16(5) SB
27 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.58,16(8) PR SB
28 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.58,20 PR SB
29 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 1.58,64 PR SB
30 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 1.58,76
31 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.58,86 PR SB
32 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.59,57(2) SB
33 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 1.59,57(6)
34 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.59,87 SB
35 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 2.00,01
36 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 2.00,14 PR SB
37 XU Yanzhe 徐延哲 MA1 CHN CHN 2.00,27 SB
38 HONG Quanhao M? CHN CHN 2.00,45
39 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 2.00,68
40 TAN Chang MA1 CHN CHN 2.00,86
41 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 2.01,06
42 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 2.01,08 PR SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 2.01,24
44 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 2.01,68 PR SB
45 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 2.01,81 PR SB
46 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 2.01,87
47 LIU Ziping M? CHN CHN 2.02,15
48 XU Yuehang MB2 CHN CHN 2.02,29 PR SB
49 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 2.02,87 PR SB
50 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 2.03,09
51 ZHANG Jianmin 张建民 MA1 CHN CHN 2.03,16 PR SB
52 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 2.04,02 PR SB
53 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 2.04,30 PR SB
54 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 2.07,10 PR SB
55 LIU Jiyong M? CHN CHN 2.07,39
56 LI Boxi 李博熙 MB2 CHN CHN 2.08,43
57 ZHANG Litian M? CHN CHN 2.12,85 PR SB
58 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 2.17,74
59 LIN Yiming M? CHN CHN 2.18,91 PR SB
60 DU Wenzhuo M? CHN CHN 2.31,90 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 24 October 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.11,02 SB
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 1.11,82 SB
3 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.11,85
4 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 1.11,94
5 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 1.12,11
6 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.12,26
7 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.12,74
8 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 1.12,76 SB
9 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.12,86
10 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,98
11 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.13,08
12 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.13,27
13 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.13,31 PR SB
14 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.13,32
15 LYU Bo MN1 CHN CHN 1.13,33
16 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.13,81 PR SB
17 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 1.13,86 SB
18 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.13,95 PR SB
19 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 1.14,10 SB
20 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.14,19 PR SB
21 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.14,31
22 WANG Xingchun MSA CHN CHN 1.14,47 PR SB
23 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 1.14,62
24 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.14,73 PR SB
25 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.14,76 SB
26 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.14,83
27 CUI Wei MN2 CHN CHN 1.15,04
28 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.15,38
29 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,40 PR SB
30 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.15,49 PR SB
31 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.15,53 PR SB
32 YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.15,70
33 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.15,74 PR SB
34 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 1.15,88 SB
35 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 1.15,97 PR SB
36 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.16,01
37 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.16,05
38 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,09
39 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 1.16,10
40 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 1.16,21
41 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.16,30 PR SB
42 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.16,31
43 DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 1.16,42
44 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.16,54
45 ZHANG Wei (1996) MN1 CHN CHN 1.16,58
46 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.16,68
47 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.16,70 SB
48 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.16,78
49 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.16,80 PR SB
50 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 1.16,81 PR SB
51 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 1.16,97 PR SB
52 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.17,14
53 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.17,44 PR SB
54 HU Bo MN2 CHN CHN 1.17,50(6)
55 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.17,50(8) PR SB
56 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 1.17,88 PR SB
57 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.18,08 PR SB
58 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 1.18,11(2) PR SB
59 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 1.18,11(4) PR SB
60 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.18,52
61 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 1.18,77
62 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 1.18,89
63 LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 1.19,08 PR SB
64 LI Mingqi M? CHN CHN 1.19,32 SB
65 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 1.19,43 PR SB
66 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 1.19,69 SB
67 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 1.20,15
68 NING Jiahui MA1 CHN CHN 1.20,39 SB
69 CONG Shen MN4 CHN CHN 1.20,70 SB
70 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.20,74
71 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 1.21,05
72 JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 1.21,32 PR SB
73 MA Tianxiang MN2 CHN CHN 1.21,43 PR SB
74 YANG Xu MN1 CHN CHN 1.21,60
75 YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 1.22,35 PR SB
76 ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 1.23,93 PR SB
77 HU Zongtao M? CHN CHN 1.24,09 PR SB
78 WANG Wenguo MB2 CHN CHN 1.24,75 PR SB
79 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.24,90
80 ZHANG Wei (1999) MB1 CHN CHN 1.25,37
81 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.45,20
DQ LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Junior 24 October 2015

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 6.45,25
2 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 6.54,96
3 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 6.55,58 PR SB
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 6.57,89 PR SB
5 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 7.00,72 SB
6 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.03,57
7 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 7.04,24
8 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 7.08,77
9 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 7.10,09 SB
10 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 7.12,05
11 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 7.12,79 SB
12 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 7.13,07 SB
13 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 7.13,32 SB
14 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 7.14,96 SB
15 LIU Ziping M? CHN CHN 7.15,57
16 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 7.15,84
17 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.18,38
18 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 7.21,36 PR SB
19 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 7.22,01
20 XU Yanzhe 徐延哲 MA1 CHN CHN 7.25,63 SB
21 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 7.27,24
22 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 7.37,85 PR SB
23 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 7.38,19 PR SB
24 ZHANG Jianmin 张建民 MA1 CHN CHN 7.42,25 SB
25 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 8.32,24 SB
DQ LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN DQ
DQ XU Yuehang MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 25 October 2015

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,66
2 LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,75
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,90
4 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,07
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 36,08
6 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,09
7 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 36,11
8 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,19
9 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,20(1) PR SB
10 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 36,20(6)
11 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,24
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,45
13 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 36,52
14 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 36,59
15 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,60 PR SB
16 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,65 PR SB
17 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,69 SB
18 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,73
19 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,82
20 LYU Bo MN1 CHN CHN 36,83
21 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,96
22 HU Bo MN2 CHN CHN 36,98
23 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 37,01
24 WANG Xingchun MSA CHN CHN 37,07
25 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,17
26 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,25(2) SB
27 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 37,25(7)
28 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,46
29 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,51
30 DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 37,53
31 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,54
32 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,58
33 ZHAO Kefei MN4 CHN CHN 37,64
34 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,66
35 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 37,72
36 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 37,75
37 GUAN Yu MSA CHN CHN 37,76 SB
38 YANG Qi MSA CHN CHN 37,79 SB
39 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 37,83
40 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 37,89
41 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 38,01
42 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 38,02 SB
43 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 38,11 PR SB
44 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 38,13 PR SB
45 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 38,16 PR SB
46 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 38,19
47 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 38,21
48 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 38,39(0)
49 CUI Wei MN2 CHN CHN 38,39(3)
50 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 38,40 PR SB
51 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 38,43
52 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 38,45 PR SB
53 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 38,52 SB
54 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,56 PR SB
55 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 38,60 PR SB
56 LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 38,63 PR SB
57 SUN Kai (1) M? CHN CHN 38,81 PR SB
58 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,90 PR SB
59 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 38,91(0) PR SB
60 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 38,91(9) PR SB
61 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 38,94(5) SB
62 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 38,94(8)
63 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 38,96
64 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,14(0) PR SB
65 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 39,14(5)
66 LI Mingqi M? CHN CHN 39,21 PR SB
67 JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 39,28
68 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 39,30 SB
69 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,53 PR SB
70 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 39,80
71 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 39,87 SB
72 LI Hang MC2 CHN CHN 39,88 SB
73 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 40,13 PR SB
74 ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 40,21 PR SB
75 HU Zongtao M? CHN CHN 40,22 PR SB
76 LI He MN3 CHN CHN 40,86
77 YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 41,25 PR SB
78 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 41,52
79 WANG Wenguo MB2 CHN CHN 41,54 PR SB
80 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 51,66 PR SB
DQ LIU Xueren MB1 CHN CHN DQ
DQ CONG Shen MN4 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 25 October 2015

Rank Name Country Time
1 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,55
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,61
3 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,75
4 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,77
5 LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,80
6 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 35,89
7 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,97
8 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,08
9 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,25
10 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 36,27
11 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 36,31 SB
12 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,36
13 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,40 PR SB
14 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,53
15 LYU Bo MN1 CHN CHN 36,57(6)
16 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,57(7)
17 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,65
18 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,73
19 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 36,74
20 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,79
21 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,80
22 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 36,90
23 WANG Xingchun MSA CHN CHN 36,98
24 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,14 SB
25 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,19
26 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 37,30
27 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 37,31
28 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 37,32
29 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 37,44 PR SB
30 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,45(0)
31 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 37,45(4) SB
32 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,45(6)
33 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,46
34 YANG Qi MSA CHN CHN 37,47 SB
35 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 37,48
36 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 37,56 SB
37 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,60
38 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,75(0)
39 GUAN Yu MSA CHN CHN 37,75(1) SB
40 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 37,87 PR SB
41 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 37,93
42 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 37,97 PR SB
43 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 37,98
44 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 38,04(1)
45 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 38,04(4)
46 HU Bo MN2 CHN CHN 38,06
47 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 38,11 PR SB
48 CUI Wei MN2 CHN CHN 38,29
49 ZHAO Kefei MN4 CHN CHN 38,35(5)
50 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,35(9) PR SB
51 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 38,41
52 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,43 PR SB
53 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 38,51
54 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 38,55
55 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 38,67 PR SB
56 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 38,68
57 LI Mingqi M? CHN CHN 38,80 PR SB
58 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 38,84 PR SB
59 SUN Kai (1) M? CHN CHN 38,88
60 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 38,99
61 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 39,06
62 LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 39,07
63 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,18(2)
64 LIU Xueren MB1 CHN CHN 39,18(4)
65 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,43 PR SB
66 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 39,44
67 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 39,45(4)
68 JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 39,45(7)
69 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 39,54
70 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 39,57
71 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 39,74 SB
72 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 39,86 PR SB
73 CONG Shen MN4 CHN CHN 39,95 SB
74 LI Hang MC2 CHN CHN 39,99
75 LI He MN3 CHN CHN 40,42
76 HU Zongtao M? CHN CHN 40,58
77 ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 40,68
78 YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 41,35
79 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 41,50
80 WANG Wenguo MB2 CHN CHN 41,99
81 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 52,96
WDR DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names