China Cup 3

Qiqihar (CHN) 27 - 29 November 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 27 November 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,08
2 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,30
3 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 40,40
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,60
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 40,78
6 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 41,23
7 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 41,25
8 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 41,36
9 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 41,63
10 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,65
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,75
12 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,89
13 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 41,97
14 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 42,05
15 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 42,09
16 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 42,11
17 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,30
18 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 42,34
19 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 42,39
20 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 42,56
21 QIAN Bing L? CHN CHN 42,60
22 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 42,63
23 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,64
24 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 42,72
25 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 42,74
26 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,75
27 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,76
28 YIN Fei LN2 CHN CHN 42,79
29 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 43,14
30 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 43,16
31 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 44,24
32 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 44,39
33 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 44,61
34 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 45,22
35 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 45,44
36 MA Xu LA2 CHN CHN 45,81
37 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 46,70
38 LI Yuying LC2 CHN CHN 47,88

500m (2) Women 27 November 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,85
2 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 40,10
3 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,37
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,56
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 40,63
6 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 40,88
7 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 41,36
8 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,54
9 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 41,67
10 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 41,68
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,69
12 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 41,80
13 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 41,81
14 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 41,92
15 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 42,06
16 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 42,17
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 42,18
18 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 42,22(2)
19 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 42,22(3)
20 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,26
21 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 42,46
22 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 42,64(1)
23 YIN Fei LN2 CHN CHN 42,64(4)
24 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 42,73
25 QIAN Bing L? CHN CHN 42,93
26 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,99
27 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 43,21
28 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 43,35
29 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 44,30
30 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 44,47
31 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 44,54
32 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 45,71(1)
33 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 45,71(4)
34 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 46,85
35 LI Yuying LC2 CHN CHN 47,41
36 MA Xu LA2 CHN CHN 51,65
37 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.04,72
WDR LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN WDR

1000m Women 28 November 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,60
2 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 1.22,83
3 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 1.23,45
4 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,72
5 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 1.23,73
6 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,99
7 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.24,10
8 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.24,46
9 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 1.24,51
10 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.24,64
11 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.24,84
12 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.25,00
13 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 1.25,23
14 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.25,45
15 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 1.25,59
16 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.25,61
17 YIN Fei LN2 CHN CHN 1.25,66
18 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.25,68
19 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.26,98
20 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN1 CHN CHN 1.27,04
21 QIAN Bing L? CHN CHN 1.27,14
22 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.27,28 PR SB
23 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 1.27,51
24 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 1.27,61
25 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.27,70
26 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.28,07 SB
27 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 1.28,21
28 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.28,24
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,29 SB
30 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.28,40
31 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 1.28,50
32 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.28,56
33 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 1.28,75
34 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 1.28,93
35 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 1.30,86
36 QI Jinming LB2 CHN CHN 1.31,25 SB
37 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 1.31,44
38 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 1.31,58
39 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 1.31,96
40 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 1.32,16
41 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 1.33,05
42 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.33,22
43 LI Yuying LC2 CHN CHN 1.36,02 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 28 November 2015

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.25,74 TR
2 LIU Feitong LN4 CHN CHN 4.30,94
3 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.32,26
4 CHANG Chao LN4 CHN CHN 4.35,88
5 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.37,19
6 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 4.39,59
7 MA Linlin LSA CHN CHN 4.39,93
8 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 4.44,15
9 GUO Na LA1 CHN CHN 4.45,20
10 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 4.45,40
11 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.45,43
12 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 4.45,73
13 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 4.48,05
14 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.48,13
15 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 4.52,16
16 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN1 CHN CHN 4.52,21
17 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.53,81 PR SB
18 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 4.54,91
19 LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN 4.57,40
20 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 5.02,15
21 DENG Lin LC2 CHN CHN 5.03,02
22 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 5.14,10 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Women 29 November 2015

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.06,07
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.07,11
3 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 2.08,37
4 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 2.09,36
5 CHANG Chao LN4 CHN CHN 2.09,59
6 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.10,25
7 LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.10,36
8 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 2.10,53
9 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.10,87
10 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 2.12,00
11 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 2.12,27
12 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.13,00
13 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.13,32
14 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.13,65
15 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.14,08
16 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.14,20
17 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 2.14,21
18 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 2.14,58 SB
19 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.14,70
20 QIAN Bing L? CHN CHN 2.14,92 SB
21 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 2.15,35
22 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 2.16,05
23 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.16,17
24 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 2.16,79(2)
25 YIN Fei LN2 CHN CHN 2.16,79(5)
26 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 2.16,87
27 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 2.16,90
28 GUO Na LA1 CHN CHN 2.16,91
29 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 2.17,48
30 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 2.17,60
31 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 2.18,12
32 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 2.18,28
33 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 2.18,37
34 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 2.19,05
35 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 2.19,60 PR SB
36 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 2.19,91 PR SB
37 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.21,02
38 DENG Lin LC2 CHN CHN 2.23,73
39 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 2.25,05 PR SB
40 QI Jinming LB2 CHN CHN 2.27,76
DNF MA Xu LA2 CHN CHN DNF
DQ LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names