China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.09,55 TR
2 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 1.10,33 PR SB
3 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.10,56 PR SB
4 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.10,80
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.11,01
6 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,05(3) PR SB
7 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.11,05(7) PR SB
8 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.11,16 PR SB
9 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.11,88 PR SB
10 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.11,95 PR SB
11 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.11,97(4)
12 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.11,97(9) PR SB
13 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.12,23 PR SB
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.12,56 PR SB
15 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.12,60 PR SB
16 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.12,86(5) PR SB
17 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 1.12,86(7) PR SB
18 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.13,14 PR SB
19 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.13,18 PR SB
20 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.13,74 PR SB
21 YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.13,76 PR SB
22 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.13,79 PR SB
23 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 1.13,85(0) PR SB
24 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.13,85(5) PR SB
25 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.13,86 PR SB
26 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,97 PR SB
27 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 1.14,12 PR SB
28 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.14,16 PR SB
29 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.14,31 PR SB
30 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 1.14,55 PR SB
31 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.14,67 PR SB
32 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.15,00 PR SB
33 SUN Guilong M? CHN CHN 1.15,24(0) PR SB
34 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.15,24(1)
35 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.15,40 PR SB
36 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.15,48 PR SB
37 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.15,50
38 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 1.15,52 PR SB
39 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 1.15,69 PR SB
40 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.15,91 PR SB
41 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.16,49 PR SB
42 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 1.16,92 PR SB
43 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 1.17,09 PR SB
44 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 1.17,27 PR SB
45 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 1.17,68 PR SB
46 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 1.17,81 SB
47 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 1.18,62 PR SB
48 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.21,77
DQ WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Men 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.42,78 TR PR SB
2 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.43,21 PR SB
3 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.47,23 PR SB
4 WEI Ao MN3 CHN CHN 6.52,73 PR SB
5 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 6.54,52 PR SB
6 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 7.00,63 PR SB
7 JI Dapeng MN4 CHN CHN 7.00,74 PR SB
8 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.02,41
9 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.04,07
10 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 7.04,31 PR SB
11 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 7.08,85
12 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 7.09,50 PR SB
13 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.14,00 PR SB
14 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 7.27,79 SB
15 WUMURZHAKE Palashati M? CHN CHN 7.30,98 PR SB
16 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MC2 CHN CHN 7.40,43 PR SB
17 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 7.46,30 PR SB
18 LIU Xueren MB1 CHN CHN 7.54,47

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 34,87 TR PR SB
2 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 35,48 PR SB
3 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 35,61 PR SB
4 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 35,69 PR SB
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,70
6 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 35,78 PR SB
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 35,79 PR SB
8 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,95(1)
9 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,95(9)
10 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 35,97 PR SB
10 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 35,97 PR SB
12 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 36,06 PR SB
13 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,08 PR SB
14 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,12 PR SB
15 TIAN Guojun MSA CHN CHN 36,22 PR SB
16 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,27 PR SB
17 SUN Guilong M? CHN CHN 36,33 PR SB
18 HU Bo MN2 CHN CHN 36,40 PR SB
19 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,41 PR SB
20 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 36,44 PR SB
21 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 36,48 PR SB
22 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 36,49 PR SB
23 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,63
24 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,64
25 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 36,72 PR SB
26 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,74
27 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,78 PR SB
28 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 36,84 SB
29 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,86(2)
30 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 36,86(6) PR SB
31 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 36,88 PR SB
32 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 36,91 PR SB
33 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 36,93(2) PR SB
34 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 36,93(9) PR SB
35 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 36,95(1) PR SB
36 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 36,95(2) PR SB
37 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 37,03 PR SB
38 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 37,04
39 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 37,12
40 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 37,37(6) PR SB
41 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,37(8)
42 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,54 PR SB
43 LIU Xueren MB1 CHN CHN 37,67 PR SB
44 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,73
45 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 37,81 PR SB
46 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 37,98(8) PR SB
46 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 37,98(8) PR SB
48 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,08 PR SB
49 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 38,11 PR SB
50 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 38,14 PR SB
51 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 38,26
52 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 38,35 PR SB
53 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 38,47 PR SB
54 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 38,88 SB
55 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 39,22
56 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 40,06

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m (2) Men 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,02
2 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,04
3 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 35,47 PR SB
4 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,57
5 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 35,71 PR SB
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 35,72
7 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 35,75 PR SB
8 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 35,91 PR SB
9 SUN Guilong M? CHN CHN 36,07(0) PR SB
10 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,07(5) PR SB
11 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 36,15 PR SB
12 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,26 PR SB
13 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 36,27
14 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 36,31 PR SB
15 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,34 PR SB
16 HU Bo MN2 CHN CHN 36,36 PR SB
17 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,45(3) PR SB
18 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,45(4) PR SB
19 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 36,47 PR SB
20 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,49 SB
21 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 36,61(6)
22 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 36,61(8) PR SB
23 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 36,62
24 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,63
25 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 36,65 PR SB
26 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 36,85 PR SB
27 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 36,88
28 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 36,89(1) PR SB
29 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 36,89(4) PR SB
30 LIU Xueren MB1 CHN CHN 36,96 PR SB
31 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 36,97(2)
32 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 36,97(8)
33 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 36,99 PR SB
34 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 37,07
35 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,08
36 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,13
37 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,29 PR SB
38 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,39 PR SB
39 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 37,71
40 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 37,76 PR SB
41 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 37,98 PR SB
42 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 38,05 PR SB
43 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 38,13
44 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,39
45 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 38,43
46 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 38,67
47 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 39,11
48 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 39,30
49 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 39,88 PR SB
50 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 43,52
51 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.09,95
52 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.12,57
WDR LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 20 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.50,15
2 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.51,00
3 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.51,23 SB
4 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.51,25 PR SB
5 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.51,61 PR SB
6 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.52,17
7 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.52,34 SB
8 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 1.52,51
9 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.52,69 PR SB
10 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 1.52,78
11 WEI Ao MN3 CHN CHN 1.52,91 PR SB
12 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.53,20 PR SB
13 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.53,60 PR SB
14 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.54,31 PR SB
15 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.54,44 PR SB
16 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.54,45 PR SB
17 JI Dapeng MN4 CHN CHN 1.54,79 PR SB
18 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.54,96 PR SB
19 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.55,14 PR SB
20 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.55,31 PR SB
21 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.55,75 PR SB
22 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 1.55,77
23 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.56,10 PR SB
24 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.56,15 PR SB
25 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.56,38 PR SB
26 QI Yongfa M? CHN CHN 1.56,90 PR SB
27 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.57,73 PR SB
28 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.57,79
29 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 1.58,10 PR SB
30 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 1.58,43(5) PR SB
31 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 1.58,43(8) PR SB
32 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.58,53 PR SB
33 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.58,74 PR SB
34 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 1.58,90 PR SB
35 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.58,92
36 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 2.02,18 PR SB
37 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 2.03,25 PR SB
38 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MC2 CHN CHN 2.06,74 PR SB
39 WUMURZHAKE Palashati M? CHN CHN 2.06,94 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names