China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,21
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,22 PR SB
3 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,25
4 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,26 PR SB
5 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,31 PR SB
6 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 39,62
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,71 PR SB
8 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 39,89 PR SB
9 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 40,17 PR SB
9 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 40,17
11 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,22 PR SB
12 MA Xu LA2 CHN CHN 40,29 PR SB
13 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 40,44 PR SB
14 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 40,45 PR SB
15 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 40,51
16 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 40,57 PR SB
17 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,70 PR SB
18 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 40,73 PR SB
19 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 40,88 PR SB
20 QIAN Bing L? CHN CHN 40,93 PR SB
21 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,95
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 40,98 PR SB
23 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 41,04 PR SB
24 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,54 PR SB
25 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 41,64 PR SB
26 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,77 PR SB
27 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 41,81 PR SB
28 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,03
29 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 43,03 PR SB
30 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 43,86 PR SB
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 59,13

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Women 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 38,90 PR SB
2 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,00 PR SB
3 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,19 PR SB
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,22
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,33 PR SB
6 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 39,36
7 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,39
8 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 39,43 PR SB
9 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 39,66 PR SB
10 MA Xu LA2 CHN CHN 39,85 PR SB
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 39,87 PR SB
12 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 39,90 PR SB
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 39,92 PR SB
14 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 40,02 PR SB
15 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 40,04 PR SB
16 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,12 PR SB
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 40,50 PR SB
18 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 40,51 PR SB
19 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 40,69 PR SB
20 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,70
21 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,89
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 40,90 PR SB
23 QIAN Bing L? CHN CHN 41,02
24 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 41,03 PR SB
25 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,13 PR SB
26 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,24
27 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,36 PR SB
28 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,73 PR SB
29 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 41,88
30 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 42,09 PR SB
31 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 43,76 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.17,01 TR PR SB
2 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 1.17,44
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.18,54
4 MA Xu LA2 CHN CHN 1.19,63 PR SB
4 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 1.19,63 SB
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.19,82 PR SB
7 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 1.20,21 PR SB
8 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 1.20,40 PR SB
9 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.20,49 PR SB
10 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 1.20,63 PR SB
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.21,14 PR SB
12 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.21,37 PR SB
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.21,40 PR SB
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 1.21,61 PR SB
15 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 1.21,72 PR SB
16 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 1.22,16 PR SB
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.22,19 PR SB
18 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.22,77 PR SB
19 QIAN Bing L? CHN CHN 1.22,91 PR SB
20 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.23,19 SB
21 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.23,22 PR SB
22 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.23,33 PR SB
23 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 1.23,57 PR SB
24 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.23,63 PR SB
25 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 1.23,80 PR SB
26 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,92
27 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 1.24,27 PR SB
28 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.24,70 PR SB
29 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.24,73 PR SB
30 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.26,24 PR SB
31 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 1.27,18 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Women 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.18,86
2 LIU Feitong LN4 CHN CHN 4.20,19 SB
3 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 4.24,87 PR SB
4 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.27,63
5 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.29,39 PR SB
6 GUO Na LA1 CHN CHN 4.29,70 PR SB
7 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 4.29,73
8 MA Linlin LSA CHN CHN 4.33,12 SB
9 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 4.36,39 PR SB
10 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 4.37,02 PR SB
11 WANG Jian LA1 CHN CHN 4.38,98
12 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.39,47
13 SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 4.40,75 PR SB
14 LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN 4.41,13 SB
15 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 4.44,75
16 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 4.49,72
17 DENG Lin LC2 CHN CHN 4.50,00
18 LYU Yue L? CHN CHN 4.51,71 PR SB
19 YANG Yue 杨悦 LN3 CHN CHN 4.53,83

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 20 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.01,16 SB
2 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.02,38
3 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 2.03,35 SB
4 LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.03,65 PR SB
5 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 2.04,93 PR SB
6 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 2.05,27 PR SB
7 GUO Na LA1 CHN CHN 2.05,85 PR SB
8 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.05,88
9 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.06,99 PR SB
10 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.07,10 PR SB
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 2.07,42 PR SB
12 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.07,80 PR SB
13 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.08,20 PR SB
14 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.08,25 PR SB
15 YANG Yue 杨悦 LN3 CHN CHN 2.08,32
16 MA Xu LA2 CHN CHN 2.09,06
17 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.09,29 PR SB
18 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 2.09,32 PR SB
19 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.09,44 PR SB
20 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 2.09,95 PR SB
21 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.10,11 PR SB
22 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 2.12,10
23 LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN 2.13,47 PR SB
24 SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 2.14,01
25 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 2.15,87
26 LYU Yue L? CHN CHN 2.19,92 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names