China - Junior Allround Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,59
2 MA Xu LA2 CHN CHN 41,72
3 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,76
4 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,92
5 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 42,01
6 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 42,15
7 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 42,18
8 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 43,13(0)
9 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 43,13(8)
10 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 43,32
11 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 43,85 PR SB
12 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 44,04 PR SB
13 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 44,11
14 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 44,31 PR SB
15 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 44,52 PR SB
16 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 44,53
17 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 44,58 PR SB
18 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 44,68 PR SB
19 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 45,22
20 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 45,60
21 ZHENG Jianing L? CHN CHN 45,87 SB
22 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 45,98 PR SB
23 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 46,51 SB
24 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 46,90 PR SB
25 HE Hongmei L? CHN CHN 47,27 SB
26 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.09,84

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 MA Xu LA2 CHN CHN 2.09,62
2 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.10,04
3 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.10,98
4 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.11,30
5 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 2.11,38
6 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 2.12,35
7 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 2.12,76
8 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.13,10
9 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 2.15,09
10 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 2.15,25
11 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.15,89
12 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 2.17,09
13 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.17,43 SB
14 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 2.18,30
15 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.18,72
16 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 2.20,09
17 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 2.20,48
18 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 2.21,43 PR SB
19 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 2.22,89
20 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 2.23,77 PR SB
21 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 2.24,13
22 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 2.24,82 PR SB
23 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 2.24,92 PR SB
24 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 2.25,65 PR SB
25 HE Hongmei L? CHN CHN 2.32,27 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 MA Xu LA2 CHN CHN 1.22,70
2 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.23,25
3 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.25,17
4 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.25,28
5 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.25,73
6 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.26,40
7 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.26,55
8 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 1.26,89 PR SB
9 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.26,98
10 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.28,19
11 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 1.28,62 PR SB
12 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.28,74
13 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,91
14 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.29,21 PR SB
15 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 1.29,59
16 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 1.29,87
17 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 1.30,22
18 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 1.30,28
19 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 1.30,71
20 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 1.31,33
21 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 1.32,34 PR SB
22 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 1.32,36 PR SB
23 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 1.32,97 PR SB
24 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 1.34,33 PR SB
25 HE Hongmei L? CHN CHN 1.37,12 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.40,12
2 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 4.43,10 SB
3 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 4.47,82 PR SB
4 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 4.48,48 PR SB
5 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 4.50,59
6 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 4.51,82
7 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 4.54,07 PR SB
8 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 4.55,52
9 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 4.55,67 PR SB
10 MA Xu LA2 CHN CHN 4.55,76
11 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 4.58,62 PR SB
12 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 5.01,15
13 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 5.02,10 PR SB
14 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 5.02,86
15 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 5.02,96 PR SB
16 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 5.03,73 PR SB
17 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 5.06,64 PR SB
18 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 5.10,05 PR SB
19 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 5.10,28 PR SB
20 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 5.12,07 PR SB
21 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 5.12,27 PR SB
22 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 5.20,25 PR SB
23 HE Hongmei L? CHN CHN 5.45,10 PR SB
DNF LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN DNF
DQ MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names