13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

5000m Men 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 6.33,75 TR SB
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 6.38,23
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.40,87
4 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.40,95 PR SB
5 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.42,86 PR SB
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 6.43,35
7 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 6.44,67 PR SB
8 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.44,91 PR SB
9 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.45,52
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.47,84
11 REN Zhenhua MSA CHN CHN 6.50,61 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 6.51,01 SB
13 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 6.51,14
14 WEI Ao MN3 CHN CHN 6.53,82
15 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 6.54,23 PR SB
16 JI Dapeng MN4 CHN CHN 6.57,40 PR SB
17 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.01,61 PR SB
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.07,91
19 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.07,95
20 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.10,75
21 ZHANG Wenming MN4 CHN CHN 7.16,19
22 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.36,92

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Men - Junior 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 6.42,19 TR PR SB
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 6.44,22 SB
3 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 6.44,27 PR SB
4 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 6.50,75
5 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 6.54,70 PR SB
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 6.55,53
7 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 6.57,68
8 ZHOU Bin 周斌 MA2 CHN CHN 6.59,32
9 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 6.59,62 PR SB
10 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 7.01,68
11 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 7.04,53
12 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 7.06,55 PR SB
13 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 7.07,12 PR SB
14 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 7.09,13 PR SB
15 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 7.09,38 PR SB
16 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 7.11,18
17 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 7.11,42
18 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.13,36 PR SB
19 XU Yanzhe 徐延哲 MA1 CHN CHN 7.14,40 SB
20 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 7.18,42 SB
21 LIU Ziping M? CHN CHN 7.19,49
22 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 7.20,65 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Men 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 1.46,74 TR PR SB
2 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.47,19
3 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 1.48,32
4 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.49,04 SB
5 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.49,06 PR SB
6 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.49,14 PR SB
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 1.49,60 PR SB
8 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 1.49,78 PR SB
9 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.50,01 PR SB
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.50,31 PR SB
11 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.50,66 PR SB
12 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 1.50,81 PR SB
13 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.51,34 SB
14 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.51,64
15 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.51,83 PR SB
16 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 1.51,99 PR SB
17 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.52,08 PR SB
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 1.52,13 PR SB
19 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 1.53,18 PR SB
20 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.53,56 PR SB
21 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.53,97
22 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.54,00
23 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.55,40

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Men - Junior 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 1.47,93 TR PR SB
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.48,17
3 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.49,60 PR SB
4 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.50,14 PR SB
5 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.51,09 PR SB
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 1.51,23
7 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 1.51,81 PR SB
8 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 1.51,82 PR SB
9 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.52,18 PR SB
10 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.52,43 PR SB
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.52,92
12 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.53,37
13 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.53,66 PR SB
14 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.53,90 PR SB
15 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.54,15
16 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.54,71
17 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.55,65
18 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 1.55,86 PR SB
19 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 1.55,92
20 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.56,47 PR SB
21 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.58,66 PR SB
22 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 1.58,73
23 LIN Yiming M? CHN CHN 2.28,62

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,12
2 LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,42(3)
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 35,42(9) PR SB
4 GUO Qiang MSA CHN CHN 35,49
5 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 35,51(0)
6 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,51(9) SB
7 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,60
8 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,71(6)
8 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,71(6)
10 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 35,86
11 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 35,98
12 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 36,08
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,10
14 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,14
15 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,17 PR SB
16 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,19 PR SB
17 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,20 PR SB
18 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,21
19 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,35
20 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,55
21 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,93
22 YANG Qi MSA CHN CHN 36,98 SB
23 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,27 PR SB
24 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 37,51 PR SB
25 LYU Bo MN1 CHN CHN 37,66
26 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 38,11 PR SB
27 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,67
28 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 45,96 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,19
2 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 35,28 SB
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,32
4 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,58(4)
5 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 35,58(8)
6 LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,59
7 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 35,74
8 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 35,77 PR SB
9 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 35,78 PR SB
10 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,82
11 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,86
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 35,91
13 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 35,94 PR SB
14 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,13
15 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,19(1)
16 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,19(4) PR SB
17 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,24
18 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,46
19 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,68
20 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 36,83 PR SB
21 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,98
22 YANG Qi MSA CHN CHN 37,44
23 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,63
24 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,72
25 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 38,76
26 LYU Bo MN1 CHN CHN 46,97
27 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 47,56
28 GUO Qiang MSA CHN CHN 1.25,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,12
2 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 35,24 PR SB
3 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 35,77
4 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 35,86
5 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 35,93 PR SB
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 35,95
7 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 36,13 PR SB
8 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,20 PR SB
9 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,39 PR SB
10 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,50
11 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 36,55
12 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,56
13 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 36,78 PR SB
14 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 36,84 PR SB
15 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 36,95
16 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 37,09 PR SB
17 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 37,11 PR SB
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,13
19 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 37,15
20 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 37,24 PR SB
21 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 37,45 PR SB
22 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 37,48 PR SB
23 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 37,99
DQ SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN DQ
DQ TAN Chang MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men - Junior 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,51
2 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 35,70
3 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 35,73 PR SB
4 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 35,77
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 35,83 PR SB
6 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 35,97
7 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 36,12 PR SB
8 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,13
9 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 36,42 PR SB
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,51
11 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,55
12 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 36,65 PR SB
13 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 36,70(6) PR SB
14 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 36,70(8) PR SB
15 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 36,75 PR SB
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 36,83
17 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 36,87 PR SB
18 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 36,91 PR SB
19 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 36,93
20 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 36,96
21 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 37,10 PR SB
22 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,45
23 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 37,58
24 TAN Chang MA1 CHN CHN 37,78 PR SB
25 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 38,00

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 25 January 2016

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.10,03
2 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.10,09
3 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 1.10,17
4 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.10,82
5 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.10,83
6 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.10,99 PR SB
7 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.11,23
8 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 1.11,41
9 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.11,52 PR SB
10 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,61
11 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.11,97
12 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 1.12,03
13 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.12,21
14 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.12,38 PR SB
15 LYU Bo MN1 CHN CHN 1.12,55
16 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.13,06
17 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.13,28(1)
18 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 1.13,28(7) SB
19 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.13,46
20 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.13,78
21 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.14,72
22 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 1.18,77
23 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.54,05

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 25 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 13.35,84 NR TR PR SB
2 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 13.50,51 PR SB
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 13.51,22 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 13.57,03 PR SB
5 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 13.57,52
6 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 13.58,09 PR SB
7 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 14.01,16 PR SB
8 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 14.07,11 PR SB
9 REN Zhenhua MSA CHN CHN 14.08,22 PR SB
10 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 14.17,01 PR SB
11 WANG Qiang MSA CHN CHN 14.26,34 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 14.38,93 PR SB

NR - National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names