China - Youth Championships 2016

Harbin (CHN)26 - 27 February 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Junzhi MB2 CHN CHN 38,24 PR SB
2 YANG Dongsheng 杨东生 MC1 CHN CHN 38,30 PR SB
3 WANG Zilong 王子龙 MC1 CHN CHN 38,48
4 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 38,69 PR SB
5 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 38,96 PR SB
6 LIU Xifeng 刘锡峰 MYA CHN CHN 39,00 PR SB
7 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 39,13
8 CHI Wenguang 迟文广 MC1 CHN CHN 39,54 PR SB
9 YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN 39,55 PR SB
10 LI Zihao (1) M? CHN CHN 40,26 PR SB
11 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 40,55 PR SB
12 XIN Xing 辛星 MC1 CHN CHN 40,81
13 MENG Xiangcheng MC1 CHN CHN 40,97 PR SB
14 LIU Chunsheng 刘春升 MC1 CHN CHN 41,05
15 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 41,37 PR SB
16 AI Xinhe M? CHN CHN 41,65 PR SB
17 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC1 CHN CHN 42,10 PR SB
18 ZHANG Chunwei 张春伟 MC1 CHN CHN 42,13 PR SB
19 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 42,80 PR SB
20 QUAN Xianghe 权相赫 MC1 CHN CHN 42,81 PR SB
21 DONG Yiming M? CHN CHN 42,85 SB
22 YIN Huange 殷焕阁 MYA CHN CHN 42,99 PR SB
23 FAN Zhichao M? CHN CHN 42,99(3) PR SB
24 BU Yachao 卜亚超 MYA CHN CHN 43,27 PR SB
25 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 43,51 PR SB
26 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 43,67 PR SB
27 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 44,20 PR SB
28 SONG Yuze 宋雨泽 MYA CHN CHN 44,45 PR SB
29 QUAN Shiyuan 权世元 MC1 CHN CHN 45,26 PR SB
30 ZHOU Yuhang MC1 CHN CHN 45,30 PR SB
31 DONG Chenglong M? CHN CHN 45,34 PR SB
32 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 45,48 PR SB
33 MA Wenbo 马文博 MYA CHN CHN 45,79 PR SB
34 SUN Zhentao M? CHN CHN 46,08 PR SB
35 BAI Zhemin M? CHN CHN 46,27 PR SB
36 QIN Chengxu 秦成旭 MC1 CHN CHN 46,30 PR SB
37 PIAO Zhengxi M? CHN CHN 48,69 PR SB
38 LI Qiang MC1 CHN CHN 48,84 PR SB
39 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 49,91 PR SB
40 SONG Guoen M? CHN CHN 50,49 PR SB
41 CAO Xu M? CHN CHN 51,88 PR SB
42 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 58,91 PR SB
DQ ZHAO Sixiang 赵思翔 MC1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC1 CHN CHN 1.58,07 PR SB
2 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 1.59,36 PR SB
3 CHI Wenguang 迟文广 MC1 CHN CHN 2.01,45 SB
4 LIU Xifeng 刘锡峰 MYA CHN CHN 2.02,98 PR SB
5 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 2.03,76 SB
6 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 2.04,00 SB
7 ZHANG Junzhi MB2 CHN CHN 2.04,86 PR SB
8 YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN 2.04,87 PR SB
9 XIN Xing 辛星 MC1 CHN CHN 2.05,53
10 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 2.07,98 PR SB
11 WANG Zilong 王子龙 MC1 CHN CHN 2.09,24 SB
12 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 2.10,19 PR SB
13 QUAN Xianghe 权相赫 MC1 CHN CHN 2.11,40 PR SB
14 DONG Yiming M? CHN CHN 2.11,90 PR SB
15 LI Zihao (1) M? CHN CHN 2.12,16 PR SB
16 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC1 CHN CHN 2.12,46 PR SB
17 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 2.12,63 PR SB
18 MENG Xiangcheng MC1 CHN CHN 2.12,87 PR SB
19 AI Xinhe M? CHN CHN 2.13,38 PR SB
20 ZHANG Chunwei 张春伟 MC1 CHN CHN 2.15,63 PR SB
21 FAN Zhichao M? CHN CHN 2.16,17 PR SB
22 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 2.19,27 PR SB
23 YIN Huange 殷焕阁 MYA CHN CHN 2.19,33 PR SB
24 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 2.20,67 PR SB
25 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 2.21,08 PR SB
26 SONG Yuze 宋雨泽 MYA CHN CHN 2.21,12 PR SB
27 BU Yachao 卜亚超 MYA CHN CHN 2.22,89 PR SB
28 MA Wenbo 马文博 MYA CHN CHN 2.23,10 PR SB
29 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 2.23,21 PR SB
30 QUAN Shiyuan 权世元 MC1 CHN CHN 2.23,45 PR SB
31 BAI Zhemin M? CHN CHN 2.24,45 PR SB
32 SUN Zhentao M? CHN CHN 2.25,18 PR SB
33 ZHOU Yuhang MC1 CHN CHN 2.25,29 PR SB
34 QIN Chengxu 秦成旭 MC1 CHN CHN 2.26,41 PR SB
35 DONG Chenglong M? CHN CHN 2.27,66 PR SB
36 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 2.27,78 PR SB
37 PIAO Zhengxi M? CHN CHN 2.34,83 PR SB
38 LI Qiang MC1 CHN CHN 2.36,82 PR SB
39 SONG Guoen M? CHN CHN 2.40,89 PR SB
40 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.43,12 PR SB
41 CAO Xu M? CHN CHN 2.54,77 PR SB
DQ LIU Chunsheng 刘春升 MC1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng M? CHN CHN 39,70 PR SB
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 39,84 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYB CHN CHN 42,31 PR SB
4 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYB CHN CHN 44,44 PR SB
5 LIU Ze M? CHN CHN 44,61 PR SB
6 ZHAO Shuo M? CHN CHN 45,85 PR SB
7 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYB CHN CHN 46,34 PR SB
8 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYC CHN CHN 47,13 PR SB
9 QI Huiyu 齐慧雨 MYB CHN CHN 47,25 PR SB
10 GAO Xiaonan M? CHN CHN 47,41 PR SB
11 LYU Shuai M? CHN CHN 47,43 PR SB
12 LYU Mingcheng 吕明成 MYB CHN CHN 48,37 PR SB
13 WANG Yaohui 王耀辉 MYC CHN CHN 49,20 PR SB
14 JI Zhongda M? CHN CHN 49,90 PR SB
15 JIANG Yuanshuo MYC CHN CHN 51,40(8) PR SB
16 FEI Jinglong M? CHN CHN 51,40(9)
17 HE Mingzhe MYC CHN CHN 55,64 PR SB
18 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYB CHN CHN 55,66 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 2.05,37 PR SB
2 WANG Weicheng M? CHN CHN 2.08,71 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYB CHN CHN 2.13,87 PR SB
4 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYB CHN CHN 2.14,50 PR SB
5 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYB CHN CHN 2.25,09 PR SB
6 LIU Ze M? CHN CHN 2.26,72 PR SB
7 ZHAO Shuo M? CHN CHN 2.27,69 PR SB
8 QI Huiyu 齐慧雨 MYB CHN CHN 2.27,84 PR SB
9 LYU Shuai M? CHN CHN 2.30,14 PR SB
10 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYC CHN CHN 2.30,57 PR SB
11 LYU Mingcheng 吕明成 MYB CHN CHN 2.31,69 PR SB
12 GAO Xiaonan M? CHN CHN 2.32,69 PR SB
13 WANG Yaohui 王耀辉 MYC CHN CHN 2.34,99 PR SB
14 JIANG Yuanshuo MYC CHN CHN 2.38,50 PR SB
15 JI Zhongda M? CHN CHN 2.38,93 PR SB
16 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYB CHN CHN 2.44,15 PR SB
17 HE Mingzhe MYC CHN CHN 2.56,36 PR SB
DQ FEI Jinglong M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Out of Competition 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Meng 王猛 MC1 CHN CHN 41,32 PR SB
2 DONG Hao (2) M? CHN CHN 51,85 PR SB
3 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 57,71 PR SB
4 ZHANG Bowen 张博文 MYC CHN CHN 1.00,58 PR SB
5 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 1.10,98 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Out of Competition 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Meng 王猛 MC1 CHN CHN 2.06,90 PR SB
2 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 2.15,40 PR SB
3 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC1 CHN CHN 2.19,88 PR SB
4 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 2.23,16 PR SB
5 ZHANG Bowen 张博文 MYC CHN CHN 2.41,13 PR SB
6 DONG Hao (2) M? CHN CHN 2.55,52 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC1 CHN CHN 1.16,18 PR SB
2 LIU Xifeng 刘锡峰 MYA CHN CHN 1.17,08 PR SB
3 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 1.17,60 PR SB
4 CHI Wenguang 迟文广 MC1 CHN CHN 1.18,21 PR SB
5 ZHANG Junzhi MB2 CHN CHN 1.18,55 PR SB
6 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 1.18,93 PR SB
7 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 1.19,00 PR SB
8 YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN 1.19,31 PR SB
9 XIN Xing 辛星 MC1 CHN CHN 1.19,97 PR SB
10 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.20,62 PR SB
11 LI Zihao (1) M? CHN CHN 1.22,54 PR SB
12 LIU Chunsheng 刘春升 MC1 CHN CHN 1.22,96 PR SB
13 MENG Xiangcheng MC1 CHN CHN 1.23,04 PR SB
14 AI Xinhe M? CHN CHN 1.23,78 PR SB
15 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC1 CHN CHN 1.24,78 PR SB
16 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 1.25,11 PR SB
17 QUAN Xianghe 权相赫 MC1 CHN CHN 1.25,31 PR SB
18 DONG Yiming M? CHN CHN 1.25,37 PR SB
19 ZHANG Chunwei 张春伟 MC1 CHN CHN 1.26,24 PR SB
20 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 1.26,92 PR SB
21 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 1.27,02 PR SB
22 YIN Huange 殷焕阁 MYA CHN CHN 1.27,21 PR SB
23 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 1.27,55 PR SB
24 BU Yachao 卜亚超 MYA CHN CHN 1.28,61 PR SB
25 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 1.29,28 PR SB
26 FAN Zhichao M? CHN CHN 1.29,80 PR SB
27 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 1.30,30 PR SB
27 SONG Yuze 宋雨泽 MYA CHN CHN 1.30,30 PR SB
29 QUAN Shiyuan 权世元 MC1 CHN CHN 1.31,42 PR SB
30 ZHOU Yuhang MC1 CHN CHN 1.31,75 PR SB
31 MA Wenbo 马文博 MYA CHN CHN 1.32,36 PR SB
32 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 1.32,39 PR SB
33 BAI Zhemin M? CHN CHN 1.33,11 PR SB
34 QIN Chengxu 秦成旭 MC1 CHN CHN 1.33,88 PR SB
35 SUN Zhentao M? CHN CHN 1.34,52 PR SB
36 DONG Chenglong M? CHN CHN 1.34,89 PR SB
37 PIAO Zhengxi M? CHN CHN 1.38,54 PR SB
38 LI Qiang MC1 CHN CHN 1.40,05 PR SB
39 SONG Guoen M? CHN CHN 1.44,08 PR SB
40 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 1.44,47 PR SB
41 CAO Xu M? CHN CHN 1.52,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group A 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC1 CHN CHN 4.13,96 PR SB
2 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 4.21,42 PR SB
3 XIN Xing 辛星 MC1 CHN CHN 4.25,81 PR SB
4 CHI Wenguang 迟文广 MC1 CHN CHN 4.26,48 SB
5 YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN 4.27,74 PR SB
6 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 4.31,70 PR SB
7 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 4.36,16 SB
8 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 4.36,87 PR SB
9 ZHANG Junzhi MB2 CHN CHN 4.37,51 SB
10 LIU Xifeng 刘锡峰 MYA CHN CHN 4.37,59 SB
11 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC1 CHN CHN 4.37,62 PR SB
12 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 4.38,10 SB
13 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 4.42,44 PR SB
14 QUAN Xianghe 权相赫 MC1 CHN CHN 4.44,50 PR SB
15 MENG Xiangcheng MC1 CHN CHN 4.46,91 PR SB
16 AI Xinhe M? CHN CHN 4.48,80 PR SB
17 DONG Yiming M? CHN CHN 4.48,93 PR SB
18 LI Zihao (1) M? CHN CHN 4.51,01 PR SB
19 ZHANG Chunwei 张春伟 MC1 CHN CHN 4.59,21 PR SB
20 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 5.07,95 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng M? CHN CHN 1.19,01 PR SB
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 1.19,57 PR SB
3 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.19,77 PR SB
4 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYB CHN CHN 1.25,47 PR SB
5 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYB CHN CHN 1.25,82 PR SB
6 LIU Ze M? CHN CHN 1.33,11 PR SB
7 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYB CHN CHN 1.33,80 PR SB
8 ZHAO Shuo M? CHN CHN 1.34,20 PR SB
9 QI Huiyu 齐慧雨 MYB CHN CHN 1.35,53 PR SB
10 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYC CHN CHN 1.35,71 PR SB
11 LYU Shuai M? CHN CHN 1.36,78 PR SB
12 GAO Xiaonan M? CHN CHN 1.37,59 PR SB
13 LYU Mingcheng 吕明成 MYB CHN CHN 1.38,92 PR SB
14 WANG Yaohui 王耀辉 MYC CHN CHN 1.39,37 PR SB
15 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYB CHN CHN 1.40,63 PR SB
16 JI Zhongda M? CHN CHN 1.41,47 PR SB
17 JIANG Yuanshuo MYC CHN CHN 1.42,63 PR SB
18 HE Mingzhe MYC CHN CHN 1.57,56 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group B 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng M? CHN CHN 4.27,57 PR SB
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 4.30,94 PR SB
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYB CHN CHN 4.42,07 PR SB
4 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYB CHN CHN 4.49,02 PR SB
5 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYB CHN CHN 5.01,13 PR SB
6 LIU Ze M? CHN CHN 5.06,64 PR SB
7 LYU Mingcheng 吕明成 MYB CHN CHN 5.13,54 PR SB
8 QI Huiyu 齐慧雨 MYB CHN CHN 5.15,79 PR SB
9 ZHAO Shuo M? CHN CHN 5.18,08 PR SB
10 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYC CHN CHN 5.18,75 PR SB
11 LYU Shuai M? CHN CHN 5.19,37 PR SB
12 JIANG Yuanshuo MYC CHN CHN 5.20,79 PR SB
13 GAO Xiaonan M? CHN CHN 5.21,41 PR SB
14 WANG Yaohui 王耀辉 MYC CHN CHN 5.22,11 PR SB
15 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYB CHN CHN 5.25,05 PR SB
16 HE Mingzhe MYC CHN CHN 6.31,88 PR SB
DQ JI Zhongda M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Out of Competition 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Meng 王猛 MC1 CHN CHN 1.21,54 PR SB
2 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 1.26,24 PR SB
3 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC1 CHN CHN 1.29,45 PR SB
4 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 1.30,19 PR SB
5 ZHANG Bowen 张博文 MYC CHN CHN 1.46,90 PR SB
6 DONG Hao (2) M? CHN CHN 1.50,55 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names