China - Sprint Championships 2016

Harbin (CHN) 19 - 20 March 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 19 March 2016

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 35,89
2 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,41
3 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 36,62
4 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,66
5 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,72
6 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,78(3)
7 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,78(8)
8 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 36,88
9 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 36,89
10 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 37,12
11 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,14
12 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,41
13 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,63
14 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 37,83
15 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,96
16 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 37,98
17 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 38,02
18 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,09
19 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 38,15
20 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,35
21 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,40
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 38,44
23 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 38,51
24 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,74
25 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,78
26 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 38,96 SB
27 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 39,02
28 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 39,62
29 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 39,83
30 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 41,15 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 19 March 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.12,32
2 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.13,22
3 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.13,59
4 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.14,41
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.14,42
6 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.14,50
7 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.15,17
8 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.15,33
9 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,56
10 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 1.15,79
11 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.15,89
12 GUO Qiang MSA CHN CHN 1.16,17
13 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.16,90
14 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.17,01
15 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.17,14
16 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.17,25
17 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.17,42
18 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.17,70
19 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.17,97 PR SB
20 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.18,15
21 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 1.18,61
22 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.19,17
23 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 1.19,31
24 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,53
25 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 1.19,90
26 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.20,29
27 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 1.20,42 PR SB
28 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.20,66
29 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.22,79
30 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 1.23,48 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 20 March 2016

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,11
2 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,40
3 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,44
4 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 36,50
5 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,52
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 36,58
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 37,04(4)
8 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 37,04(7)
9 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,12
10 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 37,17
11 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,28
12 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,46
13 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,90
14 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,03
15 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 38,08
16 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 38,10
17 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,11
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 38,26
19 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,48
20 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 38,54
21 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,84
22 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,91
23 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,97
24 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 39,68
25 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 39,88
26 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 41,49
27 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 42,05
28 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.07,62
29 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.21,55

1000m Men 20 March 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.12,36
2 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.13,10
3 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.13,73
4 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.13,89
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.14,36
6 GUO Qiang MSA CHN CHN 1.14,63 SB
7 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.14,78
8 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.15,39
9 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.15,43
10 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,82
11 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.16,15
12 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 1.16,21
13 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.16,64
14 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.16,97 PR SB
15 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.17,38
16 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.17,65
17 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.17,94
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 1.18,66
19 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 1.18,89
20 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.18,99
21 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.19,28
22 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 1.19,73
23 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,96
24 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.20,49

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names