China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

5000m Men 20 October 2016

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 6.38,61
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN3 CHN CHN 6.38,79
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 6.41,75 PR SB
4 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 6.42,04 PR SB
5 WANG Shiwei 王世伟 MN1 CHN CHN 6.44,02
6 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 6.44,52
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 6.44,97
8 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 6.47,43 SB
9 WANG Hongli 王洪利 MA2 CHN CHN 6.48,48
10 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 6.48,99
11 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.50,07
12 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.50,69
13 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 6.51,26
14 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 6.51,46 SB
15 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.51,47
16 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.51,71 SB
17 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 6.52,65
18 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.54,08
19 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 6.54,32 PR SB
20 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 6.57,99
21 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 6.58,06
22 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 6.58,70 PR SB
23 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.00,81 PR SB
24 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 7.00,94
25 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.01,05
26 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 7.02,31
27 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.06,53 PR SB
28 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 7.07,84 PR SB
29 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 7.08,63 SB
30 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.09,59 PR SB
31 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 7.10,83 PR SB
32 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.12,95 PR SB
33 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.18,15 PR SB
34 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 7.21,53 PR SB
35 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 7.22,38 PR SB
36 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 7.23,73 PR SB
37 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 7.26,85 PR SB
38 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 7.27,02 PR SB
39 LUO Chenglong M? CHN CHN 7.28,92 PR SB
40 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 7.30,05 PR SB
41 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 7.31,82 PR SB
42 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 7.34,73 PR SB
43 LIN Yiming M? CHN CHN 7.35,26 PR SB
44 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 7.38,89 PR SB
45 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 7.45,33
46 LIU Xueren MB2 CHN CHN 7.48,08
47 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 7.58,01 PR SB
48 YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 8.14,64 SB
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ
WDR LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 21 October 2016

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 34,56 WRJ NRJ TR PR SB
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN3 CHN CHN 35,04
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 35,05 PR SB
4 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 35,38 SB
5 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,42
6 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,52
7 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 35,78 PR SB
8 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 35,86
9 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 35,93
10 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN1 CHN CHN 35,94 SB
11 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 35,97
12 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 35,99(0)
12 BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 35,99(0)
14 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,03 PR SB
15 WANG Shuohan MN1 CHN CHN 36,06 SB
16 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 36,08(8) SB
17 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 36,08(9)
18 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 36,10 SB
19 LIU Songbo MSA CHN CHN 36,20 PR SB
20 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,22 SB
21 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,27 SB
22 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 36,31(6) PR SB
22 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 36,31(6)
24 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,35
25 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 36,39 PR SB
26 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,46
27 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 36,50
28 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 36,52
29 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 36,61 PR SB
30 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 36,72
31 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 36,75 PR SB
32 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 36,80 PR SB
33 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 36,81
34 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 36,84 PR SB
35 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 36,89 PR SB
36 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 36,92
37 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 37,01
38 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 37,03 PR SB
39 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,05
40 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 37,10
41 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 37,15 PR SB
42 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 37,20 PR SB
43 YANG Jie M? CHN CHN 37,22 PR SB
44 ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 37,24 SB
45 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,50
46 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 37,51 PR SB
47 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 37,55(8)
48 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,55(9)
49 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,65
50 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 37,67
51 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 37,69
52 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 37,79
53 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,82
54 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,83
55 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 37,91 PR SB
56 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 37,97 SB
57 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 38,06
58 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 38,14
59 JIA Qinglin MA1 CHN CHN 38,16 PR SB
60 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 38,33
61 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 38,48
62 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN 38,87
63 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 38,90
64 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 38,92
65 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,00 PR SB
66 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 39,03 PR SB
67 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 39,05 PR SB
68 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,13 PR SB
69 YANG Tianyi 杨添翼 MB1 CHN CHN 40,48 PR SB
70 LIN Yiming M? CHN CHN 40,65 PR SB
71 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 41,36 PR SB
72 MA Jinhui M? CHN CHN 41,38 PR SB
WDR XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN WDR
WDR SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN WDR

WRJ - Junior World Record, NRJ - Junior National Record
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Men 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 1.09,86 PR SB
2 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.09,89 PR SB
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 1.09,90
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.10,48
5 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.10,55
6 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 1.10,58 PR SB
7 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.10,68
8 CHEN Enxue 陈恩学 MN1 CHN CHN 1.10,75 PR SB
9 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.10,85 PR SB
10 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.10,88 PR SB
11 YANG Fan (1996) 杨帆 MN1 CHN CHN 1.10,92
12 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.11,08
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.11,45 SB
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.11,59(5) PR SB
15 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.11,59(9)
16 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.11,64 PR SB
17 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 1.11,70
18 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.11,80 PR SB
19 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.11,83 SB
20 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.11,85 PR SB
21 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.11,89
22 LIU Songbo MSA CHN CHN 1.11,93
23 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.11,97 PR SB
24 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.12,05 PR SB
25 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.12,16 PR SB
26 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.12,57
27 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.13,14
28 WANG Shuohan MN1 CHN CHN 1.13,19 SB
29 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,27(4) PR SB
30 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.13,27(8) PR SB
31 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.13,28 PR SB
32 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.13,39
33 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.13,49 PR SB
34 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.13,57 PR SB
35 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.13,59
36 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.13,60
37 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,03 PR SB
38 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.14,11 PR SB
39 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 1.14,14 SB
40 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.14,15(7) PR SB
41 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.14,15(8) PR SB
42 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.14,22
43 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.14,34 SB
44 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.14,39 PR SB
45 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.14,40
46 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.14,49 PR SB
47 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.14,56 PR SB
48 ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.14,60(4)
48 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.14,60(4) PR SB
50 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.14,77 PR SB
51 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.14,82 PR SB
52 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.14,88 PR SB
53 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.15,09 SB
54 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.15,36 PR SB
55 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.15,51 PR SB
56 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.15,53 PR SB
57 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.15,62 PR SB
58 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.15,70
59 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.15,90 PR SB
60 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 1.16,23
61 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.16,33
62 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.16,50 SB
63 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.16,90
64 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.17,48
65 LUO Chenglong M? CHN CHN 1.17,55 PR SB
66 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.17,83 PR SB
67 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.18,09
68 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.18,28
69 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.18,53
70 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.18,54 PR SB
71 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.21,44
72 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.50,68
DQ DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN DQ
DQ DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN DQ
DQ SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 13.53,03 PR SB
2 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 13.55,04 SB
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 13.58,62 PR SB
4 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 14.00,23 PR SB
5 WANG Hongli 王洪利 MA2 CHN CHN 14.01,43 PR SB
6 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 14.09,83 PR SB
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 14.10,79 SB
8 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 14.11,71 PR SB
9 WANG Shiwei 王世伟 MN1 CHN CHN 14.22,15 PR SB
10 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 14.22,27 PR SB
11 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 14.22,90 SB
12 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 14.33,12 PR SB
13 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 14.36,85 PR SB
14 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 14.38,28 PR SB
15 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 14.45,12 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 14.59,02 PR SB
17 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 15.09,75 PR SB
18 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 15.23,20 PR SB
19 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 15.29,45 PR SB
20 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 15.47,31 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 23 October 2016

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 1.46,82 PR SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.47,19 PR SB
3 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.47,91 PR SB
4 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN3 CHN CHN 1.47,92
5 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.48,84 PR SB
6 CHEN Enxue 陈恩学 MN1 CHN CHN 1.48,88 PR SB
7 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.48,99 PR SB
8 XU Chenglong 徐承龙 MN2 CHN CHN 1.49,59 PR SB
9 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.49,64
10 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.50,27 PR SB
11 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.50,31
12 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.50,50
13 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.50,71 PR SB
14 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 1.50,96
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 1.51,13 PR SB
16 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.51,16 PR SB
17 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.51,31 PR SB
18 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.51,60
19 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.51,70 PR SB
20 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.52,00
21 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.52,09
22 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.52,59 PR SB
23 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.52,96 SB
24 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.53,07 PR SB
25 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.53,90
26 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.54,09
27 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.54,18
28 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 1.54,20 PR SB
29 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.54,22
30 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.54,25
31 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.54,38 PR SB
32 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.54,49 PR SB
33 TAN Chang MA2 CHN CHN 1.54,68 PR SB
34 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.54,80 PR SB
35 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 1.54,88
36 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.55,30
37 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 1.55,43
38 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.55,95
39 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.56,30 PR SB
40 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.56,49 SB
41 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.56,54 PR SB
42 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.56,70 PR SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 1.56,73
44 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 1.56,77
45 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 1.56,94 PR SB
46 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.57,01 PR SB
47 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.57,19 PR SB
48 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN1 CHN CHN 1.57,40 SB
49 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 1.57,58
50 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.57,75 PR SB
51 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.58,06 PR SB
52 LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.58,11
53 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 1.58,20 PR SB
54 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 1.58,21 PR SB
55 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.58,29 PR SB
56 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.58,51 SB
57 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.58,77
58 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.59,05 PR SB
59 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.59,56 PR SB
60 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.59,70 SB
61 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.59,75 PR SB
62 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 2.00,33 PR SB
63 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 2.00,58 PR SB
64 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 2.00,90
65 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 2.02,89 PR SB
66 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 2.03,20 PR SB
67 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 2.03,83 PR SB
68 YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 2.09,84 PR SB
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names