China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

3000m Women 20 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 4.14,66
2 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.17,64
3 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 4.18,93 PR SB
4 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.25,78 SB
5 XU Moyuan LN4 CHN CHN 4.28,28
6 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 4.29,47 SB
7 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 4.29,94
8 WANG Jian LA2 CHN CHN 4.30,57 PR SB
9 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.31,93 SB
10 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.32,06 SB
11 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 4.33,78 SB
12 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 4.33,97
13 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.34,33
14 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 4.36,89 PR SB
15 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 4.37,18 PR SB
16 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 4.37,84 SB
17 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.41,27
18 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 4.41,75
19 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.46,18 PR SB
20 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 4.47,81 PR SB
21 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.49,50 PR SB
22 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.50,43 SB
23 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 4.50,65 PR SB
24 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 4.50,66 PR SB
25 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 4.51,24 PR SB
26 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 4.56,00 PR SB
27 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 4.56,03 PR SB
28 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 4.56,13 PR SB
29 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 4.56,61 PR SB
30 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 4.56,85 SB
31 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 5.04,43 PR SB
WDR CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women 21 October 2016

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,48 TR SB
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,49 SB
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 38,87 SB
4 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 38,99 SB
5 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 39,07 SB
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 39,21(6)
7 LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 39,21(9)
8 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 39,24
9 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 39,39 PR SB
10 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,40
11 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 39,60
12 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 39,69 SB
13 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 39,82 PR SB
14 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,88
15 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 40,14
16 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 40,16
17 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,25(3)
18 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 40,25(6)
19 TIAN Yu LN1 CHN CHN 40,45
20 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 40,50
21 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 40,56
22 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 40,57
23 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 40,63
24 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 40,68(0)
25 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 40,68(2)
26 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 40,76
27 WANG Jianlu LN4 CHN CHN 40,88 SB
28 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 40,93 PR SB
29 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,94
30 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 41,07 SB
31 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 41,25
32 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 41,36
33 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 41,37
34 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 41,40 PR SB
35 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 41,43
36 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 41,50 SB
37 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 41,71
38 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 42,52
39 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 42,69
40 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 42,71
41 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 42,73
42 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 42,82
43 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 43,07 PR SB
44 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,89
45 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 44,08 PR SB
46 MA Mingwei L? CHN CHN 44,54 PR SB
WDR WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Women 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.16,05
2 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 1.16,59 PR SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.16,63 PR SB
4 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.16,94 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 1.18,42
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.18,65
7 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.18,99 PR SB
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.19,06
9 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.19,36
10 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.19,45
11 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.19,77
12 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.19,81 PR SB
13 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 1.19,96
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.20,04 PR SB
15 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.20,18 SB
16 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.20,59 SB
17 LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 1.20,75
18 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.21,04
19 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.21,18
20 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.21,87
21 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 1.21,89
22 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 1.22,16
23 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.22,48
24 WANG Jianlu LN4 CHN CHN 1.22,55
25 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 1.22,64 PR SB
26 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.22,75 PR SB
27 TIAN Yu LN1 CHN CHN 1.22,91 PR SB
28 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 1.23,12
29 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.23,18 PR SB
30 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.23,21
31 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.23,26
32 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.23,44 PR SB
33 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.23,76
34 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.23,87
35 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.24,31
36 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.24,39
37 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.24,42
38 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.24,55
39 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.24,63
40 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 1.24,83
41 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.24,87
42 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.25,61
43 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.26,29 PR SB
44 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.27,41
45 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.27,93
46 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.27,95 PR SB
47 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 1.28,16 PR SB
48 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.30,44
49 MA Mingwei L? CHN CHN 1.30,68 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Women 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 7.25,87 SB
2 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 7.31,03 SB
3 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 7.40,20 SB
4 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 7.41,60 SB
5 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 7.49,62 PR SB
6 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 7.49,83 PR SB
7 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 7.54,08 PR SB
8 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 7.56,27 PR SB
9 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 8.06,41 PR SB
10 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 8.08,55 SB
11 LAI Jiahui LA1 CHN CHN 8.09,41 PR SB
12 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 8.12,78 PR SB
13 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 8.14,04 PR SB
14 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 8.19,26 PR SB
15 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 8.22,83 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 23 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.57,26
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.57,52 SB
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.58,27 SB
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.59,59
5 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 2.00,59 PR SB
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.00,81
7 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 2.01,05
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.02,13
9 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 2.03,01 PR SB
10 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 2.03,03
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.03,06 PR SB
12 XU Moyuan LN4 CHN CHN 2.03,20
13 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.03,46
14 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.04,85 PR SB
15 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 2.05,45 PR SB
16 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.06,52
17 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.06,53 SB
18 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.07,23
19 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.07,36
20 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.08,10 SB
21 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 2.08,28
22 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 2.08,52 SB
23 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.09,26
24 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.09,27
25 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.09,35
26 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.09,73 SB
27 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.09,74 PR SB
28 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 2.10,61
29 CHANG Chao LSA CHN CHN 2.11,29 SB
30 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.11,40 PR SB
31 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.11,46 PR SB
32 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 2.12,09
33 LAI Jiahui LA1 CHN CHN 2.12,23
34 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.12,95 PR SB
35 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 2.13,35 PR SB
36 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 2.15,18 PR SB
37 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.15,60
38 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 2.15,65 PR SB
39 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.15,93 PR SB
40 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 2.16,14 SB
41 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.16,87 SB
42 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 2.17,83 PR SB
43 LI Yuying LB1 CHN CHN 2.19,13 PR SB
44 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 2.20,13 PR SB
45 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 2.21,13 PR SB
46 MA Mingwei L? CHN CHN 2.24,45 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names