China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 25 November 2016

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.11,85 TR
2 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.12,57
3 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.12,80
4 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.13,12
5 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.13,56
6 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.13,65
7 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.13,67
8 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.13,79
9 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.14,18
10 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 1.14,52
11 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.14,55
12 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.14,91
13 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,92
14 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.15,10
15 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.15,11
16 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.15,26
17 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.15,37
18 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.15,38
19 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.15,55(0)
20 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.15,55(8)
21 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.15,97
22 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.15,98
23 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.15,99
24 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.16,01
25 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.16,09
26 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.16,11
27 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 1.16,17
28 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.16,20
29 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.16,23
30 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.16,31
31 LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.16,47
32 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.16,52
33 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.16,58
34 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 1.16,64 SB
35 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 1.16,68
36 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.16,79
37 LIU Songbo MSA CHN CHN 1.16,86
38 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.16,90
39 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.17,08
40 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.17,14
41 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.17,29
42 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.17,30
43 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.17,32
44 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.17,57
45 CHEN Sixing 陈思行 MN2 CHN CHN 1.17,66 SB
46 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,71
47 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.17,72
48 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.17,78
49 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.17,80(3)
49 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.17,80(3)
51 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 1.18,11
52 YANG Jie M? CHN CHN 1.18,15
53 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.18,16
54 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.18,20
55 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.18,36
56 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.18,38
57 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.18,39
58 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.18,42
59 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.18,44
60 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.18,46
61 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.18,55
62 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.18,67
63 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 1.18,68
64 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.18,70
65 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.18,83
66 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.18,84(6)
67 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 1.18,84(7) PR SB
68 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.18,95
69 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.19,00 PR SB
70 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.19,08 PR SB
71 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 1.19,11(3) PR SB
72 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.19,11(9) PR SB
73 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 1.19,36 PR SB
74 LIU Kaitu MB1 CHN CHN 1.19,52
75 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 1.19,81
76 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.19,88
77 MA Liang MA1 CHN CHN 1.19,92
78 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 1.20,01
79 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.20,04
80 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 1.20,07 PR SB
81 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.20,10
82 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.20,17
83 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.20,20
84 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.20,23 PR SB
85 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.20,38
86 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 1.20,42
87 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 1.20,59
88 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.20,71
89 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.20,89
90 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 1.20,98
91 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 1.21,05 PR SB
92 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 1.21,17 PR SB
93 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.21,27
94 LIN Yiming M? CHN CHN 1.21,44
95 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.21,51
96 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 1.21,55 PR SB
97 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 1.21,57 PR SB
98 LIU Qiang (1) 刘强 M? CHN CHN 1.21,61
99 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.21,69
100 SUN Jiahao MN2 CHN CHN 1.21,71
101 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.21,72
102 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.21,77
103 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 1.22,15 PR SB
104 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 1.22,33 PR SB
105 YANG Tianyi 杨添翼 MB1 CHN CHN 1.22,59 PR SB
106 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 1.22,65
107 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.22,79
108 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 1.23,16(4) PR SB
109 SUN Haobo M? CHN CHN 1.23,16(9)
110 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 1.23,45
111 NING Jiahui MA2 CHN CHN 1.23,63
112 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 1.23,87
113 SUN Weilun M? CHN CHN 1.24,39 PR SB
114 LI Chao MC2 CHN CHN 1.24,80
115 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 1.25,71 PR SB
116 GUO Pengxin M? CHN CHN 1.26,18 PR SB
117 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.52,21
DQ XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Litian M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men 26 November 2016

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 36,25 TR
2 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,28
3 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 36,57
4 BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 36,80(2)
5 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 36,80(5)
6 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 36,82
7 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 36,84(7)
8 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 36,84(8)
9 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,99
10 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 37,01
11 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 37,02
12 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 37,10
13 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,16
14 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 37,17
15 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 37,20(4)
16 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 37,20(5)
17 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 37,31
18 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 37,55
19 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 37,59(0)
20 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 37,59(4)
21 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,61
22 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 37,66 SB
23 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 37,68
24 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 37,74
25 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,76
26 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 37,83(2)
27 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 37,83(5) SB
28 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 37,86(6)
29 ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 37,86(8)
30 YANG Jie M? CHN CHN 37,89
31 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 37,93 PR SB
32 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,98
33 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 38,02 PR SB
34 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 38,05
35 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 38,06(4)
36 LIU Xueren MB2 CHN CHN 38,06(8)
37 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 38,09(3)
37 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 38,09(3)
39 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 38,13
40 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 38,15
41 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 38,21
42 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 38,22
43 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 38,24
44 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 38,40
45 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 38,48 SB
46 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,55
47 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 38,58
48 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 38,67
49 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 38,69
50 CHEN Sixing 陈思行 MN2 CHN CHN 38,71 SB
51 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 38,72
52 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,73(3)
53 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 38,73(7)
54 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,77
55 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 38,83(2)
56 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 38,83(6) PR SB
57 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 38,85 SB
58 LIU Kaitu MB1 CHN CHN 38,87
59 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 38,94
60 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 38,96
61 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,97(2)
62 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 38,97(8)
63 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 39,07
64 MA Liang MA1 CHN CHN 39,12
65 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 39,14
66 ZHANG Litian M? CHN CHN 39,18(1) PR SB
67 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 39,18(8)
67 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 39,18(8)
69 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,22
70 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 39,23
71 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 39,24
72 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 39,31 PR SB
73 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 39,36 PR SB
74 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 39,40
75 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,45
76 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 39,52 PR SB
77 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 39,53
78 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,65
79 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 39,71
80 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 39,74
81 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 39,76
82 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 39,92
83 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 39,96
84 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,97
85 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 39,99(3) PR SB
86 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 39,99(6)
87 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 40,02 PR SB
88 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 40,07
89 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 40,09
90 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 40,19 PR SB
91 SUN Weilun M? CHN CHN 40,20 SB
92 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 40,41
93 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 40,42 PR SB
94 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN 40,47 PR SB
95 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 40,49
96 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 40,49(3)
97 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 40,49(9)
98 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 40,51
99 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 40,77
100 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 40,81
101 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 40,87
102 SUN Jiahao MN2 CHN CHN 40,90
103 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 41,05 PR SB
104 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 41,09 PR SB
105 NING Jiahui MA2 CHN CHN 41,10
106 LI Chao MC2 CHN CHN 41,19
107 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 41,26 PR SB
108 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 41,30 PR SB
109 YANG Tianyi 杨添翼 MB1 CHN CHN 41,40
110 JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 41,41 PR SB
111 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 41,59
112 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 41,62
113 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 41,85 PR SB
114 GUO Pengxin M? CHN CHN 41,97
115 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 42,11
116 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 43,01 PR SB
117 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 43,38 PR SB
DQ DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN DQ
WDR PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN WDR
WDR LIN Yiming M? CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Men 26 November 2016

Rank Name Country Time
1 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 6.51,21 TR
2 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 6.54,15
3 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 6.59,48
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.59,78
5 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.00,84
6 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 7.01,23
7 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 7.02,86
8 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 7.04,26
9 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 7.05,27
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.05,38
11 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 7.06,07
12 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 7.09,59
13 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA1 CHN CHN 7.10,20 SB
14 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.14,96
15 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 7.18,46
16 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.18,94
17 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 7.19,00
18 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 7.19,02
19 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 7.19,89
20 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 7.20,08
21 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 7.21,72 SB
22 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 7.22,70 SB
23 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 7.23,08 SB
24 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 7.23,48
25 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.23,75
26 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 7.24,36 SB
27 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 7.26,71 PR SB
28 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 7.28,35 SB
29 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.29,76
30 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 7.30,50 SB
31 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 7.33,88 PR SB
32 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 7.35,24 PR SB
33 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 7.35,55
34 TAN Chang MA2 CHN CHN 7.36,84 PR SB
35 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 7.37,56 SB
36 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 7.38,86 PR SB
37 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 7.41,88 PR SB
38 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 7.50,01
39 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 7.57,05
DQ GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Men 27 November 2016

Rank Name Country Time
1 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 1.53,27 TR
2 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 1.53,34
3 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.53,79
4 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.53,98
5 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 1.54,09 SB
6 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.54,20
7 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.54,47
8 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.54,67
9 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.54,74
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.54,95
11 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,99
12 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.55,22
13 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.55,35
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.56,06
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 1.56,36
16 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 1.56,40
17 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.57,13
18 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.57,33
19 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.57,73
20 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 1.57,75
21 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA1 CHN CHN 1.58,02(0) SB
22 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.58,02(1)
23 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.58,07
24 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.58,27 PR SB
25 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.58,46
26 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.58,66
27 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.59,36
28 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 1.59,53
29 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.59,63(1)
30 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.59,63(9)
31 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.59,68
32 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 2.00,14
33 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 2.00,16 SB
34 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 2.00,21
35 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 2.00,43
36 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 2.00,48
37 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 2.00,73
38 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 2.01,11
39 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 2.01,22 PR SB
40 TAN Chang MA2 CHN CHN 2.01,52
41 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 2.01,88
42 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 2.02,59
43 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 2.02,66
44 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 2.02,74
45 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 2.03,03
46 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 2.03,10
47 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 2.03,15
48 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 2.03,31 PR SB
49 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 2.03,98
50 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 2.04,31
51 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 2.04,34
52 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 2.05,00
53 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 2.06,68 PR SB
54 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 2.06,83
55 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 2.07,45 SB
56 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 2.07,65
57 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 2.08,00 PR SB
58 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 2.10,49
DQ WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN DQ
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names