China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 25 November 2016

Rank Name Country Time
1 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 1.20,54 TR
2 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.20,73
3 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.20,96
4 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.21,51
5 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.21,83
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.22,05
7 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.22,37
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.22,74
9 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.23,20
10 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.23,92
11 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.23,96
12 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.24,15
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.24,31
14 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.24,60
15 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.25,02
16 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.25,20
17 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.25,42
18 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.25,74
19 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.26,92
20 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.27,13
21 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 1.27,17 PR SB
22 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.27,24
23 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.27,26
24 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.27,33
25 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.27,61 PR SB
26 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 1.27,71
27 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.27,73
28 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.28,02
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,14
30 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.28,25
31 SONG Yue (2000) 宋月 LB2 CHN CHN 1.28,37
32 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 1.28,38
33 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.28,46
34 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 1.28,51
35 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.28,98
36 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.28,99
37 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 1.29,08
38 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.29,09 PR SB
39 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.29,17
40 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 1.29,22 SB
41 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 1.29,55 PR SB
42 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 1.29,75
43 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 1.29,84 PR SB
44 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,91 PR SB
45 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 1.29,95 PR SB
46 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.30,03
47 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.30,24 PR SB
48 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 1.30,33
49 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.30,34
50 QI Jinming LA1 CHN CHN 1.30,43
51 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 1.30,47 PR SB
52 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 1.30,75 PR SB
53 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 1.30,94
54 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 1.30,98 PR SB
55 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.31,08
56 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 1.31,12
57 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.31,27
58 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.31,38
59 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 1.31,57
60 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 1.31,59
61 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 1.31,71
62 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.32,10
63 SU Rigu L? CHN CHN 1.32,39
64 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.32,64
65 ZHOU Fangbing L? CHN CHN 1.33,10 PR SB
66 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 1.33,71 PR SB
67 LI Yuying LB1 CHN CHN 1.34,16
68 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 1.34,67
69 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 1.34,89 PR SB
70 ZHENG Jianing L? CHN CHN 1.37,35 PR SB
71 LIU Hang LB1 CHN CHN 1.38,29 PR SB
DQ LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN DQ
DQ WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN DQ
DQ DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN DQ
DQ BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Women 26 November 2016

Rank Name Country Time
1 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.06,78 TR
2 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.07,38
3 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.07,76
4 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.09,74
5 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.10,34
6 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.10,68
7 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.11,08
8 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 2.11,25
9 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.11,48
10 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.11,91
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.12,54
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 2.12,57
13 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.12,69
14 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.12,80
15 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.12,85 PR SB
16 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 2.13,38
17 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.13,52
18 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 2.14,01
19 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 2.14,25 PR SB
20 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 2.14,99 SB
21 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 2.15,42
22 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 2.15,84 SB
23 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.15,86
24 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.16,31
25 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.16,53
26 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 2.17,34
27 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 2.17,43
28 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 2.18,50 PR SB
29 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.18,58
30 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 2.18,82 PR SB
31 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.19,38 PR SB
32 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 2.19,65
33 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.19,99
34 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 2.20,08
35 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 2.20,53
36 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.20,64
37 GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 2.21,23
38 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 2.21,30 PR SB
39 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 2.21,48 PR SB
40 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 2.22,28
41 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 2.22,36 SB
42 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.23,34
43 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 2.23,58 SB
44 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.23,90
45 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 2.24,84
46 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 2.25,67 PR SB
47 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 2.41,80
DQ WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Women 27 November 2016

Rank Name Country Time
1 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 39,84 TR
2 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 40,29
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 40,40
4 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 40,50
5 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,54
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 40,57
7 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,63
8 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 40,69
9 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 40,70
10 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,73
11 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 40,89
12 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,95
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,97
14 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 41,09
15 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 41,14
16 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 41,23
17 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 41,41
18 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 41,57
19 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 41,59(2)
20 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 41,59(3)
21 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 41,73
22 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 41,91
23 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 41,98 PR SB
24 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 42,17
25 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 42,29
26 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 42,33
27 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 42,34
28 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,48
29 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 42,59
30 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,62
31 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 42,67
32 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 42,73 PR SB
33 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 42,84
34 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 42,85(0)
35 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 42,85(7)
36 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 43,22
37 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 43,30
38 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 43,34 PR SB
39 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 43,57
40 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 43,60
41 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 43,67 PR SB
42 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 43,68
43 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 43,76
44 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 43,77
45 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 43,83
46 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 43,84 PR SB
47 SONG Yue (2000) 宋月 LB2 CHN CHN 43,87
48 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 43,89 SB
49 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 43,92
50 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 43,98
51 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 44,00
52 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 44,09
53 QI Jinming LA1 CHN CHN 44,16
54 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 44,23 PR SB
55 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 44,34
56 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,42(1)
57 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,42(3) PR SB
58 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 44,54 PR SB
59 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 44,71
60 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 44,72
61 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 44,76 PR SB
62 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 44,80
63 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 44,90 PR SB
64 ZHOU Fangbing L? CHN CHN 44,91 PR SB
65 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 45,02
66 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 45,14 SB
67 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 45,39
68 ZHENG Jianing L? CHN CHN 45,51 SB
69 LI Yuying LB1 CHN CHN 45,74
70 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 45,81 PR SB
71 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 45,84 PR SB
72 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 46,44 PR SB
73 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 46,92
74 LIU Hang LB1 CHN CHN 48,58 PR SB
DQ GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Women 27 November 2016

Rank Name Country Time
1 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 4.30,41 TR
2 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 4.31,15 SB
3 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.38,07
4 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.38,58
5 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 4.39,80
6 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 4.40,29
7 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 4.41,00
8 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.41,21
9 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.41,46
10 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.42,63 SB
11 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 4.43,13
12 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 4.43,76
13 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 4.46,89 SB
14 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.49,28 PR SB
15 CHANG Chao LSA CHN CHN 4.49,75 SB
16 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 4.51,11 PR SB
17 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 4.51,36
18 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 4.52,32
19 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.53,23
20 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.54,62 PR SB
21 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 4.55,87 PR SB
22 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 4.55,99 PR SB
23 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.56,86
24 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 4.56,97
25 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.58,42
26 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 4.58,65
27 GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 4.59,47
28 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 5.00,04 PR SB
29 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 5.01,04
30 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 5.04,57
31 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 5.04,73 PR SB
32 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 5.04,96
33 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 5.10,59 SB
34 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 5.10,67 SB
35 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 5.12,74
DQ JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names