China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN)25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 40,81 PR SB
2 YIN Haoze (1) L? CHN CHN 41,72 PR SB
3 GAO Chenxi LYA CHN CHN 42,33
4 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 42,56 PR SB
5 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 42,60 PR SB
6 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 43,09 PR SB
7 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 43,40 PR SB
8 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 44,44 PR SB
9 TANG Yulin LYA CHN CHN 44,79
10 YU Feihang L? CHN CHN 44,84 PR SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 44,96 PR SB
12 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 45,45 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 45,54 PR SB
14 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 45,70 PR SB
15 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 45,82 PR SB
16 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 45,99 PR SB
17 LI Jia 李佳 L? CHN CHN 46,26 PR SB
18 CHEN Yue L? CHN CHN 46,29 PR SB
19 LYU Jia L? CHN CHN 46,43 PR SB
20 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 46,55 PR SB
21 ZOU Juping L? CHN CHN 46,56 PR SB
22 QIN Feifei L? CHN CHN 46,57 PR SB
23 WANG Baoyi LC1 CHN CHN 46,95
24 LI Yuxi L? CHN CHN 47,30 PR SB
25 ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN 47,54 PR SB
26 LI Ying (2) L? CHN CHN 47,74 PR SB
27 ZHOU Danyang L? CHN CHN 47,75 PR SB
28 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 47,87 PR SB
29 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 48,00 PR SB
30 MENG Jia L? CHN CHN 48,05 PR SB
31 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 48,07 PR SB
32 GUAN Shiqi L? CHN CHN 48,38 PR SB
33 LI Jiaxuan L? CHN CHN 48,70 PR SB
34 ZHANG Yuxi L? CHN CHN 48,73 PR SB
35 MU Xuehua L? CHN CHN 48,91 PR SB
36 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 49,05 PR SB
37 MU Yingying L? CHN CHN 49,20 PR SB
37 LI Sa L? CHN CHN 49,20 PR SB
39 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 49,28 PR SB
40 WANG Yuxin L? CHN CHN 49,40 PR SB
41 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 49,50 PR SB
42 CHEN Shuo LC1 CHN CHN 49,65 PR SB
43 GAO Yu (1) L? CHN CHN 49,76 PR SB
44 LIU Meijia L? CHN CHN 50,04 PR SB
45 ZHU Qi L? CHN CHN 50,08 PR SB
46 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 50,14 PR SB
47 WANG Xinru L? CHN CHN 50,14(5) PR SB
48 QING Siyu L? CHN CHN 50,33 PR SB
49 KONG Weiyu L? CHN CHN 50,87 PR SB
50 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 51,31 PR SB
51 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 51,73 PR SB
52 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 51,85 PR SB
53 GAO Qianhui L? CHN CHN 52,30 PR SB
DQ ZHANG Ye 张也 LC1 CHN CHN DQ
WDR JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Chenxi LYA CHN CHN 2.13,26
2 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 2.13,62 PR SB
3 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 2.15,20 PR SB
4 YU Feihang L? CHN CHN 2.15,52 PR SB
5 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 2.15,82 PR SB
6 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 2.15,85 PR SB
7 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 2.16,53 PR SB
8 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2.18,06 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 2.18,69 PR SB
10 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 2.18,87 PR SB
11 YIN Haoze (1) L? CHN CHN 2.21,55 SB
12 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.21,85 PR SB
13 CHEN Yue L? CHN CHN 2.23,57 PR SB
14 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 2.23,66 PR SB
15 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 2.25,49 PR SB
16 WANG Baoyi LC1 CHN CHN 2.26,02 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 2.26,27 PR SB
18 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 2.26,41 PR SB
19 LYU Jia L? CHN CHN 2.26,76 PR SB
20 QIN Feifei L? CHN CHN 2.28,13 PR SB
21 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 2.28,14 PR SB
22 CHEN Shuo LC1 CHN CHN 2.28,14(4) PR SB
23 LI Jia 李佳 L? CHN CHN 2.28,14(5) PR SB
24 LI Jiaxuan L? CHN CHN 2.28,70 PR SB
25 ZHOU Danyang L? CHN CHN 2.29,27 PR SB
26 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 2.29,67 PR SB
27 LI Yuxi L? CHN CHN 2.29,68 PR SB
28 GUAN Shiqi L? CHN CHN 2.29,89 PR SB
29 ZHANG Ye 张也 LC1 CHN CHN 2.30,02 PR SB
30 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 2.30,89 PR SB
31 ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN 2.31,22 PR SB
32 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 2.31,44 PR SB
33 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 2.31,53 PR SB
34 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 2.32,16 PR SB
35 LI Ying (2) L? CHN CHN 2.32,35 PR SB
36 MU Yingying L? CHN CHN 2.32,80 PR SB
37 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.33,41 PR SB
38 GAO Yu (1) L? CHN CHN 2.33,54 PR SB
39 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 2.34,07 PR SB
40 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 2.34,58 PR SB
41 ZHU Qi L? CHN CHN 2.34,86 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 2.35,39 PR SB
43 ZOU Juping L? CHN CHN 2.35,40 PR SB
44 LI Sa L? CHN CHN 2.36,65 PR SB
45 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 2.37,09 PR SB
46 WANG Xinru L? CHN CHN 2.37,95 PR SB
47 LIU Meijia L? CHN CHN 2.38,19 PR SB
48 ZHANG Yuxi L? CHN CHN 2.39,17 PR SB
49 MU Xuehua L? CHN CHN 2.39,57 PR SB
50 MENG Jia L? CHN CHN 2.39,74 PR SB
51 QING Siyu L? CHN CHN 2.45,63 SB
52 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 2.46,70 PR SB
53 WANG Yuxin L? CHN CHN 2.47,25 PR SB
54 KONG Weiyu L? CHN CHN 2.52,16 PR SB
55 GAO Qianhui L? CHN CHN 2.52,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 44,83 PR SB
2 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 45,60 PR SB
3 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 47,12 PR SB
4 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 47,23 PR SB
5 WU Haonan L? CHN CHN 47,64 SB
6 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 47,81 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 47,89 PR SB
8 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 48,05 PR SB
9 LIU Xingchi L? CHN CHN 48,24 PR SB
10 HU Xin L? CHN CHN 48,38 PR SB
11 ZHOU Zirui L? CHN CHN 48,55 PR SB
12 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 48,62 PR SB
13 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 48,64 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 48,82 PR SB
15 LIU Ziqi L? CHN CHN 49,07 PR SB
16 YU Xin L? CHN CHN 49,31 PR SB
17 SI Yu L? CHN CHN 49,84 PR SB
18 GAO Shuoying L? CHN CHN 50,18 PR SB
19 XIN Xin L? CHN CHN 50,70 PR SB
20 TAN Qian L? CHN CHN 50,71 PR SB
21 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 50,80 PR SB
22 WANG Yao L? CHN CHN 50,89 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 51,19 PR SB
24 WANG Siyi (2004) LYB CHN CHN 51,42 PR SB
25 BAI Ruizhu L? CHN CHN 51,48 PR SB
26 WEI He L? CHN CHN 51,60 PR SB
27 MA Siyu LYB CHN CHN 51,87 PR SB
28 CAI He L? CHN CHN 52,22 PR SB
29 SUN Changhan L? CHN CHN 52,26 PR SB
30 SUN Huayang L? CHN CHN 54,41 PR SB
31 SHI Miao L? CHN CHN 55,87 PR SB
32 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 56,03 PR SB
33 GAO Yixue L? CHN CHN 57,69 PR SB
34 MO Xinru L? CHN CHN 1.01,63 PR SB
DQ YE Zixuan L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 1.29,12 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 1.33,08 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 1.33,81 PR SB
4 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.34,88 PR SB
5 LIU Xingchi L? CHN CHN 1.35,60 PR SB
6 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.36,67 PR SB
7 YU Xin L? CHN CHN 1.37,51 PR SB
8 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.37,56 PR SB
9 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 1.38,08 PR SB
10 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 1.39,00 PR SB
11 ZHOU Zirui L? CHN CHN 1.39,51 PR SB
12 HU Xin L? CHN CHN 1.40,41 PR SB
13 GAO Shuoying L? CHN CHN 1.40,75 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 1.40,96 PR SB
15 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 1.41,28 PR SB
16 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 1.41,34 PR SB
17 WANG Yao L? CHN CHN 1.41,34(7) PR SB
18 SI Yu L? CHN CHN 1.41,75 PR SB
19 LIU Ziqi L? CHN CHN 1.42,24 PR SB
20 TAN Qian L? CHN CHN 1.42,34 PR SB
21 WEI He L? CHN CHN 1.42,53 PR SB
22 WANG Siyi (2004) LYB CHN CHN 1.42,75 PR SB
23 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 1.43,32 PR SB
24 BAI Ruizhu L? CHN CHN 1.43,65 PR SB
25 MA Siyu LYB CHN CHN 1.43,92 PR SB
26 WU Haonan L? CHN CHN 1.44,08 SB
27 XIN Xin L? CHN CHN 1.45,86 PR SB
28 MO Xinru L? CHN CHN 1.47,00 PR SB
29 CAI He L? CHN CHN 1.47,53 PR SB
30 SUN Changhan L? CHN CHN 1.50,02 PR SB
31 SUN Huayang L? CHN CHN 1.53,17 PR SB
32 GAO Yixue L? CHN CHN 1.56,66 PR SB
33 SHI Miao L? CHN CHN 1.58,23 PR SB
34 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 2.00,09 PR SB
DQ YE Zixuan L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 43,33

1500m Ladies - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 2.16,20 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 1.25,55 PR SB
2 YIN Haoze (1) L? CHN CHN 1.26,44 PR SB
3 GAO Chenxi LYA CHN CHN 1.26,70
4 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 1.27,23 PR SB
5 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 1.27,88 PR SB
6 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 1.28,53 PR SB
7 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 1.28,81 PR SB
8 YU Feihang L? CHN CHN 1.30,01 PR SB
9 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 1.30,33 PR SB
10 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 1.30,80 PR SB
11 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.32,20 PR SB
12 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 1.32,22 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 1.32,38 PR SB
14 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 1.33,32 PR SB
15 LYU Jia L? CHN CHN 1.33,65 PR SB
16 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.33,75 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 1.33,84
18 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 1.34,39 PR SB
19 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 1.34,55 PR SB
20 LI Jia 李佳 L? CHN CHN 1.35,31 PR SB
21 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 1.35,59 PR SB
22 WANG Baoyi LC1 CHN CHN 1.35,94
23 ZHOU Danyang L? CHN CHN 1.36,21 PR SB
24 QIN Feifei L? CHN CHN 1.36,23 PR SB
25 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 1.37,08 PR SB
26 LI Yuxi L? CHN CHN 1.37,19 PR SB
27 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 1.37,70 PR SB
28 GUAN Shiqi L? CHN CHN 1.37,85 PR SB
29 ZOU Juping L? CHN CHN 1.38,10 PR SB
30 LI Jiaxuan L? CHN CHN 1.38,77 PR SB
31 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 1.38,89 PR SB
32 ZHANG Ye 张也 LC1 CHN CHN 1.38,93 PR SB
33 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 1.39,03 PR SB
34 MU Yingying L? CHN CHN 1.39,18 PR SB
35 LI Ying (2) L? CHN CHN 1.39,90 PR SB
36 CHEN Shuo LC1 CHN CHN 1.40,16 PR SB
37 ZHU Qi L? CHN CHN 1.40,18 PR SB
38 LI Sa L? CHN CHN 1.40,28 PR SB
39 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 1.40,57 PR SB
40 MENG Jia L? CHN CHN 1.40,72 PR SB
41 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.40,87 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 1.41,27 PR SB
43 WANG Xinru L? CHN CHN 1.41,48 PR SB
44 ZHANG Yuxi L? CHN CHN 1.41,58 PR SB
45 LIU Meijia L? CHN CHN 1.41,96 PR SB
46 WANG Yuxin L? CHN CHN 1.44,59 PR SB
47 QING Siyu L? CHN CHN 1.45,20 PR SB
48 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 1.45,35 PR SB
49 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 1.46,43 PR SB
50 KONG Weiyu L? CHN CHN 1.48,71 PR SB
51 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.51,56 PR SB
52 MU Xuehua L? CHN CHN 1.57,31 SB
DQ CHEN Yue L? CHN CHN DQ
DQ GAO Yu (1) L? CHN CHN DQ
WDR ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Chenxi LYA CHN CHN 4.40,07 PR SB
2 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 4.42,59 PR SB
3 YU Feihang L? CHN CHN 4.46,21 PR SB
4 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 4.52,42 PR SB
5 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 4.52,79 PR SB
6 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 4.53,32 PR SB
7 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 4.55,58 PR SB
8 YIN Haoze (1) L? CHN CHN 4.56,58 PR SB
9 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 5.03,12 PR SB
10 WANG Baoyi LC1 CHN CHN 5.03,85 PR SB
11 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 5.06,51 PR SB
12 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 5.07,28 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 5.07,64 PR SB
14 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 5.11,83 PR SB
15 LYU Jia L? CHN CHN 5.13,73 PR SB
16 LI Jia 李佳 L? CHN CHN 5.17,07 PR SB
17 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 5.24,21 PR SB
18 TANG Yulin LYA CHN CHN 5.24,74 PR SB
19 QIN Feifei L? CHN CHN 5.25,08 PR SB
20 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 5.37,74 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 45,14
2 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 45,85
3 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 46,64 PR SB
4 ZHOU Zirui L? CHN CHN 47,11 PR SB
5 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 47,51 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 47,52
7 LIU Xingchi L? CHN CHN 47,79 PR SB
8 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 47,92
9 HU Xin L? CHN CHN 48,00 PR SB
10 JIANG Zhou L? CHN CHN 48,12 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 48,39
12 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 48,78
13 YU Xin L? CHN CHN 49,94
14 WANG Siyi (2004) LYB CHN CHN 49,99 PR SB
15 GAO Shuoying L? CHN CHN 50,06 PR SB
16 WEI He L? CHN CHN 50,19 PR SB
17 LIU Ziqi L? CHN CHN 50,22
18 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 50,30 PR SB
19 SI Yu L? CHN CHN 50,39
20 XIN Xin L? CHN CHN 50,43 PR SB
21 BAI Ruizhu L? CHN CHN 50,55 PR SB
22 WANG Yao L? CHN CHN 50,76 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 51,15 PR SB
24 MA Siyu LYB CHN CHN 51,38 PR SB
25 TAN Qian L? CHN CHN 51,49
26 MO Xinru L? CHN CHN 51,57 PR SB
27 CAI He L? CHN CHN 52,27
28 SUN Changhan L? CHN CHN 52,49
29 SUN Huayang L? CHN CHN 54,09 PR SB
30 SHI Miao L? CHN CHN 54,86 PR SB
31 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 55,17
32 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 56,45
33 GAO Yixue L? CHN CHN 56,99 PR SB
34 YE Zixuan L? CHN CHN 58,10 PR SB
35 WU Haonan L? CHN CHN 1.21,32

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 2.17,40 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 2.17,52 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 2.26,21 PR SB
4 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.26,70 PR SB
5 LIU Xingchi L? CHN CHN 2.27,98 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.29,20 PR SB
7 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 2.30,27 PR SB
8 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 2.31,35 PR SB
9 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 2.31,35(1) PR SB
10 ZHOU Zirui L? CHN CHN 2.32,38 PR SB
11 GAO Shuoying L? CHN CHN 2.33,05 PR SB
12 JIANG Zhou L? CHN CHN 2.33,63 PR SB
13 SI Yu L? CHN CHN 2.35,38 PR SB
14 YU Xin L? CHN CHN 2.35,57 PR SB
15 WANG Yao L? CHN CHN 2.36,13 PR SB
16 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 2.36,70 PR SB
17 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 2.38,56 PR SB
18 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 2.39,96 PR SB
19 LIU Ziqi L? CHN CHN 2.42,04 PR SB
20 HU Xin L? CHN CHN 2.42,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 1.29,38

3000m Ladies - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 4.52,69 SB

SB - Season Best

Native Language Names