Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

10000m Men - Province Selection 1 December 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 14.57,92 PR SB
2 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 15.06,82 PR SB
3 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 15.30,49 PR SB
4 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 15.48,96 PR SB
5 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 15.51,68 PR SB
6 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 15.56,01 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group D 1 December 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Yanyu M? CHN CHN 44,53 PR SB
2 LI Shi M? CHN CHN 45,51 PR SB
3 WANG Peitong M? CHN CHN 45,89 PR SB
4 YU Bocheng M? CHN CHN 46,66 PR SB
5 SU Qiang M? CHN CHN 47,21
6 GAO Xiaofeng M? CHN CHN 47,33 PR SB
7 REN Bo MYB CHN CHN 47,76 PR SB
8 ZHANG Fengdi M? CHN CHN 48,31 PR SB
9 GAO Mingyuan M? CHN CHN 48,52 PR SB
10 TANG Zhengyan 唐正岩 MYC CHN CHN 48,69 PR SB
11 TANG Xinpeng M? CHN CHN 49,32 PR SB
12 GAO Mingyi MYC CHN CHN 49,62 PR SB
13 ZHANG Yiqiang M? CHN CHN 49,75 PR SB
14 WANG Xirui M? CHN CHN 49,85 PR SB
15 DONG Biwu M? CHN CHN 50,13 PR SB
16 ZHANG Bo (2) M? CHN CHN 50,25 PR SB
17 LIU Hanbin MYC CHN CHN 50,28 PR SB
18 SONG Yanhui M? CHN CHN 50,68 PR SB
19 PEI Hanji M? CHN CHN 50,70 PR SB
20 SHEN Jianjun M? CHN CHN 50,73 PR SB
21 LANG Wenbo M? CHN CHN 50,74 PR SB
22 MA Bin (2006) 马彬 MYC CHN CHN 51,17 PR SB
23 WANG Hanxu M? CHN CHN 51,41 PR SB
24 CUI Hang M? CHN CHN 51,59 PR SB
25 ZHAO Yi (3) M? CHN CHN 52,11 PR SB
26 ZHANG Xusen M? CHN CHN 52,35 PR SB
27 LI Xinghui M? CHN CHN 52,38 PR SB
28 SUN Yulong M? CHN CHN 52,41 PR SB
29 LIU Yuandong M? CHN CHN 52,46 PR SB
30 FENG Qihe M? CHN CHN 52,80 PR SB
31 ZHENG Junyou M? CHN CHN 52,81 PR SB
32 MIAO Xiaoyu M? CHN CHN 52,82 PR SB
33 WANG Wenke M? CHN CHN 52,91 PR SB
34 JIA Jinhan M? CHN CHN 53,07 PR SB
35 XU Dazhi M? CHN CHN 53,13 PR SB
36 LIU Zhanlong M? CHN CHN 53,48 PR SB
37 LI Yiyang M? CHN CHN 53,61 PR SB
38 FAN Haoran M? CHN CHN 53,65 PR SB
39 JIN Minyu M? CHN CHN 53,72 PR SB
40 WU Zhirui M? CHN CHN 53,80 PR SB
41 GAO Junhui M? CHN CHN 53,99 PR SB
42 BAI Jingxu M? CHN CHN 54,02 PR SB
43 LI Junru M? CHN CHN 54,21 PR SB
44 ZHOU Tianyu M? CHN CHN 54,37 PR SB
45 YIN Zihang M? CHN CHN 54,44 PR SB
46 WANG Zhenyu M? CHN CHN 54,47 PR SB
47 JIN Zhenyu M? CHN CHN 54,64 PR SB
48 SHI Jinming M? CHN CHN 55,31 PR SB
49 WANG Jiaxu 王嘉旭 MYA CHN CHN 55,54 PR SB
50 CONG Jianpeng M? CHN CHN 55,70 PR SB
51 GONG Zixuan M? CHN CHN 56,47 PR SB
52 MENG Dezheng M? CHN CHN 56,93 PR SB
53 SUN Yuqi M? CHN CHN 57,53 PR SB
54 DING Zengxin M? CHN CHN 57,92 PR SB
55 LIU Xingwang M? CHN CHN 58,09 PR SB
56 LIN Jialiang M? CHN CHN 58,17 PR SB
57 FU Haoyu M? CHN CHN 58,65 PR SB
58 CUI Yong M? CHN CHN 59,09 PR SB
59 JIE Junde M? CHN CHN 59,29 PR SB
60 SHI Haoran M? CHN CHN 59,47 PR SB
61 CAO Yichi M? CHN CHN 59,63 PR SB
62 DONG Siyu M? CHN CHN 59,84 PR SB
63 TIAN Siqi M? CHN CHN 1.00,57 PR SB
64 WANG Zizheng M? CHN CHN 1.01,33 PR SB
65 SONG Yuxi M? CHN CHN 1.01,94 PR SB
66 ZHANG Ruiming M? CHN CHN 1.02,14 PR SB
67 JIN Wencheng M? CHN CHN 1.02,17 PR SB
68 SONG Hongcheng M? CHN CHN 1.02,65 PR SB
69 LI Zihao (2) M? CHN CHN 1.02,77 PR SB
70 SUN Bo (2) M? CHN CHN 1.02,88 PR SB
71 XU Hongzhang M? CHN CHN 1.03,14 PR SB
72 WANG Ziyi M? CHN CHN 1.03,69 PR SB
73 LI Yuheng M? CHN CHN 1.03,77 PR SB
74 SUN Yiran M? CHN CHN 1.05,07 PR SB
75 JIAO Yunfu M? CHN CHN 1.05,69 PR SB
76 SU Guanyi M? CHN CHN 1.05,99 PR SB
77 ZHENG Ruilin M? CHN CHN 1.07,36 PR SB
78 WANG Runcheng M? CHN CHN 1.07,49 PR SB
79 ZHANG Shuhao M? CHN CHN 1.07,53 PR SB
80 WANG Chuming M? CHN CHN 1.07,56 PR SB
81 LI Haojia M? CHN CHN 1.08,68 PR SB
82 CHENG Yuming M? CHN CHN 1.08,86 PR SB
83 YAN Zhipeng M? CHN CHN 1.08,95 PR SB
84 LIU Taige M? CHN CHN 1.09,00 PR SB
85 ZU Xinhao M? CHN CHN 1.09,06 PR SB
86 JING Yuxin M? CHN CHN 1.10,41 PR SB
87 ZHAO Jiarui M? CHN CHN 1.10,49 PR SB
88 TONG Kunming M? CHN CHN 1.11,64 PR SB
89 ZHU Huanqi M? CHN CHN 1.12,43 PR SB
90 WANG Jiarui M? CHN CHN 1.13,36 PR SB
91 CAO Bochen M? CHN CHN 1.13,46 PR SB
92 LU Yaqi M? CHN CHN 1.14,21 PR SB
93 LIU Zonghao M? CHN CHN 1.14,58 PR SB
94 ZHENG Yi M? CHN CHN 1.14,81 PR SB
95 CHAI Yiwei M? CHN CHN 1.20,97 PR SB
96 TIAN Qining M? CHN CHN 1.23,49 PR SB
97 KONG Junxiang M? CHN CHN 1.28,30 PR SB
98 WANG Keqi M? CHN CHN 1.37,26 PR SB
DNS DING Bowei M? CHN CHN DNS
DNS JIA Ziheng M? CHN CHN DNS
DNS JIAO Junhe M? CHN CHN DNS
DQ SUO Jingxiang M? CHN CHN DQ
DQ WANG Xugeng M? CHN CHN DQ
DQ LIU Lizhi M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group A 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 37,73 SB
2 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 37,80
3 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 38,16
4 CHENG Peng 程鹏 MB2 CHN CHN 38,46 PR SB
5 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 38,73 PR SB
6 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 38,83 PR SB
7 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 38,85
8 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,15
9 GU Aofeng 谷傲峰 MB2 CHN CHN 39,29 PR SB
10 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,53
11 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 39,80(4) PR SB
12 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 39,80(8) PR SB
13 WANG Yang (2001) 王杨 MB2 CHN CHN 39,86 PR SB
14 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 39,87 PR SB
15 SUN Haobo M? CHN CHN 40,37 PR SB
16 DAI Yuhen M? CHN CHN 40,49 PR SB
17 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 40,51 PR SB
18 CAO Junqi M? CHN CHN 40,60 PR SB
19 WANG Shuai (2001) MB2 CHN CHN 40,62 SB
20 DU Yuming M? CHN CHN 41,76 PR SB
21 MENG Xiangjie M? CHN CHN 42,41 PR SB
22 BAI Yu M? CHN CHN 42,64
23 XU Shuda M? CHN CHN 42,89 PR SB
24 ZHAO Yihang M? CHN CHN 56,27 PR SB
DNF RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.53,58
2 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.55,84 SB
3 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.58,35
4 CHENG Peng 程鹏 MB2 CHN CHN 1.59,13 PR SB
5 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 2.00,10 SB
6 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 2.00,23 PR SB
7 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 2.00,64 PR SB
8 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 2.01,69 PR SB
9 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 2.02,14 PR SB
10 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 2.02,98 PR SB
11 WANG Yang (2001) 王杨 MB2 CHN CHN 2.03,11 PR SB
12 GU Aofeng 谷傲峰 MB2 CHN CHN 2.03,45 PR SB
13 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 2.04,19 PR SB
14 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 2.04,78 PR SB
15 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 2.04,93 PR SB
16 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 2.06,14 PR SB
17 SUN Haobo M? CHN CHN 2.08,20 SB
18 WANG Shuai (2001) MB2 CHN CHN 2.09,18 SB
19 MENG Xiangjie M? CHN CHN 2.12,18 SB
20 BAI Yu M? CHN CHN 2.12,51
21 DAI Yuhen M? CHN CHN 2.13,33 PR SB
22 XU Shuda M? CHN CHN 2.15,37 PR SB
23 ZHAO Yihang M? CHN CHN 2.17,47 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYA CHN CHN 36,68 PR SB
2 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 37,52 PR SB
3 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 37,67 SB
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 37,79
5 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 38,42 PR SB
6 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 39,29 PR SB
7 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 39,32 PR SB
8 QUAN Tianlong M? CHN CHN 40,03 PR SB
9 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 40,07 PR SB
10 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 40,12 PR SB
11 QI Zenglu 齐增路 MB1 CHN CHN 40,16 PR SB
12 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 40,27 PR SB
13 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 40,48 PR SB
14 FAN Jinshuai 范金帅 MC2 CHN CHN 41,78 PR SB
15 DONG Yangyang M? CHN CHN 41,80 PR SB
16 LIANG Hao 梁浩 MC2 CHN CHN 41,87 PR SB
17 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 42,13 PR SB
18 LI Peide M? CHN CHN 42,21(4) PR SB
19 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 42,21(6) PR SB
20 YIN Cheng 尹成 MB1 CHN CHN 42,21(8) PR SB
21 ZHAO Feihe 赵飞贺 MC2 CHN CHN 42,24 PR SB
22 LIU Zehua 刘泽华 MC2 CHN CHN 42,50 PR SB
23 HUANG Jinlu M? CHN CHN 42,73 PR SB
24 JIANG Wei 姜伟 MB1 CHN CHN 43,40 PR SB
25 GAO Penghao M? CHN CHN 43,73 PR SB
26 ZHENG Dengke M? CHN CHN 43,89 PR SB
27 YANG Dingmin M? CHN CHN 43,94 PR SB
28 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC2 CHN CHN 44,37 PR SB
29 ZHANG Ji M? CHN CHN 44,41 PR SB
30 LIU Jixiang M? CHN CHN 45,03 PR SB
31 YOU Yaofeng M? CHN CHN 45,93 PR SB
32 LI Dongwei M? CHN CHN 46,47 PR SB
33 YU Shuo (2) M? CHN CHN 48,19 PR SB
34 MA Xilong M? CHN CHN 49,67 PR SB
35 ZHAO Wenxuan M? CHN CHN 51,84 PR SB
36 ZHANG Junming 张峻名 MC2 CHN CHN 57,60 PR SB
DNF ZHANG Mingkun M? CHN CHN DNF
DQ WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN DQ
DQ JIANG Donghang M? CHN CHN DQ
DQ YANG Le 杨乐 MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYA CHN CHN 1.57,56 PR SB
2 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 1.58,54 PR SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 1.58,66 SB
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.59,58 PR SB
5 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 2.00,68 PR SB
6 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.02,74 PR SB
7 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 2.04,94 PR SB
8 QI Zenglu 齐增路 MB1 CHN CHN 2.05,77 PR SB
9 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 2.06,26 SB
10 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 2.07,21 PR SB
11 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 2.08,38 PR SB
12 LI Peide M? CHN CHN 2.09,11 PR SB
13 QUAN Tianlong M? CHN CHN 2.09,49 PR SB
14 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 2.09,94
15 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.10,03 PR SB
16 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 2.10,56 SB
17 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 2.10,84 SB
18 YIN Cheng 尹成 MB1 CHN CHN 2.11,42 PR SB
19 LIANG Hao 梁浩 MC2 CHN CHN 2.11,90 PR SB
20 JIANG Wei 姜伟 MB1 CHN CHN 2.12,10 PR SB
21 FAN Jinshuai 范金帅 MC2 CHN CHN 2.12,76 PR SB
22 YANG Dingmin M? CHN CHN 2.13,33 PR SB
23 JIANG Donghang M? CHN CHN 2.13,52 PR SB
24 DONG Yangyang M? CHN CHN 2.13,75 PR SB
25 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC2 CHN CHN 2.14,23 PR SB
26 LIU Zehua 刘泽华 MC2 CHN CHN 2.15,58 PR SB
27 HUANG Jinlu M? CHN CHN 2.17,22 PR SB
28 GAO Penghao M? CHN CHN 2.17,49 PR SB
29 YANG Le 杨乐 MC2 CHN CHN 2.17,80 PR SB
30 LI Dongwei M? CHN CHN 2.18,94 PR SB
31 ZHENG Dengke M? CHN CHN 2.19,13 PR SB
32 ZHANG Ji M? CHN CHN 2.20,65 PR SB
33 LIU Jixiang M? CHN CHN 2.21,70 PR SB
34 ZHANG Junming 张峻名 MC2 CHN CHN 2.25,85 PR SB
35 ZHANG Mingkun M? CHN CHN 2.49,93 PR SB
36 ZHAO Wenxuan M? CHN CHN 2.56,66 PR SB
DQ ZHAO Feihe 赵飞贺 MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MYA CHN CHN 40,49 PR SB
2 CAO Jianing 曹家宁 MC1 CHN CHN 41,58 PR SB
3 JU Jingyang 鞠晶洋 MC1 CHN CHN 41,91 PR SB
4 LENG Fuxiang 冷福祥 MC1 CHN CHN 42,35 PR SB
5 RONG Zesheng 荣泽胜 MC1 CHN CHN 42,78 PR SB
6 LI Yihan M? CHN CHN 43,10 PR SB
7 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC1 CHN CHN 43,17 PR SB
8 LIANG Mincai M? CHN CHN 43,42 PR SB
9 DONG Hao (2004) MC1 CHN CHN 43,46 PR SB
10 XUE Kepeng 薛克鹏 MC1 CHN CHN 43,49 PR SB
11 LI Chunlei 李春雷 MC1 CHN CHN 43,63 PR SB
12 WANG Yongxiang 王永祥 MC1 CHN CHN 43,79 PR SB
13 LIU Siyuan MYA CHN CHN 43,86 PR SB
14 LIU Hongli M? CHN CHN 44,02 PR SB
15 HAN Kaida 韩楷达 MYA CHN CHN 44,36 PR SB
16 XU Haixin M? CHN CHN 44,36(1) PR SB
17 WU Jinlong 吴金龙 MC1 CHN CHN 44,36(4) PR SB
18 LIAN Zhishen M? CHN CHN 44,41 PR SB
19 ZHANG Enbiao 张恩彪 MYA CHN CHN 44,58 PR SB
20 TONG Junjie 佟俊杰 MYA CHN CHN 45,19 PR SB
21 SUN Rui 孙瑞 MYA CHN CHN 46,01 PR SB
22 WANG Zishang M? CHN CHN 46,41 PR SB
23 WU Wei M? CHN CHN 46,57 PR SB
24 WANG Houyin M? CHN CHN 46,79 PR SB
25 LIU Zihan 刘梓涵 MYA CHN CHN 47,72 PR SB
26 ZHANG An M? CHN CHN 47,85 PR SB
27 GUAN Duo M? CHN CHN 48,01
28 WANG Bingwang M? CHN CHN 48,11 PR SB
29 LI Jiaye M? CHN CHN 48,42 PR SB
30 ZHU Zhihao M? CHN CHN 48,43 PR SB
31 CAO Hongbo M? CHN CHN 48,45 PR SB
32 LIU Chengyu M? CHN CHN 48,85 PR SB
33 LI Haoge M? CHN CHN 48,87 PR SB
34 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC1 CHN CHN 48,98 PR SB
35 GUO Tianqi M? CHN CHN 49,26 PR SB
36 FANG Shengmin M? CHN CHN 49,51 PR SB
37 WANG Di (3) M? CHN CHN 49,71 PR SB
38 WANG Yicheng M? CHN CHN 49,75 PR SB
39 YANG Yonglin M? CHN CHN 49,95 PR SB
40 MI Wenbo MC1 CHN CHN 49,98 PR SB
41 YUAN Shengnan M? CHN CHN 50,14 PR SB
42 REN Tianxing M? CHN CHN 51,20 PR SB
43 WANG Mengqi MYA CHN CHN 51,33 PR SB
44 LIU Runyao M? CHN CHN 52,10 PR SB
45 WANG Bing (2) M? CHN CHN 52,22 PR SB
46 ZHANG Xiao (2) M? CHN CHN 52,29 PR SB
47 SHI Qingyi M? CHN CHN 52,45 PR SB
48 LYU Xiaoye M? CHN CHN 52,48 PR SB
49 JIA Yixuan M? CHN CHN 53,12 PR SB
50 WANG Xin (2002) MC2 CHN CHN 53,34 PR
51 LI Xianbin M? CHN CHN 54,17 PR SB
52 LIU Yuhan M? CHN CHN 59,17 PR SB
53 WANG Shiran M? CHN CHN 1.00,29 PR SB
54 LI Jinbao M? CHN CHN 1.08,81 PR SB
55 TANG Enzhi M? CHN CHN 1.09,77 PR SB
56 GAO Ruicong M? CHN CHN 1.09,99 PR SB
57 GUO Henyu M? CHN CHN 1.12,54 PR SB
DQ ZHANG Jian (2005) 张建 MYA CHN CHN DQ
DQ GAO Guangyuan 高广源 M? CHN CHN DQ
DQ LIU Kexin (2) M? CHN CHN DQ
DQ JIANG Songming M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 RONG Zesheng 荣泽胜 MC1 CHN CHN 2.06,94 PR SB
2 JU Jingyang 鞠晶洋 MC1 CHN CHN 2.10,64 PR SB
3 LI Chunlei 李春雷 MC1 CHN CHN 2.12,26 PR SB
4 LIANG Mincai M? CHN CHN 2.14,32 PR SB
5 CAO Jianing 曹家宁 MC1 CHN CHN 2.15,41 PR SB
6 LI Yihan M? CHN CHN 2.15,55 PR SB
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC1 CHN CHN 2.17,40 PR SB
8 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC1 CHN CHN 2.19,96 PR SB
9 WU Jinlong 吴金龙 MC1 CHN CHN 2.20,40 PR SB
10 HAN Kaida 韩楷达 MYA CHN CHN 2.21,04 PR SB
11 ZHANG Enbiao 张恩彪 MYA CHN CHN 2.21,07 PR SB
12 XUE Kepeng 薛克鹏 MC1 CHN CHN 2.21,12 PR SB
13 SUN Rui 孙瑞 MYA CHN CHN 2.21,25 PR SB
14 LIAN Zhishen M? CHN CHN 2.23,03 PR SB
15 LIU Hongli M? CHN CHN 2.23,76 PR SB
16 ZHANG Jian (2005) 张建 MYA CHN CHN 2.24,84 PR
17 DONG Hao (2004) MC1 CHN CHN 2.24,93 PR SB
18 LIU Siyuan MYA CHN CHN 2.26,64 PR SB
19 WANG Yongxiang 王永祥 MC1 CHN CHN 2.26,71 PR SB
20 WANG Zishang M? CHN CHN 2.29,08 PR SB
21 WU Wei M? CHN CHN 2.29,31 PR SB
22 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC1 CHN CHN 2.31,47 PR SB
23 LI Jiaye M? CHN CHN 2.31,98 PR SB
24 CAO Jingqi M? CHN CHN 2.32,20 PR SB
25 ZHANG An M? CHN CHN 2.32,21 PR SB
26 LIU Zihan 刘梓涵 MYA CHN CHN 2.32,48 PR SB
27 LIU Chengyu M? CHN CHN 2.32,56 PR SB
28 XU Haixin M? CHN CHN 2.33,54 PR SB
29 MI Wenbo MC1 CHN CHN 2.34,36 PR SB
30 WANG Houyin M? CHN CHN 2.34,71 PR SB
31 GUAN Duo M? CHN CHN 2.34,82 PR SB
32 FANG Shengmin M? CHN CHN 2.35,19 PR SB
33 GUO Tianqi M? CHN CHN 2.37,58 PR SB
34 WANG Bingwang M? CHN CHN 2.37,85 PR SB
35 GAO Guangyuan 高广源 M? CHN CHN 2.38,20 PR SB
36 YUAN Shengnan M? CHN CHN 2.39,70 PR SB
37 WANG Di (3) M? CHN CHN 2.41,97 PR SB
38 LYU Xiaoye M? CHN CHN 2.42,42 PR SB
39 ZHANG Xiao (2) M? CHN CHN 2.46,89 PR SB
40 SHI Qingyi M? CHN CHN 2.47,05 PR SB
41 WANG Mengqi MYA CHN CHN 2.47,25 PR SB
42 REN Tianxing M? CHN CHN 2.48,72 PR SB
43 LIU Kexin (2) M? CHN CHN 2.49,06 PR SB
44 LI Xianbin M? CHN CHN 2.52,45 PR SB
45 WANG Xin (2002) MC2 CHN CHN 2.55,26 PR
46 LIU Runyao M? CHN CHN 2.55,87 PR SB
47 GUO Henyu M? CHN CHN 3.00,59 PR SB
48 TANG Enzhi M? CHN CHN 3.14,13 PR SB
49 GAO Ruicong M? CHN CHN 3.39,83 PR SB
DNF LIU Yuhan M? CHN CHN DNF
DQ TONG Junjie 佟俊杰 MYA CHN CHN DQ
DQ ZHU Zhihao M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.13,82
2 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 1.14,83 SB
3 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.16,01
4 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.16,31
5 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 1.17,45 PR SB
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 1.17,59 SB
7 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.19,17
8 CHENG Peng 程鹏 MB2 CHN CHN 1.19,47
9 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 1.19,56 PR SB
10 WANG Yang (2001) 王杨 MB2 CHN CHN 1.19,73 PR SB
11 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 1.19,94 PR SB
12 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 1.20,14 PR SB
13 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.20,35
14 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.20,64
15 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.20,70
16 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.21,76 PR SB
17 SUN Haobo M? CHN CHN 1.21,88 SB
18 GU Aofeng 谷傲峰 MB2 CHN CHN 1.24,64
19 DAI Yuhen M? CHN CHN 1.25,11 PR SB
20 WANG Shuai (2001) MB2 CHN CHN 1.26,12 SB
21 XU Shuda M? CHN CHN 1.26,45 PR SB
22 MENG Xiangjie M? CHN CHN 1.29,21 SB
23 ZHAO Yihang M? CHN CHN 1.30,75 PR SB
24 DU Yuming M? CHN CHN 1.33,88

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 7.19,14 PR SB
2 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 7.20,82 PR SB
3 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 7.21,29 PR SB
4 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 7.26,14
5 CHENG Peng 程鹏 MB2 CHN CHN 7.27,44
6 WANG Yang (2001) 王杨 MB2 CHN CHN 7.29,03 PR SB
7 GU Aofeng 谷傲峰 MB2 CHN CHN 7.36,48 PR SB
8 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 7.42,13
9 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 7.43,18 PR SB
10 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 7.46,97 PR SB
11 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.49,89 PR SB
12 WANG Shuai (2001) MB2 CHN CHN 7.52,12
13 SUN Haobo M? CHN CHN 8.07,60 SB
14 MENG Xiangjie M? CHN CHN 8.11,52 SB
15 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 8.16,09
16 XU Shuda M? CHN CHN 8.21,95 PR SB
17 BAI Yu M? CHN CHN 8.43,21 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYA CHN CHN 1.15,07 PR SB
2 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.15,30 PR SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 1.16,07 PR SB
4 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 1.16,20 PR SB
5 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 1.16,96 SB
6 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.19,76 PR SB
7 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 1.19,77 PR SB
8 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 1.20,81 SB
9 QI Zenglu 齐增路 MB1 CHN CHN 1.21,05 PR SB
10 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.21,29 SB
11 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.22,34 PR SB
12 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 1.22,88 SB
13 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 1.23,12 PR SB
14 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 1.23,57 PR SB
15 LIANG Hao 梁浩 MC2 CHN CHN 1.24,38 PR SB
16 LI Peide M? CHN CHN 1.24,63 PR SB
17 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 1.24,82 PR SB
18 FAN Jinshuai 范金帅 MC2 CHN CHN 1.24,96 PR SB
19 ZHAO Feihe 赵飞贺 MC2 CHN CHN 1.25,04 PR SB
20 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 1.25,12 PR SB
21 YIN Cheng 尹成 MB1 CHN CHN 1.25,70 PR SB
22 JIANG Wei 姜伟 MB1 CHN CHN 1.26,75 PR SB
23 LIU Zehua 刘泽华 MC2 CHN CHN 1.27,18
24 HUANG Jinlu M? CHN CHN 1.27,37 PR SB
25 YANG Dingmin M? CHN CHN 1.27,44 PR SB
26 DONG Yangyang M? CHN CHN 1.28,06 PR SB
27 JIANG Donghang M? CHN CHN 1.28,35 PR SB
28 GAO Penghao M? CHN CHN 1.30,12 PR SB
29 YANG Le 杨乐 MC2 CHN CHN 1.30,24 PR SB
30 ZHANG Ji M? CHN CHN 1.30,49 PR SB
31 ZHENG Dengke M? CHN CHN 1.30,78 PR SB
32 LIU Jixiang M? CHN CHN 1.32,54 PR SB
33 ZHANG Junming 张峻名 MC2 CHN CHN 1.32,96 PR SB
34 LI Dongwei M? CHN CHN 1.34,05 PR SB
35 YOU Yaofeng M? CHN CHN 1.37,46 PR SB
36 MA Xilong M? CHN CHN 1.39,46 PR SB
37 YU Shuo (2) M? CHN CHN 1.40,29 PR SB
38 ZHAO Wenxuan M? CHN CHN 1.48,86 PR SB
39 DONG Zeyi M? CHN CHN 1.50,29 PR SB
40 ZHANG Mingkun M? CHN CHN 1.50,44 PR SB
41 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC2 CHN CHN 2.04,42 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 7.24,19 PR SB
2 JIANG Wei 姜伟 MB1 CHN CHN 7.41,83 PR SB
3 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 7.45,40
4 LI Peide M? CHN CHN 7.46,27 PR SB
5 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 7.48,19 PR SB
6 YIN Cheng 尹成 MB1 CHN CHN 7.49,58 PR SB
7 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 7.50,25 SB
8 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 7.53,84 PR SB
9 ZHAO Feihe 赵飞贺 MC2 CHN CHN 7.55,59 PR SB
10 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 7.55,65 SB
11 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 8.02,45 PR SB
12 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 8.02,46 PR SB
13 FAN Jinshuai 范金帅 MC2 CHN CHN 8.03,03
14 WANG Weicheng MYA CHN CHN 8.06,83
15 QI Zenglu 齐增路 MB1 CHN CHN 8.09,26 PR SB
16 LIANG Hao 梁浩 MC2 CHN CHN 8.11,77 PR SB
17 YANG Dingmin M? CHN CHN 8.11,98 PR SB
18 JIANG Donghang M? CHN CHN 8.13,91 PR SB
19 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 8.31,36
20 YANG Le 杨乐 MC2 CHN CHN 8.34,36 PR SB
21 ZHENG Dengke M? CHN CHN 8.37,27 PR SB
22 GAO Penghao M? CHN CHN 8.37,65 PR SB
23 QUAN Tianlong M? CHN CHN 8.38,38 PR SB
24 LIU Jixiang M? CHN CHN 8.38,60 PR SB
25 DONG Yangyang M? CHN CHN 8.39,88 PR SB
26 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 9.00,01 SB
27 HUANG Jinlu M? CHN CHN 9.20,52 PR SB
DNF WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN DNF
DQ ZHANG Danfeng 张丹峰 MC2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Junming 张峻名 MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MYA CHN CHN 1.22,67 PR SB
2 RONG Zesheng 荣泽胜 MC1 CHN CHN 1.24,27 PR SB
3 JU Jingyang 鞠晶洋 MC1 CHN CHN 1.25,13 PR SB
4 CAO Jianing 曹家宁 MC1 CHN CHN 1.25,34 PR SB
5 LI Yihan M? CHN CHN 1.26,09(2) PR SB
6 LI Chunlei 李春雷 MC1 CHN CHN 1.26,09(7) PR SB
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC1 CHN CHN 1.26,24 PR SB
8 LIANG Mincai M? CHN CHN 1.26,76 PR SB
9 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC1 CHN CHN 1.28,99 PR SB
10 HAN Kaida 韩楷达 MYA CHN CHN 1.29,24 PR SB
11 LIAN Zhishen M? CHN CHN 1.30,47 PR SB
12 WU Jinlong 吴金龙 MC1 CHN CHN 1.31,44 PR SB
13 LIU Hongli M? CHN CHN 1.31,48 PR SB
14 XUE Kepeng 薛克鹏 MC1 CHN CHN 1.31,61 PR SB
15 SUN Rui 孙瑞 MYA CHN CHN 1.31,76 PR SB
16 ZHANG Enbiao 张恩彪 MYA CHN CHN 1.32,07 PR SB
17 DONG Hao (2004) MC1 CHN CHN 1.32,10 PR SB
18 LIU Siyuan MYA CHN CHN 1.34,19 PR SB
19 ZHANG Jian (2005) 张建 MYA CHN CHN 1.34,53 PR SB
20 XU Haixin M? CHN CHN 1.34,96 PR SB
21 CAO Jingqi M? CHN CHN 1.35,71 PR SB
22 WANG Zishang M? CHN CHN 1.36,69 PR SB
23 LIU Zihan 刘梓涵 MYA CHN CHN 1.37,42 PR SB
24 WU Wei M? CHN CHN 1.37,68 PR SB
25 WANG Houyin M? CHN CHN 1.39,02 PR SB
26 CAO Hongbo M? CHN CHN 1.39,93(1) PR SB
27 MI Wenbo MC1 CHN CHN 1.39,93(3) PR SB
28 ZHANG An M? CHN CHN 1.40,01 PR SB
29 FANG Shengmin M? CHN CHN 1.40,58 PR SB
30 LI Jiaye M? CHN CHN 1.40,95 PR SB
31 GUAN Duo M? CHN CHN 1.41,46
32 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC1 CHN CHN 1.41,53 PR SB
33 GUO Tianqi M? CHN CHN 1.41,75 PR SB
34 GAO Guangyuan 高广源 M? CHN CHN 1.41,80 PR SB
35 LI Haoge M? CHN CHN 1.41,92 PR SB
36 ZHU Zhihao M? CHN CHN 1.42,23 PR SB
37 WANG Bingwang M? CHN CHN 1.42,74 PR SB
38 WANG Yicheng M? CHN CHN 1.44,15 PR SB
39 WANG Di (3) M? CHN CHN 1.44,66 PR SB
40 WANG Mengqi MYA CHN CHN 1.46,51 PR SB
41 ZHANG Xiao (2) M? CHN CHN 1.46,70 PR SB
42 YUAN Shengnan M? CHN CHN 1.46,96 PR SB
43 LYU Xiaoye M? CHN CHN 1.47,56 PR SB
44 REN Tianxing M? CHN CHN 1.48,20 PR SB
45 SHI Qingyi M? CHN CHN 1.49,90 PR SB
46 LIU Runyao M? CHN CHN 1.51,29 PR SB
47 JIANG Songming M? CHN CHN 1.52,11 PR SB
48 WANG Bing (2) M? CHN CHN 1.52,36 PR SB
49 WANG Xin (2002) MC2 CHN CHN 1.52,97 PR SB
50 LIU Chengyu M? CHN CHN 1.53,53 PR SB
51 LI Xianbin M? CHN CHN 1.55,65 PR SB
52 LIU Kexin (2) M? CHN CHN 2.01,87 PR SB
53 GUO Henyu M? CHN CHN 2.02,04 PR SB
54 WANG Yongxiang 王永祥 MC1 CHN CHN 2.07,66 PR SB
55 TANG Enzhi M? CHN CHN 2.12,39 PR SB
56 WANG Shiran M? CHN CHN 2.15,26 PR SB
57 LI Jinbao M? CHN CHN 2.23,60 PR SB
58 GAO Ruicong M? CHN CHN 2.25,97 PR SB
DQ TONG Junjie 佟俊杰 MYA CHN CHN DQ
DQ YANG Yonglin M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 RONG Zesheng 荣泽胜 MC1 CHN CHN 4.32,16 PR SB
2 JU Jingyang 鞠晶洋 MC1 CHN CHN 4.35,54 PR SB
3 LIANG Mincai M? CHN CHN 4.37,90 PR SB
4 LI Chunlei 李春雷 MC1 CHN CHN 4.38,50 PR SB
5 LI Yihan M? CHN CHN 4.40,74 PR SB
6 XU Haixin M? CHN CHN 4.52,36 PR SB
7 SUN Rui 孙瑞 MYA CHN CHN 4.52,63 PR SB
8 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC1 CHN CHN 4.55,36 PR SB
9 LIAN Zhishen M? CHN CHN 5.01,82 PR SB
10 DONG Hao (2004) MC1 CHN CHN 5.02,91 PR SB
11 LIU Hongli M? CHN CHN 5.03,57 PR SB
12 XUE Kepeng 薛克鹏 MC1 CHN CHN 5.05,16 PR SB
13 ZHANG Enbiao 张恩彪 MYA CHN CHN 5.07,42 PR SB
14 WU Jinlong 吴金龙 MC1 CHN CHN 5.07,72 PR SB
15 LI Jiaye M? CHN CHN 5.08,30 PR SB
16 ZHANG Jian (2005) 张建 MYA CHN CHN 5.11,70 PR SB
17 WU Wei M? CHN CHN 5.14,22 PR SB
18 LIU Siyuan MYA CHN CHN 5.17,22 PR SB
19 GUAN Duo M? CHN CHN 5.19,93 PR SB
20 LIU Zihan 刘梓涵 MYA CHN CHN 5.21,54 PR SB
21 WANG Bingwang M? CHN CHN 5.25,26 PR SB
22 WANG Yongxiang 王永祥 MC1 CHN CHN 5.27,71 PR SB
23 FANG Shengmin M? CHN CHN 5.33,65 PR SB
24 ZHANG An M? CHN CHN 5.34,38 PR SB
25 WANG Houyin M? CHN CHN 5.36,32 PR SB
26 WANG Mengqi MYA CHN CHN 5.51,12 PR SB
27 SHI Qingyi M? CHN CHN 6.01,71 PR SB
28 WANG Xin (2002) MC2 CHN CHN 6.13,93 PR SB
29 LI Xianbin M? CHN CHN 6.15,59 PR SB
30 GUO Henyu M? CHN CHN 6.23,32 PR SB
31 TANG Enzhi M? CHN CHN 7.07,47 PR SB
32 GAO Ruicong M? CHN CHN 7.29,43 PR SB
DQ HAN Kaida 韩楷达 MYA CHN CHN DQ
DQ REN Tianxing M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names