Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

5000m Women - Province Selection 1 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 7.56,53 PR SB
2 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 8.07,07 PR SB
3 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 8.09,34 PR SB
4 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 8.16,34 PR SB
5 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC1 CHN CHN 8.23,17 PR SB
6 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 8.27,30 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group D 1 December 2017

Rank Name Country Time
1 XIA Ziqi 夏子淇 LYB CHN CHN 45,85 PR SB
2 LIU Yunqi 刘昀琪 LYC CHN CHN 46,93 PR SB
3 WEI He L? CHN CHN 47,55
4 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 47,65 PR SB
5 LI Jiadi L? CHN CHN 47,99 PR SB
6 WANG Yuxuan (2) L? CHN CHN 48,03 PR SB
7 ZHU Ying L? CHN CHN 48,79 PR SB
8 NI Huaqing L? CHN CHN 49,28 PR SB
9 ZHENG Shunyao L? CHN CHN 49,36 PR SB
10 CHEN Sihan L? CHN CHN 49,45(4) PR SB
11 LI Xinle L? CHN CHN 49,45(5) PR SB
12 LI Xinyue (2) L? CHN CHN 50,27 PR SB
13 WU Yinting L? CHN CHN 50,49 PR SB
14 XIN Yuxin 信雨馨 LYC CHN CHN 51,01 PR SB
15 SUN Wanxin L? CHN CHN 51,03 PR SB
16 AN Shilin L? CHN CHN 51,05 PR SB
17 WU Yijia L? CHN CHN 51,54 PR SB
18 WANG Mingyue L? CHN CHN 51,60 PR SB
19 WANG Yimin L? CHN CHN 51,81 PR SB
20 ZHAO Wenhan L? CHN CHN 52,25 PR SB
21 JI Yinghan L? CHN CHN 52,46 PR SB
22 YANG Mengting L? CHN CHN 52,59 PR SB
23 XU Xiangmei L? CHN CHN 52,76 PR SB
24 JIANG Jiahui L? CHN CHN 52,97 PR SB
25 TAI Zhien 太智恩 LYC CHN CHN 53,08 PR SB
26 YANG Huiting L? CHN CHN 53,14 PR SB
27 LI Jiaqi (2) L? CHN CHN 53,36 PR SB
28 ZHAO Chen (2) L? CHN CHN 53,41 PR SB
29 LIU Jiayi (1) L? CHN CHN 53,56 PR SB
30 JIANG Jiamin L? CHN CHN 53,92 PR SB
31 WANG Xiaorui L? CHN CHN 54,00 PR SB
32 XU Leyi L? CHN CHN 54,02 PR SB
33 ZHAO Yuehan L? CHN CHN 54,31 PR SB
34 LI Jinyu L? CHN CHN 54,84 PR SB
35 JIN Xiangmei L? CHN CHN 54,87 PR SB
36 LI Xueying L? CHN CHN 54,96 PR SB
37 WU Yuyao L? CHN CHN 55,23 PR SB
38 ZHENG Xiaoru L? CHN CHN 55,26 PR SB
39 SU Fanqi L? CHN CHN 55,40 PR SB
40 ZHOU Beicong L? CHN CHN 55,42 PR SB
41 WANG Shuyi L? CHN CHN 55,74 PR SB
42 ZHENG Jiarun L? CHN CHN 56,33 PR SB
43 LI Xiang (3) L? CHN CHN 56,66 PR SB
44 ZHU Heyan L? CHN CHN 57,22 PR SB
45 ZHAO Xin (5) L? CHN CHN 57,59 PR SB
46 SUN Peiyuan L? CHN CHN 58,08 PR SB
47 DI Aotong L? CHN CHN 58,96 PR SB
48 DAI Hanzhu L? CHN CHN 59,11 PR SB
49 NI Jingrui L? CHN CHN 59,22 PR SB
50 HAN Yingxuan L? CHN CHN 59,26 PR SB
51 QU Ping L? CHN CHN 59,37 PR SB
52 LI Jialu L? CHN CHN 1.01,09 PR SB
53 ZOU Yue L? CHN CHN 1.01,21 PR SB
54 YUE Xinyu L? CHN CHN 1.01,69 PR SB
55 LI Zongxi L? CHN CHN 1.01,82 PR SB
56 CHEN Yuxin (2) 陈宇鑫 L? CHN CHN 1.05,31 PR SB
57 ZHANG Wenyutong L? CHN CHN 1.06,94 PR SB
58 LIANG Xinyuan L? CHN CHN 1.07,38 PR SB
59 CHI Jinghui L? CHN CHN 1.07,94 PR SB
60 QI Linting L? CHN CHN 1.08,58 PR SB
61 SUN Lianhua L? CHN CHN 1.09,06 PR SB
62 FEI Tianfeng L? CHN CHN 1.09,76 PR SB
63 YANG Huibo L? CHN CHN 1.11,99 PR SB
64 NIE Mengran L? CHN CHN 1.13,93 PR SB
65 LI Shiyao L? CHN CHN 1.14,51 PR SB
66 LI Xintong L? CHN CHN 1.23,50 PR SB
67 CHANG Ningzhan L? CHN CHN 1.27,07 PR SB
DQ YANG Mengyao L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group A 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 41,02
2 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,70
3 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 42,55 PR SB
4 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 42,58
5 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 42,77 SB
6 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,00 PR SB
7 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA2 CHN CHN 43,13
8 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 43,17 PR SB
9 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 43,35
10 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,55
11 ZHANG Huijun 张惠俊 L? CHN CHN 44,70
12 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 46,03
13 SONG Yue (2) L? CHN CHN 46,73
14 HOU Yan 侯妍 LB2 CHN CHN 46,85 PR SB
15 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 47,57 PR SB
16 LI Wanting L? CHN CHN 47,92 PR SB
17 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 48,60
18 LIU Yujia L? CHN CHN 49,71 PR SB
19 DAI Duoduo L? CHN CHN 50,92 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group A 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 2.11,47 SB
2 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.12,40 SB
3 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.15,63 PR SB
4 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC1 CHN CHN 2.15,75 PR SB
5 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 2.16,33
6 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 2.16,52
7 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA2 CHN CHN 2.18,14 PR SB
8 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 2.18,37
9 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 2.28,23
10 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 2.32,34
11 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 2.32,84 PR SB
12 HOU Yan 侯妍 LB2 CHN CHN 2.34,75 PR SB
13 DAI Duoduo L? CHN CHN 2.37,07 PR SB
14 LIU Yujia L? CHN CHN 2.56,13 PR SB
DNF LI Wanting L? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC1 CHN CHN 43,02
2 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 44,38 PR SB
3 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 44,59 PR SB
4 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 45,16 PR SB
5 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,55 PR SB
6 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 46,00 PR SB
7 LIU Yan (2000) 刘妍 LA1 CHN CHN 46,21 PR SB
8 YANG Xi LC2 CHN CHN 46,34 SB
9 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LB2 CHN CHN 46,43 SB
10 HU Xiaodi L? CHN CHN 47,68 PR SB
11 GUO Jiaqi L? CHN CHN 48,92 SB
12 NIU Shiyao L? CHN CHN 50,37 PR SB
13 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.03,63 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group B 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.14,96
2 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.17,26 PR SB
3 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 2.23,35 PR SB
4 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 2.23,58 PR SB
5 HU Xiaodi L? CHN CHN 2.24,16 PR SB
6 LIU Yan (2000) 刘妍 LA1 CHN CHN 2.25,49 PR SB
7 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LB2 CHN CHN 2.26,47 PR SB
8 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 2.32,51 SB
9 GUO Jiaqi L? CHN CHN 2.40,81 PR SB
10 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 2.43,28 SB
DQ NIU Shiyao L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 43,36 PR SB
2 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 43,39 PR SB
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 44,22 PR SB
4 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 44,49 PR SB
5 YANG Huiwen L? CHN CHN 45,26(1) PR SB
6 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 45,26(3) PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 45,47 PR SB
8 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 45,83 PR SB
9 WU Haonan 吴浩娚 LYA CHN CHN 46,69 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 46,96
11 LANG Xuan L? CHN CHN 47,04 PR SB
12 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 47,09 PR SB
13 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 47,19 PR SB
14 ZHOU Danyang 周丹阳 LC1 CHN CHN 47,38 PR SB
15 LIANG Bing L? CHN CHN 47,49
16 WANG Qing 王晴 LC1 CHN CHN 47,54 PR SB
17 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 47,79 PR SB
18 YANG Mengna 杨梦娜 LC1 CHN CHN 47,84 PR SB
19 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LYA CHN CHN 47,90 PR SB
20 LI Qiuying L? CHN CHN 48,12 PR SB
21 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LYA CHN CHN 48,28 PR SB
22 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 48,69 SB
23 WANG Yao 王垚 LYA CHN CHN 49,16
24 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC1 CHN CHN 49,45 PR SB
25 ZHU Qi 朱琪 LC1 CHN CHN 49,79 PR SB
26 GAO Qianhui L? CHN CHN 50,26 PR SB
27 JIANG Jia L? CHN CHN 52,05 PR SB
28 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 52,25 SB
29 CHANG Shiming L? CHN CHN 53,44 PR SB
30 YANG Xiaoqing L? CHN CHN 53,73 PR SB
31 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 53,98 PR SB
32 MA Yuan L? CHN CHN 55,55 PR SB
33 GUO Jia L? CHN CHN 57,10 PR SB
34 JIN Minping L? CHN CHN 59,43 PR SB
35 ZHAO Yinghua 赵英花 LC1 CHN CHN 1.00,87 PR SB
36 LIU Xiang L? CHN CHN 1.01,14 PR SB
37 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 1.17,65 PR SB
DNF LIU Tong (3) L? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 1.27,81 PR SB
2 LI Hongfei L? CHN CHN 1.27,94 PR SB
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 1.28,95 PR SB
4 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 1.29,16 PR SB
5 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 1.29,62 PR SB
6 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 1.31,70 PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 1.31,85 PR SB
8 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.33,06 PR SB
9 YANG Huiwen L? CHN CHN 1.33,69 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 1.34,01
11 ZHOU Danyang 周丹阳 LC1 CHN CHN 1.34,63 PR SB
12 LANG Xuan L? CHN CHN 1.35,07 PR SB
13 WU Haonan 吴浩娚 LYA CHN CHN 1.35,71 SB
14 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 1.36,35 PR SB
15 LIANG Bing L? CHN CHN 1.36,76 PR SB
16 YANG Mengna 杨梦娜 LC1 CHN CHN 1.37,96 PR SB
17 LI Qiuying L? CHN CHN 1.38,03 PR SB
18 ZHU Qi 朱琪 LC1 CHN CHN 1.39,11 PR SB
19 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LYA CHN CHN 1.40,18 PR SB
20 WANG Qing 王晴 LC1 CHN CHN 1.40,53 PR SB
21 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.41,45 SB
22 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.41,81 SB
23 WANG Yao 王垚 LYA CHN CHN 1.43,20
24 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 1.44,10 SB
25 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC1 CHN CHN 1.45,11 PR SB
26 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.46,61 PR SB
27 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 1.52,95 PR SB
28 GUO Jia L? CHN CHN 1.56,15 PR SB
29 JIN Minping L? CHN CHN 2.07,85 PR SB
30 ZHAO Yinghua 赵英花 LC1 CHN CHN 2.11,78 PR SB
31 LIU Tong (3) L? CHN CHN 2.14,25 PR SB
32 LIU Xiang L? CHN CHN 2.35,11 PR SB
DQ ZOU Xinyue 邹鑫悦 LYA CHN CHN DQ
DQ YANG Xiaoqing L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group A 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 1.24,58 PR SB
2 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 1.25,45 PR SB
3 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.26,40 PR SB
4 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA2 CHN CHN 1.27,75 PR SB
5 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 1.27,90 PR SB
6 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.29,60
7 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 1.29,65
8 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 1.30,94 SB
9 HOU Yan 侯妍 LB2 CHN CHN 1.36,11 PR SB
10 SONG Yue (2) L? CHN CHN 1.36,17
11 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 1.37,27 PR SB
12 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 1.37,31
13 LI Wanting L? CHN CHN 1.39,27 PR SB
14 DAI Duoduo L? CHN CHN 1.42,88 PR SB
15 LIU Yujia L? CHN CHN 1.48,41 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group A 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 4.45,54 PR SB
2 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.47,19
3 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC1 CHN CHN 4.50,87 PR SB
4 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 5.12,08 SB
5 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 5.21,43
6 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 5.33,72 PR SB
7 HOU Yan 侯妍 LB2 CHN CHN 5.34,73 PR SB
8 DAI Duoduo L? CHN CHN 5.39,74 PR SB
9 LIU Yujia L? CHN CHN 6.18,93 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.28,23 SB
2 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.29,44 PR SB
3 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 1.32,64
4 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 1.33,06 PR SB
5 LIU Yan (2000) 刘妍 LA1 CHN CHN 1.34,55 PR SB
6 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LB2 CHN CHN 1.35,19
7 HU Xiaodi L? CHN CHN 1.35,52 PR SB
8 YANG Xi LC2 CHN CHN 1.36,12 SB
9 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 1.36,92 PR SB
10 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.42,67 SB
11 GUO Jiaqi L? CHN CHN 1.43,85 SB
12 NIU Shiyao L? CHN CHN 1.54,25 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.47,82
2 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 4.52,10 PR SB
3 HU Xiaodi L? CHN CHN 4.57,39 PR SB
4 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 5.09,83 PR SB
5 LIU Yan (2000) 刘妍 LA1 CHN CHN 5.13,28 PR SB
6 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 5.15,23 PR SB
7 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LB2 CHN CHN 5.17,54
8 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 5.33,15 PR SB
9 GUO Jiaqi L? CHN CHN 6.04,34 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 43,63
2 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 43,81
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 43,93 PR SB
4 YANG Huiwen L? CHN CHN 44,63 PR SB
5 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 44,99 PR SB
6 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 45,09
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 45,80
8 WU Haonan 吴浩娚 LYA CHN CHN 46,66 PR SB
9 ZHOU Danyang 周丹阳 LC1 CHN CHN 46,91 PR SB
10 LANG Xuan L? CHN CHN 46,97 PR SB
11 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 47,24
12 LIANG Bing L? CHN CHN 47,48
13 YU Xin L? CHN CHN 47,78
14 WANG Qing 王晴 LC1 CHN CHN 47,83
15 YANG Mengna 杨梦娜 LC1 CHN CHN 47,87
16 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 48,45
17 LI Qiuying L? CHN CHN 48,60
18 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 48,65 SB
19 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC1 CHN CHN 48,70 PR SB
20 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LYA CHN CHN 49,52
21 ZHU Qi 朱琪 LC1 CHN CHN 49,63 PR SB
22 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 49,65
23 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LYA CHN CHN 50,65
24 GAO Qianhui L? CHN CHN 50,78
25 WANG Yao 王垚 LYA CHN CHN 51,10
26 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 52,48
27 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 54,70
28 MA Yuan L? CHN CHN 56,26
29 JIN Minping L? CHN CHN 56,62 PR SB
30 LIU Tong (3) L? CHN CHN 58,86 PR SB
31 ZHAO Yinghua 赵英花 LC1 CHN CHN 1.01,03
32 YANG Xiaoqing L? CHN CHN 1.06,75
33 LIU Xiang L? CHN CHN 1.09,36
34 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 1.18,38
35 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.19,97

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 2.14,70 PR SB
2 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 2.16,13 PR SB
3 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 2.18,04 PR SB
4 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 2.22,90 PR SB
5 LANG Xuan L? CHN CHN 2.24,06 PR SB
6 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 2.24,12 PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 2.24,88 PR SB
8 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 2.29,29 PR SB
9 YANG Huiwen L? CHN CHN 2.29,73 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 2.30,06 PR SB
11 ZHOU Danyang 周丹阳 LC1 CHN CHN 2.30,46 SB
12 LIANG Bing L? CHN CHN 2.31,17 PR SB
13 LI Qiuying L? CHN CHN 2.32,63 PR SB
14 YANG Mengna 杨梦娜 LC1 CHN CHN 2.32,65 PR SB
15 WU Haonan 吴浩娚 LYA CHN CHN 2.32,77 SB
16 ZHU Qi 朱琪 LC1 CHN CHN 2.33,87 PR SB
17 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 2.39,40 SB
18 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC1 CHN CHN 2.39,59 PR SB
19 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LYA CHN CHN 2.40,68 PR SB
20 WANG Qing 王晴 LC1 CHN CHN 2.43,47 PR SB
21 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 2.44,25 SB
22 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 2.44,59 SB
23 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LYA CHN CHN 2.45,05 PR SB
24 GAO Qianhui L? CHN CHN 2.50,21 PR SB
25 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 2.52,51 PR SB
26 YANG Xiaoqing L? CHN CHN 2.58,21 PR SB
27 LIU Tong (3) L? CHN CHN 3.01,96 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names