Jilin Province 18th National Games Youth Group

Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018 Source: sskating.com

500m Men - Group A 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 37,97 SB
2 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 38,13 SB
3 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA1 CHN CHN 38,93 SB
4 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 38,99 SB
5 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,01 SB
6 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 39,23 PR SB
7 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 39,27 SB
8 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 39,56 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.54,54 PR SB
2 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.57,53 SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.57,69 PR SB
4 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.58,45 SB
5 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.59,85 PR SB
6 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 1.59,99 SB
7 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 2.00,24 PR SB
8 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA1 CHN CHN 2.00,87 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 37,95 SB
2 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 38,00 SB
3 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,38 PR SB
4 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 39,59 PR SB
5 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 40,12 SB
6 HUANG Jinlu M? CHN CHN 40,86 PR SB
7 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 40,90 PR SB
8 FAN Jinshuai 范金帅 MB1 CHN CHN 41,01 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.58,83 PR SB
2 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 2.00,94 SB
3 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 2.01,87 PR SB
4 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 2.02,92 PR SB
5 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 2.05,35 PR SB
6 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 2.05,47 PR SB
7 LI Peide M? CHN CHN 2.06,29 PR SB
8 ZHANG Danfeng 张丹峰 MB1 CHN CHN 2.06,78 PR SB
9 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 2.08,21 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 40,10 PR SB
2 CAO Jianing 曹家宁 MC2 CHN CHN 40,50 PR SB
3 DONG Hao (2004) MC2 CHN CHN 41,69 PR SB
4 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 41,95 SB
5 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 42,69 PR SB
6 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 43,13 PR SB
7 ZHANG Jian (2005) 张建 MC1 CHN CHN 43,39 PR SB
8 WANG Bingwang M? CHN CHN 43,40 PR SB
9 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC2 CHN CHN 43,92 PR SB
10 SUN Rui 孙瑞 MC1 CHN CHN 44,42 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group C 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 2.06,92 PR SB
2 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 2.07,57 PR SB
3 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 2.10,32 PR SB
4 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 2.11,39 PR SB
5 SUN Rui 孙瑞 MC1 CHN CHN 2.12,18 PR SB
6 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC2 CHN CHN 2.12,27 PR SB
7 CAO Jianing 曹家宁 MC2 CHN CHN 2.14,08 PR SB
8 WANG Bingwang M? CHN CHN 2.14,88 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.15,49 SB
2 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.16,39 SB
3 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.16,57 PR SB
4 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 1.17,37 PR SB
5 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.17,88 SB
6 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.18,03 PR SB
7 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.18,41 SB
8 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 1.18,56 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 7.18,77 PR SB
2 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 7.26,84 SB
3 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 7.36,28 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.16,82 SB
2 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.17,54 PR SB
3 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 1.17,62 SB
4 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 1.18,22 PR SB
5 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.18,50 PR SB
6 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 1.21,25 PR SB
7 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 1.22,36 PR SB
8 LI Peide M? CHN CHN 1.22,69 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 7.20,51 PR SB
2 LI Peide M? CHN CHN 7.29,84 PR SB
3 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 7.34,46 PR SB
4 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 7.36,08 PR SB
5 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 7.44,55 PR SB
6 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 7.51,59 SB
7 ZHANG Ji M? CHN CHN 7.53,58 PR SB
8 FAN Jinshuai 范金帅 MB1 CHN CHN 8.02,01 SB
9 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 8.15,21 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 1.22,26 PR SB
2 CAO Jianing 曹家宁 MC2 CHN CHN 1.22,95 PR SB
3 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 1.23,63 PR SB
4 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 1.23,69 PR SB
5 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 1.24,69 PR SB
6 SUN Rui 孙瑞 MC1 CHN CHN 1.27,47 PR SB
7 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC2 CHN CHN 1.27,48 PR SB
8 ZHANG Jian (2005) 张建 MC1 CHN CHN 1.28,16 PR SB
9 WANG Bingwang M? CHN CHN 1.28,31 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group C 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 4.26,57 PR SB
2 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 4.28,76 PR SB
3 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 4.32,92 PR SB
4 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 4.33,55 PR SB
5 SUN Rui 孙瑞 MC1 CHN CHN 4.34,31 PR SB
6 TONG Yuangeng 佟沅耕 MC2 CHN CHN 4.35,10 PR SB
7 WANG Bingwang M? CHN CHN 4.38,45 PR SB
8 ZHANG Jian (2005) 张建 MC1 CHN CHN 4.46,36 PR SB
9 CAO Jianing 曹家宁 MC2 CHN CHN 4.48,07 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 37,29 SB
2 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 39,64 PR SB
3 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,69 SB
4 QUAN Tianlong M? CHN CHN 39,83 PR SB
5 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 40,45 SB
6 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 40,70 PR SB
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC2 CHN CHN 42,05 PR SB
8 ZHANG Junming 张峻名 MB1 CHN CHN 42,62 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 1.15,92 SB
2 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.19,58 PR SB
3 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 1.20,35 SB
4 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.20,66 PR SB
5 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 1.20,70 PR SB
6 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 1.22,86 PR SB
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC2 CHN CHN 1.25,81 PR SB
8 WANG Yongxiang 王永祥 MC2 CHN CHN 1.26,83 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 TONG Junjie 佟俊杰 MC1 CHN CHN 41,79 PR SB
2 LIU Siyuan MC1 CHN CHN 42,75 PR SB
3 LIAN Zhishen M? CHN CHN 43,21 PR SB
4 LIU Hongli M? CHN CHN 44,01 PR SB
5 LIU Zihan 刘梓涵 MC1 CHN CHN 44,23 PR SB
6 LI Haoge M? CHN CHN 44,92 PR SB
7 REN Bo MYA CHN CHN 45,33 PR SB
8 CAO Jingqi M? CHN CHN 45,41 PR SB
9 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 47,69 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 1.19,41 PR SB
2 TONG Junjie 佟俊杰 MC1 CHN CHN 1.28,01 PR SB
3 ZHU Zhihao M? CHN CHN 1.28,70 PR SB
4 LIU Siyuan MC1 CHN CHN 1.29,30 PR SB
5 LIU Zihan 刘梓涵 MC1 CHN CHN 1.29,65 PR SB
6 CAO Jingqi M? CHN CHN 1.32,26 PR SB
7 LIAN Zhishen M? CHN CHN 1.32,34 SB
8 LI Haoge M? CHN CHN 1.32,44 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group D 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Peitong M? CHN CHN 43,80 PR SB
2 LI Shi M? CHN CHN 44,21 PR SB
3 TANG Zhengyan 唐正岩 MYB CHN CHN 44,67 PR SB
4 YU Bocheng M? CHN CHN 44,74 PR SB
5 GAO Xiaofeng M? CHN CHN 45,15 PR SB
6 MA Bin (2006) 马彬 MYB CHN CHN 45,24 PR SB
7 SONG Yanhui M? CHN CHN 45,25 PR SB
8 SU Qiang M? CHN CHN 45,28 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group A 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 36,95 SB
2 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,48 PR SB
3 CAO Junqi M? CHN CHN 40,10 PR SB
4 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 40,54 SB
5 ZHAO Yihang M? CHN CHN 42,65 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.14,90 SB
2 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.17,17 PR SB
3 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.19,75 PR SB
4 CAO Junqi M? CHN CHN 1.23,25 PR SB
5 ZHAO Yihang M? CHN CHN 1.27,51 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 37,53
2 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 39,35 PR SB
3 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,56 SB
4 QUAN Tianlong M? CHN CHN 39,61 PR SB
5 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 40,39
6 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 41,07
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC2 CHN CHN 41,95 PR SB
8 HU Zhiwei M? CHN CHN 42,55 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 1.17,38
2 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 1.19,41 PR SB
3 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 1.19,91 SB
4 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.20,01
5 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.21,72
6 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 1.22,94
7 LENG Fuxiang 冷福祥 MC2 CHN CHN 1.26,01
8 WANG Yongxiang 王永祥 MC2 CHN CHN 1.28,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 38,72 PR SB
2 TONG Junjie 佟俊杰 MC1 CHN CHN 41,64 PR SB
3 LIU Siyuan MC1 CHN CHN 43,07
4 LIAN Zhishen M? CHN CHN 44,07
5 LIU Hongli M? CHN CHN 44,14
6 LIU Zihan 刘梓涵 MC1 CHN CHN 44,55
7 LI Haoge M? CHN CHN 44,63 PR SB
8 CAO Jingqi M? CHN CHN 44,86 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 1.20,27
2 LIU Siyuan MC1 CHN CHN 1.27,65 PR SB
3 LIU Zihan 刘梓涵 MC1 CHN CHN 1.28,09 PR SB
4 TONG Junjie 佟俊杰 MC1 CHN CHN 1.28,34
5 WANG Zishang M? CHN CHN 1.31,58 PR SB
6 CAO Jingqi M? CHN CHN 1.31,73 PR SB
7 LI Haoge M? CHN CHN 1.32,39 PR SB
8 LIU Ziwei M? CHN CHN 1.32,68 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names