Jilin Province 18th National Games Youth Group

Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018 Source: sskating.com

500m Ladies - Group A 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 42,22 SB
2 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,37 SB
3 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 42,59 SB
4 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 42,67 SB
5 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 42,89 SB
6 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 43,44 SB
7 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 43,56 SB
8 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 43,85 SB

SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.08,67 SB
2 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 2.12,06 SB
3 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 2.13,86 SB
4 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 2.14,63 SB
5 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 2.15,79 SB
6 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 2.16,69 SB
7 LI Dongyue 李东玥 LA2 CHN CHN 2.16,93 SB
8 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 2.17,04 SB
9 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 2.26,08 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 45,06 SB
2 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 45,41 SB
3 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,57 SB
4 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 45,85 PR SB
5 YU Xin L? CHN CHN 46,20 SB
6 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 46,24 SB
7 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA1 CHN CHN 46,82 SB
8 LI Qiuying L? CHN CHN 47,75 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 2.15,00 SB
2 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 2.15,04 PR SB
3 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 2.17,02 PR SB
4 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.20,99 SB
5 HU Xiaodi L? CHN CHN 2.24,59 SB
6 LI Qiuying L? CHN CHN 2.25,70 PR SB
7 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 2.25,80 SB
8 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA1 CHN CHN 2.25,88 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 43,59 SB
2 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 45,28 PR SB
3 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 45,63 PR SB
4 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 45,94 PR SB
5 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC1 CHN CHN 46,46 PR SB
6 YANG Mengna 杨梦娜 LC2 CHN CHN 47,01 PR SB
7 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 48,52 PR SB
8 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC1 CHN CHN 48,64 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 11 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 1.28,00 SB
2 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 1.30,12 PR SB
3 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 1.31,49 PR SB
4 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 1.32,40 PR SB
5 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 1.35,44 PR SB
6 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC1 CHN CHN 1.36,71 PR SB
7 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC1 CHN CHN 1.36,72 PR SB
8 LI Jiadi L? CHN CHN 1.37,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 1.23,61 SB
2 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 1.25,43 SB
3 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 1.25,86 SB
4 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 1.26,09 SB
5 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 1.27,13 SB
6 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 1.27,76 SB
7 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 1.28,54 SB
8 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.28,96 SB
9 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 1.29,21 SB

SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 4.35,83 SB
2 LI Dongyue 李东玥 LA2 CHN CHN 4.43,07
3 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 4.44,70 SB
4 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 4.44,90 SB
5 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 4.47,59 SB
6 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 4.50,44 SB
7 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 4.55,81 PR SB
8 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 5.50,70 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 1.29,07 SB
2 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 1.30,20 SB
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 1.30,37 SB
4 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.32,22 SB
5 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 1.33,38 PR SB
6 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA1 CHN CHN 1.34,21 PR SB
7 LI Qiuying L? CHN CHN 1.34,39 PR SB
8 YU Xin L? CHN CHN 1.34,51 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group B 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 4.33,31 PR SB
2 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 4.42,20 PR SB
3 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 4.42,63 PR SB
4 HU Xiaodi L? CHN CHN 4.57,02 PR SB
5 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 4.58,07 SB
6 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA1 CHN CHN 5.04,59 SB
7 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 5.05,25 PR SB
8 LI Qiuying L? CHN CHN 5.16,74 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 43,86
2 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 45,01 PR SB
3 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 45,58 PR SB
4 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC1 CHN CHN 45,81 PR SB
5 YANG Mengna 杨梦娜 LC2 CHN CHN 46,73 PR SB
6 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 47,01
7 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 47,12 PR SB
8 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC1 CHN CHN 47,40 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group C 12 September 2018

Rank Name Country Time
1 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 2.16,96 PR SB
2 LI Hongfei L? CHN CHN 2.19,13 PR SB
3 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 2.20,58 PR SB
4 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 2.22,22 PR SB
5 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 2.25,11 PR SB
6 LI Jiadi L? CHN CHN 2.29,47 PR SB
7 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC1 CHN CHN 2.29,83 PR SB
8 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC1 CHN CHN 2.30,15 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,43 PR SB
2 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,68 PR SB
3 YANG Huiwen L? CHN CHN 44,29 PR SB
4 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 44,79 PR SB
5 XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 45,17 SB
6 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,21 PR SB
7 WU Haonan 吴浩娚 LC1 CHN CHN 47,14 SB
8 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 47,60 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.25,28 PR SB
2 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 1.28,63 PR SB
3 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 1.28,72 PR SB
4 XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 1.30,99 PR SB
5 YANG Huiwen L? CHN CHN 1.33,20 PR SB
6 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.34,90 PR SB
7 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 1.38,76 SB
8 WU Haonan 吴浩娚 LC1 CHN CHN 1.38,81 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Yao 陈垚 LC2 CHN CHN 44,09 SB
2 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 45,93 PR SB
3 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 46,51 PR SB
4 GAO Qianhui L? CHN CHN 46,52 PR SB
5 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 46,63 PR SB
6 ZHOU Danyang 周丹阳 LC2 CHN CHN 47,74 SB
7 ZHAO Yinghua 赵英花 LC2 CHN CHN 48,20 PR SB
8 MA Yuan L? CHN CHN 50,17 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Yao 陈垚 LC2 CHN CHN 1.28,83 PR SB
2 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 1.29,95 PR SB
3 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.34,72 PR SB
4 ZHOU Danyang 周丹阳 LC2 CHN CHN 1.37,56 SB
5 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 1.37,62 PR SB
6 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.38,04 PR SB
7 ZHAO Yinghua 赵英花 LC2 CHN CHN 1.40,02 PR SB
8 ZHAO Yuehan L? CHN CHN 1.40,14 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group D 13 September 2018

Rank Name Country Time
1 XIA Ziqi 夏子淇 LYA CHN CHN 43,34 PR SB
2 LIU Yunqi 刘昀琪 LYB CHN CHN 43,51 PR SB
3 WEI He L? CHN CHN 45,39 PR SB
4 XIN Yuxin 信雨馨 LYB CHN CHN 46,62 PR SB
5 ZHAO Wenhan L? CHN CHN 46,66 PR SB
6 TAI Zhien 太智恩 LYB CHN CHN 47,23 PR SB
7 WANG Mingyue L? CHN CHN 47,34 PR SB
8 ZHENG Shunyao L? CHN CHN 47,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group A 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 41,04 SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 41,17 PR SB
3 LIU Yujia L? CHN CHN 48,12 PR SB
4 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 49,84 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 1.23,35 SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.23,77 PR SB
3 LIU Yujia L? CHN CHN 1.40,66 PR SB
4 ZHANG Mengyuan L? CHN CHN 1.43,58 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,82
2 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 44,57 PR SB
3 YANG Huiwen L? CHN CHN 44,64
4 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 44,70
5 XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 45,26
6 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,49
7 WU Haonan 吴浩娚 LC1 CHN CHN 46,84 SB
8 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 47,46 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.25,25 PR SB
2 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 1.29,38
3 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 1.30,04
4 XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 1.30,49 PR SB
5 YANG Huiwen L? CHN CHN 1.33,38
6 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.37,27
7 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 1.39,57
8 WU Haonan 吴浩娚 LC1 CHN CHN 1.41,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Yao 陈垚 LC2 CHN CHN 44,47
2 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 46,14
3 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 46,38 PR SB
4 GAO Qianhui L? CHN CHN 46,51 PR SB
5 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 46,81
6 ZHOU Danyang 周丹阳 LC2 CHN CHN 48,09
7 ZHAO Yinghua 赵英花 LC2 CHN CHN 49,40
8 RAN Yuxin L? CHN CHN 50,31 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 14 September 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Yao 陈垚 LC2 CHN CHN 1.30,19
2 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 1.32,16
3 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.35,16
4 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.36,94 PR SB
5 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 1.39,40
6 ZHOU Danyang 周丹阳 LC2 CHN CHN 1.39,66
7 MA Yuan L? CHN CHN 1.41,51 PR SB
8 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 1.47,44 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names