National League Qualifying Competition

Changchun (CHN)10 October 2018 Source: sskating.com

500m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 PAN Xiaoyang 潘晓阳 M? CHN CHN 38,73
2 GUAN Yu MSA CHN CHN 38,96 SB
3 LIU Siyang MSA CHN CHN 39,10 SB
4 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 40,09(3)
5 LIU Ze M? CHN CHN 40,09(8)
6 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 40,26
7 DU Zhengri M? CHN CHN 40,36 PR SB
8 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 40,57 SB
9 ZHANG Wanli M? CHN CHN 40,60 PR SB
10 LI Jilin M? CHN CHN 41,14 PR SB
11 ZHAO Chenglong M? CHN CHN 41,47 PR SB
12 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 41,48 PR SB
13 SONG Jian M? CHN CHN 41,58 PR SB
14 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 41,59 SB
15 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 41,59(9) PR SB
16 CHENG Xiansong M? CHN CHN 41,60 PR SB
17 TAO Chen M? CHN CHN 41,61 PR SB
18 DU Yujiang M? CHN CHN 41,85 PR SB
19 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 42,01(2) PR SB
20 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 42,01(4) SB
21 XU Xiaoding MB2 CHN CHN 42,01(6) PR SB
22 LIU Zhengqiao M? CHN CHN 42,06 PR SB
23 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 42,24
24 XU Chongyang M? CHN CHN 42,56 PR SB
25 GAI Zelin M? CHN CHN 42,72 PR SB
26 GAO Yifan (2) M? CHN CHN 42,77 PR SB
27 CHANG Hongxu M? CHN CHN 42,81 PR SB
28 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 43,03 SB
29 ZHANG Kexin (2) M? CHN CHN 43,09 PR SB
30 CAO Tiexin M? CHN CHN 43,19 PR SB
31 CUI Chenglin MB2 CHN CHN 43,23 PR SB
32 SUN Mingtao M? CHN CHN 43,39 PR SB
33 YANG Hang 杨航 MC1 CHN CHN 43,44 PR SB
34 WANG Bingwang M? CHN CHN 43,61
35 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 43,63 PR SB
36 LIU Xuancheng M? CHN CHN 44,09 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.16,51
2 WANG Haotian MN2 CHN CHN 1.17,44 PR SB
3 SHAO Shuai M? CHN CHN 1.17,52 PR SB
4 LI Kongchao M? CHN CHN 1.17,69 PR SB
5 ZHOU Yingjie M? CHN CHN 1.17,70 PR SB
6 ZHANG Tianyi M? CHN CHN 1.18,26 PR SB
7 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.19,18 SB
8 YAN Haiyang M? CHN CHN 1.19,78 PR SB
9 HAN Feng M? CHN CHN 1.20,45 PR SB
10 WANG Jinxu M? CHN CHN 1.21,18 PR SB
11 LEI Mingyuan M? CHN CHN 1.21,21 PR SB
12 LI Jilin M? CHN CHN 1.21,38
13 ZHANG Zuo M? CHN CHN 1.21,66 PR SB
14 LIU Zhengqiao M? CHN CHN 1.22,22 PR SB
15 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 1.22,51 SB
16 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 1.22,86 PR SB
17 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 1.22,88 SB
18 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 1.23,26 PR SB
19 XU Chongyang M? CHN CHN 1.23,66 PR SB
20 DU Yujiang M? CHN CHN 1.23,83 PR SB
21 TAO Chen M? CHN CHN 1.24,64 PR SB
22 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 1.24,76 SB
23 WANG Yixin M? CHN CHN 1.26,21 PR SB
24 LIU Zehua M? CHN CHN 1.27,25 SB
25 GAI Zelin M? CHN CHN 1.27,80 PR SB
26 CUI Chenglin MB2 CHN CHN 1.28,04 PR SB
27 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 1.28,11 PR SB
28 YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 1.28,36 PR SB
29 CAO Tiexin M? CHN CHN 1.28,94 PR SB
30 CHANG Hongxu M? CHN CHN 1.29,55 PR SB
31 QU Shiyi M? CHN CHN 1.30,12 PR SB
32 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 1.54,51 SB
DNS CHENG Xiansong M? CHN CHN DNS
DNS PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN DNS
DNF ZHANG Kexin (2) M? CHN CHN DNF
DQ LIU Xuancheng M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 SHAO Shuai M? CHN CHN 2.00,70 PR SB
2 ZHOU Yingjie M? CHN CHN 2.01,61 PR SB
3 GUO Song 郭松 MA2 CHN CHN 2.01,95 PR SB
4 LI Kongchao M? CHN CHN 2.02,86 PR SB
5 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA2 CHN CHN 2.02,91 PR SB
6 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 2.02,98 SB
7 ZHANG Tianyi M? CHN CHN 2.02,99 PR SB
8 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 2.03,21
9 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 2.05,47 PR SB
10 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 2.05,82 PR SB
11 TAN Sheng M? CHN CHN 2.05,86 PR SB
12 LEI Mingyuan M? CHN CHN 2.06,93 PR SB
13 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 2.07,05 PR SB
14 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.07,40 PR SB
15 HAN Feng M? CHN CHN 2.07,66 PR SB
16 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.07,79 PR SB
17 WANG Jinxu M? CHN CHN 2.08,48 PR SB
18 JIANG Jiayi M? CHN CHN 2.08,59 PR SB
19 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.08,62 SB
20 XU Xiaoding MB2 CHN CHN 2.08,68 PR SB
21 ZHANG Zuo M? CHN CHN 2.08,75 PR SB
22 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 2.09,25 PR SB
23 ZHAO Chenglong M? CHN CHN 2.09,49 PR SB
24 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.10,19 PR SB
25 WU Jiameng M? CHN CHN 2.10,24 PR SB
26 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.10,75 SB
27 DU Zhengri M? CHN CHN 2.11,24 PR SB
28 YANG Dingmin M? CHN CHN 2.11,72 PR SB
29 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.11,84 PR SB
30 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.12,24 PR SB
31 LYU Changxin M? CHN CHN 2.12,52 PR SB
32 CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 2.12,75 PR SB
33 YANG Zhenjiang M35 CHN CHN 2.12,90 SB
34 WANG Yixin M? CHN CHN 2.13,71 PR SB
35 YANG Aolin M? CHN CHN 2.14,08 PR SB
36 GAO Yifan (2) M? CHN CHN 2.15,98 PR SB
37 YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 2.17,69 SB
38 SUN Mingtao M? CHN CHN 2.18,46 PR SB
39 HAN Yuxiang M? CHN CHN 2.18,65 PR SB
40 YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 2.23,54 SB
DQ YAN Haiyang M? CHN CHN DQ
DQ AN Kai M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 4.11,65 PR SB
2 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 4.17,77 PR SB
3 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 4.18,17 PR SB
4 TONG Jiajun M? CHN CHN 4.20,44 PR SB
5 DONG Chenglong M? CHN CHN 4.22,53 PR SB
6 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 4.23,46 PR SB
7 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 4.23,96 PR SB
8 DUAN Quanzheng 段权政 M? CHN CHN 4.24,60 PR SB
9 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 4.26,00 PR SB
10 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 4.26,36 PR SB
11 CHEN Lei MC2 CHN CHN 4.28,56 PR SB
12 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 4.29,30
13 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 4.30,28 PR SB
14 WANG Zhengyang M? CHN CHN 4.30,60
15 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 4.32,41 PR SB
16 JIANG Jiayi M? CHN CHN 4.33,07 PR SB
17 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 4.33,77 PR SB
18 TAN Sheng M? CHN CHN 4.35,74 PR SB
19 JIANG Yuelin M? CHN CHN 4.36,05
20 ZHANG Wanli M? CHN CHN 4.37,52 PR SB
21 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 4.38,69 PR SB
22 QU Shiyi M? CHN CHN 4.43,75 PR SB
23 HAN Yuxiang M? CHN CHN 4.49,87 PR SB
DNS AN Kai M? CHN CHN DNS
DNS CHEN Tao M? CHN CHN DNS
DQ LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Shuai M? CHN CHN 7.22,83
2 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 7.23,38 PR SB
3 WANG Haotian MN2 CHN CHN 7.23,90 PR SB
4 LYU Changxin M? CHN CHN 7.26,98 PR SB
5 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 7.34,38 SB
6 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 7.34,93 PR SB
7 CHEN Lei MC2 CHN CHN 7.38,22 PR SB
8 DONG Chenglong M? CHN CHN 7.39,94 PR SB
9 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 7.40,28 PR SB
10 ZHENG Yanxiang M? CHN CHN 7.42,66 PR SB
11 YANG Dingmin M? CHN CHN 7.43,99 PR SB
12 SHI Jingxin M? CHN CHN 7.46,23 PR SB
13 JU Jingyang MC2 CHN CHN 7.46,26 PR SB
14 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 7.47,19 PR SB
15 YANG Hang 杨航 MC1 CHN CHN 7.48,10 PR SB
16 CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 7.56,46 PR SB
17 YANG Zhenjiang M35 CHN CHN 7.57,73 PR SB
18 YANG Aolin M? CHN CHN 7.58,54 PR SB
19 WANG Meng 王猛 MB2 CHN CHN 8.02,59 SB
20 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 8.05,28 PR SB
21 LIU Zehua M? CHN CHN 8.08,91 PR SB
22 WANG Bingwang M? CHN CHN 8.11,34 PR SB
23 XUE Lihui MA1 CHN CHN 8.16,27 PR SB
24 YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 8.52,12 SB
DNS CHEN Tao M? CHN CHN DNS
DNF FAN Luping 范路平 M? CHN CHN DNF
DQ HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN DQ
DQ GAO Pengxiang M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names