National League Qualifying Competition

Changchun (CHN)10 October 2018 Source: sskating.com

500m Ladies 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 43,82
2 ZHENG Tian (2) 郑恬 L? CHN CHN 44,26 PR SB
3 SHAO Chunxue L? CHN CHN 44,42 SB
4 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,68
5 XIAO Qianwen 肖茜文 LB2 CHN CHN 44,76 PR SB
6 QIN Feifei L? CHN CHN 44,94 PR SB
7 ZHANG Ye 张也 LB1 CHN CHN 45,21 PR SB
8 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,26 PR SB
9 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 45,29 SB
10 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 45,43
11 HOU Yan L? CHN CHN 45,44
12 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 45,99 PR SB
13 YANG Mingming L? CHN CHN 46,34 PR SB
14 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 46,45 PR SB
15 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 46,47 PR SB
16 TAN Qian L? CHN CHN 46,74 PR SB
17 MA Siyu LC1 CHN CHN 47,17 PR SB
18 WANG Yan (2000) 王炎 LA2 CHN CHN 47,58
19 QING Siyu L? CHN CHN 48,03(3) PR SB
20 SU Rui L? CHN CHN 48,03(7) PR SB
21 MENG Jia L? CHN CHN 48,23 SB
22 ZHOU Ruilin L? CHN CHN 48,55 PR SB
23 LIU Yuhang L? CHN CHN 48,91 PR SB
24 LI Henan L? CHN CHN 49,01 PR SB
DNF ZHANG Siqia L? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 1.26,26 SB
2 ZHANG Chutong L? CHN CHN 1.27,38 PR SB
3 MIAO Di L? CHN CHN 1.28,36 PR SB
4 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.28,58
5 WANG Yichao L? CHN CHN 1.29,18 PR SB
6 XU Aili L? CHN CHN 1.31,11 PR SB
7 SHAO Chunxue L? CHN CHN 1.32,00 SB
8 YANG Mingming L? CHN CHN 1.32,47 PR SB
9 CAI Xin L? CHN CHN 1.33,50 PR SB
10 GUAN Shiqi L? CHN CHN 1.34,42 PR SB
11 LIU Xi (1) L? CHN CHN 1.34,44 SB
12 HUANG Jingjing L? CHN CHN 1.36,73 PR SB
13 WANG Yan (2000) 王炎 LA2 CHN CHN 1.38,39
14 PAN Shuang L? CHN CHN 1.40,59 SB
15 MENG Jia L? CHN CHN 1.43,61 SB
DNS ZHANG Yuze 张禹泽 L? CHN CHN DNS
DNS HAN Yutong L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) LSA CHN CHN 2.12,68 SB
2 LI Guangying LA2 CHN CHN 2.13,78
3 SONG Yang L? CHN CHN 2.14,58 PR SB
4 GONG Li L? CHN CHN 2.15,52 PR SB
5 YANG Meina L? CHN CHN 2.16,99
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.17,39
7 LI Shuo L? CHN CHN 2.17,41 PR SB
8 ZHANG Chutong L? CHN CHN 2.17,74 PR SB
9 MIAO Di L? CHN CHN 2.19,50 PR SB
10 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 2.20,16 PR SB
11 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.20,35 SB
12 WANG Yichao L? CHN CHN 2.22,86 PR SB
13 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.24,37 PR SB
14 TAN Qian L? CHN CHN 2.24,57 PR SB
15 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.24,90 SB
16 LIU Xi (1) L? CHN CHN 2.25,03 PR SB
17 HOU Yan L? CHN CHN 2.25,37 PR SB
18 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 2.26,32 SB
19 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 2.26,51 PR SB
20 LI Xin (3) L? CHN CHN 2.26,94 PR SB
21 CAI Xin L? CHN CHN 2.28,00 PR SB
22 QING Siyu L? CHN CHN 2.29,40 PR SB
23 MA Siyu LC1 CHN CHN 2.30,89 PR SB
24 HONG Chu L? CHN CHN 2.32,89
25 CAI Simin L? CHN CHN 2.33,29
26 LIU Meijia L? CHN CHN 2.34,45 PR SB
27 HUANG Jingjing L? CHN CHN 2.34,49 PR SB
DNS ZHANG Yuze 张禹泽 L? CHN CHN DNS
DNS HAN Yutong L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Meina L? CHN CHN 4.38,71
2 SONG Yang L? CHN CHN 4.39,58 PR SB
3 LI Guangying LA2 CHN CHN 4.40,82
4 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 4.40,93
5 LI Shuo L? CHN CHN 4.41,30 PR SB
6 ZHANG Xin (1990) LSA CHN CHN 4.41,43 SB
7 GONG Li L? CHN CHN 4.45,31 PR SB
8 FANG Huiyan L? CHN CHN 4.46,00
9 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.46,22
10 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 4.59,50 PR SB
11 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 5.01,19 PR SB
12 ZHANG Ye 张也 LB1 CHN CHN 5.02,54 PR SB
13 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.04,75 PR SB
14 GUAN Shiqi L? CHN CHN 5.06,62 PR SB
15 ZHANG Yuxi L? CHN CHN 5.10,84 PR SB
16 WANG Han (2000) 王韩 LA1 CHN CHN 5.11,35 PR SB
17 LI Xin (3) L? CHN CHN 5.17,29 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names