China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 37,45 SB
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 37,45
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 37,97
4 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 37,99 SB
4 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 37,99
6 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 38,04
7 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 38,05
8 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 38,08
9 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 38,27
10 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 38,34
11 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 38,37
12 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 38,44 SB
13 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 38,48
14 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 38,50 SB
15 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 38,51
16 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 38,66
17 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 38,80
18 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 38,87
19 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 38,91 SB
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 39,03
21 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 39,05
22 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 39,50
23 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 39,62 PR SB
24 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 39,63
25 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 39,70 PR SB
26 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 40,55
27 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 40,57 PR SB
28 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 40,65 PR SB
29 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 41,02

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 6.44,69
2 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 6.45,63 SB
3 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 6.46,80
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.48,86
5 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.49,31 SB
6 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 6.49,56 PR SB
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.49,61 SB
8 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 6.53,73
9 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 6.54,24 SB
10 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 6.54,77 PR SB
11 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 6.55,87 SB
12 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 6.57,91 PR SB
13 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 6.58,13
14 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 6.58,28 PR SB
15 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.58,41 SB
16 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 6.59,36
17 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 7.00,79 SB
18 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 7.00,92
19 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 7.05,36
20 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 7.05,45
21 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 7.06,57 SB
22 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 7.06,74
23 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 7.07,42
24 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 7.08,11
25 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 7.09,66 PR SB
26 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 7.10,82
27 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 7.13,61 PR SB
28 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 7.18,64
29 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 7.25,55 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 1.51,74
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.51,94
3 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.52,29
4 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.52,84
5 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.53,65
6 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 1.54,33
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,77
8 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.54,95
9 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.55,46
10 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.56,12
11 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.56,28
12 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.56,45
13 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 1.56,48
14 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 1.56,85
15 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.57,12
16 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.57,33
17 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 1.57,36
18 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 1.57,68
19 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.57,91
20 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 1.58,18
21 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.58,52
22 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 2.00,07
23 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 2.00,23
24 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 2.01,24
25 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 2.01,69
26 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 2.01,74
27 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 2.04,06

10000m Men - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 14.05,97 SB
2 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 14.11,94 SB
3 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 14.12,89 SB
4 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 14.17,28 PR SB
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 14.18,43 SB
6 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 14.19,09 SB
7 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 14.19,27 SB
8 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 14.20,46 SB
9 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 14.25,42 SB
10 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 14.28,25
11 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 14.35,51 PR SB
12 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 14.35,92 PR SB
13 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 14.36,26 PR SB
14 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 14.37,55 SB
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 14.50,13
16 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 14.54,52 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 35,46
2 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 35,74
3 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 36,24
4 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,32
5 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,38
6 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 36,50
7 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,53
8 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 36,63
9 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,70
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,71
11 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,81
12 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,91
13 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 37,01
14 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 37,06
15 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 37,11 SB
16 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 37,17
17 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 37,22
18 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,34
19 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 37,46
20 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,52
21 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,60
21 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,60
23 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,69
24 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 37,92
25 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,93
26 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 38,08
27 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 38,10
28 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 38,11
29 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 38,12
30 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 38,31
31 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 38,50
32 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 38,51
33 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 38,87
34 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 39,03

SB - Season Best

1000m Men - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 1.12,09 SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.12,75
3 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,77 SB
4 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 1.12,99
5 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 1.13,02
6 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.13,38
7 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 1.13,49 SB
8 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.13,64
9 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.13,84 SB
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.14,06
11 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.14,08
12 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.14,10 SB
13 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.14,33
14 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.14,39 SB
15 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 1.14,54 PR SB
16 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.14,79
17 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.14,83
18 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.14,86
19 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.15,32
20 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 1.15,47
21 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.15,54
22 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.15,57
23 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.15,61
24 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,65 SB
25 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.15,72 SB
26 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.15,99
27 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.16,14
28 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.16,27
29 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.16,59 SB
30 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.16,62
31 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 1.17,16
32 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.17,81
33 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 1.19,00
34 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 1.19,60

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Sprint 6 January 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 35,51
2 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 35,64
3 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 36,12
4 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 36,22
5 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,33
6 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,49
7 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,56
8 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 36,64
9 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,77
10 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,85
11 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 36,92
12 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,97
13 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 37,02
14 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 37,07
15 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 37,13
16 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,16
17 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 37,20
18 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 37,35
19 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,67
20 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,70
21 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 37,72
22 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,75
23 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 37,80 PR SB
24 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,81
25 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 37,95
26 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 38,02
26 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 38,02
28 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 38,21
29 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 38,25
30 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 38,51
31 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 38,58
32 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 38,59
DNF CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Sprint 6 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,67 SB
2 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 1.12,70
3 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 1.12,72
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.12,82
5 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 1.12,87
6 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.13,78
7 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.13,97
8 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.14,00
9 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.14,63
10 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.14,70
11 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,75 SB
12 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.14,79
13 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.14,83
14 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.15,31
15 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 1.15,44
16 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.15,53
17 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.15,61
18 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.15,63
18 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.15,63
20 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.15,67
21 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.16,08
22 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.16,45
23 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.16,46
24 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 1.16,76 SB
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.17,37
26 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.17,89
27 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.18,02
28 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 1.18,26
29 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 1.19,66

SB - Season Best

Native Language Names