China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 39,99 SB
2 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,23
3 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 41,39
4 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,46
5 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 41,57
6 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 41,77
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 41,88
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 41,95
9 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,10
10 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 42,25
11 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 42,36
12 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 42,69
13 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 42,78
14 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 42,82
15 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 42,83
16 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 42,98
17 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 43,09 SB
18 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 43,12 SB
19 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 43,18
20 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 43,23
21 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 43,59 PR SB
22 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 43,85 PR SB
23 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 44,09
24 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 44,20 PR SB
25 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 44,27
26 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 44,43
27 CAI Simin L? CHN CHN 45,48
28 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 45,69 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 4.12,66
2 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 4.21,34 PR SB
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.26,57
4 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 4.28,21
5 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 4.28,44
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.29,02 PR SB
7 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 4.29,16 PR SB
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 4.31,67
9 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 4.32,49 SB
10 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 4.33,42
11 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.34,80
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 4.35,13
13 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 4.37,17
14 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.37,26
15 CAI Simin L? CHN CHN 4.38,69
16 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 4.39,60
17 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 4.41,20
18 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.41,97
19 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 4.43,06
20 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 4.43,28
21 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 4.43,86
22 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 4.43,88
23 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 4.44,17
24 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 4.44,34
25 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 4.46,95
26 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 4.51,15
27 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 4.55,57
28 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 4.56,92

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 2.01,95
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.06,46
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.07,30
4 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 2.07,45
5 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 2.08,27
6 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 2.10,62 SB
7 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.10,71
8 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.10,99
9 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.11,34
10 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.11,82
11 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 2.11,93
12 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.12,41
13 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 2.12,52
14 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.12,53
15 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.12,79
16 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 2.13,00
17 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.13,16
18 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.13,47
19 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 2.13,65
20 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.14,24 PR SB
21 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.14,27
22 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 2.14,39
23 CAI Simin L? CHN CHN 2.15,92
24 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.16,54
25 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 2.17,86
26 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 2.17,89
27 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 2.18,16

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Ladies - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 7.25,52 SB
2 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 7.26,96 PR SB
3 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 7.37,85 PR SB
4 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 7.38,25 SB
5 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 7.42,17
6 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 7.42,39 PR SB
7 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 7.44,40 PR SB
8 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 7.47,62 SB
9 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 7.47,90 PR SB
10 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 7.48,13 PR SB
11 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 7.49,91 SB
12 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 7.54,96 PR SB
13 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 7.56,36
14 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 8.05,23
15 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 8.20,26
DQ GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,01
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 39,03
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 39,43
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,61
5 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 39,80
6 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,81
7 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,82 SB
8 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 40,01 SB
9 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 40,11 SB
10 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,33 SB
11 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 40,46
12 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 40,57 SB
13 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 40,65
14 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,69
15 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 40,73
16 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,80
17 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 41,05
18 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 41,19
19 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 41,24
20 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 41,25
21 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,31
22 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 41,40
23 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 41,44
24 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,46
25 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 41,49 SB
26 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 41,56 SB
27 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 41,57
28 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 41,77
29 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 41,85 SB
30 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,17
31 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 42,43
32 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 42,56
33 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 43,04
34 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 43,23

SB - Season Best

1000m Ladies - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.17,34
2 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,89
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.18,96
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 1.19,74 SB
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,50
6 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 1.21,00 SB
7 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 1.21,08
8 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.21,48
9 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 1.21,77
10 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 1.21,88
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.22,08 SB
12 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.22,30 SB
13 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.22,80
14 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 1.23,19
15 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 1.23,24 SB
16 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.23,27
17 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 1.23,31
18 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 1.23,45 PR SB
19 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.23,67
20 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 1.24,00
21 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 1.24,04 SB
22 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.24,07
23 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.24,23
24 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 1.24,41 SB
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 1.24,48
26 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.24,51
27 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 1.24,52
28 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 1.24,53
29 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.24,69
30 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.25,43
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.25,53
32 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.27,36
33 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 1.27,78
34 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 1.27,86

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Sprint 6 January 2019

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,15
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 39,31
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,56
4 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 39,77 SB
5 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 39,85
6 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,91
7 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,02 SB
8 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 40,07
9 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 40,15
10 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,19
11 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 40,36 SB
12 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 40,48
13 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,70
14 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 40,76
15 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 40,82
16 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,84
17 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 41,01
18 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 41,15 SB
19 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 41,27
20 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,34
20 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 41,34 SB
22 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 41,46
23 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 41,53
24 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 41,59
25 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,74
26 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 41,83
27 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 41,95
28 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,01
29 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 42,25
30 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 42,26
31 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 42,47
32 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 44,16

SB - Season Best

1000m Ladies - Sprint 6 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.17,71
2 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,86
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.18,97
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 1.20,54
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,68
6 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 1.21,06
7 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 1.21,47 SB
8 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.21,79 SB
9 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 1.21,89
10 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 1.21,99
11 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.22,34
12 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.22,40 PR SB
13 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 1.22,86
14 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.22,97
15 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 1.23,11
16 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 1.23,58
17 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 1.23,90
18 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.24,00
19 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 1.24,28
20 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.24,59
21 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 1.25,09
22 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 1.25,59
23 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.25,88
24 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.25,94
25 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.27,01
26 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 1.27,40
27 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.27,78
28 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.28,78
29 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 1.33,02
30 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 2.06,59
DQ JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names