China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,71
2 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,11 SB
3 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 37,36 PR SB
4 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 37,49 PR SB
5 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 37,59 PR SB
6 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 37,67 PR SB
7 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 37,69
8 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 37,71 PR SB
9 WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN 37,83 PR SB
10 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 37,87
11 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 37,88 PR SB
12 FU Wenhao 付文昊 MA1 CHN CHN 37,90
13 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,95
14 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 38,04
15 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 38,14
16 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 38,19
17 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 38,20 PR SB
18 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 38,33 PR SB
19 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 38,36
20 YANG Hanzhi 杨汉志 MA1 CHN CHN 38,37
21 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 38,43
22 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,45 PR SB
23 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 38,47 PR SB
24 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 38,55 PR SB
25 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,59 PR SB
25 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 38,59
27 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 38,67 PR SB
28 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 38,80 PR SB
29 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 38,83
30 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 38,93
31 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 39,01
32 AN Kai M? CHN CHN 39,04 PR SB
33 WANG Yang (2000) 王杨 MA1 CHN CHN 39,15 PR SB
34 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 39,23
35 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 39,26 PR SB
36 QIU Feng 邱峰 MA1 CHN CHN 39,31
37 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,45
37 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,45
37 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 39,45
40 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 39,52
41 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 39,62 PR SB
41 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 39,62 PR SB
43 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 39,68 PR SB
44 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 39,76 PR SB
45 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 39,79 PR SB
46 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 39,87
47 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 39,92
48 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 39,96
49 MA Baoxi 马宝玺 MB2 CHN CHN 40,15 PR SB
50 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 40,41 PR SB
51 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB2 CHN CHN 40,59 PR SB
52 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 40,86 PR SB
53 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 41,13 PR SB
54 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 41,59 PR SB
54 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 41,59 PR SB
56 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 41,73
57 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 41,99 PR SB
58 SUN Haoyang 孙浩杨 MA1 CHN CHN 42,81 PR SB
59 QUAN Shiyuan 权世元 MB2 CHN CHN 42,89 SB
60 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 43,06
61 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 43,70 PR SB
62 LIU Jiashuo M? CHN CHN 48,55 PR SB
DNF RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN DNF
DQ ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.53,68 PR SB
2 YANG Hanzhi 杨汉志 MA1 CHN CHN 1.54,22 PR SB
3 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.54,43 PR SB
4 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.54,54 PR SB
5 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.54,77 PR SB
6 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.55,03
7 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.55,22 PR SB
8 AN Kai M? CHN CHN 1.55,78 PR SB
9 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.55,83
10 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.56,24 PR SB
11 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.56,40
12 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.56,67 SB
13 FU Wenhao 付文昊 MA1 CHN CHN 1.56,76
14 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.57,00
15 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.57,15 PR SB
16 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.57,28 PR SB
17 WANG Yang (2000) 王杨 MA1 CHN CHN 1.57,33 PR SB
18 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.57,63 PR SB
19 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 1.57,64 PR SB
20 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.57,79
21 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.58,14
22 WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN 1.58,24
23 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.58,34 SB
24 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 1.58,52 PR SB
25 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.58,70 PR SB
26 QIU Feng 邱峰 MA1 CHN CHN 1.58,81 PR SB
27 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.58,87 SB
28 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 1.58,92 SB
29 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.59,11
30 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 1.59,15
31 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.59,26 PR SB
32 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 1.59,27 PR SB
33 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 1.59,71
34 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.59,89 PR SB
35 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 2.00,19 PR SB
36 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 2.00,43 PR SB
37 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 2.00,47 PR SB
38 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 2.00,92 PR SB
39 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 2.01,47
40 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 2.01,49 PR SB
41 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.01,52
42 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 2.01,54 PR SB
43 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 2.01,57
44 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 2.02,78 SB
45 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 2.03,25 PR SB
46 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 2.03,38 PR SB
47 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 2.03,70 PR SB
48 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 2.03,91 PR SB
49 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 2.04,03 PR SB
50 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 2.04,37 PR SB
51 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 2.04,76 PR SB
52 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB2 CHN CHN 2.04,79 SB
53 MA Baoxi 马宝玺 MB2 CHN CHN 2.04,87 PR SB
54 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.07,74 PR SB
55 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 2.13,26 PR SB
56 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 2.15,00 PR SB
57 QUAN Shiyuan 权世元 MB2 CHN CHN 2.16,00 PR SB
58 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 2.28,41
59 LIU Jiashuo M? CHN CHN 2.29,39 PR SB
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ
DQ CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,12 PR SB
2 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 37,94 PR SB
3 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 38,03 PR SB
4 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 38,47 SB
5 DENG Zhihan M? CHN CHN 38,49 PR SB
6 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 38,63 PR SB
7 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 38,64 PR SB
8 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 38,81
9 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 38,90 PR SB
10 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 39,00 PR SB
11 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,07 PR SB
12 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 39,10 PR SB
13 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 39,25
14 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,26 PR SB
15 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN 39,31 PR SB
16 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 39,43 PR SB
17 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 39,46 PR SB
18 ZHANG Lutong 张路通 MB1 CHN CHN 39,50 PR SB
19 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 39,67
20 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 39,77 PR SB
20 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 39,77 PR SB
22 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 40,03 PR SB
23 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 40,27 PR SB
24 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 40,42 PR SB
25 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 40,44 PR SB
26 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,47 PR SB
27 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MC2 CHN CHN 40,49 PR SB
28 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 40,51 PR SB
29 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 40,66 PR SB
30 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 40,69 PR SB
31 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 40,77
32 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 40,82 PR SB
33 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 40,99 PR SB
34 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 41,05 PR SB
35 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 41,15 PR SB
36 ZHANG Niancheng M? CHN CHN 41,43 PR SB
37 LIU Tong (4) M? CHN CHN 41,67 PR SB
38 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 41,69 PR SB
39 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 41,86 PR SB
40 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 41,89 PR SB
41 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 59,51
DQ ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.55,42 PR SB
2 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.55,75 PR SB
3 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.55,81
4 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.57,17 PR SB
5 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 1.57,25
6 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 1.57,34 PR SB
7 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.58,49
8 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.59,31 PR SB
9 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 1.59,45 PR SB
10 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 2.01,10 PR SB
11 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 2.01,15 PR SB
12 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 2.01,23 PR SB
13 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 2.01,82 PR SB
14 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 2.02,13 PR SB
15 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 2.02,33 PR SB
16 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 2.02,50 PR SB
17 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN 2.02,58 PR SB
18 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.02,82 PR SB
19 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.02,83 PR SB
20 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 2.02,98 PR SB
21 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.03,02 PR SB
22 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.03,06 PR SB
23 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 2.03,83
24 ZHANG Lutong 张路通 MB1 CHN CHN 2.03,94 PR SB
25 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 2.03,96 PR SB
26 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.03,98 PR SB
27 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.04,37 PR SB
28 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 2.04,73 PR SB
29 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 2.04,98
30 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 2.05,20 PR SB
31 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 2.05,68 PR SB
32 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 2.05,75
33 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 2.05,82 PR SB
34 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 2.05,88 PR SB
34 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.05,88 PR SB
36 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.06,85 PR SB
37 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 2.07,33 PR SB
38 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 2.07,74 PR SB
39 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 2.07,88 PR SB
40 ZHANG Niancheng M? CHN CHN 2.08,53 PR SB
41 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 2.09,04 PR SB
42 LIU Tong (4) M? CHN CHN 2.09,98 PR SB
43 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MC2 CHN CHN 2.13,00 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,63 SB
2 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.13,96
3 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.14,30 PR SB
4 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.14,33
5 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.14,55 PR SB
6 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 1.14,65 PR SB
7 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.14,70 PR SB
8 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.14,73 PR SB
9 WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN 1.14,81 PR SB
10 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.14,95
11 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.15,16 SB
12 YANG Hanzhi 杨汉志 MA1 CHN CHN 1.15,17 PR SB
13 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.15,20 SB
14 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.15,46
15 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.15,48 SB
16 FU Wenhao 付文昊 MA1 CHN CHN 1.15,49
17 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 1.15,64 PR SB
18 AN Kai M? CHN CHN 1.16,01 PR SB
19 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.16,04 PR SB
20 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.16,07
21 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.16,11 PR SB
22 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 1.16,21 PR SB
23 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.16,28 PR SB
24 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 1.16,52 PR SB
25 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.16,65
26 WANG Yang (2000) 王杨 MA1 CHN CHN 1.17,20 PR SB
27 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.17,21 PR SB
28 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,22
29 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 1.17,23 PR SB
30 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.17,31 PR SB
31 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.17,34
32 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 1.17,38 SB
33 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 1.17,56 PR SB
34 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 1.17,80 PR SB
35 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 1.17,83 PR SB
36 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.17,92
37 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 1.17,98
38 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.18,11
39 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 1.18,23
40 QIU Feng 邱峰 MA1 CHN CHN 1.18,30 SB
41 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 1.18,51 PR SB
42 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.18,70
43 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.18,99
44 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 1.19,04 SB
45 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 1.19,20
46 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.19,60 PR SB
47 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 1.20,45 PR SB
48 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 1.20,99 PR SB
49 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 1.21,20 PR SB
50 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 1.21,29 PR SB
51 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB2 CHN CHN 1.21,44 PR SB
52 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 1.21,67 PR SB
53 MA Baoxi 马宝玺 MB2 CHN CHN 1.21,83
54 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 1.22,04 PR SB
55 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 1.24,53 PR SB
56 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 1.26,78 PR SB
57 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 1.26,99 SB
58 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 1.28,43 PR SB
59 QUAN Shiyuan 权世元 MB2 CHN CHN 1.28,78 PR SB
60 LIU Jiashuo M? CHN CHN 1.35,32 PR SB
61 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 1.49,05
DQ WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 6.52,67 PR SB
2 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 6.52,72 PR SB
3 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 6.56,44
4 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 7.04,41 SB
5 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 7.05,00 PR SB
6 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 7.05,41 PR SB
7 YANG Hanzhi 杨汉志 MA1 CHN CHN 7.12,55 PR SB
8 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 7.13,34 PR SB
9 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 7.14,47 PR SB
10 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 7.16,56 PR SB
11 AN Kai M? CHN CHN 7.18,30 PR SB
12 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 7.18,46
13 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 7.19,89 PR SB
14 FU Wenhao 付文昊 MA1 CHN CHN 7.21,55
15 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 7.27,04 PR SB
16 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 7.28,67 PR SB
17 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 7.33,04
18 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 7.34,45
19 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 7.34,76 SB
20 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 7.36,04 SB
21 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 7.41,67
22 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 7.42,98 PR SB
23 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 7.48,20 PR SB
DQ WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.14,98 PR SB
2 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.15,31 PR SB
3 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.15,60 PR SB
4 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.15,88 PR SB
5 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 1.15,97 PR SB
6 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 1.16,42 PR SB
7 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.17,16
8 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 1.17,32 PR SB
9 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.17,86
10 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 1.17,91 PR SB
11 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 1.18,00 PR SB
12 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 1.18,91 PR SB
13 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 1.19,14
14 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 1.19,21 PR SB
15 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 1.19,22
16 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 1.19,24 PR SB
17 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 1.19,45 PR SB
18 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.19,53 PR SB
19 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 1.19,67 PR SB
20 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.19,68 PR SB
21 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 1.19,69 PR SB
22 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 1.20,08 PR SB
23 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 1.20,09 PR SB
24 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 1.20,16 PR SB
25 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 1.20,25 PR SB
26 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 1.20,39 PR SB
27 ZHANG Lutong 张路通 MB1 CHN CHN 1.20,48 PR SB
28 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 1.20,61 PR SB
29 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 1.20,88 PR SB
30 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 1.21,30 PR SB
31 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 1.21,36 PR SB
32 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 1.21,60 PR SB
33 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 1.21,83 PR SB
34 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 1.22,10 PR SB
35 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 1.22,17 PR SB
36 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MC2 CHN CHN 1.22,33 PR SB
37 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 1.22,37 PR SB
38 ZHANG Niancheng M? CHN CHN 1.22,94 PR SB
39 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.23,32 PR SB
40 LIU Tong (4) M? CHN CHN 1.23,90 PR SB
41 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 1.24,17 PR SB
DNF HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 6.57,17 PR SB
2 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.57,38 PR SB
3 DENG Zhihan M? CHN CHN 7.00,95 PR SB
4 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 7.09,51 PR SB
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 7.09,99 PR SB
6 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 7.16,01 PR SB
7 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 7.23,22 PR SB
8 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 7.25,64 PR SB
9 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 7.26,89 PR SB
10 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 7.26,95 PR SB
11 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 7.29,19
12 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 7.30,24
13 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 7.34,44 PR SB
14 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 7.35,33 PR SB
15 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 7.36,05 PR SB
16 LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 7.43,27 PR SB
17 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 7.44,26 PR SB
18 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 7.45,19 PR SB
19 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 7.45,85 PR SB
20 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 7.46,75 PR SB
21 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 7.49,73 PR SB
22 ZHANG Lutong 张路通 MB1 CHN CHN 7.52,90 PR SB
23 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 7.56,44 PR SB
24 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 8.02,04 SB
25 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 8.02,62 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 37,48
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 38,40 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 38,90 SB
4 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 39,89 PR SB
5 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 40,42 PR SB
6 JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 40,44 PR SB
7 GUO Jian 郭建 MC1 CHN CHN 40,85 PR SB
8 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC1 CHN CHN 40,87 PR SB
9 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 41,17 PR SB
10 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 41,24 PR SB
11 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 41,47 PR SB
12 LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 41,68 PR SB
13 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 42,05 PR SB
14 DONG Xietian M? CHN CHN 42,31 PR SB
15 LI Shuangqi M? CHN CHN 42,51 PR SB
16 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 42,52 PR SB
17 LI Shuangli M? CHN CHN 42,60 PR SB
18 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 42,68 PR SB
19 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 42,75 PR SB
20 GE Qingwen 葛清文 MC1 CHN CHN 42,81 PR SB
21 JIAO Wenjie 焦文杰 MC1 CHN CHN 42,84 PR SB
22 YANG Huan M? CHN CHN 42,90 PR SB
23 HE Mingzhe MC1 CHN CHN 43,35 PR SB
24 SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 44,75 PR SB
25 GAO Yu (2) M? CHN CHN 47,33 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 1.57,92 PR SB
2 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 2.01,06 SB
3 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 2.03,43 PR SB
4 GUO Jian 郭建 MC1 CHN CHN 2.03,45 PR SB
5 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 2.03,71 PR SB
6 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 2.04,20 PR SB
7 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 2.05,64 PR SB
8 JIAO Wenjie 焦文杰 MC1 CHN CHN 2.05,85 PR SB
9 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 2.05,90 PR SB
10 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 2.06,30 SB
11 LI Shuangqi M? CHN CHN 2.07,82 PR SB
12 DONG Xietian M? CHN CHN 2.08,38 PR SB
13 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 2.08,68 PR SB
14 LI Shuangli M? CHN CHN 2.09,51 PR SB
15 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC1 CHN CHN 2.09,77 PR SB
16 LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 2.10,78 PR SB
17 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 2.12,29 PR SB
18 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 2.12,33 PR SB
19 YANG Huan M? CHN CHN 2.13,08 PR SB
20 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 2.13,76 PR SB
21 GE Qingwen 葛清文 MC1 CHN CHN 2.15,12 PR SB
22 SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 2.17,74 PR SB
23 HE Mingzhe MC1 CHN CHN 2.18,10 PR SB
24 GAO Yu (2) M? CHN CHN 2.28,62 PR SB
DQ JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 1.15,22 SB
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 1.16,44 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 1.18,15 SB
4 GUO Jian 郭建 MC1 CHN CHN 1.19,89 PR SB
5 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 1.20,25 PR SB
6 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 1.20,37 PR SB
7 JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 1.20,56 PR SB
8 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.21,10 PR SB
9 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 1.22,11 PR SB
10 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 1.22,44 PR SB
11 LI Shuangqi M? CHN CHN 1.22,67 PR SB
12 JIAO Wenjie 焦文杰 MC1 CHN CHN 1.23,07 PR SB
13 LI Shuangli M? CHN CHN 1.23,17 PR SB
14 LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 1.23,22 PR SB
15 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 1.23,62 PR SB
16 DONG Xietian M? CHN CHN 1.24,20 PR SB
17 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 1.25,51 PR SB
18 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.25,65 PR SB
19 YANG Huan M? CHN CHN 1.25,94 PR SB
20 GE Qingwen 葛清文 MC1 CHN CHN 1.26,67 PR SB
21 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 1.27,60 PR SB
22 HE Mingzhe MC1 CHN CHN 1.27,93 PR SB
23 SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 1.28,94 PR SB
24 GAO Yu (2) M? CHN CHN 1.36,51 PR SB
25 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC1 CHN CHN 2.34,69 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 4.07,69 TR PR SB
2 GUO Jian 郭建 MC1 CHN CHN 4.15,75 PR SB
3 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 4.18,42 PR SB
4 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 4.20,25 PR SB
5 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 4.20,72 PR SB
6 JIAO Wenjie 焦文杰 MC1 CHN CHN 4.20,85 PR SB
7 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 4.21,96 PR SB
8 WANG Weicheng MC1 CHN CHN 4.24,34 SB
9 DONG Xietian M? CHN CHN 4.25,39 PR SB
10 LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 4.26,26 PR SB
11 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 4.27,55 PR SB
12 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 4.29,78 PR SB
13 LI Shuangqi M? CHN CHN 4.30,13 PR SB
14 LI Shuangli M? CHN CHN 4.34,57 PR SB
15 YANG Huan M? CHN CHN 4.38,12 PR SB
16 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC1 CHN CHN 4.39,23 PR SB
17 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 4.40,35 PR SB
18 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 4.44,43 PR SB
19 GE Qingwen 葛清文 MC1 CHN CHN 4.46,54 PR SB
20 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 4.52,48 PR SB
21 HE Mingzhe MC1 CHN CHN 4.53,43 PR SB
22 GAO Yu (2) M? CHN CHN 5.12,61 PR SB
DQ SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names