China National League Final

Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies 15 February 2019

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 39,25 SB
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,26 SB
3 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,29 PR SB
4 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 39,35 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 39,43 SB
6 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 39,82 PR SB
7 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 39,86 SB
8 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,07 SB
9 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 40,34 SB
10 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 41,09 PR SB
11 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 41,18 PR SB
12 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 41,46

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Ladies 15 February 2019

Rank Name Country Time
1 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 7.21,94 PR SB
2 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 7.29,31
3 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 7.37,63 PR SB
4 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 7.50,60 PR SB
5 WANG Lulin 王璐琳 LA2 CHN CHN 7.54,20 PR SB
6 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 7.55,68 PR SB
7 CAI Simin L? CHN CHN 7.56,27 PR SB
8 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 8.00,00 PR SB
9 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 8.00,24 PR SB
10 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 8.05,13
11 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 8.06,62
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 8.08,15
13 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 8.28,74

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 16 February 2019

Rank Name Country Time
1 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.00,75
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.02,00 SB
3 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.04,58 SB
4 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.05,78 PR SB
5 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.07,55 SB
6 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 2.08,19 SB
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.09,58
8 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.10,43
9 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.10,50
10 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.10,99
11 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.11,02
12 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.14,97

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 17 February 2019

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.17,61 SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 1.17,81 SB
3 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.19,11 PR SB
4 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 1.19,27 SB
5 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 1.19,70 PR SB
6 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 1.20,17 SB
7 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 1.20,36 PR SB
8 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 1.21,91 SB
9 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.22,13 PR SB
10 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 1.22,14 SB
11 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 1.22,39 PR SB
12 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.24,94
13 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.27,63

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names