14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

3000m Women 24 October 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 4.20,19 TR
2 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 4.20,26
3 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 4.21,89
4 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.23,56 PR SB
5 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 4.24,43
6 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 4.25,53 SB
7 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.29,28 SB
8 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.30,65 PR SB
9 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 4.30,77 PR SB
10 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 4.30,79 SB
11 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 4.31,50 SB
12 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.33,55 PR SB
13 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.33,86 PR SB
14 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 4.34,44 SB
15 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 4.34,86 SB
16 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 4.35,44
17 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.35,69 SB
18 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.35,92 PR SB
19 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.36,09 SB
20 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.37,22 SB
21 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.38,02 SB
22 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.38,73 SB
23 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.40,28
24 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 4.41,19 SB
25 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 4.43,47 SB
26 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 4.44,04
27 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.45,30
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 4.47,00 SB
29 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 4.48,36
30 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.48,85
31 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 4.51,88
32 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.56,14
33 BEN Jing 贲晶 LN1 CHN CHN 4.57,11 SB
DQ JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN DQ
WDR LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Women - Junior 24 October 2019

Rank Name Country Time
1 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 4.21,68
2 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 4.28,76 PR SB
3 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 4.30,33 PR SB
4 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 4.32,31 PR SB
5 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 4.34,54 SB
6 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 4.36,67 PR SB
7 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 4.38,17
8 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA2 CHN CHN 4.39,25 SB
9 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 4.41,65 PR SB
10 YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 4.41,74 PR SB
11 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 4.41,76 SB
12 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.41,94 SB
13 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 4.42,08
14 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 4.42,20
15 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 4.42,94
16 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 4.43,15
17 GENG Jiayang 耿嘉阳 LA1 CHN CHN 4.43,37 SB
18 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 4.43,74 PR SB
19 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 4.43,83 SB
20 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 4.44,08
21 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 4.45,27 SB
22 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.47,43
23 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 4.48,21 SB
24 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 4.48,46
25 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 4.49,29
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 4.49,64
27 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 4.51,17
28 XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 4.51,60 SB
29 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 4.53,52
30 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 4.54,20
31 LYU Jiajing 吕嘉婧 LB1 CHN CHN 4.54,58
32 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 4.54,81 SB
33 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 4.54,88
34 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 4.56,64
35 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 4.56,75 SB
36 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 5.01,45 SB
37 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 5.01,57
38 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 5.02,50
39 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 5.14,98 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women 25 October 2019

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 39,06 TR SB
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,53
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 39,60 SB
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,63 SB
5 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,64 SB
6 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 39,68
7 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 39,72 SB
8 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,04 SB
9 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 40,13 SB
10 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,16 SB
11 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,19 SB
12 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,27 SB
13 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 40,34 PR SB
14 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,43
15 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 40,50 SB
16 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 40,52(0)
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,52(2) SB
18 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 40,64 PR SB
19 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,74 SB
20 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 40,78 PR SB
21 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,03 PR SB
22 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 41,08
23 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,09 SB
24 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 41,14(4) SB
24 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,14(4) SB
26 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 41,31
27 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 41,44 SB
28 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 41,61 PR SB
29 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 41,63
30 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 41,91 PR SB
31 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 41,94 SB
32 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 41,97
33 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,12 PR SB
34 CHEN Siyu 陈思羽 LN3 CHN CHN 42,41 PR SB
35 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 42,42 SB
36 ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 42,46 SB
37 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,48 SB
38 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 42,50 SB
39 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 42,60 PR SB
40 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,65 PR SB
41 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 42,96 SB
42 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 43,52 SB
43 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,66
44 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 43,87
45 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 44,24 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Women - Junior 25 October 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 39,75 PR SB
2 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 39,83
3 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 39,89 PR SB
4 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 40,38 SB
5 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,49 SB
6 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,69
7 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 40,89 PR SB
8 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 40,92 PR SB
9 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,13 SB
10 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 41,27 SB
11 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 41,29 SB
12 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 41,34
13 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 41,49 SB
14 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 41,51 SB
15 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,52
16 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 41,62 SB
17 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 41,70
18 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,78 PR SB
19 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 41,89
20 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 41,98 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 42,07 PR SB
22 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,14
23 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,15 PR SB
24 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 42,21
25 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 42,47 SB
26 DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 42,50 SB
27 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,61 SB
28 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 42,69
29 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,91 PR SB
30 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,27 SB
31 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,31 SB
32 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 43,37 PR SB
33 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,40(0) PR SB
34 CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN 43,40(5) SB
35 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 43,48 PR SB
36 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,59
37 WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 43,61
38 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 43,76
39 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 43,88 SB
40 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 43,94 SB
41 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 43,96
42 GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 44,11 PR SB
43 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 44,14
44 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 44,17 PR SB
45 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 44,27
46 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,42 SB
47 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 44,64(2)
48 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 44,64(6) SB
49 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 44,73
50 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 44,85 SB
51 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 45,04
52 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 45,92
DQ HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 26 October 2019

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 1.18,32 TR
2 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 1.19,74 SB
3 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,05
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.20,53 SB
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.20,57 SB
6 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 1.20,74
7 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.20,78(1) SB
8 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 1.20,78(3) SB
9 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.20,90 SB
10 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 1.21,14 SB
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 1.21,26 SB
12 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 1.21,27 SB
13 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 1.21,30 PR SB
14 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 1.21,47 PR SB
15 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 1.21,49
16 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 1.21,56 SB
17 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 1.21,59 PR SB
18 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 1.21,67 SB
19 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.22,02 PR SB
20 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 1.22,11(0) PR SB
21 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 1.22,11(4) PR SB
22 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.22,14 SB
23 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 1.22,24 PR SB
24 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 1.22,51
25 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 1.22,68 SB
26 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.22,72 SB
27 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 1.22,83
28 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.22,92 PR SB
29 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 1.23,18 SB
30 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.23,34 SB
31 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 1.23,35 PR SB
32 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 1.23,58
33 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 1.23,84 PR SB
34 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 1.23,89 SB
35 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.23,94 SB
36 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 1.24,00 PR SB
37 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.24,26 PR SB
38 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 1.24,33 SB
39 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 1.24,92 SB
40 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.25,02 SB
41 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 1.25,48(0) SB
42 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.25,48(8) SB
43 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 1.25,58 SB
44 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 1.25,62 PR SB
45 CHEN Siyu 陈思羽 LN3 CHN CHN 1.26,12 PR SB
46 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 1.26,98 SB
47 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.27,14
48 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 1.27,32 SB
49 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC2 CHN CHN 1.27,85 PR SB
50 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 1.28,06 PR SB
51 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 1.29,26 PR SB
52 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 1.29,60 PR SB
53 LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 1.29,86 SB
54 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 1.30,52 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Women 27 October 2019

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 2.01,36 TR
2 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2.02,39
3 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.02,78 PR SB
4 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.03,92 SB
5 ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 2.04,09
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.04,19 SB
7 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 2.04,33 PR SB
8 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2.04,72
9 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 2.04,76 PR SB
10 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2.05,04 PR SB
11 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2.05,31
12 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.05,92 SB
13 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2.06,13 SB
14 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.06,14 SB
15 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 2.06,29 PR SB
16 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2.06,40 SB
17 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 2.06,43 PR SB
18 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2.06,74(3)
19 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 2.06,74(9) SB
20 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 2.06,94
21 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 2.07,39 SB
22 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 2.07,71 PR SB
23 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 2.07,77 PR SB
24 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 2.07,80 PR SB
25 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 2.07,85 PR SB
26 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2.08,02 SB
27 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 2.08,61 PR SB
28 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.09,98 SB
29 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 2.10,05 PR SB
30 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 2.10,11(8) PR SB
30 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 2.10,11(8) SB
32 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 2.10,18 SB
33 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 2.10,28 SB
34 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 2.10,41 PR SB
35 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 2.10,80 SB
36 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 2.11,02 SB
37 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 2.11,96 PR SB
38 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 2.13,02 SB
39 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 2.13,26 SB
40 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 2.14,92
41 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 2.15,42 PR SB
42 LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 2.16,57 SB
43 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 2.18,96 PR SB
DQ WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Final Women 27 October 2019

Rank Name Country Time Points
1 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 8.46,49 64
2 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 8.48,29 40
3 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 8.48,32 20
4 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 8.48,61 13
5 ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 8.48,71 6
6 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 8.48,85 5
7 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN2 CHN CHN 8.48,73 3
8 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 8.54,75 3
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 8.49,05 2
10 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 8.52,56 1
11 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 8.48,80
12 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 8.48,90
13 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 8.49,83
14 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 8.50,00
15 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 8.50,07
16 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 8.50,38
17 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 8.50,39
18 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 8.51,32
19 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 8.53,24
20 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 8.54,05
21 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 8.54,45
22 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 8.54,46
23 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 8.54,88
24 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 8.54,91
25 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 8.58,09
26 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 9.00,68
DNF LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN DNF
DNF TIAN Ruining 田芮宁 LN4 CHN CHN DNF
DNF LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN DNF

1500m Women - Junior 27 October 2019

Rank Name Country Time
1 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 2.03,67
2 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 2.04,00
3 WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 2.05,19 PR SB
4 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 2.06,40 SB
5 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2.06,71 PR SB
6 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 2.06,79 PR SB
7 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2.07,01 SB
8 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 2.07,26 SB
9 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 2.07,45 PR SB
10 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 2.07,84
11 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 2.08,39 PR SB
12 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA2 CHN CHN 2.08,41 SB
13 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 2.08,57 PR SB
14 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 2.08,60 PR SB
15 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 2.08,76 PR SB
16 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 2.08,92 SB
17 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 2.09,09 PR SB
18 DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 2.09,10 SB
19 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.09,17 SB
20 YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 2.09,19 PR SB
21 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 2.09,91 PR SB
22 GENG Jiayang 耿嘉阳 LA1 CHN CHN 2.10,02 SB
23 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 2.10,20 PR SB
24 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 2.10,37 SB
25 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 2.10,48 SB
26 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 2.10,97 PR SB
27 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 2.11,05 PR SB
28 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 2.11,27 SB
29 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 2.11,32 PR SB
30 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 2.11,77 PR SB
31 CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN 2.12,36 SB
32 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 2.12,78 PR SB
33 XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 2.13,38 SB
34 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 2.13,73 SB
35 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 2.14,09 PR SB
36 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 2.14,51 SB
37 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 2.14,88 SB
38 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 2.15,26 SB
39 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 2.15,30 SB
40 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 2.15,37 SB
41 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 2.15,54 PR SB
42 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 2.15,67
43 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 2.15,82 SB
44 QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 2.16,17 PR SB
45 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 2.16,19 PR SB
46 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 2.16,27 SB
47 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 2.16,29 PR SB
48 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 2.16,87 PR SB
49 LYU Jiajing 吕嘉婧 LB1 CHN CHN 2.16,95
50 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 2.17,05 SB
51 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 2.17,27 SB
52 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.17,54 PR SB
53 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.18,09 PR SB
54 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 2.18,34 SB
55 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 2.18,71 PR SB
56 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.20,41 SB
57 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 2.24,07 SB
58 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 2.24,37 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names