2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

500m Women 8 November 2019

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 39,46
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,83
3 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,84
4 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,97 SB
5 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 39,99
6 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 40,04
7 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,09
8 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 40,12
9 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,18
10 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,19
11 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,37
12 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,46 SB
13 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,58 SB
14 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 40,60 SB
15 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 40,63
16 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,68
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,73
18 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,75
19 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 40,78 SB
20 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 40,94
21 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 41,06
22 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 41,08
23 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 41,10
24 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 41,20
25 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 41,33
26 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 41,43
27 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,47
28 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,50
29 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 41,54
30 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 41,58(2)
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,58(7)
32 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 41,59(0) SB
32 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,59(0)
34 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 41,68
35 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,70 PR SB
36 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 41,75
37 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 41,77
38 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,84
39 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 41,88 PR SB
40 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 41,90 SB
41 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 41,95 PR SB
42 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 41,97 PR SB
43 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 42,01
44 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 42,02
45 ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 42,12 SB
46 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 42,13
47 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 42,15
48 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 42,20
49 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,23
50 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 42,31
51 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 42,35
52 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,37(7)
53 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 42,37(9)
54 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 42,39
55 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 42,57
56 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,58
57 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,60 SB
58 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 42,64
59 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 42,69
60 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 42,72
61 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,80
62 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 42,84 PR SB
63 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 42,88 PR SB
64 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,93
65 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 42,97
66 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 43,04
67 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 43,08 PR SB
68 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 43,18
69 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 43,21
70 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,25
71 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 43,27
72 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 43,34
73 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,39
74 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,53
75 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,71
76 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,72
77 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 44,10
78 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 44,29
79 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 44,61

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 9 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,39
2 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 1.20,54 SB
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 1.20,66
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.21,64
5 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 1.21,69
6 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 1.21,83 PR SB
7 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.22,43
8 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.22,54(7)
9 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.22,54(8)
10 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.22,68 PR SB
11 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 1.22,86
12 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 1.22,88
13 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 1.22,89
14 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 1.22,98
15 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.22,99
16 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 1.23,00
17 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.23,02
18 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 1.23,09
19 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 1.23,21
20 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.23,28 SB
21 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 1.23,37
22 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 1.23,61
23 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 1.23,86 SB
24 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 1.24,10
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 1.24,15
26 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.24,30
27 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 1.24,34
28 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 1.24,38
29 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 1.25,04 SB
30 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 1.25,07
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 1.25,15 SB
32 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.25,24
33 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 1.25,27
34 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 1.25,34
35 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 1.25,37 SB
36 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.25,55
37 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 1.25,64 PR SB
38 WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 1.25,72 SB
39 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 1.25,74 SB
40 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 1.25,92 SB
41 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 1.26,03
42 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 1.26,22
43 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 1.26,56 PR SB
44 ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 1.26,65 SB
45 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 1.26,71 SB
46 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 1.26,86
47 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 1.26,90
48 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 1.27,28 PR SB
49 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 1.27,29 PR SB
50 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 1.27,30
51 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 1.27,31
52 LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 1.27,32
53 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC2 CHN CHN 1.27,77 PR SB
54 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.28,26
55 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.28,29
56 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 1.28,34
57 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 1.28,42
58 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 1.28,49 SB
59 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 1.28,66
60 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.28,70
61 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 1.28,89
62 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.28,94 PR SB
63 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 1.29,07
64 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 1.29,17
65 WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 1.29,38
66 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 1.29,43
67 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 1.29,88
68 LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 1.29,98
69 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 1.30,16 SB
70 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 1.30,21 PR SB
71 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 1.30,35
72 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.30,46
73 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 1.30,66
74 YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 1.31,27
75 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 1.31,69
76 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 1.31,75
77 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 1.32,71 SB
78 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 1.38,12
DQ MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN DQ
DQ XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 9 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 4.21,10
2 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 4.21,36
3 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.22,40 PR SB
4 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 4.23,90 SB
5 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 4.25,28 SB
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 4.26,77
7 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 4.27,29
8 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.30,46
9 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 4.30,98 SB
10 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 4.32,60 SB
11 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.32,61
12 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 4.32,65 SB
13 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.33,25 SB
14 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 4.34,49 PR SB
15 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 4.34,65
16 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 4.34,91
17 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.35,36
18 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 4.35,97
19 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 4.35,98
20 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.36,24
21 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.36,28 SB
22 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 4.36,31 PR SB
23 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.36,43
24 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 4.36,80
25 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.36,85
26 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 4.37,36 SB
27 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.37,84
28 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 4.37,99
29 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.38,44
30 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.38,51
31 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 4.39,01 SB
32 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 4.40,94
33 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.44,53
34 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.46,09
35 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 4.46,93
36 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 4.54,04
37 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.54,51
38 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 4.54,52
39 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 4.54,56
40 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 4.57,95

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time
1 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.04,85
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.05,16
3 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.05,45 SB
4 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2.05,49
5 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 2.06,33 SB
6 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2.06,42
7 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 2.07,22
8 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2.07,45
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.07,58
10 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2.07,81
11 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 2.07,92
12 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 2.07,94
13 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 2.08,05
14 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 2.08,50
15 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 2.08,68
16 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 2.09,08
17 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2.09,11
18 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2.09,20
19 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2.09,29
20 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 2.09,55 PR SB
21 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2.09,56
22 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2.09,66
23 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 2.09,69
24 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 2.09,70
25 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 2.09,85
26 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 2.10,11
27 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 2.10,14
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 2.10,21
29 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.10,26
30 YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 2.10,50
31 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2.10,53
32 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 2.10,79
33 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 2.10,92
34 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 2.11,07 SB
35 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 2.11,26
36 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 2.11,38 SB
37 CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 2.11,62
38 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.11,71
39 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 2.11,77
40 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.11,81
41 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 2.12,17
42 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 2.12,41
43 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 2.12,54
44 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 2.12,64(5)
45 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 2.12,64(9)
46 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 2.13,09
47 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 2.13,12
48 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 2.13,30
49 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 2.13,76
50 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 2.14,15
51 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 2.14,20
52 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 2.14,39
53 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 2.14,87
54 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 2.16,36
55 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 2.16,54
56 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 2.17,66
57 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 2.18,10
58 CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN 2.18,16
59 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 2.18,81
60 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 2.19,94

PR - Personal Record, SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Semifinal A Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 10.09,15 62
2 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 10.09,27 41
3 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 10.09,36 20
4 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 10.09,48 15
5 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 10.09,61 7
6 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 10.09,94 5
7 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 10.09,65 3
8 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 10.09,96 3
9 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 10.10,35 1
10 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 10.09,67
11 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 10.10,88
12 LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 10.11,36
13 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 10.11,52
14 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 10.13,52
15 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 10.45,01
16 CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN
17 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN

Mass Start (16 laps) Semifinal B Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.43,02 60
2 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.43,85 43
3 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.43,87 20
4 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 9.43,90 10
5 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 9.43,95 10
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.48,34 6
7 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 9.44,34 4
8 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 10.25,89 2
9 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 9.44,41 1
10 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 9.46,03 1
11 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 9.46,60
12 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 9.46,96
13 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 9.48,75
14 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 9.48,95
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 10.00,59
16 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 10.02,30

Mass Start (16 laps) Final Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 9.21,78 62
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 9.22,86 42
3 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.23,83 23
4 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 9.23,91 10
5 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 9.24,12 6
6 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 9.36,57 4
7 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 9.25,62 3
8 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.36,57 3
9 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.57,92 3
10 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.30,03
11 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 9.55,02
12 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN
13 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN
14 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN
15 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN
16 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN

Native Language Names