China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

500m Men - Group A 2 January 2020

Rank Name Country Time
1 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 36,94
2 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 37,41 PR SB
3 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 37,44
4 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 37,52
5 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 37,68
6 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 37,74
7 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 37,79
8 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 37,82
9 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 37,88
10 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN 37,93
11 DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 38,03
12 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 38,05
13 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 38,15
14 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 38,51 PR SB
15 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 38,56
16 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 38,61 PR SB
17 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 38,62
18 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 38,68 SB
19 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 38,72
20 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 38,75
21 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 38,84
22 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 38,94
23 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 39,05(3)
24 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 39,05(5)
25 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 39,12
26 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 39,21
27 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,22
28 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 39,23
29 BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN 39,26 PR SB
30 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 39,40
31 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 39,50
32 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,52
33 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 39,53
34 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 39,54
35 LI Jiaming 李珈名 MA1 CHN CHN 39,57 PR SB
36 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 39,59 PR SB
37 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 39,60 PR SB
38 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,66
39 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 39,83
40 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 39,92 PR SB
41 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 40,21
42 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,28 SB
43 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 40,40(4)
44 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 40,40(6) PR SB
45 WU Deyang 吴德洋 M? CHN CHN 40,54 PR SB
46 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 40,56 PR SB
47 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 40,71 PR SB
48 LIU Tong (4) M? CHN CHN 40,93(4) PR SB
49 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 40,93(6) PR SB
50 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 41,13
51 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 41,16
52 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 41,23 PR SB
53 HAN Hao 韩昊 M? CHN CHN 41,66 PR SB
54 SHI Jiaping 史佳萍 M? CHN CHN 41,91 PR SB
55 CUI Chenglin MA1 CHN CHN 43,47 SB
DQ CAI Yunchao 蔡运超 MB2 CHN CHN DQ
DQ LIU Qingze 刘庆泽 MB2 CHN CHN DQ
DQ SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN DQ
DQ LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 2 January 2020

Rank Name Country Time
1 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 1.52,62
2 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 1.53,14
3 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.54,64
4 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.54,78
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 1.54,86
6 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 1.55,29
7 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 1.55,81
8 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.55,87
9 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.57,80
10 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 1.58,05
11 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 1.58,19
12 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.58,41
13 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 1.58,52
14 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 1.58,54
15 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.58,60
16 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.58,62
17 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 1.59,04
18 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 1.59,36
19 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 1.59,66 PR SB
20 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.01,07 PR SB
21 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 2.01,21 SB
22 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 2.01,33
23 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.01,69
24 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 2.02,20
25 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 2.02,32 PR SB
26 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 2.02,51
27 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 2.02,67
28 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.02,77
29 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 2.02,84 PR SB
30 WU Deyang 吴德洋 M? CHN CHN 2.02,97 PR SB
31 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 2.03,00
32 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 2.03,39 PR SB
33 LIU Qingze 刘庆泽 MB2 CHN CHN 2.03,67 PR SB
34 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 2.03,72 PR SB
35 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 2.03,75
36 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 2.03,99
37 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 2.04,26
38 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 2.04,70
39 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 2.05,02
40 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.05,08
41 LIU Tong (4) M? CHN CHN 2.05,17 PR SB
42 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 2.05,55
43 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.05,59
44 BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN 2.06,27 SB
45 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 2.06,38
46 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 2.06,76 SB
47 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 2.07,49
48 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 2.08,53
49 CAI Yunchao 蔡运超 MB2 CHN CHN 2.09,54 PR SB
50 TIAN Jiajun 田嘉俊 M? CHN CHN 2.10,00 PR SB
51 HAN Hao 韩昊 M? CHN CHN 2.10,18 PR SB
52 SHI Jiaping 史佳萍 M? CHN CHN 2.11,26 PR SB
53 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN 2.12,83
54 FAN Jinshuai 范金帅 MB2 CHN CHN 2.13,34
55 CUI Chenglin MA1 CHN CHN 2.17,68 PR SB
DQ LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 2 January 2020

Rank Name Country Time
1 LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 37,19
2 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 37,25
3 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 37,44
4 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 37,85(1) SB
5 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 37,85(3) PR SB
6 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 38,08
7 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 38,20 PR SB
8 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 38,47
9 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 38,66
10 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 38,89
11 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 38,93
12 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 39,01 PR SB
13 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MB1 CHN CHN 39,06 PR SB
14 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 39,10
15 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 39,15 PR SB
16 WANG Ruohao 王若昊 M? CHN CHN 39,37 PR SB
17 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 39,63 PR SB
18 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 39,71 PR SB
19 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 39,93 PR SB
20 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 39,96 PR SB
21 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 39,97 PR SB
22 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 40,04 PR SB
23 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 40,08 PR SB
24 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 40,10 PR SB
25 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 40,22 PR SB
26 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 40,30
27 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 40,52 PR SB
28 QU Yanbo 曲艳博 M? CHN CHN 40,61 PR SB
29 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 40,65 PR SB
30 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 40,69 PR SB
31 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 40,70
32 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 40,72 PR SB
33 LI Wenhao 李文淏 M? CHN CHN 40,79 PR SB
34 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 40,84 PR SB
35 LU Ziyang 卢梓扬 MC2 CHN CHN 40,98(1) PR SB
36 CHI Haoyang MC2 CHN CHN 40,98(2) PR SB
37 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 41,26(3)
38 SUN Rui 孙瑞 MC2 CHN CHN 41,26(6) PR SB
39 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 41,47 PR SB
40 LI Shuangqi M? CHN CHN 41,54 PR SB
41 ZHANG Shijun 张世君 MC2 CHN CHN 41,64 PR SB
42 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 41,78
43 MU Hongyu 牟红宇 MB1 CHN CHN 41,83 PR SB
44 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 41,89 PR SB
45 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 41,90 PR SB
46 YANG Huan M? CHN CHN 42,07 PR SB
47 LI Shuangli M? CHN CHN 42,11 SB
48 QU Shiyi 曲世艺 MB1 CHN CHN 42,24 PR SB
49 WU Yuzhe 吴宇喆 MB1 CHN CHN 42,77 PR SB
50 ZHANG Di 张迪 MB1 CHN CHN 42,91 PR SB
51 ZHANG Chuang (2) 张闯 M? CHN CHN 44,01 PR SB
52 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MC2 CHN CHN 44,56 PR SB
53 LIANG Chenrong 梁陈荣 M? CHN CHN 44,58 PR SB
54 WANG Langning 王朗宁 M? CHN CHN 44,63 PR SB
DQ CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN DQ
WDR WANG Hao 王浩 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 2 January 2020

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.55,32
2 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.56,17
3 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.56,58
4 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 1.57,31
5 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.58,67 PR SB
6 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.58,75 PR SB
7 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 1.59,00 PR SB
8 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 1.59,26
9 WANG Ruohao 王若昊 M? CHN CHN 1.59,41
10 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.59,70(3)
11 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 1.59,70(6) PR SB
12 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 2.00,44 PR SB
13 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 2.01,28 PR SB
14 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 2.01,29
15 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 2.01,53
16 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 2.01,73 PR SB
17 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 2.01,97 PR SB
18 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 2.02,35(7) PR SB
19 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 2.02,35(9)
20 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 2.02,41
21 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 2.02,57 PR SB
22 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 2.03,76 PR SB
23 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 2.04,33 SB
24 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 2.04,65 PR SB
25 SUN Rui 孙瑞 MC2 CHN CHN 2.04,73 PR SB
26 LI Wenhao 李文淏 M? CHN CHN 2.04,74 PR SB
27 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 2.04,76 PR SB
28 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 2.04,80
29 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 2.05,56 PR SB
30 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 2.05,89 PR SB
31 LI Shuangqi M? CHN CHN 2.05,96 PR SB
32 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 2.06,28
33 LU Ziyang 卢梓扬 MC2 CHN CHN 2.06,48 PR SB
34 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 2.07,15 PR SB
35 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 2.07,88 PR SB
36 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 2.08,16 PR SB
37 QU Yanbo 曲艳博 M? CHN CHN 2.08,35 PR SB
38 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 2.08,43
39 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 2.08,87(2) SB
40 LI Shuangli M? CHN CHN 2.08,87(4) PR SB
41 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 2.09,15 PR SB
42 QU Shiyi 曲世艺 MB1 CHN CHN 2.09,41 PR SB
43 WU Yuzhe 吴宇喆 MB1 CHN CHN 2.09,45 PR SB
44 ZHANG Shijun 张世君 MC2 CHN CHN 2.09,60 PR SB
45 MU Hongyu 牟红宇 MB1 CHN CHN 2.10,22 PR SB
46 YANG Huan M? CHN CHN 2.10,52 PR SB
47 SHEN Jianshi 沈建实 MC2 CHN CHN 2.12,18 PR SB
48 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 2.12,29
49 ZHANG Chuang (2) 张闯 M? CHN CHN 2.16,52 PR SB
50 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MC2 CHN CHN 2.19,08 PR SB
51 WANG Langning 王朗宁 M? CHN CHN 2.27,06 PR SB
52 WANG Hao 王浩 M? CHN CHN 2.28,81 PR SB
DQ CHI Haoyang MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Di 张迪 MB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 3 January 2020

Rank Name Country Time
1 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 1.13,87
2 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.14,02
3 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 1.14,22 PR SB
4 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.14,93
5 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN 1.15,03 SB
6 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 1.15,17
7 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 1.15,26 PR SB
8 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.15,28
9 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 1.15,52
10 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.15,65
11 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.15,72 PR SB
12 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 1.16,09
13 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 1.16,18
14 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 1.16,23(3) PR SB
15 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 1.16,23(6)
16 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 1.16,82
17 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 1.16,88 PR SB
18 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 1.17,03 SB
19 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.17,13 SB
20 DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 1.17,27
21 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.17,40 SB
22 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 1.17,47
23 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.17,59 PR SB
24 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.17,94 SB
25 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.17,96
26 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.18,60 PR SB
27 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.18,61
28 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.18,64
29 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 1.18,86
30 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 1.18,87
31 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 1.19,00 SB
32 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 1.19,21 PR SB
33 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.19,25
34 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 1.19,29 PR SB
35 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.19,51
36 BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN 1.19,92 PR SB
37 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 1.20,19 PR SB
38 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 1.20,24 PR SB
39 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.20,32(0) SB
40 LI Jiaming 李珈名 MA1 CHN CHN 1.20,32(7) PR SB
41 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 1.20,51
42 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 1.20,77 PR SB
43 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 1.20,79
44 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 1.20,82
45 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 1.21,26 PR SB
46 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 1.21,46 PR SB
47 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 1.21,69
48 WU Deyang 吴德洋 M? CHN CHN 1.21,80 PR SB
49 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 1.21,87
50 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 1.22,26
51 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 1.22,66 PR SB
52 LIU Tong (4) M? CHN CHN 1.22,87 PR SB
53 SHI Jiaping 史佳萍 M? CHN CHN 1.25,03 PR SB
54 CAI Yunchao 蔡运超 MB2 CHN CHN 1.25,39 PR SB
55 HAN Hao 韩昊 M? CHN CHN 1.25,69 PR SB
56 CUI Chenglin MA1 CHN CHN 1.29,83 SB
57 LIU Qingze 刘庆泽 MB2 CHN CHN 1.41,29 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 3 January 2020

Rank Name Country Time
1 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.57,81
2 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 6.59,18
3 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 6.59,99
4 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 7.01,20 SB
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 7.05,58
6 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 7.06,60 PR SB
7 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 7.16,73
8 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 7.17,19
9 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 7.17,67
10 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 7.18,05
11 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 7.18,88 PR SB
12 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 7.19,52
13 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 7.19,67
14 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 7.25,71
15 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 7.32,35
16 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 7.34,86 PR SB
17 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 7.35,60
18 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 7.35,94
19 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 7.40,41
20 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 7.41,66
21 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 7.44,00
22 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 7.48,72 SB
23 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 7.54,56 SB
24 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 7.54,63 PR SB
25 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 7.55,96 SB
26 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 7.58,38
27 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 8.24,92 SB
DQ XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN DQ
DQ Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 3 January 2020

Rank Name Country Time
1 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.14,82
2 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.15,60 SB
3 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.15,79
4 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 1.16,06 SB
5 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 1.16,95
6 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 1.17,06 PR SB
7 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.17,09
8 LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 1.17,15
9 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 1.17,60(4)
10 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.17,60(5)
11 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 1.17,75 PR SB
12 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.17,92
13 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 1.18,46 PR SB
14 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.18,54
15 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 1.18,83
16 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 1.18,92 PR SB
17 WANG Ruohao 王若昊 M? CHN CHN 1.18,94 PR SB
18 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 1.19,08
19 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 1.19,13
20 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 1.19,29 PR SB
21 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 1.19,46 PR SB
22 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 1.20,31 PR SB
23 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 1.20,69 PR SB
24 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 1.20,97 PR SB
25 LI Shuangqi M? CHN CHN 1.20,98 PR SB
26 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 1.21,22 SB
27 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.21,30
28 LI Wenhao 李文淏 M? CHN CHN 1.21,44 PR SB
29 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MB1 CHN CHN 1.21,65 PR SB
30 SUN Rui 孙瑞 MC2 CHN CHN 1.21,69 PR SB
31 LU Ziyang 卢梓扬 MC2 CHN CHN 1.21,71 PR SB
32 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 1.21,74 PR SB
33 QU Yanbo 曲艳博 M? CHN CHN 1.22,76 PR SB
34 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 1.22,78(0) PR SB
35 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.22,78(2) PR SB
36 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 1.22,89(0)
36 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 1.22,89(0) PR SB
38 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 1.23,13 SB
39 YANG Huan M? CHN CHN 1.23,36 PR SB
40 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 1.23,43 PR SB
41 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 1.23,46 PR SB
42 LI Shuangli M? CHN CHN 1.23,84 SB
43 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 1.24,05 PR SB
44 QU Shiyi 曲世艺 MB1 CHN CHN 1.24,12 PR SB
45 CHI Haoyang MC2 CHN CHN 1.24,90 PR SB
46 MU Hongyu 牟红宇 MB1 CHN CHN 1.24,96 PR SB
47 WU Yuzhe 吴宇喆 MB1 CHN CHN 1.25,01 PR SB
48 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 1.25,11
49 ZHANG Shijun 张世君 MC2 CHN CHN 1.25,73 PR SB
50 ZHANG Di 张迪 MB1 CHN CHN 1.25,93 PR SB
51 WANG Hao 王浩 M? CHN CHN 1.27,35 PR SB
52 ZHANG Chuang (2) 张闯 M? CHN CHN 1.29,12 PR SB
53 LIANG Chenrong 梁陈荣 M? CHN CHN 1.29,66 PR SB
54 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MC2 CHN CHN 1.30,42 PR SB
55 WANG Langning 王朗宁 M? CHN CHN 1.33,70 PR SB
DQ WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 3 January 2020

Rank Name Country Time
1 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 7.08,39 PR SB
2 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.08,90 PR SB
3 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 7.09,29 PR SB
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 7.09,75 PR SB
5 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 7.10,42
6 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 7.14,69 PR SB
7 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 7.20,05 PR SB
8 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 7.23,90
9 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 7.27,80
10 WANG Ruohao 王若昊 M? CHN CHN 7.29,96
11 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 7.30,73 PR SB
12 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 7.31,94
13 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 7.32,26 PR SB
14 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 7.33,76 PR SB
15 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 7.34,36 PR SB
16 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 7.35,50 PR SB
17 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 7.39,47
18 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 7.39,92 PR SB
19 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 7.50,35 PR SB
20 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 7.52,55
21 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 7.53,97 PR SB
DQ FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN DQ
DQ CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN DQ
WDR LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 4 January 2020

Rank Name Country Time
1 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 38,77 PR SB
2 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 39,76 PR SB
3 YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 39,84 PR SB
4 DONG Xietian M? CHN CHN 39,88 PR SB
5 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 40,16 PR SB
6 AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 41,17 PR SB
7 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 41,83 PR SB
8 TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN 41,97 PR SB
9 MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN 42,00 PR SB
10 DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN 42,33 PR SB
11 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 42,35 PR SB
12 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 42,39 PR SB
13 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 42,60 PR SB
14 SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 43,51 PR SB
15 WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 43,52 PR SB
16 SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN 44,36 PR SB
17 GAO Yu (2) M? CHN CHN 45,01 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group C 4 January 2020

Rank Name Country Time
1 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 2.00,10 PR SB
2 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 2.01,75 PR SB
3 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 2.01,93 PR SB
4 DONG Xietian M? CHN CHN 2.03,36 PR SB
5 YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 2.07,41 PR SB
6 AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 2.07,70 PR SB
7 DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN 2.07,80 PR SB
8 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 2.10,24 PR SB
9 TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN 2.10,47 PR SB
10 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 2.10,71 PR SB
11 MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN 2.11,01 PR SB
12 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 2.11,82 PR SB
13 SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 2.13,23 PR SB
14 WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 2.15,30 PR SB
15 SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN 2.17,62 PR SB
16 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 2.18,53 PR SB
17 GAO Yu (2) M? CHN CHN 2.20,61 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Mass Start (10 laps) Men - Group A 5 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 5.12,10 30
2 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 5.12,23 20
3 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 5.13,27 10
4 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 5.13,61 4
5 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 5.22,09 3
6 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 5.32,09 3
7 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 5.22,22 2
8 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 5.45,31 2
9 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 5.17,11 1
10 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 5.22,96 1
11 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 5.32,32 1
12 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 5.17,38
13 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 5.18,20
14 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 5.20,63
15 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 5.21,85
16 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 5.22,56
17 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 5.26,48
18 WU Deyang 吴德洋 M? CHN CHN 5.28,19
19 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 5.32,47
20 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 5.35,33
21 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 5.35,61
22 LIU Qingze 刘庆泽 MB2 CHN CHN 5.36,37
DNF LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN DNF
DQ Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN DQ

Mass Start (10 laps) Men - Group B 5 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 5.41,00 30
2 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 5.41,26 20
3 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 5.42,83 10
4 WANG Ruohao 王若昊 M? CHN CHN 5.42,86 4
5 CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 5.45,08 3
6 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 5.47,10 3
7 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 5.43,20 2
8 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 5.43,94 2
9 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 5.44,41 2
10 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 5.46,76 2
11 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 5.43,77 1
12 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 5.43,77
13 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 5.43,81
14 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 5.43,90
15 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 5.44,21
16 SUN Rui 孙瑞 MC2 CHN CHN 5.44,42
17 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 5.44,54
18 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 5.44,57
19 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 5.44,80
20 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 5.44,92
21 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 5.49,08
DNF LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN DNF
DNF CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN DNF
DNF CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN DNF

1000m Men - Group C 5 January 2020

Rank Name Country Time
1 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 1.18,08 PR SB
2 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 1.18,47 PR SB
3 DONG Xietian M? CHN CHN 1.19,39 PR SB
4 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 1.19,90 PR SB
5 YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 1.19,96 PR SB
6 DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN 1.22,20 PR SB
7 AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 1.22,68 PR SB
8 MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN 1.23,81 PR SB
9 TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN 1.23,86 PR SB
10 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 1.24,00 PR SB
11 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 1.24,32 PR SB
12 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 1.25,24 PR SB
13 WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 1.25,62 PR SB
14 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 1.25,99 PR SB
15 SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 1.26,64 PR SB
16 SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN 1.28,69 PR SB
DQ GAO Yu (2) M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group C 5 January 2020

Rank Name Country Time
1 DONG Xietian M? CHN CHN 4.16,09 PR SB
2 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 4.17,32 PR SB
3 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 4.20,13 PR SB
4 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 4.22,85 PR SB
5 AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 4.29,55 PR SB
6 TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN 4.34,13 PR SB
7 WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 4.34,95 PR SB
8 MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN 4.35,59 PR SB
9 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 4.36,65 PR SB
10 DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN 4.36,70 PR SB
11 YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 4.38,32 PR SB
12 WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 4.39,76 PR SB
13 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 4.40,15 PR SB
14 SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 4.42,24 PR SB
15 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 4.51,79 PR SB
16 SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN 4.55,52 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names