China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

500m Women 10 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 38,31 TR SB
2 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 38,82
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LSA CHN CHN 39,56 SB
4 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 39,61 PR SB
5 ZOU Xinyue 邹馨悦 LA1 CHN CHN 39,66 PR SB
6 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LA2 CHN CHN 39,76 PR SB
7 HAI Tiange 海天鸽 LN3 CHN CHN 39,87 SB
8 LI Shuang (2002) 李爽 LN1 CHN CHN 40,00 SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LSA CHN CHN 40,04 SB
10 LI Chenyu 李晨宇 LSA CHN CHN 40,15 SB
11 LIU Xinyue 刘馨悦 LN3 CHN CHN 40,33 PR SB
12 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 40,46 PR SB
13 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 40,57 PR SB
14 ZHAO Xin (1992) 赵欣 L30 CHN CHN 40,60 SB
15 YANG Sining 杨思凝 LN4 CHN CHN 40,61(2) SB
16 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 40,61(4) PR SB
17 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 40,65 PR SB
18 CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN 40,72 PR SB
19 MA Ruijie 马瑞婕 LA2 CHN CHN 40,73 PR SB
20 XU Meng 徐萌 LN4 CHN CHN 40,85 SB
21 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 40,86 PR SB
22 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 40,88
23 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 40,99 SB
24 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 41,02
25 LIU Yunqi 刘昀琪 LB1 CHN CHN 41,04 PR SB
26 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 41,09 SB
27 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 41,10 PR SB
28 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 41,13 PR SB
29 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 41,14 PR SB
30 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN2 CHN CHN 41,22 SB
31 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB1 CHN CHN 41,30 PR SB
32 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 41,35
33 YU Shihui 于诗惠 LB2 CHN CHN 41,47 PR SB
34 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 41,71 PR SB
35 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 41,73
36 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 41,77 PR SB
37 ZHOU Yuting 周宇婷 LN4 CHN CHN 41,79 SB
38 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 42,17
39 SUN Wen 孙雯 LA1 CHN CHN 42,44(4)
40 QIU Xiuying 邱秀莹 LC2 CHN CHN 42,44(8) PR SB
41 FEI Tianfeng 费天凤 LC2 CHN CHN 42,47 PR SB
42 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 42,56
43 ZHAO Wenhan 赵文涵 LC2 CHN CHN 42,58
44 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 42,70 PR SB
45 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 42,72 PR SB
46 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 42,76 SB
47 YANG Yang (3) 杨洋 L? CHN CHN 43,85 PR SB
DQ ZHANG Xinyue 张馨月 LA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Team Pursuit (6 laps) Women 10 February 2023

1000m Women 11 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.17,95 TR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 1.18,88
3 HAI Tiange 海天鸽 LN3 CHN CHN 1.19,14 SB
4 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 1.19,93
5 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 1.20,08 PR SB
6 ZOU Xinyue 邹馨悦 LA1 CHN CHN 1.20,23 PR SB
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 1.20,41 PR SB
8 MA Ruijie 马瑞婕 LA2 CHN CHN 1.20,92
9 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 1.21,19 SB
10 LI Leming 李乐铭 LN3 CHN CHN 1.21,29
11 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LA2 CHN CHN 1.21,34 PR SB
12 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 1.21,52 SB
13 LI Shuang (2002) 李爽 LN1 CHN CHN 1.21,79 SB
14 LIU Yunqi 刘昀琪 LB1 CHN CHN 1.21,85
15 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 1.21,99 PR SB
16 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 1.22,08
17 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 1.22,11 PR SB
18 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 1.22,20 PR SB
19 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 1.22,52 SB
20 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.22,81 SB
21 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB1 CHN CHN 1.22,84 PR SB
22 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 1.22,93(3) PR SB
23 XU Meng 徐萌 LN4 CHN CHN 1.22,93(4) SB
24 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 1.22,97
25 QIN Yangyang 秦阳阳 LSA CHN CHN 1.23,09 SB
26 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 1.23,33
27 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 1.23,56 PR SB
28 YANG Sining 杨思凝 LN4 CHN CHN 1.23,80 SB
29 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 1.24,09 PR SB
30 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN2 CHN CHN 1.24,23 PR SB
31 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 1.24,38
32 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 1.24,39 PR SB
33 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 1.24,55 SB
34 LIU Xinyue 刘馨悦 LN3 CHN CHN 1.24,57 SB
35 ZHOU Yuting 周宇婷 LN4 CHN CHN 1.25,13 SB
36 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 1.25,35 PR SB
37 FEI Tianfeng 费天凤 LC2 CHN CHN 1.25,60 PR SB
38 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 1.25,72
39 LU Yuhan 卢禹含 LA2 CHN CHN 1.26,11 PR SB
40 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 1.26,76
41 ZHAO Wenhan 赵文涵 LC2 CHN CHN 1.27,33 PR SB
42 LIU Duoer 刘朵儿 LA2 CHN CHN 1.27,93 PR SB
43 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 1.28,35 PR SB
44 QIU Xiuying 邱秀莹 LC2 CHN CHN 1.28,94
45 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 1.31,26 SB
46 QU Zihan 曲梓涵 L? CHN CHN 1.33,10 PR SB
47 LYU Zhaoxia 吕朝霞 L? CHN CHN 1.35,17 PR SB
DQ CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN DQ
DQ DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Women 11 February 2023

Rank Name Country Time
1 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 7.23,48 TR PR SB
2 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 7.30,18 PR SB
3 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 7.30,75 SB
4 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 7.33,73 PR SB
5 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 7.34,34 PR SB
6 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 7.39,31 PR SB
7 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 7.40,12 SB
8 YANG Meina 杨美娜 LN2 CHN CHN 7.41,10 PR SB
9 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 7.43,33 PR SB
10 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 7.45,24 PR SB
11 HUANG Dongyue 黄冬月 LA2 CHN CHN 7.46,32 PR SB
12 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 7.47,82 SB
13 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 7.48,91 PR SB
14 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 7.49,46 PR SB
15 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 7.52,91 PR SB
16 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 7.53,92 PR SB
17 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 7.55,91 PR SB
18 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 7.58,86 PR SB
19 LYU Rui 吕瑞 LN3 CHN CHN 7.59,34 PR SB
20 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 7.59,56 PR SB
21 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 8.03,23 PR SB
22 JIANG Xin 江鑫 LA1 CHN CHN 8.04,08 PR SB
23 WU Jiaxin 吴嘉欣 LA1 CHN CHN 8.04,28 PR SB
24 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LB2 CHN CHN 8.06,33 PR SB
25 SI Yu 司雨 LA2 CHN CHN 8.06,58 PR SB
26 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 8.08,38 PR SB
27 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 8.08,83 SB
28 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 8.10,71 PR SB
29 SU Mo 苏墨 LA1 CHN CHN 8.18,14 PR SB
30 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 8.27,84 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Team Sprint Women 11 February 2023

1500m Women 12 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 2.00,40 TR SB
2 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 2.02,21 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 2.02,45
4 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 2.04,40 SB
5 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 2.04,69 PR SB
6 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 2.05,06 PR SB
7 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 2.05,40 PR SB
8 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 2.05,48 SB
9 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 2.05,98
10 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 2.06,28 SB
11 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 2.06,65 SB
12 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 2.07,14 PR SB
13 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 2.07,39 PR SB
14 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 2.07,51 PR SB
15 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 2.08,22 SB
16 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.08,34
17 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 2.08,47
18 LYU Rui 吕瑞 LN3 CHN CHN 2.08,73 PR SB
19 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 2.08,75 PR SB
20 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 2.08,95 PR SB
21 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 2.09,29 PR SB
22 CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN 2.09,49 PR SB
23 WU Jiaxin 吴嘉欣 LA1 CHN CHN 2.10,02 PR SB
24 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 2.10,46 SB
25 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 2.10,54
26 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 2.11,50
27 HUANG Dongyue 黄冬月 LA2 CHN CHN 2.11,57 PR SB
28 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 2.11,58 PR SB
29 JIANG Xin 江鑫 LA1 CHN CHN 2.12,11
30 YU Shihui 于诗惠 LB2 CHN CHN 2.12,31 PR SB
31 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 2.12,38
32 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 2.12,58 PR SB
33 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 2.12,67
34 FANG Huiyan 方慧燕 LN4 CHN CHN 2.12,70 SB
35 HU Xiaodi 胡筱迪 LN2 CHN CHN 2.13,01 PR SB
36 YANG Meina 杨美娜 LN2 CHN CHN 2.13,71 SB
37 SI Yu 司雨 LA2 CHN CHN 2.13,83 SB
38 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 2.14,03 SB
39 ZHAO Yitong 赵艺童 LB2 CHN CHN 2.14,52
40 LIU Duoer 刘朵儿 LA2 CHN CHN 2.14,53 PR SB
41 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 2.15,02
42 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 2.15,39 PR SB
43 WANG Yan (2000) 王炎 LN4 CHN CHN 2.15,50 SB
44 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 2.15,84
45 LIU Hao (2007) 刘好 LB1 CHN CHN 2.16,30 PR SB
46 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 2.16,32
47 YU Feihang 于飞航 LA2 CHN CHN 2.16,55 SB
48 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 2.16,71 PR SB
49 SU Mo 苏墨 LA1 CHN CHN 2.16,97 SB
50 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 2.17,07
51 LU Chang (2002) 陆畅 LN1 CHN CHN 2.17,14
52 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LB2 CHN CHN 2.17,64
53 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 2.22,75
54 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 2.22,90 SB
55 JIA Yuhan 贾予涵 L? CHN CHN 2.26,36 PR SB
56 LYU Jiajing 吕嘉婧 LA2 CHN CHN 2.29,36 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Women 12 February 2023

Rank Name Country Time Points
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 9.19,97 60
2 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 9.20,24 40
3 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 9.20,55 20
4 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 9.20,82 10
5 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 9.41,78 9
6 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 9.21,16 6
7 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 9.21,42 4
8 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 9.56,05 3
9 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 9.25,91 2
10 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 9.40,78 2
11 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 9.26,41
12 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 9.30,03
13 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 9.33,13
14 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 9.33,38
15 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 9.34,89
16 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 9.36,70
17 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 9.38,32
18 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 9.40,21
19 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 9.42,09
DNF LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN DNF
DNF LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN DNF

Native Language Names