China League Cup 3

Changchun (CHN) 3 - 4 November 2007

500m Men 3 November 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhongqi MSA CHN CHN 35,80
2 LIU Fangyi MSA CHN CHN 36,31 SB
3 LU Zhuo MSA CHN CHN 36,53 SB
4 CHANG Rui MN4 CHN CHN 36,77 SB
5 SUN Bing MSA CHN CHN 37,05 SB
6 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 37,13 SB
7 NAN Minghao MN4 CHN CHN 37,14 PR SB
8 LI Yu M30 CHN CHN 37,19 SB
9 CHENG Xiaolei MSA CHN CHN 37,31 SB
10 YAN Chao MN2 CHN CHN 37,35 SB
11 WANG Nan (1989) MA1 CHN CHN 37,41 SB
12 ZHU Wenhui MA1 CHN CHN 37,45 PR SB
13 ZHANG Yaolin MN2 CHN CHN 37,47 SB
14 SUN Haoran MB1 CHN CHN 37,48 PR SB
15 LI Hongyan MA1 CHN CHN 37,50 PR SB
16 YU Rui MN4 CHN CHN 37,69
17 GUO Qiang MN1 CHN CHN 37,78 SB
18 CHEN Zhi MSA CHN CHN 37,79 SB
19 WEI Xing MN1 CHN CHN 37,80 SB
20 LIU Zhuang MN4 CHN CHN 37,83 SB
21 LI Changyu MSA CHN CHN 37,84 SB
22 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 37,96 SB
23 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 37,98 SB
24 WANG Di (1986) MN3 CHN CHN 38,03 SB
25 LI Jiacheng MB2 CHN CHN 38,07 PR SB
26 LIU Guoguang MSA CHN CHN 38,10 SB
27 DONG Xinlei MB2 CHN CHN 38,11
28 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 38,16 PR SB
29 SONG Xingyu MA1 CHN CHN 38,22
30 ZHANG Hongliang MB1 CHN CHN 38,25 PR SB
31 YANG Qi MA1 CHN CHN 38,28 SB
32 WANG Rongda MN1 CHN CHN 38,29 SB
33 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 38,33 PR SB
34 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 38,41 PR SB
35 WANG Chen (1985) MN3 CHN CHN 38,46 SB
36 YANG Ming MA2 CHN CHN 38,51 SB
36 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MB1 CHN CHN 38,51 SB
38 MU Dezheng MN3 CHN CHN 38,52 SB
39 ZHAO Kefei MC2 CHN CHN 38,59 SB
40 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 38,60 PR SB
41 YANG Daixu MA2 CHN CHN 38,61 PR SB
41 ZHANG Yang MB2 CHN CHN 38,61 SB
43 WANG Shuai (1991) MB1 CHN CHN 38,67 SB
44 DING Siyang 丁思杨 MC2 CHN CHN 38,71 SB
44 GAO Wenyu MA1 CHN CHN 38,71 SB
46 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 38,79 SB
47 GAO Dafeng MB2 CHN CHN 38,82 SB
48 JIANG Liyang MB2 CHN CHN 38,86 SB
49 LI Chunlong MN1 CHN CHN 38,89 PR SB
49 LIU Siyang MC2 CHN CHN 38,89 SB
51 SI Yujie MA2 CHN CHN 39,01 SB
52 TANG Dongyuan MN4 CHN CHN 39,03 PR SB
53 HU Zhiqiang (1986) MN2 CHN CHN 39,06 SB
54 LI Kunlei MB2 CHN CHN 39,07 PR SB
55 LIN Haotian MC1 CHN CHN 39,18 PR SB
56 DAN Chunglong MA2 CHN CHN 39,23 PR SB
57 PIAO Long MA1 CHN CHN 39,28 PR SB
58 ZHANG Dengtian MB2 CHN CHN 39,29 SB
59 MI Lei MN2 CHN CHN 39,34 SB
60 YU Hongtao MSA CHN CHN 39,35 SB
61 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA1 CHN CHN 39,36 PR SB
62 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 39,42 SB
63 XIA Liangwei MC1 CHN CHN 39,43 SB
64 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 39,44 SB
65 LIU Lipeng MC2 CHN CHN 39,45 SB
66 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 39,46 PR SB
67 LI Haolong MC2 CHN CHN 39,50 PR SB
68 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 39,51 SB
69 WAN Ma MA1 CHN CHN 39,58 SB
70 WU Bocheng MB2 CHN CHN 39,63 SB
71 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 39,65 SB
72 WANG Jianfeng MC2 CHN CHN 39,66 PR SB
73 JIN Xingyang MB1 CHN CHN 39,68 SB
74 ZHANG Jinglong MN3 CHN CHN 39,69 SB
75 LIU Yan (1992) MC2 CHN CHN 39,72 SB
76 WANG Qiang MA1 CHN CHN 39,74 SB
76 LIU Yang (1992) MC2 CHN CHN 39,74 PR SB
78 LI Qiutong MC1 CHN CHN 39,76 PR SB
79 LIU Hao (1993) MC1 CHN CHN 39,78 SB
80 YANG Lipan MA2 CHN CHN 39,86 SB
81 LI Lin (1990) MB2 CHN CHN 39,96 SB
82 LI Ji MB1 CHN CHN 39,98 SB
82 YANG Ziqing MC2 CHN CHN 39,98 SB
84 FENG Jianlong MC1 CHN CHN 40,00 SB
85 QIN Nan MB2 CHN CHN 40,01 PR SB
86 WANG Qiufu MA2 CHN CHN 40,02 SB
87 KAN Baoliang MA2 CHN CHN 40,04 PR SB
87 YU Hongyao MB1 CHN CHN 40,04 PR SB
89 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 40,06 SB
90 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 40,07 SB
91 LI Xiaofeng MC2 CHN CHN 40,17 SB
91 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 40,17 PR SB
93 WU Anchao MB2 CHN CHN 40,34 SB
93 JIANG Sen MC1 CHN CHN 40,34 SB
95 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 40,50 SB
96 ZHAO Lei (1992) 赵雷 MC2 CHN CHN 40,53 SB
97 CHE Jian MA1 CHN CHN 40,57 PR SB
98 YANG Fan (1979) MSA CHN CHN 40,58 PR SB
99 LIU Zhanlin MB2 CHN CHN 40,65 PR SB
100 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 40,70 SB
101 DONG Ming MB1 CHN CHN 40,74 PR SB
102 WEI Donghe MC2 CHN CHN 40,75 PR SB
103 WANG Yong MC2 CHN CHN 40,85 PR SB
104 JIN Bocheng MB2 CHN CHN 41,01 PR SB
105 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 41,03 SB
106 BAI Fan M? CHN CHN 41,19 PR SB
107 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 41,21 PR SB
108 LIU Xinping MB1 CHN CHN 41,27 SB
109 LI Nan MC2 CHN CHN 41,31 PR SB
110 HE Yongxin MA2 CHN CHN 41,33 PR SB
111 CAO Bin MC2 CHN CHN 41,55 PR SB
111 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 41,55 PR SB
113 ZHOU Shengkai MA2 CHN CHN 41,62 PR SB
114 MA Xiaoyu MC2 CHN CHN 41,68 PR SB
115 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 41,76 PR SB
116 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 41,77 PR SB
117 ZHANG Shuo (1992) MC2 CHN CHN 41,90 PR SB
118 CONG Bochen 丛搏辰 MC2 CHN CHN 41,92 PR SB
119 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 41,95 PR SB
120 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 41,96 PR SB
121 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 42,01 PR SB
122 DONG Chen MC2 CHN CHN 42,02 PR SB
123 YUAN Chao M? CHN CHN 42,43 PR SB
124 HAO Shuai MC2 CHN CHN 42,51 PR SB
124 WANG Wen MYA CHN CHN 42,51 SB
126 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 42,73 PR SB
127 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 43,09 PR SB
128 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 43,14 PR SB
129 YU Yuan MC2 CHN CHN 43,75 PR SB
130 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 45,15 PR SB
131 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 45,56 PR SB
132 CHEN Shengyu MA2 CHN CHN 50,07 SB
133 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 50,50 PR SB
DNF TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN DNF
DNF GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 3 November 2007

Rank Name Country Time
1 CHANG Rui MN4 CHN CHN 1.13,34 SB
2 LI Yu M30 CHN CHN 1.13,91 SB
3 LU Zhuo MSA CHN CHN 1.14,88 SB
4 YU Rui MN4 CHN CHN 1.15,06
4 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 1.15,06 SB
6 LIU Fangyi MSA CHN CHN 1.15,09 SB
7 YAN Chao MN2 CHN CHN 1.15,43 SB
8 ZHANG Yaolin MN2 CHN CHN 1.15,80 SB
9 SUN Haoran MB1 CHN CHN 1.16,09 PR SB
10 WANG Nan (1989) MA1 CHN CHN 1.16,42 SB
11 LIU Siyang MC2 CHN CHN 1.16,53 PR SB
12 CHENG Xiaolei MSA CHN CHN 1.16,69 SB
13 WEI Xing MN1 CHN CHN 1.16,72 SB
14 GUO Qiang MN1 CHN CHN 1.16,84 PR SB
15 YANG Daixu MA2 CHN CHN 1.16,91 PR SB
16 LIU Guoguang MSA CHN CHN 1.16,96 SB
17 WANG Di (1986) MN3 CHN CHN 1.17,18 SB
18 MU Dezheng MN3 CHN CHN 1.17,33 SB
19 ZHANG Yang MB2 CHN CHN 1.17,36 PR SB
20 ZHU Wenhui MA1 CHN CHN 1.17,42 SB
21 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MB1 CHN CHN 1.17,43 PR SB
22 DONG Xinlei MB2 CHN CHN 1.17,70
23 WANG Chen (1985) MN3 CHN CHN 1.17,72 SB
24 YANG Qi MA1 CHN CHN 1.17,77 SB
25 LI Jiacheng MB2 CHN CHN 1.17,78 PR SB
26 ZHAO Kefei MC2 CHN CHN 1.18,00 SB
27 SUN Bing MSA CHN CHN 1.18,05 SB
28 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA1 CHN CHN 1.18,33 PR SB
29 NAN Minghao MN4 CHN CHN 1.18,35 SB
30 CHEN Shengyu MA2 CHN CHN 1.18,50 SB
31 MI Lei MN2 CHN CHN 1.18,62 SB
32 LI Haolong MC2 CHN CHN 1.18,65 PR SB
33 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 1.18,67 SB
34 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 1.18,80 PR SB
35 LI Lin (1990) MB2 CHN CHN 1.19,08 SB
36 LIN Haotian MC1 CHN CHN 1.19,19 PR SB
37 PIAO Long MA1 CHN CHN 1.19,54 PR SB
38 HU Zhiqiang (1986) MN2 CHN CHN 1.19,57 SB
39 JIANG Liyang MB2 CHN CHN 1.19,74 SB
40 ZHANG Dengtian MB2 CHN CHN 1.19,84 SB
41 TANG Dongyuan MN4 CHN CHN 1.20,22 SB
41 LI Kunlei MB2 CHN CHN 1.20,22 PR SB
43 LIU Lipeng MC2 CHN CHN 1.20,29 SB
44 YU Hongtao MSA CHN CHN 1.20,35 SB
45 YANG Ziqing MC2 CHN CHN 1.20,85 SB
46 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 1.20,90 SB
47 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 1.20,97 SB
48 JIANG Sen MC1 CHN CHN 1.21,22 SB
49 LI Nan MC2 CHN CHN 1.21,45 PR SB
50 YANG Lipan MA2 CHN CHN 1.21,53 SB
51 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 1.21,56 SB
52 WU Bocheng MB2 CHN CHN 1.21,78 SB
52 JIN Bocheng MB2 CHN CHN 1.21,78 PR SB
54 DAN Chunglong MA2 CHN CHN 1.21,89 PR SB
55 ZHAO Lei (1992) 赵雷 MC2 CHN CHN 1.21,93 SB
56 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 1.21,97 PR SB
57 WANG Qiufu MA2 CHN CHN 1.22,02 SB
58 ZHOU Shengkai MA2 CHN CHN 1.22,04 PR SB
59 YANG Fan (1979) MSA CHN CHN 1.22,05 PR SB
60 ZHANG Jinglong MN3 CHN CHN 1.22,10 SB
61 WANG Yong MC2 CHN CHN 1.22,19 PR SB
62 LIU Xinping MB1 CHN CHN 1.22,23 SB
63 GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN 1.22,25 PR SB
64 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 1.22,38 SB
65 LI Ji MB1 CHN CHN 1.22,41 SB
66 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 1.22,49 SB
67 WEI Donghe MC2 CHN CHN 1.22,65 PR SB
68 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 1.22,83 PR SB
69 CHE Jian MA1 CHN CHN 1.22,90 SB
70 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 1.23,10 SB
71 DONG Chen MC2 CHN CHN 1.23,25 PR SB
72 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 1.23,42 PR SB
73 MA Xiaoyu MC2 CHN CHN 1.23,43 PR SB
74 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 1.23,96 PR SB
75 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 1.24,32 PR SB
76 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 1.24,70 PR SB
77 WANG Wen MYA CHN CHN 1.25,04 PR SB
78 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 1.25,84 PR SB
79 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 1.26,04 PR SB
80 YUAN Chao M? CHN CHN 1.26,05 PR SB
81 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 1.26,17 PR SB
82 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 1.26,39 PR SB
82 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 1.26,39 PR SB
84 CAO Bin MC2 CHN CHN 1.26,48 PR SB
85 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 1.26,85 PR SB
86 ZHANG Shuo (1992) MC2 CHN CHN 1.26,86 PR SB
87 HAO Shuai MC2 CHN CHN 1.28,14 PR SB
88 YU Yuan MC2 CHN CHN 1.30,40 PR SB
89 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 1.30,45 PR SB
90 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 1.31,02 PR SB
91 TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN 1.32,03 PR SB
92 LI Qiutong MC1 CHN CHN 1.34,02 SB
93 WAN Ma MA1 CHN CHN 1.51,55 SB
DNS FAN Shichao MN2 CHN CHN DNS
DNF WANG Shuai (1991) MB1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 3 November 2007

Rank Name Country Time
1 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 1.52,65 SB
2 SONG Xingyu MA1 CHN CHN 1.54,39 NRJ PR SB
3 YANG Ming MA2 CHN CHN 1.54,98 PR SB
4 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 1.55,31 SB
5 LI Changyu MSA CHN CHN 1.55,53 SB
6 YAN Chao MN2 CHN CHN 1.55,55 SB
7 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 1.55,75 PR SB
8 SI Yujie MA2 CHN CHN 1.55,98 PR SB
9 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 1.56,27 SB
10 LI Hongyan MA1 CHN CHN 1.56,51 PR SB
11 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 1.57,74 PR SB
12 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 1.57,75 SB
13 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 1.58,01 SB
14 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 1.58,33 SB
15 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 1.58,38 PR SB
16 CHEN Yu MB1 CHN CHN 1.58,47
17 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 1.58,66 SB
18 FENG Jingnan MA2 CHN CHN 1.58,77 PR SB
19 XIE Peng (1992) MC2 CHN CHN 1.58,78 PR SB
20 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 1.58,80 SB
21 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 1.58,81 SB
22 WANG Rongda MN1 CHN CHN 1.58,89 PR SB
23 ZHENG Ronghao MC2 CHN CHN 1.59,19 PR SB
24 LIU Zhuang MN4 CHN CHN 1.59,39 PR SB
25 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 1.59,61 SB
26 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 1.59,66 SB
27 GUAN Yu MB2 CHN CHN 2.00,12 PR SB
28 LI Chunlong MN1 CHN CHN 2.00,22 PR SB
29 XIA Liangwei MC1 CHN CHN 2.00,33 SB
30 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA1 CHN CHN 2.00,58 PR SB
31 WANG Qiang MA1 CHN CHN 2.00,76 SB
32 DING Siyang 丁思杨 MC2 CHN CHN 2.00,79 PR SB
32 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 2.00,79 SB
34 LI Huae (1987) MN2 CHN CHN 2.00,94 PR SB
35 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 2.01,03 SB
36 LI Bing (1992) MC2 CHN CHN 2.01,51 SB
37 GAO Wenyu MA1 CHN CHN 2.01,69 SB
38 FENG Jianlong MC1 CHN CHN 2.01,79 SB
39 CHEN Shengyu MA2 CHN CHN 2.02,07 SB
40 CHEN Zhi MSA CHN CHN 2.02,08
41 LIN Haotian MC1 CHN CHN 2.02,19 PR SB
42 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 2.02,70 PR SB
43 GAO Dafeng MB2 CHN CHN 2.02,86 SB
44 LIU Yan (1992) MC2 CHN CHN 2.02,88 PR SB
45 JIN Xingyang MB1 CHN CHN 2.03,48 PR SB
46 WANG Kun MN4 CHN CHN 2.04,35 SB
47 SHEN Lin MA2 CHN CHN 2.04,48 PR SB
48 YANG Ziqing MC2 CHN CHN 2.04,51 SB
49 LIU Zhanlin MB2 CHN CHN 2.04,64 PR SB
50 LIU Tiansheng MB2 CHN CHN 2.05,21 SB
51 ZHANG Hongliang MB1 CHN CHN 2.06,33 SB
51 LI Nan MC2 CHN CHN 2.06,33 PR SB
53 LI Haolong MC2 CHN CHN 2.06,61 SB
54 YU Hongyao MB1 CHN CHN 2.06,87 SB
55 KAN Baoliang MA2 CHN CHN 2.06,92 PR SB
56 WANG Yong MC2 CHN CHN 2.07,05 PR SB
57 LIU Yang (1992) MC2 CHN CHN 2.07,10 SB
58 QIN Nan MB2 CHN CHN 2.07,14 PR SB
58 LI Xiaofeng MC2 CHN CHN 2.07,14 SB
60 YANG Fan (1979) MSA CHN CHN 2.07,22 PR SB
61 JIANG Sen MC1 CHN CHN 2.07,26 SB
62 ZHAO Lei (1992) 赵雷 MC2 CHN CHN 2.07,35 SB
63 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 2.07,53 SB
64 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 2.07,66 SB
65 GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN 2.07,99 PR SB
66 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 2.08,22 PR SB
67 LI Qiutong MC1 CHN CHN 2.08,28 SB
68 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 2.08,47 PR SB
68 ZHOU Shengkai MA2 CHN CHN 2.08,47 PR SB
70 HE Yongxin MA2 CHN CHN 2.08,62 PR SB
71 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 2.08,71 SB
72 LIU Hao (1993) MC1 CHN CHN 2.08,96 PR SB
73 DONG Ming MB1 CHN CHN 2.09,19 PR SB
74 MA Xiaoyu MC2 CHN CHN 2.09,39 PR SB
75 LIU Xinping MB1 CHN CHN 2.09,43 SB
76 WANG Jianfeng MC2 CHN CHN 2.09,66 SB
77 LI Ji MB1 CHN CHN 2.09,90 SB
78 WEI Donghe MC2 CHN CHN 2.10,05 PR SB
79 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 2.10,11 SB
80 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 2.10,73 SB
81 YANG Lipan MA2 CHN CHN 2.10,74 SB
82 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 2.10,81 PR SB
83 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 2.10,98 PR SB
84 WU Bocheng MB2 CHN CHN 2.11,14 SB
85 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 2.11,15 PR SB
86 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 2.11,32 PR SB
87 BAI Fan M? CHN CHN 2.11,96 PR SB
88 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 2.12,06 PR SB
89 WANG Wen MYA CHN CHN 2.12,14 SB
90 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 2.12,31 PR SB
91 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 2.13,45 PR SB
92 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 2.13,55 PR SB
93 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 2.13,96 PR SB
94 YUAN Chao M? CHN CHN 2.14,09 PR SB
95 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 2.15,31 PR SB
96 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 2.15,84 PR SB
97 CONG Bochen 丛搏辰 MC2 CHN CHN 2.16,12 PR SB
98 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 2.17,02 PR SB
99 TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN 2.17,43 PR SB
100 HAO Shuai MC2 CHN CHN 2.19,22 PR SB
101 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 2.20,09 PR SB
102 YU Yuan MC2 CHN CHN 2.23,70 PR SB
103 DONG Chen MC2 CHN CHN 2.30,76 PR SB
DNF LI Lin (1990) MB2 CHN CHN DNF
DQ WU Anchao MB2 CHN CHN DQ
DQ LIANG Xiufeng MN2 CHN CHN DQ

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men 4 November 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhongqi MSA CHN CHN 35,83
2 LU Zhuo MSA CHN CHN 36,29 SB
3 LIU Fangyi MSA CHN CHN 36,31
4 CHANG Rui MN4 CHN CHN 36,56 SB
5 SUN Bing MSA CHN CHN 36,82 SB
6 LI Yu M30 CHN CHN 37,00 SB
7 SUN Haoran MB1 CHN CHN 37,27 PR SB
8 NAN Minghao MN4 CHN CHN 37,28
9 ZHANG Yaolin MN2 CHN CHN 37,34 SB
10 YAN Chao MN2 CHN CHN 37,36
11 WANG Nan (1989) MA1 CHN CHN 37,38 SB
12 CHEN Zhi MSA CHN CHN 37,40 SB
13 ZHU Wenhui MA1 CHN CHN 37,45
13 LIU Zhuang MN4 CHN CHN 37,45 SB
15 CHENG Xiaolei MSA CHN CHN 37,51
16 YU Rui MN4 CHN CHN 37,66
17 WEI Xing MN1 CHN CHN 37,78 SB
18 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MB1 CHN CHN 37,87 PR SB
19 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 37,95 SB
20 MU Dezheng MN3 CHN CHN 38,03 SB
21 LI Jiacheng MB2 CHN CHN 38,11
22 LIU Guoguang MSA CHN CHN 38,17
22 DONG Xinlei MB2 CHN CHN 38,17
24 WANG Di (1986) MN3 CHN CHN 38,22
25 WANG Chen (1985) MN3 CHN CHN 38,23 PR SB
26 WANG Shuai (1991) MB1 CHN CHN 38,27 SB
27 YANG Qi MA1 CHN CHN 38,29
28 LIU Siyang MC2 CHN CHN 38,37 SB
29 HU Zhiqiang (1986) MN2 CHN CHN 38,38 SB
30 GAO Dafeng MB2 CHN CHN 38,49 SB
31 YU Hongtao MSA CHN CHN 38,54 SB
32 YANG Daixu MA2 CHN CHN 38,59 PR SB
33 ZHAO Kefei MC2 CHN CHN 38,62
34 ZHANG Yang MB2 CHN CHN 38,74
35 MI Lei MN2 CHN CHN 38,89 SB
36 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 38,90
37 JIN Xingyang MB1 CHN CHN 39,01 PR SB
38 LIU Lipeng MC2 CHN CHN 39,05 SB
38 JIANG Liyang MB2 CHN CHN 39,05
40 LIN Haotian MC1 CHN CHN 39,19
41 CHEN Shengyu MA2 CHN CHN 39,25 PR SB
42 ZHANG Dengtian MB2 CHN CHN 39,30
42 LI Haolong MC2 CHN CHN 39,30 PR SB
44 PIAO Long MA1 CHN CHN 39,32
45 TANG Dongyuan MN4 CHN CHN 39,38
45 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 39,38 SB
47 LI Kunlei MB2 CHN CHN 39,40
48 WU Bocheng MB2 CHN CHN 39,43 SB
49 LIU Yang (1992) MC2 CHN CHN 39,47 PR SB
50 GUO Qiang MN1 CHN CHN 39,48
51 DAN Chunglong MA2 CHN CHN 39,51
52 LI Qiutong MC1 CHN CHN 39,54 PR SB
53 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 39,57 SB
54 ZHANG Jinglong MN3 CHN CHN 39,62 SB
55 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 39,63 SB
56 LIU Yan (1992) MC2 CHN CHN 39,66 SB
57 YANG Lipan MA2 CHN CHN 39,70 SB
58 YANG Ziqing MC2 CHN CHN 39,71 SB
59 WANG Qiufu MA2 CHN CHN 39,78 SB
60 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 39,79 SB
61 LI Ji MB1 CHN CHN 39,89 SB
62 WAN Ma MA1 CHN CHN 39,91
63 QIN Nan MB2 CHN CHN 39,92 PR SB
64 LI Lin (1990) MB2 CHN CHN 39,94 SB
65 CHE Jian MA1 CHN CHN 39,98 PR SB
66 JIANG Sen MC1 CHN CHN 40,00 SB
67 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 40,01 SB
68 LIU Zhanlin MB2 CHN CHN 40,05 PR SB
69 LI Xiaofeng MC2 CHN CHN 40,09 SB
70 LIU Hao (1993) MC1 CHN CHN 40,10
71 YU Hongyao MB1 CHN CHN 40,12
72 DONG Ming MB1 CHN CHN 40,22 PR SB
73 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 40,26 SB
74 WANG Yong MC2 CHN CHN 40,35 PR SB
75 WEI Donghe MC2 CHN CHN 40,39 PR SB
76 WANG Jianfeng MC2 CHN CHN 40,40
77 JIN Bocheng MB2 CHN CHN 40,70 PR SB
78 HE Yongxin MA2 CHN CHN 40,72 PR SB
79 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 40,74 PR SB
80 CONG Bochen 丛搏辰 MC2 CHN CHN 40,76 PR SB
81 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 40,84 PR SB
81 LIU Xinping MB1 CHN CHN 40,84 SB
83 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 41,05 PR SB
84 CAO Bin MC2 CHN CHN 41,08 PR SB
85 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 41,17
86 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 41,44 PR SB
86 MA Xiaoyu MC2 CHN CHN 41,44 PR SB
88 GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN 41,47 PR SB
89 DONG Chen MC2 CHN CHN 41,57 PR SB
90 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 41,63
91 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 41,64 PR SB
92 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 41,66 PR SB
93 ZHANG Shuo (1992) MC2 CHN CHN 41,68 PR SB
94 WANG Wen MYA CHN CHN 41,89 SB
95 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 42,13 PR SB
96 HAO Shuai MC2 CHN CHN 42,16 PR SB
97 YUAN Chao M? CHN CHN 42,27 PR SB
98 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 42,58 PR SB
99 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 42,63
100 TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN 43,17 PR SB
101 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 43,20
102 YU Yuan MC2 CHN CHN 43,88
103 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 44,32 PR SB
104 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 45,04 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 4 November 2007

Rank Name Country Time
1 CHANG Rui MN4 CHN CHN 1.13,29 SB
2 LI Yu M30 CHN CHN 1.14,18
3 YU Rui MN4 CHN CHN 1.14,42
4 YAN Chao MN2 CHN CHN 1.14,48 SB
5 WANG Di (1986) MN3 CHN CHN 1.15,12 PR SB
6 LIU Zhuang MN4 CHN CHN 1.15,81 SB
7 WANG Nan (1989) MA1 CHN CHN 1.16,14 SB
8 WEI Xing MN1 CHN CHN 1.16,39 SB
9 LIU Guoguang MSA CHN CHN 1.16,53 SB
10 ZHANG Yaolin MN2 CHN CHN 1.16,70
11 YANG Daixu MA2 CHN CHN 1.16,99
12 LIU Siyang MC2 CHN CHN 1.17,20
13 ZHU Wenhui MA1 CHN CHN 1.17,25 PR SB
14 ZHAO Kefei MC2 CHN CHN 1.17,26 SB
15 YANG Qi MA1 CHN CHN 1.17,27 SB
16 CHENG Xiaolei MSA CHN CHN 1.17,29
17 GUO Qiang MN1 CHN CHN 1.17,31
18 ZHANG Yang MB2 CHN CHN 1.17,33 PR SB
19 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 1.17,47 SB
20 GAO Dafeng MB2 CHN CHN 1.17,56 SB
21 MU Dezheng MN3 CHN CHN 1.17,71
22 DING Siyang 丁思杨 MC2 CHN CHN 1.17,87 PR SB
23 WANG Chen (1985) MN3 CHN CHN 1.17,91
24 DONG Xinlei MB2 CHN CHN 1.17,92
25 WANG Shuai (1991) MB1 CHN CHN 1.18,05 PR SB
26 LI Jiacheng MB2 CHN CHN 1.18,32
26 YU Hongtao MSA CHN CHN 1.18,32 SB
28 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MB1 CHN CHN 1.18,40
29 LIU Zhanlin MB2 CHN CHN 1.18,62 PR SB
30 LIN Haotian MC1 CHN CHN 1.18,75 PR SB
31 JIN Xingyang MB1 CHN CHN 1.18,77 PR SB
32 HU Zhiqiang (1986) MN2 CHN CHN 1.18,96 SB
33 QIN Nan MB2 CHN CHN 1.19,18 PR SB
34 LI Lin (1990) MB2 CHN CHN 1.19,21
35 MI Lei MN2 CHN CHN 1.19,53
36 LI Kunlei MB2 CHN CHN 1.19,55 PR SB
37 JIANG Liyang MB2 CHN CHN 1.19,96
38 ZHANG Dengtian MB2 CHN CHN 1.20,04
39 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 1.20,44 SB
40 YU Hongyao MB1 CHN CHN 1.20,56 PR SB
41 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 1.20,57 SB
42 LIU Hao (1993) MC1 CHN CHN 1.20,60 PR SB
43 PIAO Long MA1 CHN CHN 1.20,64
44 JIANG Sen MC1 CHN CHN 1.20,74 SB
45 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 1.20,76
46 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 1.20,83 PR SB
47 YANG Lipan MA2 CHN CHN 1.20,84 SB
47 WAN Ma MA1 CHN CHN 1.20,84 SB
49 LI Xiaofeng MC2 CHN CHN 1.21,16 SB
50 WU Bocheng MB2 CHN CHN 1.21,41 SB
51 WANG Qiufu MA2 CHN CHN 1.21,43 SB
52 JIN Bocheng MB2 CHN CHN 1.21,44 PR SB
53 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 1.21,54
54 DAN Chunglong MA2 CHN CHN 1.21,56 PR SB
55 DONG Ming MB1 CHN CHN 1.21,82 PR SB
56 WEI Donghe MC2 CHN CHN 1.21,85 PR SB
57 ZHANG Jinglong MN3 CHN CHN 1.21,86 SB
58 LIU Xinping MB1 CHN CHN 1.21,92 SB
59 GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN 1.22,00 PR SB
60 HE Yongxin MA2 CHN CHN 1.22,06 PR SB
61 TANG Dongyuan MN4 CHN CHN 1.22,11
62 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 1.22,38 PR SB
63 CHE Jian MA1 CHN CHN 1.22,67 SB
64 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 1.23,02
65 SUN Haoran MB1 CHN CHN 1.23,32
66 BAI Fan M? CHN CHN 1.23,47 PR SB
67 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 1.23,49
68 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 1.23,77
69 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 1.23,91
69 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 1.23,91 PR SB
71 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 1.24,02 PR SB
72 LI Ji MB1 CHN CHN 1.24,11
73 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 1.24,85 PR SB
74 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 1.24,86 PR SB
75 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 1.24,93
76 YUAN Chao M? CHN CHN 1.25,10 PR SB
77 CONG Bochen 丛搏辰 MC2 CHN CHN 1.25,19 PR SB
78 WANG Wen MYA CHN CHN 1.25,98
79 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 1.25,99 PR SB
80 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 1.26,12 PR SB
81 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 1.26,25 PR SB
82 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 1.26,76
82 HAO Shuai MC2 CHN CHN 1.26,76 PR SB
84 CAO Bin MC2 CHN CHN 1.26,83
85 TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN 1.27,49 PR SB
86 YU Yuan MC2 CHN CHN 1.30,80
87 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 1.31,32
88 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 1.33,32
DNS SUN Bing MSA CHN CHN DNS
DNS LI Changyu MSA CHN CHN DNS
DNS LIU Fangyi MSA CHN CHN DNS
DNF ZHANG Shuo (1992) MC2 CHN CHN DNF
DNF YANG Ziqing MC2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 4 November 2007

Rank Name Country Time
1 SONG Xingyu MA1 CHN CHN 14.26,50 SB
2 JIANG Nannan (1984) MSA CHN CHN 14.45,03 SB
3 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 14.46,45 PR SB
4 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 14.53,08 PR SB
5 LIANG Chuanqi MSA CHN CHN 14.53,58 SB
6 SI Yujie MA2 CHN CHN 14.55,58 PR SB
7 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 14.56,93 SB
8 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 15.00,69 PR SB
9 WANG Qiang MA1 CHN CHN 15.04,01 PR SB
10 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 15.04,88 PR SB
11 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 15.06,46 PR SB
12 LIU Yan (1992) MC2 CHN CHN 15.13,54 PR SB
13 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 15.16,09 PR SB
14 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 15.16,15 PR SB
15 YANG Ming MA2 CHN CHN 15.16,52 SB
16 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 15.16,64 SB
17 GUAN Yu MB2 CHN CHN 15.16,74 PR SB
18 LI Chunlong MN1 CHN CHN 15.22,09 PR SB
19 LI Hongyan MA1 CHN CHN 15.25,59 PR SB
20 XIE Peng (1992) MC2 CHN CHN 15.26,41 PR SB
21 FENG Jingnan MA2 CHN CHN 15.26,92 PR SB
22 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 15.28,02 PR SB
23 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 15.29,68 PR SB
24 CHEN Yu MB1 CHN CHN 15.32,29 SB
25 FENG Jianlong MC1 CHN CHN 15.34,08 PR SB
26 XIA Liangwei MC1 CHN CHN 15.34,56 PR SB
27 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 15.40,12 PR SB
28 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 15.40,80 SB
29 ZHANG Hongliang MB1 CHN CHN 15.41,24 PR SB
30 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 15.43,88 PR SB
31 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 15.45,47 PR SB
32 LI Bing (1992) MC2 CHN CHN 15.51,14 PR SB
33 LIU Tiansheng MB2 CHN CHN 15.53,44 PR SB
34 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 15.53,45 PR SB
35 SHEN Lin MA2 CHN CHN 15.53,74 PR SB
36 LI Huae (1987) MN2 CHN CHN 15.54,17 PR SB
37 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA1 CHN CHN 16.10,37 PR SB
38 WANG Rongda MN1 CHN CHN 16.13,36 PR SB
39 LIANG Xiufeng MN2 CHN CHN 16.18,67 SB
40 ZHAO Lei (1992) 赵雷 MC2 CHN CHN 16.19,41 PR SB
41 GAO Wenyu MA1 CHN CHN 16.19,57 SB
42 ZHENG Ronghao MC2 CHN CHN 16.27,54 PR SB
43 YANG Fan (1979) MSA CHN CHN 16.35,14 PR SB
44 WU Anchao MB2 CHN CHN 16.41,90 PR SB
45 LI Nan MC2 CHN CHN 16.47,25 PR SB
46 WANG Wen MYA CHN CHN 17.02,70 PR SB
47 KAN Baoliang MA2 CHN CHN 17.05,74 PR SB
48 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 17.27,69 PR SB
49 YANG Cheng M? CHN CHN 17.37,18 PR SB
50 YU Yuan MC2 CHN CHN 17.39,47 PR SB
DNS ZHOU Shengkai MA2 CHN CHN DNS
DNS CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names