China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

Men

Name 5000m 1500m 1000m 500m 500m
22 October 2015 23 October 2015 24 October 2015 25 October 2015 25 October 2015
SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 6.43,19 (1) SB 1.50,26 (2) 1.11,82 (2) SB
LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 6.44,63 (2) SB 1.51,00 (4) 1.12,76 (8) SB
GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.48,04 (3) PR 1.53,03 (13) PR
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 6.50,10 (4) 1.52,86 (11) 37,72 (35) 37,31 (27)
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.51,69 (5) SB 1.51,98 (5) SB
ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.52,72 (6) 1.52,01 (6) PR
XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.54,87 (7) SB 1.54,60 (17) PR
LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 6.56,06 (8) 1.48,68 (1) 1.11,02 (1) SB
WANG Qiang MSA CHN CHN 6.56,41 (9) 1.52,67 (9)
Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.56,76 (10) 1.53,70 (14) SB 38,21 (47) 37,48 (35)
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 6.57,26 (11) 1.52,44 (8) 38,39(0) (48) 38,55 (54)
REN Zhenhua MSA CHN CHN 6.58,10 (12) 1.55,10 (20)
ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.01,04 (13) SB 1.52,38 (7) 1.13,95 (18) PR
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 7.01,06 (14) PR 1.54,36 (15) PR 38,91(0) (59) PR 38,67 (55) PR
GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.01,14 (15) PR 1.55,02 (19) PR
XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 7.03,25 (16) 1.55,89 (25) 38,19 (46) 38,04(1) (44)
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 7.05,78 (17) 1.55,14 (21)
ZHANG Wenming MN4 CHN CHN 7.06,72 (18) SB
NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.07,19 (19) PR 1.56,76 (30) PR
WEI Ao MN3 CHN CHN 7.07,47 (20) 1.55,19 (22)
JI Dapeng MN4 CHN CHN 7.11,58 (21) 1.57,67 (33)
YANG Yuhang M? CHN CHN 7.13,28 (22) 2.00,69 (45)
YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 7.18,98 (23) SB 1.58,06(5) (36) PR 1.16,30 (41) PR 38,01 (41) 37,93 (41)
FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 7.29,22 (24) SB 1.57,20 (32) 1.16,68 (46) 38,43 (51) 38,41 (51)
QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.34,34 (25) 2.02,00 (49) PR 1.20,15 (67)
JIN Kaizhi 靳凯智 MC2 CHN CHN 7.37,94 (26) PR 2.08,16 (54) PR
LI Zongyuan MB1 CHN CHN 8.05,04 (27) 2.01,90 (48) 1.18,89 (62) 38,94(5) (61) SB 39,06 (61)
SUN Kai (1) M? CHN CHN DQ 1.54,92 (18) 38,81 (57) PR 38,88 (59)
TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.50,87 (3) 1.11,85 (3) 37,17 (25) 37,19 (25)
XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.52,76 (10) 1.13,27 (12)
CHENG Yue MSA CHN CHN 1.53,00 (12) SB 1.13,32 (14)
ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.54,47 (16) 1.13,31 (13) PR
XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.55,40 (23) SB 1.14,76 (25) SB
WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.55,56 (24) 1.14,73 (24) PR 37,25(7) (27) 37,30 (26)
WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.56,03 (26) 1.45,20 (81) 37,46 (28) 37,45(0) (30)
FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.56,19 (27) 1.15,38 (28) 39,14(5) (65) 39,44 (66)
YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.56,36 (28) SB 1.15,70 (32)
CUI Wei MN2 CHN CHN 1.56,44 (29) PR 1.15,04 (27) 38,39(3) (49) 38,29 (48)
XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.56,77 (31) PR 1.14,19 (20) PR 36,65 (16) PR 36,65 (17)
ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.57,73 (34) SB 1.16,01 (36) 37,75 (36) 37,98 (43)
DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.57,96 (35) 1.16,78 (48)
WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.58,06(5) (36) PR 1.15,49 (30) PR 38,40 (50) PR 38,68 (56)
MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.58,17 (38) PR 1.15,74 (33) PR 38,45 (52) PR 38,51 (53)
CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.58,51 (39) PR 1.16,31 (42) 38,13 (44) PR 37,87 (40) PR
ZHANG Wei (1996) MN1 CHN CHN 1.58,57 (40) SB 1.16,58 (45)
LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.58,93 (41) 1.16,80 (49) PR DQ 39,18(4) (64)
ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.59,16 (42) SB 1.16,05 (37) 38,02 (42) SB 37,56 (36) SB
SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.59,43 (43) PR 1.18,08 (57) PR
FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 2.00,44 (44) PR 1.16,81 (50) PR
ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 2.01,18 (46) 1.16,97 (51) PR 38,16 (45) PR 37,97 (42) PR
YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 2.01,57 (47) SB 1.18,52 (60) 38,94(8) (62) 38,99 (60)
SUN Jiahao MN1 CHN CHN 2.03,55 (50) SB 1.19,43 (65) PR 39,87 (71) SB 39,74 (71) SB
XU Guangyuan MB1 CHN CHN 2.05,07 (51) PR 39,80 (70) 39,54 (69)
SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 2.05,93 (52) PR 39,53 (69) PR 39,43 (65) PR
ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 2.06,86 (53) PR 38,96 (63) 39,57 (70)
TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN DQ 1.15,53 (31) PR 38,11 (43) PR 37,44 (29) PR
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 1.11,94 (4) 35,66 (1) 35,61 (2)
WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 1.12,11 (5) 36,20(6) (10) 36,27 (10)
WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.12,26 (6) 36,11 (7) 35,75 (3)
LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.12,74 (7) 36,19 (8) 36,36 (12)
MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.12,86 (9) 35,90 (3) 35,55 (1)
LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,98 (10) 36,08 (5) 35,77 (4)
HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.13,08 (11) 36,45 (12) 36,25 (9)
LYU Bo MN1 CHN CHN 1.13,33 (15) 36,83 (20) 36,57(6) (15)
YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.13,81 (16) PR 37,66 (34) 37,75(0) (38)
CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 1.13,86 (17) SB 36,20(1) (9) PR 36,53 (14)
TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 1.14,10 (19) SB 36,59 (14) 36,31 (11) SB
HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.14,31 (21) 37,01 (23) 36,90 (22)
WANG Xingchun MSA CHN CHN 1.14,47 (22) PR 37,07 (24) 36,98 (23)
YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 1.14,62 (23) 36,73 (18) 36,57(7) (16)
LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.14,83 (26) 37,83 (39) 37,32 (28)
HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,40 (29) PR 37,51 (29) 37,46 (33)
ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 1.15,88 (34) SB 38,52 (53) SB 37,45(4) (31) SB
LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 1.15,97 (35) PR 37,54 (31) 37,60 (37)
WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,09 (38) 37,58 (32) 37,45(6) (32)
HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 1.16,10 (39) 36,52 (13) 36,74 (19)
LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 1.16,21 (40) 36,96 (21) 36,80 (21)
DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 1.16,42 (43) 37,53 (30) WDR
ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.16,54 (44) 36,82 (19) 36,79 (20)
GUAN Yu MSA CHN CHN 1.16,70 (47) SB 37,76 (37) SB 37,75(1) (39) SB
ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.17,14 (52) 37,25(2) (26) SB 37,14 (24) SB
HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.17,44 (53) PR 37,89 (40) 38,04(4) (45)
HU Bo MN2 CHN CHN 1.17,50(6) (54) 36,98 (22) 38,06 (46)
WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.17,50(8) (55) PR 38,56 (54) PR 38,35(9) (50) PR
ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 1.17,88 (56) PR 38,90 (58) PR 38,43 (52) PR
YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 1.18,11(2) (58) PR 38,91(9) (60) PR 38,84 (58) PR
SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 1.18,11(4) (59) PR
YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 1.18,77 (61) 38,60 (55) PR 38,11 (47) PR
LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 1.19,08 (63) PR 38,63 (56) PR 39,07 (62)
LI Mingqi M? CHN CHN 1.19,32 (64) SB 39,21 (66) PR 38,80 (57) PR
ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 1.19,69 (66) SB 39,30 (68) SB 39,45(4) (67)
NING Jiahui MA1 CHN CHN 1.20,39 (68) SB
CONG Shen MN4 CHN CHN 1.20,70 (69) SB DQ 39,95 (73) SB
ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.20,74 (70) 40,13 (73) PR 39,86 (72) PR
WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 1.21,05 (71) 36,69 (17) SB 36,73 (18)
JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 1.21,32 (72) PR 39,28 (67) 39,45(7) (68)
MA Tianxiang MN2 CHN CHN 1.21,43 (73) PR
YANG Xu MN1 CHN CHN 1.21,60 (74)
YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 1.22,35 (75) PR 41,25 (77) PR 41,35 (78)
ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 1.23,93 (76) PR 40,21 (74) PR 40,68 (77)
HU Zongtao M? CHN CHN 1.24,09 (77) PR 40,22 (75) PR 40,58 (76)
WANG Wenguo MB2 CHN CHN 1.24,75 (78) PR 41,54 (79) PR 41,99 (80)
WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.24,90 (79) 41,52 (78) 41,50 (79)
ZHANG Wei (1999) MB1 CHN CHN 1.25,37 (80)
LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN DQ 51,66 (80) PR 52,96 (81)
LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,75 (2) 35,80 (5)
BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,07 (4) 35,89 (6)
ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,09 (6) 35,97 (7)
GUO Qiang MSA CHN CHN 36,24 (11) 36,08 (8)
CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,60 (15) PR 36,40 (13) PR
ZHAO Kefei MN4 CHN CHN 37,64 (33) 38,35(5) (49)
YANG Qi MSA CHN CHN 37,79 (38) SB 37,47 (34) SB
YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,14(0) (64) PR 39,18(2) (63)
LI Hang MC2 CHN CHN 39,88 (72) SB 39,99 (74)
LI He MN3 CHN CHN 40,86 (76) 40,42 (75)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names