China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

Women

Name 1500m 3000m 1000m 500m 500m
22 October 2015 23 October 2015 24 October 2015 25 October 2015 25 October 2015
LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 1.59,91 (1) 1.16,91 (2) 39,67 (4) DQ
ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 2.00,11 (2) SB 1.15,96 (1) 38,31 (1) SB 38,41 (1)
ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN4 CHN CHN 2.00,83 (3) 4.16,64 (1) 1.19,00 (4) SB
HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.01,75 (4) 4.17,84 (2) 1.19,27 (5)
LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.02,94 (5) 4.22,06 (5) 1.20,42 (9)
FU Chunyan LSA CHN CHN 2.03,73 (6) 4.17,90 (3)
LIU Yichi LSA CHN CHN 2.04,24 (7) SB 4.22,00 (4) 1.20,11 (8) SB
ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.04,56 (8) 1.19,50 (6) 39,22 (3) 39,53 (3)
ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.05,12 (9) 1.20,04 (7) 40,45 (10) 39,85 (6)
HAN Fang LSA CHN CHN 2.05,77 (10) 4.30,27 (8) 42,23 (22) 42,08 (23)
LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.06,38 (11) SB 4.29,03 (6) SB
YANG Yue 杨悦 LN3 CHN CHN 2.07,15 (12) 4.35,38 (14) SB
WANG Tianqi LN3 CHN CHN 2.07,43 (13) SB 4.37,48 (19) 1.24,27 (19) SB
LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 2.08,52 (14) SB 1.22,11 (12) 40,01 (5) 39,82 (5)
CENG Weiwei LN2 CHN CHN 2.08,85 (15) 4.34,91 (11) 43,20 (31) PR 42,44 (26) PR
LIANG Dan LSA CHN CHN 2.09,16 (16) 4.31,04 (9)
WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 2.09,32 (17) SB 4.34,95 (12)
ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.09,36 (18) SB 4.39,27 (20) SB 1.23,09 (15) PR
CHANG Chao LN4 CHN CHN 2.09,44 (19) SB 4.33,37 (10) SB 1.24,19 (17)
WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 2.10,17 (20) SB DQ 41,44 (18) 41,54 (19)
LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.10,31 (21) PR 1.24,98 (22) PR 43,25 (32) PR 43,05 (29) PR
YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 2.10,63 (22) PR 1.25,00 (23) 42,33 (24) 41,67 (21)
LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 2.10,65 (23) PR 4.40,50 (21) PR 1.25,04 (24) 41,33 (16) 41,11(3) (13) PR
WANG Jian LA1 CHN CHN 2.11,02 (24) 4.35,57 (15) PR
ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.11,31 (25) 4.43,07 (22) SB
LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 2.11,42 (26) SB 4.45,37 (25) SB 41,74 (20) 41,50 (18) SB
MA Linlin LSA CHN CHN 2.11,79 (27) SB 4.36,98 (18)
CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 2.13,04 (28) PR 4.35,23 (13) PR
LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.13,23 (29) PR 4.35,71 (16) PR
YIN Fei LN2 CHN CHN 2.13,63 (30) SB 1.25,46 (29) SB 42,78 (26) 42,63 (27)
ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.14,35 (31) 1.25,23 (27) PR 41,97 (21) 41,90 (22) PR
WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 2.14,44 (32) PR 4.44,96 (24) PR
ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 2.15,02 (33) 1.25,75 (31) PR 42,87 (27) 42,80 (28)
GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 2.15,16 (34) SB 4.36,48 (17) PR 1.26,42 (35) PR
LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN 2.17,27 (35) SB 4.43,52 (23) SB
ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 2.20,57 (36) 1.25,27 (28) PR 42,27 (23) 41,43 (17) PR
YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 2.21,17 (37) 1.28,80 (39) PR
SU Xinyu 苏欣雨 LC2 CHN CHN 2.24,11 (38) PR 46,90 (35) SB 47,05 (34)
LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 2.24,44 (39) SB 1.31,93 (41) PR 45,23(6) (34) 45,13 (33)
DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 2.27,23 (40) PR 1.03,80 (37) SB WDR
GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.29,23 (7) 1.24,39 (20) PR
ZHANG Wenjuan 张文娟 LN1 CHN CHN 4.46,57 (26) 1.25,47 (30) SB
WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 5.00,46 (27) PR 45,23(1) (33) PR 45,09 (32) PR
SONG Kexin LC2 CHN CHN 5.07,40 (28) PR 47,35 (36) SB 47,59 (35)
YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.18,84 (3) 38,53 (2) 38,94 (2)
QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 1.21,46 (10) SB 40,14 (6) 39,86 (7) PR
SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 1.21,91 (11) SB 40,79 (11) 41,01 (11)
LI Dan (1987) LSA CHN CHN 1.22,13 (13) SB 40,22 (8) 39,79 (4)
LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.22,57 (14) 40,29 (9) 40,18 (9)
AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,50 (16) 40,19 (7) 39,88 (8) SB
HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 1.24,20 (18) SB 41,40 (17) 41,32 (16)
GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 1.24,54 (21) PR 41,63 (19) 41,56 (20)
LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.25,17 (25) 41,07 (12) 40,96 (10)
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 1.25,20 (26) PR 41,25 (15) PR 41,12 (14) PR
WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 1.25,92 (32) PR 41,17 (13) PR 41,31 (15)
LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 1.26,20 (33) 42,88(0) (28) 42,35 (24)
YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.26,27 (34) 41,22 (14) 41,11(2) (12)
LIU Ying 刘莹 LN4 CHN CHN 1.26,51 (36) SB
ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.27,53 (37) 42,39 (25) 42,43 (25)
SHAO Shiyi LN1 CHN CHN 1.28,45 (38) 43,03 (30) 43,25 (31)
WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 1.29,18 (40) PR 42,88(5) (29) 43,19 (30)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names