China - Junior Allround Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

Men

Name 500m 1500m 1000m 5000m
25 December 2015 25 December 2015 26 December 2015 26 December 2015
YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,53 (1) 1.53,93 (1) 1.14,46 (1) 7.13,75 (2)
GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 37,65 (2) PR 1.58,04 (6) PR 1.16,40 (5) 7.54,29 (24) PR
WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 37,73 (3) 1.59,09 (8) 1.16,06 (4) 7.44,81 (13) PR
SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 38,11 (4) 1.55,57 (2) 1.15,64 (2) PR 7.00,74 (1)
LIU Xueren MB1 CHN CHN 38,25 (5) 2.00,60 (11) 1.18,08 (12) 7.40,00 (11) SB
FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 38,60 (6) 1.58,74 (7) 1.16,92 (6) 7.47,71 (18)
ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 38,67 (7) 2.03,70 (20) 1.17,71 (9) 8.00,69 (26) PR
NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 38,78 (8) 1.55,79 (3) PR 1.15,98 (3) PR 7.17,88 (4)
YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 38,81 (9) 1.59,60 (9) 1.18,75 (13) 7.52,51 (23) PR
QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 38,92 (10) 2.03,68 (19) 1.18,02 (11) 7.46,96 (16)
LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 39,00 (11) 2.04,51 (22) SB 1.19,78 (18) PR 7.45,04 (14) PR
XU Yuehang MB2 CHN CHN 39,05 (12) 2.10,38 (31) 1.20,49 (21) 8.34,84 (31) PR
FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 39,06(5) (13) 2.02,86 (15) 1.21,25 (25)
YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 39,06(6) (14) 2.02,25 (13) PR 1.19,02 (15) 7.47,32 (17) PR
HONG Quanhao M? CHN CHN 39,14 (15) 2.01,92 (12) 1.18,78 (14) 7.50,06 (21) PR
ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 39,29 (16) 2.04,80 (24) 1.19,45 (17) 7.38,33 (10)
SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 39,43 (17) 2.03,79 (21) 1.19,31 (16) SB 7.35,85 (8) SB
MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 39,53 (18) 1.59,68 (10) 1.17,62 (8) 7.31,72 (7) PR
WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 39,59(0) (19) 2.02,92 (16) 1.20,55 (22) 7.41,78 (12) SB
FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 39,59(3) (20) PR 1.58,03 (5) 1.17,77 (10) SB 7.20,78 (5)
ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 39,64(0) (21) 2.06,54 (26) PR 1.22,44 (30) PR 8.00,77 (27) PR
LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 39,64(3) (22) SB 1.57,43 (4) 1.17,40 (7) SB 7.14,91 (3)
LI Zongyuan MB1 CHN CHN 39,76 (23) 2.02,94 (17) 1.51,24 (35) 7.49,26 (20) PR
WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA1 CHN CHN 39,98 (24) PR 2.04,68 (23) PR 1.20,10 (19) PR 7.48,04 (19) PR
SONG Guanlin MB2 CHN CHN 40,06 (25) 2.03,42 (18) 1.20,88(4) (24) PR 7.36,07 (9)
YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 40,21 (26) 2.02,71 (14) 1.20,21 (20) 7.27,90 (6)
HAN Xihao 韩锡昊 MB1 CHN CHN 40,22 (27) PR 2.10,92 (32) 1.22,00 (28) PR 7.51,14 (22)
GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 40,52 (28) PR 2.06,67 (27) PR 1.21,53 (26) 8.13,61 (30) PR
LIU Qianhui 刘乾晖 MB1 CHN CHN 40,58 (29) PR 2.05,88 (25) 1.20,88(2) (23) PR 7.45,62 (15)
ZHANG Litian M? CHN CHN 40,60 (30) PR 2.13,01 (33) 1.26,54 (32) PR
XU Guangyuan MB1 CHN CHN 40,97 (31) 2.08,10 (29) 1.21,64 (27) PR 8.01,75 (28) PR
ZHAO Hongnan 赵宏南 MB1 CHN CHN 41,46 (32) 2.07,13 (28) PR 1.22,13 (29) PR 7.59,13 (25) PR
YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 41,75 (33) PR 2.09,89 (30) 1.23,55 (31) PR 8.07,82 (29) PR
ZHAO Jiawen M? CHN CHN 42,74 (34) PR 2.13,40 (34) PR 1.26,86 (33) PR 8.40,54 (32) PR
LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN 43,82 (35) PR DQ 1.27,93 (34) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names