China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

Women

Name 1000m 1500m 500m 3000m
14 October 2016 15 October 2016 16 October 2016 16 October 2016
ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.14,42 (1) TR 37,63 (2) SB
YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.15,27 (2) SB 37,49 (1) TR
LI Qishi 李奇时 LN4 CHN CHN 1.16,18 (3) SB 1.58,44 (3)
TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.17,17 (4) PR 1.59,59 (5) PR 39,02 (5) PR 4.32,98 (11) SB
SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 1.17,20 (5) PR 39,34 (10) SB
SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 1.18,05 (6) PR 39,03 (6) SB
SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.18,19 (7) PR 39,12 (8) PR
XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 1.18,29 (8) PR 2.01,93 (10) PR 4.31,05 (10) SB
LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 1.18,35 (9) SB 39,11 (7) SB
WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.18,37 (10) PR 40,15 (21) SB
ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,51 (11) 2.00,64 (7) 38,94 (3) PR
LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.18,52 (12) PR 39,30 (9) PR
LIU Yichi LSA CHN CHN 1.19,04 (13) PR 2.05,05 (15) SB 40,71 (32) SB DNF
BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.19,07 (14) PR 39,54 (12) SB
HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.19,18 (15) PR 39,42 (11) PR
YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.19,53 (16) PR 2.04,81 (13) PR 39,56 (13) PR
TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.19,59 (17) 2.02,93 (12) 40,53 (30)
QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.19,86 (18) PR 39,73 (14) SB
LI Sishan 李思杉 LN1 CHN CHN 1.19,88 (19) PR 2.05,55 (17) PR
QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.20,10 (20) PR 39,93 (18) SB
AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.20,46 (21) SB 39,75 (15) SB
GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.20,51 (22) PR 40,33 (25) PR
LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 1.20,59 (23) 38,96 (4) PR
WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.20,60 (24) PR 39,90 (17) PR
JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.20,61 (25) SB 2.08,04 (25) SB
ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.20,71 (26) PR 40,24(3) (23) PR
ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.20,78 (27) SB 2.07,39 (23) SB 4.30,84 (9) SB
PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.20,85 (28) PR 2.06,11 (18) PR 39,85 (16) SB
LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.21,12 (29) PR 40,14 (20) SB
ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 1.21,32 (30) PR 2.06,70 (21) PR 40,65 (31) PR 4.33,92 (14) PR
ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.21,41 (31) SB 2.08,05 (26) SB 4.49,35 (25) SB
ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.21,44 (32) PR 40,21 (22) SB
YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 1.21,55 (33) PR 2.08,88 (29) SB 40,81 (33) SB
ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 1.21,60 (34) PR 2.06,41 (20) PR 40,24(7) (24) PR 4.40,23 (21) SB
WANG Jianlu LN4 CHN CHN 1.21,68 (35) SB 41,09 (36) SB
WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 1.21,76 (36) PR 2.04,88 (14) PR 41,30 (40) PR 4.33,15 (12) SB
LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.22,58 (37) PR 40,39 (26) PR
LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 1.22,86 (38) PR 2.10,88 (33) SB 41,19 (39) SB
ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.22,88 (39) SB 40,82 (34) SB
LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.22,93 (40) PR 40,50 (29) PR
ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.22,97 (41) PR 41,47 (42) PR
CHANG Chao LSA CHN CHN 1.23,22 (42) SB
SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 1.23,31 (43) PR 2.11,65 (36) PR 42,15 (47) PR 4.33,89 (13) SB
HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.23,51 (44) PR 40,46 (28) PR
CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.23,52 (45) PR 2.12,31 (38) PR 40,99 (35) PR
LAI Jiahui LA1 CHN CHN 1.23,57 (46) PR 2.11,45 (35) SB 4.43,10 (22) SB
LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.23,58 (47) PR 41,18(1) (37) PR
WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.23,61 (48) PR 41,18(9) (38) PR
LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,77 (49) SB
TIAN Yu LN1 CHN CHN 1.23,81 (50) SB 40,45 (27) PR
LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 1.23,86 (51) PR 2.09,96 (31) PR 4.36,51 (17) SB
WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.23,88 (52) PR 2.09,87 (30) PR 4.37,12 (18) PR
YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.24,12 (53) PR 41,67 (44) SB
SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 1.24,28 (54) PR 2.12,04 (37) SB 4.38,47 (19) SB
LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.24,29 (55) PR 42,03 (45) PR
DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.24,37 (56) PR 2.13,61 (39) PR
WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.24,39 (57) PR 41,58 (43) SB
WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.24,40 (58) PR 42,13 (46) PR
DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 1.24,70 (59) PR
SONG Yue (2000) 宋月 LB2 CHN CHN 1.24,73 (60) PR 42,78 (57) PR
LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 1.24,81 (61) PR 42,51 (52) PR
JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 1.25,11(0) (62) PR 2.14,43 (42) PR
ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 1.25,11(6) (63) PR 42,39 (49) PR
LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 1.26,04 (64) PR 2.14,65 (43) PR
FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.26,10 (65) PR 42,59 (54) PR
YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 1.26,31 (66) PR 42,73 (56) PR
WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.26,47 (67) PR 42,35 (48) PR
BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.26,59 (68) PR 42,85 (58) PR
SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 1.26,60 (69) PR 2.14,08 (41) PR 43,67 (65) PR
QI Jinming LA1 CHN CHN 1.26,81 (70) PR 2.19,15 (48) PR 42,94 (60) PR
YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.26,88 (71) PR
ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.27,00 (72) PR 43,00 (62) PR
ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.27,27 (73) PR
YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 1.27,84 (74) PR 2.15,62 (45) PR
WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 1.28,10 (75) PR 44,00 (69) PR
ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 1.28,52 (76) PR 43,84 (68) PR
LI Yuying LB1 CHN CHN 1.28,63 (77) PR 43,76 (67) PR
SU Rigu L? CHN CHN 1.28,94 (78) PR 2.18,27 (46) PR 4.50,10 (26) PR
HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.29,25 (79) PR 2.18,96 (47) PR 42,44 (51) PR 5.06,16 (27) PR
WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 1.29,42 (80) SB 42,86 (59) SB
YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 1.29,91 (81) PR 2.19,38 (49) PR
LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 1.32,17 (82) PR 46,45 (71) PR
WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.32,24 (83) PR
WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN DQ 42,95 (61) PR
HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.56,99 (1) NRJ
ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.58,30 (2) PR
LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.58,50 (4) 4.18,62 (2)
LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 1.59,64 (6) PR
WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.01,37 (8) PR
HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.01,67 (9) 4.15,45 (1) SB
XU Moyuan LN4 CHN CHN 2.02,22 (11) 4.34,03 (15)
GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 2.05,54 (16) PR 4.27,39 (3) SB
WANG Jian LA2 CHN CHN 2.06,19 (19) PR 4.30,79 (8) PR
CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 2.07,25 (22) PR 4.30,03 (6) SB
GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 2.07,44 (24) PR 4.28,86 (5) SB
MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.08,54 (27) PR 42,55 (53) PR 4.27,79 (4) PR
Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 2.08,64 (28) SB 42,41 (50) PR 4.36,00 (16) SB
YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.10,50 (32) SB
WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 2.10,90 (34) PR 4.39,73 (20) PR
GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 2.14,07 (40) PR 43,14 (63) PR 4.47,38 (24) PR
XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.14,99 (44) PR 4.47,01 (23) PR
LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN DQ 40,08 (19) SB
MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN DQ 43,68 (66) PR 4.30,66 (7) PR
LI Dan (1987) LSA CHN CHN 41,40 (41) SB
MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 42,60 (55) PR
LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,25 (64) PR
CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 44,03 (70) PR
GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN WDR

NRJ - Junior National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names