Jilin Province 18th National Games Youth Group

Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018 Source: sskating.com

Men - Group B

Name 500m 1500m 1000m 5000m 500m 1000m 500m 1000m
11 September 2018 11 September 2018 12 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 13 September 2018 14 September 2018 14 September 2018
LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 37,95 (1) SB 2.00,94 (2) SB 1.17,62 (3) SB
ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 38,00 (2) SB 1.58,83 (1) PR 1.16,82 (1) SB 7.51,59 (6) SB
XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,38 (3) PR 2.02,92 (4) PR 1.17,54 (2) PR 7.34,46 (3) PR
ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 39,59 (4) PR 2.01,87 (3) PR 1.18,50 (5) PR
MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 40,12 (5) SB 2.05,47 (6) PR 1.18,22 (4) PR 8.15,21 (9) SB
HUANG Jinlu M? CHN CHN 40,86 (6) PR
ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 40,90 (7) PR 2.08,21 (9) PR 1.21,25 (6) PR 7.44,55 (5) PR
FAN Jinshuai 范金帅 MB1 CHN CHN 41,01 (8) PR 8.02,01 (8) SB
RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 2.05,35 (5) PR 7.36,08 (4) PR
LI Peide M? CHN CHN 2.06,29 (7) PR 1.22,69 (8) PR 7.29,84 (2) PR
ZHANG Danfeng 张丹峰 MB1 CHN CHN 2.06,78 (8) PR
YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 1.22,36 (7) PR
JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 7.20,51 (1) PR
ZHANG Ji M? CHN CHN 7.53,58 (7) PR
WANG Weicheng MC1 CHN CHN 37,29 (1) SB 1.15,92 (1) SB 37,53 (1) 1.17,38 (1)
TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 39,64 (2) PR 1.20,66 (4) PR 40,39 (5) 1.21,72 (5)
ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,69 (3) SB 1.20,35 (3) SB 39,56 (3) SB 1.19,91 (3) SB
QUAN Tianlong M? CHN CHN 39,83 (4) PR 1.19,58 (2) PR 39,61 (4) PR 1.20,01 (4)
QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 40,45 (5) SB 1.20,70 (5) PR 39,35 (2) PR 1.19,41 (2) PR
LIANG Hao 梁浩 MB1 CHN CHN 40,70 (6) PR 1.22,86 (6) PR 41,07 (6) 1.22,94 (6)
LENG Fuxiang 冷福祥 MC2 CHN CHN 42,05 (7) PR 1.25,81 (7) PR 41,95 (7) PR 1.26,01 (7)
ZHANG Junming 张峻名 MB1 CHN CHN 42,62 (8) PR
WANG Yongxiang 王永祥 MC2 CHN CHN 1.26,83 (8) PR 1.28,08 (8)
HU Zhiwei M? CHN CHN 42,55 (8) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names